Bydgoszcz-Fordon - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Bydgoszcz-Fordon - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Bydgoszcz-Fordon - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja o dokumencie.

Bydgoszcz-Fordon - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

 • 13?? r. - parafię erygowano w XIV wieku (wg strony www diecezji)
Dekret z dn. 26.08.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-8/1983 r.
Dekret z dn. 21.09.1985 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1985 r.
Dekret z dn. 18.09.1986 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1986 r.
 • 1987 r. - w dn. 1 listopada (wg Spisu... z 1987 r. str. 58) występuje Kościół Akademicki św. Jana Apostoła i Ewangelisty (ul. Sikorskiego 9).
Dekret z dn. 25.04.1990 r. opublikowany w Orędowniku nr 4-6/1990.
Dekret z dn. 26.05.1990 r. opublikowany w Orędowniku nr 4-6/1990.
[1]
[2]
[3]
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Aleksandrowo, Czarnówko, Fordon, Jarużyn, Łoskoń, Mariampol, Miedzyń, Pałcz, Strzelce, Zofin.
obszar osiedla o znaczeniu sektorów A1, A2 i N
Teren parafii określają granice:
- od zachodu: granica biegnie wzdłuż granicy pomiędzy Diecezją Chełmińską a Archidiecezją Gnieźnieńska, do ul. Traktorzystów włącznie, oraz wzdłuż granicy pomiędzy niniejszą parafią a Parafią Osielsko
- od północy: szczytem skarpy myślęcińskiej
- od wschodu: środkiem ul. Bolesława Bieruta następnie wzdłuż ulic po ich obu stronach: Kleberga, Taldykina i Rokossowskiego włącznie
- od południa: środkiem ul. Fordońskiej
Dekret z dn. 26.08.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-8/1983 r.
sektor budowlany o oznaczeniu A-3 i B oraz część Starego Fordonu
Granice parafii przebiegają:
- od zachodu: rozgraniczenie z Parafią Bydgoszcz-Fordon - MB Królowej Męczenników stanowią ulice: Kleberga, Tałdykina i Rokossowskiego (wyłącznie), dalej granica biegnie środkiem ul. Bolesława Bieruta do torów kolejowych Bydgoszcz-Chełmża
- od północy: szczytem skarpy myślęcińskiej
- od wschodu: począwszy od skarpy myślęcińskiej środkiem ul. Piastowej do ul. Bolesława Bieruta, , dalej ul. Szybowcową i jej przedłużeniem w kier ul. Bolesława Bieruta oraz w kierunku torów kolejowych Bydgoszcz-Chełmża
- od południa: wzdłuż torów kolejowych Bydgoszcz-Chełmża
Dekret z dn. 21.09.1985 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1985 r.
Aleksandrowo, Jarużyn, Jarużyn-Parowa, Jarużyn-Kolonia, Strzelce Dolne, Strzelce Górne
Dekret z dn. 18.09.1986 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1986 r.
przekazano teren określony granicami:
- od zachodu: szczytem skarpy myślęcińskiej
- od północy: granice administracyjne miasta od ul. Wyzwolenia do ul. Sudeckiej włącznie
- od wschodu:ul. Wyzwolenia po obu stronach, począwszy od ul. Andersa do granic administracyjnych miasta w kierunku Strzelc Górnych
- od południa: ul. Andersa do ul. Klimka Bachledy włącznie, ul. Klimka Bachledy do ul. Twardzickiego, dalej środkiem ul. Twardzickiego dochodząc do ul. Rakoczego włącznie.
Dekret z dn. 25.04.1990 r. opublikowany w Orędowniku nr 4-6/1990.
sektor budowlany oznaczony symbolem "C" w Dolnym Tarasie dzielnicy Fordon
Teren parafii określają granice:
- od zachodu: środkiem ul. Cechowej od ul. Zofińskiej do ul. Pielęgniarskiej, dalej ul. Ordynacką do ul. Sikorskiego w kierunku Wisły
- od południa: ul. Sikorskiego i Rybaki
- od wschodu: nurt rzeki Wisła w kierunku Chełmna
- od północy: ul. Zofińską włącznie od ul. Cechowej w kierunku Wisły
Dekret z dn. 26.05.1990 r. opublikowany w Orędowniku nr 4-6/1990.
Bydgoszcz-Fordon - ulice: Ametystowa, Azbestowa, Brzegowa, Cechowa nr parzyste (2-6 i 50-106) i nr nieparzyste (1-111), Celna, Cierpicka, Dorodna, Dworzec, Filomatów, Fordońska, Garczyńskiego, Góralska, Kordeckiego, Korzeniowskiego, Kwarcowa, Magazynowa, Majakowskiego, Mączna, Mad Wisłą, Nawigacyjna, Opalowa, Palińskiego, Patrolowa, Piastowa, Piekary, plac Zwycięstwa, Powstania Styczniowego, Podłużna, Produkcyjna, Promenada, Rakowa, Ryńskiego, Saska, Sielska (1-35), Styki, Swobodna, Szkolna, Targowisko, Topazowa, Transportowa, Warneńczyka, Wojciechowskiego, Wyszogrodzka, Wyzwolenia, Wyzwolenia Wybudowanie, Wolna, Osiedlowa, Zakładowa, 20 Stycznia, 8 Marca, 15 Grudnia, XX-lecia PRL.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Aleksandrowo
- Czarnówko
- Fordon (Fordan 15??, Fordoń)
- Jarużyn
- Łoskoń
- Mariampol
- Miedzyń
- Pałcz
- Strzelce
- Zofin

Księża

Pracujący w parafii

1946 - 19?? - Ks. Weltrowski Alfons Administrator, ur. 4.5.1908, sw. 1932;
1949 - 19?? - Ks. Aszyk Franciszek Administrator, ur. 27.9.1903; św. 1929;
1949 - 1953 - Ks. Guzowski Wacław Wikariusz
1950 - 1968 - Ks. Aszyk Franciszek Proboszcz, radca duchowny (1958), szambetan papieski tajny (1963-67), dziekan (1963-67); mian. 1947;
1958 - 1963 - Ks. Misiorny Tadeusz Wikariusz, ur. 21.3.1929, św. 1955;
1958 - 19?? - Ks. Kruszona Marian Wikariusz, ur. 17.6.1933, św. 1957;
1963 - 19?? - Ks. Galikowski Henryk Wikariusz, ur. 2.12.1932, św. 1957;
1968 - 19?? - Ks. Witkowski Józef I Wikariusz, ur. 6.8.1930, św. 1957, mian. 1967;
1968 - 19?? - Ks. Eckmann Augustyn Wikariusz, ur. 25.5.1941, św. 1965, mian 1967;
1968 - 19?? - Ks. Landowski Józef Wikariusz, ur. 20.3.1920, św. 14.5.1960, mian, 1968;
1975 - 1987 - Ks. Grunt Stanisław Proboszcz, kapelan honorowy JŚw (1987-), 3.11.1935, 1959, 1975;
1979 - 1983 - Ks. Leśniewski Grzegorz Wikariusz, 6.4.1953, 1978, 1979;
1981 - 1983 - Ks. Brzeziński Tadeusz Wikariusz, 9.10.1956, 1981, 1981;
1982 - 1983 - Ks. Siemieński Kazimierz Wikariusz, 30.10.1942, 1969, 1982;
1982 - 1983 - Ks. Moskal Piotr Wikariusz, 1.10.1955, 1980, 1982;
1984 - 1984 - Ks. Bławat Andrzej Stanisław Wikariusz
1984 - 1987 - Ks. Pozorski Stanisław Wikariusz, duszpasterz akademicki, 16.5.1957, 1982, 1984;
1986 - 1987 - Ks. Lidziński Roman Wikariusz, 6.8.1954, 1982, 1986;
1987 - 19?? - Ks. Szauer Andrzej Wikariusz, 1.5.1962, 1987, 1987;
1989 - 2017 - Ks. Buliński Roman Proboszcz, wicedziekan (1991-), 8.1.1942, 1967, 1989;
1990 - 1991 - Ks. Sawicki Janusz Wikariusz, 11.5.1959, 1985, 1990;
1990 - 1991 - Ks. Bogacz Jarosław Wikariusz, 12.11.1965, 1990, 1990;
2017 - 20?? - Ks. Glesmer Karol Proboszcz ur. 1.01.1964 r.,św 4.06.1988 Gniezno,Kanonik Honorowy Kapituły Katedralnej w Bydgoszczy,
2017 - 20?? - Ks. Czyż Tadeusz Wikariusz
2017 - 20?? - Ks. Woś Marcin Wikariusz ur. 2.12.1988 r.,św 25.05.2013 r. Bydg.,
- kapłani obecnie[4]
- kapłani po 1945 r. [5]
- proboszczowie i adm. [6]

Powołania kapłańskie i zakonne

[7]

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi parafialne

Księgi metrykalne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin

Najstarsze księgi

Temat nie przebadany
AAG Gniezno 1745-1879

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1783-1786 (w parafii?) (fragmenty; dostępna w AD Pelplin)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1786 - nadal
Brak danych

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga bierzmowanych 1927-1933 (w parafii?) (dostępna w AD Pelplin)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1925-1938 (w parafii?) (dostępna w AD Pelplin)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość