Archidiec. Gdańska - Miesięcznik

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Archidiec. Gdańska - Miesięcznik. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Archidiec. Gdańska - Miesięcznik o dokumencie.

Archidiec. Gdańska - Miesięcznik

Pełen tytuł: Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej
  • Dla potrzeb genealogicznych miesięczniki zawierają:
- dekrety o ustanowieniu lub zniesieniu parafii i dekanatów,
- dekrety określające zasięg terytorialny parafii i dekanatów,
- informacje o wszelkiego rodzaju zmianach personalnych dokonywanych na obszarze diecezji,
- życiorysy księży, najczęściej jako wspomnienia pośmiertne,
- różnego rodzaju artykuły, w tym także i te wzbogacające ogólną wiedzę przydatną w poszukiwaniach genealogicznych.
  • Z treścią zeszytów można zapoznać się w AAD Gdańsk. Docelowo wiedza zawarta w tych zeszytach zostanie przeniesiona do odpowiednich stron Genepedii.
  • W poniższej numeracji
- kolor czarny oznacza zakończenie przenoszenia informacji do Genepedii
- kolor czerwony oznacza iż informacje z danego zeszytu nie zostały jeszcze w komplecie przeniesione do Genepedii
- litera "D" oznacza iż do Genepedii należy przenieść dane wynikające z dekretów i zmian personalnych
- litera "B" oznacza iż dany zeszyt nie został jeszcze przeglądnięty w poszukiwaniu interesujących danych.
- litera "Z" oznacza iż do przeniesienia pozostały tylko zmiany personalne
  • Ukazały się zeszyty o numerach:
1992 r. - Brak danych
1993 r. - Brak danych 10-12Z
1994 r. - Brak danych 4-6Z, Brak danych
1995 r. - Brak danych
1996 r. - Brak danych
1997 r. - Brak danych
1998 r. - Brak danych
1999 r. - Brak danych
2000 r. - Brak danych 4-6Z, Brak danych
2001 r. - Brak danych 7-9Z, 10-12Z
2002 r. - Brak danych
2003 r. - Brak danych 10-12Z
2004 r. - Brak danych 4-6Z, 7-9Z, 10-12Z
2005 r. - 1-3Z, 4-6Z, 7-9Z, 10-12Z
2006 r. - 1-3Z, 4-6Z, 7-9Z, 10-12Z
2007 r. - 1-3Z, 4-6Z, 7-9Z, 10-12Z
2008 r. - Brak danych 11-12Z
2009 r. - 1-3Z Brak danych
2010 r. - Brak danych
2011 r. - Brak danych 4-6Z, Brak danych
2012 r. - Brak danych
2013 r. - Brak danych
  • Ciekawe artykuły
Temat Miesięcznik
Kościół
Normalizacja sytuacji prawnej między Stolicą Apostolską i Rzeczposspolitą Polską ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego konkordatu - 10-12/1993 Rozpisać
Ks. Prymas Stefan Wyszyński na Pomorzu Gdańskim w świetle akt przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gdańsku - 7-9/2001
Archidiecezja Gdańska
Błogosławieni Księża Gdańscy jako przewodnicy życia polonii gdańskiej w okresie międzywojennym - 4-6/2000 Rozpisać
Z życia i męczeństwa błogosławionych więźniów KL. Stutthof - 4-6/2000 Rozpisać
Archidiecezja Gdańska - 10-12/2001 Rozpisać
Erygowanie Diecezji Gdańskiej w 1925 r. - 10-12/2001 Rozpisać
Organizacja kościelna w Wolnym Mieście Gdańsku - 1-3/2007 Rozpisać
Organizacja wikariatów rejonowych w kościele gdańskim - 4-6/2007 Rozpisać
Brygidianie i Brygidki konwentu gdańskiego w dobie potrydenckiej - 11-12/2008 Rozpisać
Archidiecezja Gdańska Historia 1992-2004 - 4-6/2011 Rozpisać
Chrzest
Zasady obowiązujące przy zapisie w księgach parafialnych w wypadku zmiany płci - 4-6/2005
Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z kościoła - 11-12/2008
Ślub
Przypomnienie w sprawie małżeństw - 7-9/2001
Pogrzeb
Ochrona cmentarzy - Instrukcja Komisji Episkopatu do spraw Sztuki Kościelnej 1987 - 10-12/2004
Rozporządzenie MSWiA z dn. 01.08.2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. Nr 90, poz. 1013) - 10-12/2004
Odpowiedzialność cywilna parafii za szkodę wyrządzoną przez przewrócenie się drzewa na cmentarzu lub spadnięcie konaru - 1-3/2006
Nekrolog Dominikanów z Gdańska i Tczewa - 7-9/2007
Nekrolog Cystersów z Oliwy cz. I (1186-1621) - 10-12/2007