Byszewo - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Byszewo - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Byszewo - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy o dokumencie.

Byszewo - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy, Sanktuarium NMP Królowej Krajny

łac.: Parochiae Bischevensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Inne źródła wskazują na XII w.
Założyli klasztor. Prawdopodobnie wybudowano pierwszy kościół drewniany
wg Słownika...str 515 krzyżacy zniszczyli klasztor
 • 1288 r. - wg Słownika...str 515: Cystersi przenieśli się na stałe do Koronowa. Kościół odtąd jest kościołem parafialnym zarządzanym przez cystersów
Wg Słownika... w 1288 r.
 • 1460 r. - parafia została inkorpowana klasztorowi cystersów w Koronowie
odtąd proboszczami byli ojcowie cystersi.
Ostatni, Mindak Kwiryn, zmarł w 1838 r.
 • 1500 r. - na przełomie XV i XVI w. wybudowano kolejny kościół
 • 15?? r. - zniszczenie kościoła w wyniku pożarów
 • 16?? r. - na początku XVII w. wybudowano kościół murowany z cegły
Wg strony w latach 1610-1663.
Podupadło ? Ostatniego wpisu dokonano w 1888 r.
Jak to możliwe jeżeli wg zestawienia AD Pelplin z dn. 31.12.2010 r. istnieją księgi z lat 1615-1995. Sprawa do wyjaśnienia
 • 176? r. - najpóźniej do 1791 r. przebudowano kościół
Dobudowano dwie kaplice.
Odbyło się to w okresie probostwa Liszkiewicza Mikołaja ord. Cist. (1754-1791 zm.)
 • 1860 r. - założono Bractwo Trzeźwości (wg "Zarysu...")
Podupadło dość dawno.
 • 1867 r. - przywilej papieża Piusa IX z dn. 21 grudnia w sprawie odpustu w niedzielę po 8 września
Potwierdzenie adm. z dn. 25.01.1868 r.
 • 1920 r. - odmalowano wnętrze kościoła
 • 1920 r. - rozpoczęto odprawianie nabożeństw w szkole w Trzemiętowie
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży w Buszkowie
W 1928 r. liczyło 27 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 2198
- katolików Niemców 2
- ewangelików Niemców 1148
- hodurowców 9
Ogółem 3357 dusz, w tym 1626 komunikujących.
 • 1963 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1958 r. str. 55) i wg spisu z 1968 r. istniała kaplica filialna p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Wierzchucinku.
Dekret z dn. 15.12.1975 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1975 r.
Kościół filialny Buszkowo (1992 - nadal)
 • 1958 r. - w dn. 15 sierpnia (wg Spisu... z 1958 r. str. 62) i wg spisów do 1991 r. funkcjonował kościół filialny p.w. św. Ducha (Ducha Świętego) w Buszkowie.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 232) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny Buszkowo.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów:
Cmentarz przy kościele parafialnym w Byszewie: Patrz Strona
Cmentarz przy kościele filialnym w Buszkowie: Patrz Strona
Indeksy grobów: na stronach wyżej wymienionych wyszukiwarek grobów
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 10?? r. - obejmowała obszary późniejszych parafii:
