Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina i Mikołaja

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina i Mikołaja. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina i Mikołaja o dokumencie.

Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. św. Marcina i Mikołaja - Katedra Bydgoska

Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.
 • (nazwa od dawnego imienia Bydgost),łacińskie Bidgostia, niemieckie Bromberg, (Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom I,str. 491)

Kontakt

Strona www parafii
Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1346r. - Wiadomość o fundacji fary w momencie lokacji miasta przez dziedzicznych wójtów bydgoskich i jej budowie przez mieszczan(wg Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, lustracja bydgoskiego starostwa z 1661 r.)
 • 1402r. - Pierwsza wzmianka o parafii bydgoskiej w osobie ówczesnego rektora bydgoskiego kościoła parafialnego imieniem Krystyn.
 • 1408r. - Wzmianka o miejskim kościele pod wezwaniem św. Mikołaja, usytuowanym na południowym brzegu Brdy, naprzeciw Wyspy Młyńskiej(wg Kodeks Dyplomatyczny Polski, t.2 wyd. L. Rzyszczewski, A. Muczkowski.)
 • 1466 - 1502 r. - budowa bydgoskiej Fary I ćw. XVI w. Stanisław Kościelecki funduje Obraz Matki Bożej z Różą zwanej Matką Bożą Bydgoską.
 • 1515r. - przybudowanie do Fary kaplicy pw. Św. Anny ufundowanej przez ród Orłowitów.
 • 1605r. - Stefan Bogurski wystawia kaplicę pw. Św. Szczepana.
 • 1612r. - budowa kaplicy pw. Jana Ewangelisty sfinansownej przez ród Rychłowskich.
 • 1617r. - budowa kaplicy pw. Św. Fabiana i Sebastiana ufundowanej przez zamożnych mieszczan Łochowskich.
 • 1806 - 1813r. - wojska francuskie i rosyjskie używały kościoła jako magazynu.
 • 1831r. - wznowienie Służby Bożej w kościele farnym. W połowie XIX w. był on jedynym czynnym kościołem katolickim w mieście.
 • 1922 - 1925r. - ks. proboszcz Tadeusz Malczewski przeprowadza remont świątyni.
 • 1945 - 1949r. - odbudowa kościoła z inicjatywy ks. proboszcza Franciszka Hanelta i konserwacja Obrazu przez artystę malarza prof. Leonarda Torwita z Torunia.
 • 1966 r. - 26.05.1966r. - koronacja wizerunku Matki Boskiej przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przy współudziale ówczesnego metropolity krakowskiego ks. kard. Karola Wojtyły.
 • 1982r. - decyzją arcybiskupa gnieźnieńskiego Prymasa Józefa Glempa bydgoska Fara jest kościołem, przy którym rezyduje Wikariusz Biskupi dla Miasta Bydgoszczy bp Jan Nowak.
 • 1983 r. - 8.09.1983r. - abp Henryk Muszyński Metropolita Gnieźnieński ustanawia przy farze Kapitułę Kolegiacką w Bydgoszczy, której prepozytem zostaje ks. Bogdan Jaskólski.
 • 1999 r. - 30.05.1999r. - abp Henryk Muszyński w czasie Mszy św. o godz. 13.00 w obecności Kapituły, przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych oraz wiernych odczytał dekret papieski podnoszący bydgoską farę - kolegiatę do godności konkatedry archidiecezji gnieźnieńskiej.
 • 1999 r. - 7.06.1999r. - - Ojciec Święty Jan Paweł II przyozdobił koronami papieskimi Obraz Matki Boskiej Bydgoskiej.
 • 2004 r. - 25.03.2004r. - powstanie diecezji bydgoskiej.
 • 2004 r. - 28.03.2004r. - ingres bpa Jana Tyrawy.
 • 2006 r. - 14.06.2006r. - instalacja Kapituły Katedralnej Bydgoskiej.
 • 2011 r. - w dniu (brak daty) (wg Schematyzmu...str 50) występuje Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości
Kościół filialny
Nie istnieje

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
 • Cmentarz Nowofarny przy ulicy Artyleryjskiej 10

Zasięg terytorialny

 • 1928 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1928 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1930r. - miasto Bydgoszcz i wieś Łęgnowo.(wg Elenchus/Archidiecezja Gniezno Poznań-1930 ( Elenchus str. 57)
 • 1933 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1933 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1937 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1939 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1939 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1943 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 2010r. - ulice należące do parafii: Batorego, Długa, Druckiego - Lubeckiego, Farna, Focha (2-28), Grodzka (1-16), Jagiellońska (2-12), Jezuicka, Jana Kazimierza, Karmelicka, Kręta, Ku młynom, Magdzińskiego, ks. Malczewskiego, Mennica, Mostowa, Niedźwiedzia, Nowy Rynek, Plac Teatralny, Pod Blankami, Pocztowa, Podgórna (1-20a), Przyrzecze, Podwale, Stary Port, Stary Rynek, Terasy 2, Trybunalska, Wąska, Wały Jagiellońskie, Wełniany Rynek, Wierzbickiego, Zaułek
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Langenau - Łęgnowo

Księża

Pracujący w parafii

???? - ???? - Ks. Sanftleben Stanisław Proboszcz
???? - ???? - Ks. Lizak Jan Proboszcz
???? - ???? - Ks. Chrzanowski Józef Proboszcz
1898 - 1906 - Ks. Markwart Ryszard Proboszcz
1921 - 1929 - Ks. Malczewski Tadeusz Proboszcz
1921 - ???? - Ks. Łapka Mieczysław Wikariusz
1928 - ???? - Ks. Filipiak Bolesław Wikariusz
1928 - ???? - Ks. Wojciechowski Eustachy Wikariusz
???? - ???? - Ks. Schulz Walenty Proboszcz
1945 - 1971 - Ks. Hanelt Franciszek Proboszcz
1971 - 1982 - Ks. Warda Kazimierz Proboszcz
1982 - 1996 - Ks. Nowak Jan Proboszcz, Biskup [1]
1996 - 2006 - Ks. Maruszewski Zbigniew Proboszcz
2010 - 2017 - Ks. Kotowski Stanisław Proboszcz od25.06.2010, kanonik grem Kap.Kat, dyr muzeum diec, kap. J.Św., wojewódzki kapelan policji (2017 str diec)
2004 - ???? - Ks. Sierzchuła Adam Wikariusz, dr
2011 - ???? - Ks. Damazyn Michał Wikariusz, dr
2011 - ???? - Ks. Bilicki Lech Kanclerz Kurii Bydg., dr;
2011 - 2017 - Ks. Książek Przemysław Ekonom Diec. Bydg.
2011 - 2017 - Ks. Niemczyk Zanon Oficjał Sądu Biskupiego, dr;
2011 - 2017 - Ks. Łukaszczyk Tadeusz ????, ks. płk w stan. spocz.
2013 - 2017 - Ks. Musiał Maciej Wikariusz od 1 lipca 2013r;
2017 - ???? - Ks. Ziemlewski Mateusz Kapelan Sióstr Klarysek

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię
Uwaga: Powyższe dane wymagają weryfikacji poprzez zapisy w księgach metrykalnych. W nawiasach podano graniczne daty wpisów dokonanych w księgach metrykalnych.

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

Nie istnieją

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP

Temat nie przebadany


Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany


Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi konsystorskie

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany


Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany


Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Bydgoszcz