Święte pow. Świecie - Parafia rz.-kat. pw. św. Wojciecha

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Święte pow. Świecie - Parafia rz.-kat. pw. św. Wojciecha. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Święte pow. Świecie - Parafia rz.-kat. pw. św. Wojciecha o dokumencie.

Święte - Parafia rz.-kat. pw. św. Wojciecha

łac. parochiae Svacensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.
Poniższe dane wprowadzić po wyjaśnieniu wątpliwości

Kontakt

Nie dotyczy z uwagi na likwidację parafii.

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1398 r. - przed tym rokiem utworzono parafię
Czy informacja związana jest z wykazem świętopietrza ?
Przed tym rokiem jako filię prawdopodobnie ? przyłączono Parafię Sartowice.
Jest to domniemanie
Sprawa do dalszego wyjaśnienia
 • 1828 r. - istniał jeszcze kościół lecz w stanie ruiny
 • 1835 r. - rozebrano kościół
Gminę kościelną rozwiązano i przyłączono do Parafii Sartowice jako filii Parafii Świecie
Kościół filialny Sartowice (15??-1747)
Patrz strona Parafii Sartowice

Cmentarz

Nie dotyczy z uwagi na likwidację parafii.

Zasięg terytorialny

 • 1583 r. - przed tym rokiem w związku z przyłączeniem jako filii Parafii Sartowice prawdopodobnie ? przyłączono:
Ustalić
W. Święte, M. Święte, Bratwin, Marzy, Stwolno, Stwolinko.
Ustalić
Jest to domniemanie
Bratwin, Marzy, Małe Święte, Wielkie Święte, Stwolno, Stwolinko
Zweryfikować powyższą informację
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

- Bratwin
- Marzy
- Stwolinko
- Stwolno
Gr. Schwenten - Święte (Schwenthen 1470, Szwante 1533, Swyęte 1558, Święte Wielkie, Wielkie Święte, W. Święte)
Klein Schwenten - Święte Małe (Małe Święte, M. Święte)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Temat nie przebadany
1??? - 1??? - Ks. nazwisko i imię funkcja

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin

Najstarsze księgi

- chrztów od 1725 r.
- ślubów od 1725 r.
- zgonów od 1725 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1725-1753 (AD Pelplin - brak sygnatury) (wspólnie z księgą ślubów 1725-1753)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1753-1775 (AD Pelplin - brak sygnatury) (wspólnie z księgą konwersji 1760-1766, ślubów 1753-1780 i zgonów 1759-1775)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1775-1835
Dopiero analiza ksiąg Parafii Świecie i Parafii Sartowice pozwoli udzielić odpowiedzi na pytanie: "Czy i do kiedy prowadzono księgi chrztów ?".

Księgi konwersji

Księga konwersji 1760-1766 (AD Pelplin - brak sygnatury) (wspólnie z księgą chrztów 1753-1775, ślubów 1753-1780 i zgonów 1759-1775)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi I komunii

Brak danych

Księgi bierzmowanych

Brak danych

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Brak danych

Księgi ślubów

Księga ślubów 1725-1753 (AD Pelplin - brak sygnatury) (wspólnie z księgą chrztów 1725-1753)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1753-1780 (AD Pelplin - brak sygnatury) (wspólnie z księgą chrztów 1753-1775, konwersji 1760-1766, i zgonów 1759-1775)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1780-1835
Dopiero analiza ksiąg Parafii Świecie i Parafii Sartowice pozwoli udzielić odpowiedzi na pytanie: "Czy i do kiedy prowadzono księgi ślubów ?".

Księgi zgonów

Księga zgonów 1759-1775 (AD Pelplin - brak sygnatury) (wspólnie z księgą chrztów 1753-1775, konwersji 1760-1766 i ślubów 1753-1780)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1775-1835
Dopiero analiza ksiąg Parafii Świecie i Parafii Sartowice pozwoli udzielić odpowiedzi na pytanie: "Czy i do kiedy prowadzono księgi zgonów ?".

Księgi cmentarne

Brak danych

Księgi dusz

Brak danych

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość