Żarnowiec - Parafia rz.-kat. pw. Zwiastowania Pana

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Żarnowiec - Parafia rz.-kat. pw. Zwiastowania Pana. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Żarnowiec - Parafia rz.-kat. pw. Zwiastowania Pana o dokumencie.

Żarnowiec - Parafia rz.-kat. pw. Zwiastowania Pana

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy:
Parafia p.w. Zwiastowania N.M.P.
Parafia p.w. Zwiastowania Pańskiego
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • 84-110 Żarnowiec ul. Klasztorna 3
 • tel. 58-736 26 36

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1??? r. - parafię erygowano w czasach po zaprowadzeniu chrześcijaństwa dla okolicy
Wg Schematyzmu... str. 215 data erygowania parafii nieznana. Należy ona do najstarszych parafii tego obszaru.
Wg Schematyzmu... str. 244 parafię erygowano w XIII w.
 • 13?? r. - na pocz. XIV w. wybudowano kościół murowany
wg Schematyzmu... str. 215 kościół budowano do 1289 r. do 1350 r.
 • 1389 r. - prawdopodobnie kościół uległ zniszczeniu i został odbudowany
 • 1572 r. - parafia objęła opieką mieszkańców Parafii Krokowa, po utracie kościoła
 • 16?? r. - w I poł. XVII w. Lubocin otrzymał własny kościół
Czy jest to równoznaczne z erygowaniem parafii ?
Wieś w dekanacie puckim z siedzibą klasztoru Sióstr
Świątynia p.w. Matki Bożej
Przy kościele, za zgodą swoich władz i biskupa włocławskiego, rezydowało dwóch kapłanów: Jan Pakostiensis (z Pakości), zarządca parafii oraz Jan Klodawiensin (z Kłodawy). zakonnik augustianin
Spisywano metryki.
Istniał przytułek, którego podopieczni usługiwali w klasztorze i za to mieli utrzymanie.
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 112 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1652 r. - ufundowano drugi dzwon
Pierwszy, starożytny bez napisu.
-Wieś należała do benedyktynek, które tu miały klasztor, zreformowany przez klasztor z Chełmna
--Istniał kościół parafialny p.w. Zwiastowania NMP (murowany)
-Uposażenie proboszcza wyłącznie z mesznego, płaconego przez wioski parafialne
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 158
 • 1738 r. - w dn. 16 maja założono Bractwo Szkaplerzne
Statut z dn. 04.01 (adm. 02.06)1852 r.
W 1928 r. należeli niemal wszyscy dorosli parafianie.
 • 1744 r. - w dn. 15 maja założono Bractwo św. Anny
Statut z dn. 06.01 (adm. 02.06) 1852 r.
W 1928 r. liczyło ok. 500 członków.
 • 1754 r. - odnowiono kościół
Brak opisu w repertorium
Akta w AD Pelplin sygn. G 72.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych ... Cz. III str 242
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1835 r. - do tego roku kościół spełniał także funkcję kościoła klasztornego
W krypcie kaplicy św. Urszuli chowano zmarłe siostry zakonne.
 • 1856 r. - w dn. 27 sierpnia założono Bractwo Trzeźwości
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Odszukać dekret
 • 1898 r. - rozpoczęto remont koscioła
 • 1901 r. - zakończono remont kościoła
 • 1926 r. - w dn. 8 grudnia założono Trzeci Zakon św. Franciszka
W 1928 r. liczył 160 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
katolików Polaków - 3334
katolików Niemców - 500
ewangelików Niemców - ok. 600
ogółem 4434 dusze, w tym 2710 komunikujących.
 • 1945 r. - parafia przejęła kościół poewangelicki w Krokowie
Dekret z dn. 20.12.1947 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1948 r.
Wynika to z analizy Spisu... str. 112
Brak dekretu w Orędownikach z tych lat
kaplica publiczna pw. Św. Augustyna - Nadole (poświęcony 23.08.1986 r.)
Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny (Księża Zmartwychwstańcy) w Dąbkach - Kaplica publiczna pw. MB Częstochowskiej (poświęcona w 1935 r.)
Kościół filialny Tyłowo (18?? - 16.02.1870)
Patrz strona Parafii Tyłowo.
W Tułowie, wsi Czapskiego, podkomorzego pomorskiego, znajdowała się opuszczona świątynia, z dzwonnicą i dwoma dzwonami, odebrana przez bpa Madalińskiego innowiercom. Nie miała żadnego uposażenia. Oddana pod opiekę proboszczowi z Żarnowca

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: patrz Strona
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Jeden z najstarszych cmentarzy na Pomorzu. Jego urządzenie sięga XVI w. Na cmentarzu znajduje się symboliczny pomnik w kształcie grobu powstańców z 1863r. Część wskazanych na pomniku powstańców jest rzeczywiście pochowana na żarnowieckim cmentarzu. (wg strony)