Wierzchucin Królewski, Wtelno i Koronowo
Ustalić
Ustalić
Ustalić
Byszewa, Buszkowo, Dąbrowice, Gogolina, Gogolinka, Kadzionka, Nowaczkowo, Salno, Skarbiewo, Stefanowo, Trzemiętowo, Trzemiętówko, Witoldowo, Więzowno, Wierzchucice, Wierzchucinek.
Byszewa, Buszkowo, Dąbrowice, Gogolin, Gogolinek, Nowaczkowo, Salno, Skarbiewo, Stefanowo, Trzemiętowo, Trzemiętówko, Wierzchucinek, Wierzchucice, Więzowno, Witoldowo.
 • 1975 r. - w dn. 1 stycznia miejscowości:
Ustalić
Wierzchucinek, Wierzchucice, Nowaczkowo, Trzemiętówko, Trzemiętowo, Dąbrowice I i II.
Dekret z dn. 15.12.1975 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1975 r.
Buszkowo, Byszewo, Gogolin, Gogolinek, Skabriewo, Salno, Więzowno, Witoldowo.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 241) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Buszkowo, Byszewo, Gogolin, Gogolin - Młynki, Gogolinek, Salno, Skabriewo, Stefanowo, Więzowno, Witoldowo.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 343) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 351) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 359) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 205) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 209) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 209) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 209) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Bischau Patrz też (mapa) Byschewo - Byszewo (Byshovia, Bysseva, Bissevia, Bissovia, Byschova, Bisseva, Bissevo, Biszowa 15??, Byszewa 16??, Byszewa pod Wierzchucinem)
- Buszkowo (Buszki)
Eichberg - Dąbrowice
- Dąbrowice I
- Dąbrowice II
- Gogolin - Młynki
Gogolin Patrz też Mapa - Gogolin (Gogolina)
Gogolinke - Gogolinek lub Gogolinek (Gogolinka)
Entenpfuhl - Kadzionka (leśnictwo)
Neumannsdorf - Nowaczkowo
Salno - Sadlno Salno (Sadlno 1253, Sedlno Sallno; mylnie Sałtno))
Skarbiewo - Skarbiewo (Scarbevo 1299, Scarbovo 1362, Skabriewo)
Rabenhorst - Stefanów (Wrzesiny, Stefanowo)
Haltenau - Trzemętowo lub Trzemiętowo (Trzementowo, Trebacovo, Trebatovo, Trzebathowo, Trzebiathowo, Trzemięthowo 1583, Trzebaczowo, Trebaczow)
Bergfeld - Trzemętówko lub Trzemiętówko lub Trzemiętówko (Trzementówko)
G. Witoldowo I Kaiserfelde - Witoldowo (Sniemcze Xiii-XVIII w.)
Wiensowno - Więzowno
Freidorf - Wierzchocin Szlachecki (2.) (Wierchucin Szlachecki, Wierzchucice)
Freidorf - Wierzchocin Niemiecki (3.)
Hohenfelde (G. Hohenfelde) - Wierzchocin Królewski (4.)(Wierzchucinek, Wierzchucin Królewski, Wierzchucin, Wierzchucin Kraiński)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1253 - 1266 - Mikołaj Proboszcz
1286 - 1287 - Ks. Gerard Proboszcz, opat Byszewa;
1288 - 1289 - Ks. Engelbert Proboszcz, opat Byszewa;
12?? - 1294 - Ks. Bertold Proboszcz
12?? - 12?? - Włosko Proboszcz
13?? - 13?? - Slavoborius I Proboszcz
13?? - 13?? - Slawobor II Proboszcz
13?? - 13?? - Ks. Henryk Paweł Proboszcz
13?? - 1360 - Ks. Jan Paweł I Proboszcz
13?? - 1379 - Ks. Jan Paweł III Proboszcz
