Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy o dokumencie.

Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy

Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.
 • (nazwa od dawnego imienia Bydgost),łacińskie Bidgostia, niemieckie Bromberg, (Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom I,str. 491)

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1550-1576 - budowa pierwotnego,murowanego kościółka na przedmieściu Chwytowo przez mieszczan bydgoskich;
 • 1579 - konsekracja późnogotyckiej świątyni pw. Świętej Trójcy przez bpa włocławskiego Stanisława Karnkowskiego;
 • 1772-1828 - okres stopniowego niszczenia budynku kościoła. W latach zaboru pruskiego świątynię zamieniono na magazyn zbożowy i prochownię
 • 1829 - rozbiórka ruin kościoła;
 • 1898-1909 - starania parafian i duchownych bydgoskich o budowę nowego, polskiego kościoła, zakończone ugodą abp. Floriana Stablewskiego z władzami pruskimi i uzyskaniem pozwolenia rozpoczęcia budowy świątyni w miejscu dawnych ruin. Budowa miała być realizowana wyłącznie z ofiar i składek;
 • 1910 - rozpoczęcie budowy neorenesansowego kościoła, wg projektu architekta Rogera Sławskiego. Poświęcenie kamienia węgielnego;
 • 1911 - zakupienie i poświęcenie trzech dzwonów: Wojciech, Józef i Stanisław ;
 • 1912 - zamontowanie dzwonów i tarcz zegarowych na wieży kościoła;
 • 29 IX 1912 - poświęcenie kościoła przez dziekana z Mąkowarska, ks. Antoniego Tyrakowskiego;
 • 1912-1921 - upiększanie i wyposażanie wnętrza świątyni. Rzeźby w ołtarzach wykonał artysta Karol Marcinkowski. Stylowe konfesjonały, balaski, ławki i ambonę zaprojektował R. Sławski, a wykonała firma Nowakowskiego. Oryginalne witraże i okna ornamentowe zaprojektował Wiktor Gosieniecki z Gniezna. Organy o niespotykanym dźwięku, posiadające 42 rejestry i 2 manuały zbudował w 1912 r. P. Voelkner z Bydgoszczy. Instalację elektryczną wykonała firma Świetlik z Bydgoszczy.
 • 18 V 1913 - Konsekracja kościoła pw. Świętej Trójcy przez sufragana gnieźnieńskiego bpa Wilhelma Kloskę;
 • 1 IV 1914 - powołanie pierwszego prebendarza kościoła ks. Jana Filipiaka;
 • 11 II 1920 - utworzenie dekretem kardynała Edmunda Dalbora Tymczasowego Okręgu Parafialnego z administratorem ks. Leonem Płotką;
 • 1921 - konsekracja ołtarza MB Częstochowskiej przez sufragana poznańskiego ks. St. Łukomskiego. Wykonanie Kaplicy MB Częstochowskiej zlecono szkole Przem. Artystycznego; profesorowie i uczniowie tej szkoły wykonali rzeźbiony w drewnie ołtarz, wg projektu dyrektora szkoły, inż. K. Ulatowskiego. Wewnątrz ołtarza umieszczono Grób Pański z figurą Chrystusa autorstwa T. Giecewicza. Jest to pierwsze w Bydgoszczy Sanktuarium MB Częstochowskiej;
 • 1 IV 1924 - Erygowanie Dekretem kardynała Edmunda Dalbora Parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy;
 • 1927-1928 - wykonanie polichromii w kościele wg projektu braci Władysława i Leona Drapiewskich;
 • 1939-1945 - okres okupacji hitlerowskiej, ograniczenie pracy duszpasterskiej w parafii, konfiskata dzwonów, dewastacja obiektów kościelnych;
 • 1950 - przeprowadzenie pierwszej renowacji polichromii kościoła, którą wykonał artysta malarz J. Drapiewski z Poznania. Wykonanie oryginalnej polichromii ścian Kaplicy MB Częstochowskiej przez P. Słomskiego z Bydgoszczy;
 • 1955 - poszerzenie prezbiterium poprzez przesunięcie balasek, odnowienie tarcz zegarowych;
 • 1968 - odnowienie wnętrza kościoła poprzez oczyszczenie polichromii przez firmę Dobosiewicza z Gniezna pod nadzorem konserwatora B. Dzierwy;
 • 1978 - przebudowa prezbiterium kościoła jako votum na uroczystość nawiedzenia parafii przez kopię Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej;
 • 1978-1981 - zmiana kolorystyki polichromii kościoła, pokrycie kopuł kościelnych blachą miedzianą;
 • 1990 - rozpoczęcie remontu elewacji zewnętrznej kościoła i konstrukcji nośnej dachu;
 • 1998-1999 - malowanie kościoła i renowacja polichromii, konserwacja ołtarza głównego;
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Bydgoszcz, ul. Lotników, cmentarz założony w roku 1933

Zasięg terytorialny

 • 1928 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1928 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1930r. - miasto Bydgoszcz, Białe Błota, Czersko Kraińskie, Lisi Ogon, Łochowice, Łochowo, Opławiec, Osowa Góra, Prądy, Smukała-lecznica.(wg Elenchus/Archidiecezja Gniezno Poznań-1930 ( Elenchus str. 59)
 • 1933 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1933 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1937 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1939 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1939 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1943 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 2010 r. - Ulice należące do parafii: Czartoryskiego, Chwytowo, Chłopickiego, Czarnieckiego, Długosza, Dolina, Marszałka Focha, Garbary, Grottgera, Grudziądzka 1-43, 2-20, Grunwaldzka 1-11, 2-26, Jackowskiego 1-37, 6-36, Król. Jadwigi 1-21, 2-14, Kącik 4, Kordeckiego, Krótka 2, Kruszwicka, Lubelska, Łokietka 1-33, 2-52, Miedza, Na Wzgórzu 5-51, 2-52, Nakielska 1-51, 2-48, Naruszewicza, Plac Poznański, Poznańska, Winc. Pola, Różana, Siemiradzkiego, Seminaryjna, Szubińska 9-19, 2, Śląska 1-23, 2-24, Św. Trójcy, Ułańska, Wieżowa 2, Wrocławska 3-5
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Bydgoszcz
Fuchschwanz(od 1884), Steinholz(od 1911) - Lisi Ogon
Lochau - Łochowo

Księża

Pracujący w parafii

1925 - ???? - Ks. Skonieczny Mieczysław Proboszcz
1923 - ???? - Ks. Fiedler Zygmunt Wikariusz
1926 - ???? - Ks. Dąbrowski Stanisław Wikariusz
1928 - ???? - Ks. Staszak Józef Wikariusz
1928 - ???? - Ks. Bober Kazimierz Wikariusz
1968 - ???? - Ks. Sojka Kazimierz Administrator
1972 - ???? - Ks. Gołębiewski Jerzy Proboszcz
1996 - 2011 - Ks. Kaczmarek Bronisław Proboszcz, dr; kanonik;
2004 - ???? - Ks. Kruszelnicki Piotr Wikariusz
2007 - 2011 - Ks. Buda Krzysztof Wikariusz
2010 - 2011 - Ks. Musiał Maciej Wikariusz
2011 - 2017 - Ks. Pawlikowski Damian Wikariusz
2011 - 2017 - Ks. Ruta Andrzej Rezydent
2013 - 2017 - Ks. Szczepański Robert Wikariusz
2014 - 2017 - Ks. Wojtaszek Bartosz Wikariusz
Uwaga: Powyższe dane wymagają weryfikacji poprzez zapisy w księgach metrykalnych. W nawiasach podano graniczne daty wpisów dokonanych w księgach metrykalnych.

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP

Nie istnieją

Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Nie istnieją

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi konsystorskie

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Nie istnieją

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Nie istnieją

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Bydgoszcz