Zasięg terytorialny

Żarnowiec, Kolkowo, Opalino, Lisewo, Wysoka, Łętowice, Lubkowo, Kartoszyno, Sobieńczyce, Tulowa, Rybno, Sławoszyno.
Sławoszyno, Odargowo, Lipkowo, Kartoszyno, Nadole, Wierzchucino, Sobieńcze, Karlikowo, Świecino, Warzywo, Żarnowiec, Lubocino, Tułowo, Opalno, Kołkowo, Lentowice i Krokowo należące do Krakowskiego.
 • 1895 r. - wg Słownika parafia obejmowała miejscowości:
Żarnowiec z wybud. Nowydwór, Młyn Żarnowiecki, Przybysz, Dębek, Królewska Wola i Mielkenhof, Czymanowo, Karlikowo, Kartoszyn, Kołkowo, Lipkowo, Nadole, Odargowo, Opalin al. Opalno, Sobieńczyce, Świecin z wybud. Gruenthal, Dąbrowa, Galica, Fischerkathe, Sapała, Robaczek, Sławoszyn, Wierzchucin z Zdrojem i Pobłociem, Bzin, Jeldzin, Gościno, Glinki, Koślinki, Krokowo, Łętowice, Lisewo, Minkowice, Parzczyce, Warzewo. Oprócz tego przyłączony jest lokalny wikariat Tyłowo ze swoimi wsiami.
 • 1920 r. - nowa granica polityczna między Polską i Niemcami
Odcięła od parafii Wierzchucin oraz cały szereg innych wsi powiatu lęborskiego ustalić oraz kończyny powiatu wejherowskiego z Kolkowem, Opalinem, Prusewem, Bzinem i Czymanowem.
Dąbrowa, Dębki, Glinki, Goszczyno, Jeldzino, Karlikowo, Kartoszyno, Krokowo, Lubkowo, Lisewo, Łętowice, Minkowice, Nadole, Nowydwór, Odargowo, Parszczyce, Sobieńczyce, Sławoszyno, Świecino, Warzewo, Żarnowiec.
Gliniki, Goszczyno, Goszczyno-Wybudowanie, Jeldzino, Karlikowo, Karwińskie Błota I i II, Krokowo, Lisewo, Łętowice, Minkowice, Parszczyce, Sławoszyno, Szarydwór, Świecino.
Dekret z dn. 20.12.1947 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1948 r.
Dębki, Jeldzino Wybud., Kartoszyno, Lubkowo, Nadole, Odargowo, Porąb, Sobieńczyce, Żarnowiec.
Dębki, Jeldzino Wybudowanie, Lubkowo, Nadole, Odargowo, Porąb, Sobieńczyce, Żarnowiec.
Dębki, Lubkowo, Nadole, Odargowo, Porąb, Sobieńczyce, Żarnowiec.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Reckendorf - Bzin
Rauschendorf (Czimenau) - Czymanowo (Szymanowo)
- Dąbrowa
Dembek - Dębki
Glinke - Glinki
Goschin - Gościno (Goszczyno; Gossino, Goschino, Goscino, Goschyno)
Gelsin - Jeldzin (Jeldzino)
Karlekau (Karlikau) - Karlikowo (Carlekow, Karleckow, Karlikow, Karlicowy)
Kartuschin - Kartoszyn albo Kartoszyno (Chartusin, Carcusino, Carcuszyno, Karthusin, Karthuszino, Cartuszino)
Kolkau - Kolkowo
Krockow - Krokowo (Krokow, Crocow, Crocowo)
Lübkau - Lubkowo (Lipkowo, Lubichowo, Lyubecou, Liubekow, Lubikow, Lubicowe)
- Lisewo
Lankewitz - Łętowice
Menkewitz (Menkwitz) - Minkowice (Meinkowicz, Minkwitz, Meynkowicze)
- Nadole
Neuhof - Nowydwór
Odargau - Odargowo (Udargov, Wdargo, Vdargow)
- Opalin (Opalino, Oppalin)
Parschütz - Parszczyce
Pruessau (Pruessow, Prissau) - Prusowo (Prusewo; Brusowo, Prussow,)
Sobienitz - Sobieńczyce
- Sławoszyno
- Świecino
Warsau (Warsew) - Warzewo (Warszewo, Warsowe)
Zarnowitz - Żarnowiec (Sarnowitz, Sarnewiz, Sarnowz, Zernewiz, zŻarnówiec)