10?? - 1460 - Brak danych Proboszcz
1460 - 1838 - Cystersi z Koronowa Proboszczowie (w tym:)
14?? - 1477 - o. Augustinus Proboszcz, zm. 1477 r.;
15?? - 1526 - o. Łabiszyński Mateusz Proboszcz, †1526;
15?? - 15?? - o. Marek Proboszcz
15?? - 1527 - o. Kokoszka Mateusz Proboszcz, †1527;
15?? - 15?? - o. Mirkowski Adam Proboszcz, późn. opat Koronowa i sufragan włocławski, zm. 1567 r.
15?? - 15?? - o. Dybowski Marcin Proboszcz
15?? - 1593 - o. Krampiewski Andrzej Proboszcz, †1593;
15?? - 1593 - o. Kliński Krzysztof Proboszcz, wcześniej opat pelpliński, †1593;
16?? - 1615 - o. Marcin Świekatowski Proboszcz, (†1615);
16?? - 1615 - o. Stryjkowski Zygmunt Proboszcz, (†1618);
16?? - 16?? - o. Costerenus Mateusz Proboszcz
16?? - 16?? - o. Osiecenus Mateusz Proboszcz
16?? - 16?? - o. Bardziński Jakub Proboszcz
16?? - 1633 - o. Gembinus Adam Proboszcz, (†1633);
163? - 163? - o. Quonescensis Tomasz Proboszcz
163? - 1635 - op. Krzycki Jan Proboszcz, opat koronowski zm. 1635 r.;
16?? - 16?? - o. Bagniewski Stanisław Proboszcz
16?? - 1683 - o. Karnowski Tomasz Proboszcz, (†1683);
16?? - 1695 - o. Bartochowski Bernard Proboszcz, (†1695);
16?? - 1706 - o. Krzyszkowski Ignacy Proboszcz, (†1706);
17?? - 1739 - o. Górski Wilhelm Proboszcz, (†1739);
17?? - 1744 - o. Chrząstowski Stefan Proboszcz, (†1744);
17?? - 1744 - o. Mucharski Placidus Proboszcz, (†1744);
17?? - 1754 - o. Borna Franciszek Proboszcz, (†1754);
17?? - 1754 - o. Zabłocki Ludwik Proboszcz, (†1754);
1754 - 1791 - Ks./O. Liszkiewicz Mikołaj Proboszcz
18?? - 1810 - o. Gogułowski Urban Proboszcz, (†1810);
18?? - 1829 - o. Zalewski Ludwik Proboszcz, (†1829);
18?? - 1838 - Ks./O. Mindak Kwiryn Proboszcz , ostatni proboszcz z zakonu oo. Cystersów;
1839 - 1867 - Ks. Schmidt Jakub Proboszcz
1839 - 1887 - Ks. Bolt Wilhelm Proboszcz, (*1820 - †5.03.1887)
1887 - 1916 - Ks. Splonkowski Mateusz Proboszcz, (*1840 - †15.09.1916); ur. Duża Cerkwica, św. 1868 Pelplin;
1916 - 1922 - Ks. Sychowski Stanisław Proboszcz
1921 - 1931 - Ks. Czaplewski Paweł Antoni Proboszcz
1931 - 1931 - Ks. Rogala Dominik Administrator
19?? - 1945 - Ks. Hackert Reginald (Dominik?) Proboszcz
19?? - 19?? - Ks. Mańkowski Mieczysław Proboszcz
1946 - 1947 - Ks. Scheffler Konrad Administrator
1946 - 1949 - Ks. Latusek Jan C.S.Mich. Arch Kapelan
1947 - 1968 - Ks. Scheffler Konrad Proboszcz
1953 - 19?? - Ks. Tomza Edward C.S.Mich. Arch Rezydent
1957 - 19?? - Ks. Murawski Rafał Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Sobiecki Konrad Wikariusz
1964 - 19?? - Ks. Potracki Albin Wikariusz
1968 - 19?? - Ks. Barzowski Mieczysław Wikariusz
1981 - 1983 - Ks. Kortas Józef Wikariusz
1984 - 1995 - Ks. Orlikowski Zbigniew Proboszcz
1995 - 1999 - Ks. Dróżkowski Janusz Proboszcz
1999 - 2003 - Ks. Zakrzewski Marian Proboszcz
2001 - 2002 - Ks. Modrzejewski Janusz Wikariusz
2003 - 2014 - Ks. Góral Janusz Proboszcz
2014 - 2021 - Ks. Adrich Stefan Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

1816 - Ks. Zarzecki Sylwester
1843 - Ks. Rode Jan
1871 - Ks. Malicki Franciszek
1897 - Ks. Karnowski Apolinary
1913 - Ks. Ściesiński Jan
1937 - Ks. Gruse Feliks
1933 - Ks. Dachtera Franciszek
1954 - Ks. Koźlinka Edward
1965 - Ks. Więckowski Mieczysław
1991 - Ks. Ściesiński Andrzej
Uwaga: Listę powołań kapłańskich ustalono w oparciu o informacje zawarte w książce ks. Stefana Adricha pt. Święty skarb Byszewa (umieszczone również na stronie parafialnej).

Kapłani pochowani w kościele

22.05.1266 - Ks. Mikołaj
12.06.1287 - Ks. Gerard
14.06.1289 - Ks. Engelbert
Uwaga: Listę pochowanych księży ustalono w oparciu o informacje zawarte w książce ks. Stefana Adricha pt. Święty skarb Byszewa (umieszczone również na stronie parafialnej).

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1732 r.
- ślubów od 1732 r.
- zgonów od 1732 r.
- chrztów 1839-1874, 1874-1914, 1922-1941, 1946-1954, 1955-1963 i od 1964 r.
- ślubów 1847-1881, 1882-1947, 1948-1968, 1969-1992 i od 1992 r.
- zgonów 1878-1950, 1951-1967 i od 1967 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 62 - W 67,
tj. 7 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1760-1779 (AD Pelplin W 64) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1774-1808 (AD Pelplin W 62)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić zakres lat względem poprzedniej księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1808-1846 (AD Pelplin W 63) (wspólnie z księgą opłat za chrzty)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Bd. W 63 emthält Stolgebührenordning 1824-1826
Przetłumaczyć
Księga chrztów 1821-1874 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić zakres lat względem poprzedniej księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1874-1914 (w parafii) (wspólnie z księgą chrztów 1945 r.)
Pierwszy wpis 16.10.1874 r., ostatni wpis 21.11.1914 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1914-1922
Brak danych
Księga chrztów 1922-1929 (w parafii) (wspólnie z księgą chrztów 1934-1941; dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1930-1933
Brak danych
Księga chrztów 1934-1941 (w parafii) (wspólnie z księgą chrztów 1922-1929; dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1942-44
Brak danych
Księga chrztów 1945-1945 (w parafii) (wspólnie z księgą chrztów 1874-1914; dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 13.05.1945 r., ostatni wpis 02.04.1945 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- wpisy dokonane częściowo z pominięciem chronologii czasowej.
- zawiera dodatkowo wykaz chrztów, ślubów i zgonów udzielonych parafianom przez proboszcza par. Wierzchucin Królewski w czasie osierocenia parafii w 1945 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1760-1779 (AD Pelplin W 64) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1774-1840 (AD Pelplin W 65)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić zakres lat względem poprzedniej księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1821-1847 (AD Pelplin W 66)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić zakres lat względem poprzedniej księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1847-1881 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1882-1947 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1760-1779 (AD Pelplin W 64) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1774-1867 (AD Pelplin W 67)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić zakres lat względem poprzedniej księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1866-1866 (AD Pelplin W 67)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1868-1873
Brak danych
Księga zgonów 1874-1950 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Księgi metrykalne parafii Byszewo udostępnione na stronie familysearch
Panadto:
Gdzie szukać ksiąg metrykalnych? Wykaz baz i stron w poszczególnych województwach (More Maiorum)

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga bractwa różańcowego 1615-1995 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga opłat za chrzty 1824-1826 (AD Pelplin W 63) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- nazwa niemeicka "Stolgebührenordnung"
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
- Liber visitationum z 1781 r.
- Kopiarz przywilejów klaszt. byszewskiego-koronowskiego 1232-1667
Jak to możliwe jeżeli cystersów sprowadzono w 1253 r. Sprawa do wyjaśnienia
- Liber regestr. patentów i mandatów królewskich i innych od 1772 r.
- Odpisy dokum. w sprawie granic Byszewy i sąsiednich wsi z 1782 r.
- Biblioteka kościelna liczyła 46 tomów. Istniał katalog.
- Księga Bractwa Różańca św. 1682-1888
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Trzeźwości
- Stowarzyszenia Młodzieży w Buszkowie

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie występują.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC Byszewo. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC Byszewo. Okresowo należy sprawdzać stronę.
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Byszewo.
Strony internetowe
- Szlak Cysterski w Polsce
- Kościół p.w. Świętej Trójcy w Byszewie