Księża

Pracujący w parafii

1710 - 1710 Ks. Górski Jan Zarządca parafi
1710 - 17?? Ks. Przyburczewski Michał Spowiednik
1710 - 17?? Ks. Kawecki Paweł Kaznodzieja
15.08.1907 - 1928 - Ks. Reich Kurt Proboszcz, ur. 26.11.1876 w Trzewie, św. 01.07.1900, poprz wikary w Gdańsku - św. Józef, Chełmża, Grudziądz, adm. w Działdowie i Trąbkach, wikary w Starogardzie
1926 - 1928 - Ks. Prabucki Bolesław Wikary, ur. 06.08.1902 w Iwicznie pow. Starogard, św. 27.06.1926, poprz wikary w Sianowie
1946 - 19?? Ks. Kaszczyc Władysław Administrator, proboszcz (diec. wileńska), ur. 21.8.1908, św. 1934;
1949 - 1953 Ks. Stankowski Marian Administrator (diec. sandomierska) ur. 13.7.1887, św. 1913;
1954 - 1968 Ks. Bielicki Bolesław Administrator, ur. 8.10.1910, św. 1937; wicedziekan, mian. 1954;
1963 - 1983 Ks. Witaszek Kornel Rezydent, ur. 12.9.1901, św. 1924; szambelan papieski tajny (1968-), emeryt. 1962; kapelan honorowy JŚw. (archidiecezja poznańska), emeryt-jubilat 19.9.1901, 1924, 1972 (wg sp. 1983r)
1967 - 1968 Ks. Lichosyt Jan Wikariusz
1968 - 19?? Ks. Pająk Jerzy Wikariusz, 4.1.1943, św. 1968, mian. 1968;
1975 - 1987 Ks. Czapiewski Tomasz Wikariusz, 20.12.1951, 1975, 1985;
1981 - 1983 Ks. Langner Wiesław CR Rektor, 17.1.1934, 1961, 1981;
1983 - 1987 Ks. Bielicki Bolesław Proboszcz, dziekan (1983-87);
1986 - 1991 Ks. Krawiec Lucjan CR Rektor kaplicy Oo. Zmartwychwstańców w Dębkach, 16.11.1926, 1957, 1986;
1990 - 1991 Ks. Czapiewski Tomasz Proboszcz, dr nauk humanistycznych, 20.12.1951, 1875, 1990;
1993 - 19?? Ks. Świątek Marian Proboszcz, dziekan, 27.11.1957, 30.5.1982, 1.7.1993;
1993 - 1996 Ks. Kasprzyk Stefan CR Rektor kapl. publ. w Ośrodku Wczasowo-Rekreacyjnym (Ksieża Zmartwychwstańcy) w Dąbkach, 11.7.1935, 11.5.1959, 1.9.1993;
1994 - 1996 Ks. Kunca Jerzy Proboszcz, 25.2.1961, 17.5.1986, 24.6.1994, czł. Rady Kapłańskiej (1996-)
01.08.2005 - 20?? - Ks. Stachowski Krzysztof Proboszcz, Kanonik
01.07.2009 - 20?? Ks. Brudzisz Marek Wikariusz
24.10.2013 - 20?? Ks. Bużan Mirosław Pomoc duszpasterska, Kanonik

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

1928 r. - wg Zarysu... str. 528/856 archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów 1593-1928
- ślubów 1593-1928
- zgonów 1637-1928
- zgony sióstr 1603-1630 Czy się zachowały ?
- zgony księży urzędujących w klasztorze 1647-1831 Czy się zachowały ?
- chrztów od 1573 r.
- ślubów od 1573 r.
- zgonów od 1573 r.
Sprawa do wyjaśnienia
- chrztów od 1573 r.
- ślubów od 1573 r.
- zgonów od 1573 r.
Sprawa do wyjaśnienia

Księgi chrztów

Księga chrztów 1593-1664 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1664-1720
Brak danych
Księga chrztów 1720-1785 (AAD Gdańsk W1760) (wspólnie z Księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1786-1819
Patrz pkt 3.2 Księgi metrykalne w zasobach AP
Księga chrztów 1819-1822
Brak danych
Księga chrztów 1822-1825 (AAD Gdańsk W1761) (wspólnie z Księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1826-1845 (AAD Gdańsk W1762)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1845-1847
Brak danych
Księga chrztów 1847-1859 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1860-1886 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1887-1904 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1904-1925 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1926-1944 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1945-1955 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1956-1970 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1971-1995 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1995-2008 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1593-1663 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1663-1720
Brak danych
Księga ślubów 1720-1764 (AAD Gdańsk W 1760 ) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1764-1783
Brak danych
Księga ślubów 1783-1825 (AAD Gdańsk W 1761 ) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1825-1854
Brak danych
Księga ślubów 1854-1940 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1939-1955 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić dlaczego "nachodzą na siebie" lata
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1956-1997 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1998-2008 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1637-1664 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1664-1826
Brak danych
Księga zgonów 1826-1839 (AAD Gdańsk W 1764 )
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1840-1866 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1867-1902 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1902-2005 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 2006-2008 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 942/0 Akta klasztoru cystersek, później benedyktynek w Żarnowcu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Szkaplerzne
- Bractwa św. Anny
- Bractwa Trzeźwości
- Trzeciego Zakonu św. Franciszka

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość