Bytów - Parafia rz.-kat. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Bytów - Parafia rz.-kat. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Bytów - Parafia rz.-kat. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela o dokumencie.

Bytów - Parafia rz.-kat. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: Bytów Parafia św. Katarzyny
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Mieszkali tu innowiercy.
Istniała świątynia murowana, pw. św. Katarzyny.
Nie było zabudowań parafialnych
Było ok 40 katolików
Parafią zarządzał ks. Braun Jerzy z Niezabyszewa.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych ... Cz. I str 173 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a oraz dublet o sygn. G 20b.
Akta wizytacyjne opracowane i wydane przez TN Toruń w serii "Fontes" nr 15 z 1911 r., opublikowane w K-P BC
 • 1700 r. - 13 maja pożar kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny
Istniał tam kościół murowany, przypominający bazylikę, pw. św. Katarzyny, który przed jedenastoma laty spłonął. (ok 1700 r.)
Zbudowano mały domek - kaplicę. Msze święte odprawiano tu co drugą niedzielę, pozostale w Niezabyszewie
Na uposażenie koś-cioła były dwa łany ziemi, z których czynsz pobierali witrykusi. Ponadto był czynsz z należących do kościoła łąk i ogrodów.
Uposażenie proboszcza stanowiły cztery łany ziemi, posiadłość zwana Work-land, jakaśłąka oraz opłata pobierana z miasta.
Nie podano imienia proboszcza.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 160)
Miasto w dzierżawie u elektora brandenburskiego, opanowane przez luteran
Kościół parafialny , częściowo odbudowany po pożarze
Nabożeństwa z kazaniami odprawiane są w co trzecią niedzielę (Proboszcz opiekuje się też innymi kościołami)
Proboszcz ks. Borzyszkowski Ludwik, liczący lat 53, w parafii od 1717 r.
Katolików było 102 osoby, reszta w liczbie około 1000 osób, to luteranie
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 211)
Kościół katolicki prepozyturalny
Świątynia po spaleniu od fundamentów odbudowana jako murowana dzięki biskupowi włocławskiemu Felicjanowi Konstantemu Szaniawskiemu
Kościół pod wezwaniem św. Katarzyny, nie wiadomo kiedy był erygowany.
Za ówczesnego proboszcza spisywano metryki.
Na utrzymanie świątyni były dwa łany ziemi i różne łąki
Katolików spowiadających się na Wielkanoc (ze wszystkich wsi, należących do kościoła parafialnego i do kościołów filialnych)
Dom proboszcza bytowskiego bardzo stary i ubogi, wybudowany przez Ludwika Borzyszkowskiego
Oprócz ogrodu, było sześć łanów ziemi, które były w posiadaniu mieszczan, co dawało niewielki zysk. Był także grunt zwany Worland, również oddany za czynsz. Było prawo wyrębu drewna i połowu ryb. Ponadto pewien dochód miał proboszcz z oddanych w dzierżawę ziem w afiliowanych parafiach. Nie pobierał już dziesięciny, a jedynie meszne.
W ostatnim roku w parafii Bytów i Niezabyszewo były 22 chrzty, w Tuchomiu 3, ślubów ogółem 3 i cztery pogrzeby.
Mężczyzn ogółem było 190, kobiet 230, chłopców 45 i dziewcząt 65.
W Bytowie, dawniej poza miastem, znajdowały się: kaplica św. Jerzego i kaplica świętego Marka, ale na ich miejsce postawiono zbór protestancki. Drugi zbór postawiono w samym mieście.
Rektorem kościoła bytowskiego i afiliowanych był ks. Węsierski Franciszek Jan (lat 52), ale rezydował w Niezabyszewie.
Było dwóch organistów. Jeden przy kościele w Niezabyszewie, drugi zaś przy kościele w Tuchomiu, gdzie był jednocześnie nauczycielem, kantorem i zakrystianem.
Szczegółowe opisy, wykazy itp znajdują się w oryginalnym protokole (s. 187 - 195 oryg.)
Dekret reformacyjny dla kościoła prepozyturalnego bytowskiego i kościołów afiliowanych, wystawiony w Bytowie, dnia 3 III 1766 r., s. 199-200 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 3 (str. 154)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Były trzy kościoły filialne: Niezabyszewo, Dąbrówka, Tuchomie
Na terenie parafii mieszkali liczni akatolicy, którzy posiadali kaplice publiczne, dwie w Bytowie jedną we wsi Tuchom, a przy nich swoje cmentarze.
W Bytowie mieszkali Żydzi, posiadający własną szkołę.
Nie było szkoły, ale w okresie zimowym organista uczył dzieci
Szkoła niemiecka była przy kościele filialnym w Niezabyszewie.
Proboszczem był ks. Węsierski Franciszek, wikariuszem był ks. Grabowski Michał
Szczegółowe opisy dotyczące wizytowanej parafii znajdują się w oryginalnej księdze.
Akta w AD Pelplin sygn. G 69.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 175)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
kościół filialny Gostkowo (pośw. 1947 r.)
punkt katechetyczny Bytów - 7 punktów stałych w kaplicach katechetycznych
punkt katechetyczny Gostkowo - punkt stały w kaplicy
punkt katechetyczny Dąbrówka Bytowska - punkt stały u gospodarza
punkt katechetyczny Udorpie - punkt stały u gospodarza
Dekret z dn. 20 czerwca 2011 r. opublikowany w Miesięczniku nr 6/2011.
Kościół filialny Niezabyszewo (1766 - 1824)
Patrz strona Parafia Niezabyszewo
Kościół filialny Dąbrówka Bytowska (1992 - nadal)
 • 1992 r. - wg Spisu... str. 82 i kolejnych roczników do 2014 r. istniał kościół filialny p.w. Św. Wojciecha w Dąbrówce Bytowskiej.
Kościół rektoralny

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz Cmentarze komunalne w Bytowie
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
 • 1987 r. - w dn. 30 grudnia (wg Schematyzmu ... str 118 na terenie parafii istniał jeden cmentarz komunalny w Bytowie.

Zasięg terytorialny

Nitow (Bytów), Ząbinowice, Gostkowo, Mądrzechowo, Udorpie, Dąbie, Grzmiąca, Niedarzyno, Osiek, Mały Pomysk, Lubawsk.
Gostkowo, Gostkowo Małe, Ząbinowice, Udorpie, Mędrzykowice, Dąbie, Osiek, Niedarzyno, Grzmiąca, Pomisko Małe, Lipusko,
Gostkowo Małe i Duże, Zembinowiec, Udorpia, Mądrzykowice, Osieko, Niedarzyno, Grzmiąca, Pomysk, Lupowsk.
Do kościoła parafialnego należały:
Gostkowo Duże i Gostkowo Małe, Dombie, Grzmiąca, Niedarzyno i osada młyńska w tej wsi, Osiek, Pomysk, Dombinowice, Mędrzy-chowice, Udorff.
Do kościoła filialnego w Niezabyszewie należały:
Niezabyszewo, Dąbrówka (tu także był kościół), Rekowo, Nowa Kolonia, czyli Płotowa.
Do kościoła filialnego w Tuchomiu należały:
Tuchom, Tuchomek, Modrzewo, Trzebiatkowy, Ciemno, Piasno.
Miejscowości: Bytów, Dąbie, Dabrówka Bytowska, Chomice, Gostkowo, Grzmiąca, Mądrzechowo, Nieczulice, Świątkowo, Rzepnica, Udorpie, Ząbinowice.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 82) zasięg terytorialny parafii nie uległ zmianie.
Miejscowości: Dąbie, Gostkowo i Rzepnica
Bytów (obszar):
-od wschodu: od wiaduktu z kierunku Kościerzyny ul. Cichą do skrzyżowania z ul. Styp-Rekowskiego, przedłużeniem ul. Cichej do ul. Harcerskiej, ul. Harcerską do skrzyżowania z ul. Cichej i Haruszewicza, zapleczem ul. Naruszewicza do ul. Kołłątaja
- od północy: zapleczem ul. Kołłątaja do ul. Mierosławskiego i ogródków działkowych, granicą ogródków działkowych do ul. Pochyłej, ul. Miłą do ul. skrzyżowania z ul. Gdańską, zapleczem ul. Gdańskiej do ul. Lęborskiej
- od zachodu: ul. Lęborską w kierunku Lęborka
Dekret z dn. 14.06.1994 r. opublikowany w Miesięczniku nr 6/1994
Miejscowości: Dąbki, Dąbrówka Bytowska, Chomice, Grzmiąca, Mądrzechowo, Nieczulice, Świątkowo, Udorpie, Ząbinowice.
Bytów - ulice: Armii Ludowej, Bauera, Bohaterów ZWM, Brzozowa, Buczka, Bydgoska, Chojnicka, Derdowskiego, Drzymały, Dworzec, Górna, Harcerska, Kąpielowa, Kochanowskiego, Kościelna, Kościuszki, Krofeja, Krofeja Plac, Krótka, Kwiatowa, Leśna, 22 Lipca, Łąkowa, 1 Maja, Miastecka, Mierosławskiego (część), Mickiewicza, Miła, Nad Borują, Ogrodowa, Pochyła, Podzamcze, Podgórna, Polna, Prosta, Rzemieślnicza, Rycerska, Sikorskiego, Sportowa, Starochojnicka, Starokościelna, Stary Dworzec, Staszica, Stobnicka, Styp-Rekowskiego (część), Sucharskiego, Szeroka, Szkolna, Śródmiejska, Świerczewskiego, Tartaczna, Wąska, Wery, Wieża Wodna, Wojska Polskiego, Wolności, Wyszyńskiego, Zamkowa, Zaułek Drozdowy, Zaułek Słowiczy, Zielona.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 92) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Miejscowości: Dąbki, Dąbrówka Bytowska, Chomice, Grzmiąca, Mądrzechowo, Nieczulice, Świątkowo, Udorpie, Ząbinowice.
Bytów - ulice: Armii Krajowej, Bauera, Brzozowa, Bydgoska, Chojnicka, Cicha, Derdowskiego, Drzymały, Dworcowa, Dworzec, Górna, Harcerska, Jana Pawła II, Kąpielowa, Kochanowskiego, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Kwia­towa, Leśna, 11 Listopada, Łąkowa, 1 Maja, Miastecka, Mierosławskiego (część), Mickiewicza, Miła, Młyńska, Nad Borują, Ogrodowa, Os.Leśne, plac Kardynała Wyszyńskiego, plac Krofeja, Pochyła, Podzamcze, Pogodna, Polna, Prosta, Rzemieślnicza, Rycerska, Sikorskiego, Sportowa, Starochojnicka, Starokościelna, Stary Dworzec, Staszica, Stobnicka, Styp-Rekowskiego (część), Sucharskiego, Szarych Szeregów, Szeroka, Szkolna, Śródmiejska, Tartaczna, Wąska, Wery, Wieża Wodna, Wojska Polskiego, Wolności, Zamkowa, Zaułek Drozdowy, Zaułek Słowiczy, Zielona.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 98) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 103) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Miejscowości: Dąbki, Dąbrówka Bytowska, Chomice, Grzmiąca, Mądrzechowo, Nieczulice, Świątkowo, Udorpie, Ząbinowice.
Bytów - ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Bauera, Brzozowa, Bydgoska, Chojnicka, Cicha, Derdowskiego, Drzymały, Dworcowa, Dworzec, Górna, Harcerska, Jana Pawła II, Jesionowa, Kąpielowa, Kochanowskiego, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Kwia­towa, Leśna, 11 Listopada, Łąkowa, 1 Maja, Miastecka, Mierosławskiego (część), Mickiewicza, Miła, Młyńska, Nad Borują, Ogrodowa, Plac Kardynała Wyszyńskiego, plac Krofeja, Pochyła, Podzamcze, Pogodna, Polna, Prosta, Rzemieślnicza, Rycerska, Sikorskiego, Sportowa, Starochojnicka, Starokościelna, Stary Dworzec, Staszica, Stobnicka, Styp-Rekowskiego (część), Sucharskiego, Szarych Szeregów, Szeroka, Szkolna, Śródmiejska, Tartaczna, Wąska, Wery, Wieża Wodna, Wojska Polskiego, Wolności, Zamkowa, Zaułek Drozdowy, Zaułek Słowiczy, Zielona.
Miejscowości: Dąbki, Dąbrówka Bytowska, Chomice, Grzmiąca, Mądrzechowo, Nieczulice, Świątkowo, Udorpie, Ząbinowice.
Bytów - ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Bauera, Brzozowa, Bydgoska, Chojnicka, Cicha, Derdowskiego, Drzymały, Dworcowa, Dworzec, Górna, Harcerska, Jagodowa, Jana Pawła II, Jesionowa, Kąpielowa, Kochanowskiego, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Kwia­towa, Leśna, 11 Listopada, Łąkowa, 1 Maja, Miastecka, Mierosławskiego (część), Mickiewicza, Miła, Młyńska, Nad Borują, Ogrodowa, Plac Kardynała Wyszyńskiego, plac Krofeja, Pochyła, Podzamcze, Pogodna, Polna, Poziomkowa, Prosta, Rzemieślnicza, Rycerska, Sikorskiego, Sportowa, Starochojnicka, Starokościelna, Stary Dworzec, Staszica, Stobnicka, Styp-Rekowskiego (część), Sucharskiego, Szarych Szeregów, Szeroka, Szkolna, Śródmiejska, Tartaczna, Wąska, Wery, Wieża Wodna, Wojska Polskiego, Wolności, Zamkowa, Zaułek Drozdowy, Zaułek Słowiczy, Zielona.
Miejscowości: Dąbki, Dąbrówka Bytowska, Chomice, Grzmiąca, Mądrzechowo, Nieczulice, Świątkowo, Udorpie, Ząbinowice.
Bytów - ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Bauera, Brzozowa, Bydgoska, Chojnicka, Cicha, Derdowskiego, Drzymały, Dworcowa, Dworzec, Górna, Harcerska, Jagodowa, Jana Pawła II, Jesionowa, Kąpielowa, Kochanowskiego, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Kwia­towa, Leśna, 11 Listopada, Lipowa, Łąkowa, 1 Maja, Miastecka, Mierosławskiego (część), Mickiewicza, Miła, Młyńska, Nad Borują, Ogrodowa, Plac Kardynała Wyszyńskiego, plac Krofeja, Pochyła, Podzamcze, Pogodna, Polna, Poziomkowa, Prosta, Rzemieślnicza, Rycerska, Sikorskiego, Sportowa, Starochojnicka, Starokościelna, Stary Dworzec, Staszica, Stobnicka, Styp-Rekowskiego (część), Sucharskiego, Szarych Szeregów, Szeroka, Szkolna, Śródmiejska, Tartaczna, Wąska, Wery, Wieża Wodna, Wojska Polskiego, Wolności, Zamkowa, Zaułek Drozdowy, Zaułek Słowiczy, Zielona.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 110) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Mądrzechowo i Ząbinowice.
Dekret z dn. 20 czerwca 2011 r. opublikowany w Miesięczniku nr 6/2011.
Miejscowości: Dąbki, Dąbrówka Bytowska, Chomice, Grzmiąca, Nieczulice, Świątkowo, Udorpie.
Bytów - ulice: Akacjowa, Armii Krajowej, Bauera, Brzozowa, Bydgoska, Chojnicka, Cicha, Derdowskiego, Drzymały, Dworcowa, Dworzec, Górna, Harcerska, Jagodowa, Jana Pawła II, Jesionowa, Kąpielowa, Kochanowskiego, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Kwia­towa, Leśna, 11 Listopada, Lipowa, Łąkowa, 1 Maja, Miastecka, Mierosławskiego (część), Mickiewicza, Miła, Młyńska, Nad Borują, Ogrodowa, Plac Kardynała Wyszyńskiego, plac Krofeja, Pochyła, Podzamcze, Pogodna, Polna, Poziomkowa, Prosta, Rzemieślnicza, Rycerska, Sikorskiego, Sportowa, Starochojnicka, Starokościelna, Stary Dworzec, Staszica, Stobnicka, Styp-Rekowskiego (część), Sucharskiego, Szarych Szeregów, Szeroka, Szkolna, Śródmiejska, Tartaczna, Wąska, Wery, Wieża Wodna, Wojska Polskiego, Wolności, Zamkowa, Zaułek Drozdowy, Zaułek Słowiczy, Zielona.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Bütow (Buetow) Patrz też Bütow B. Köslin - Bytów (Bitow)
Dampen Patrz też Dampen - Dąbie lub Dąbie
Dampen M. - Dąbki lub Dąbki
- Dąbrówka Bytowska
Rosenfelde - Chomice lub Chomice
Gr. Gustkow (Gross Gustkow) - Gostkowo lub Gostkowo
Gramenz - Grzmiąca lub Grzmiąca
Mankwitz - Mądrzechowo lub Mądrzechowo (Medrzechowice)
Catharinenfeld - Nieczulice lub Nieczulice
Vro.Sepnitz (Sepnitz, Szepnitz) - Rzepnica lub Rzepnica
- Świątkowo lub Świątkowo
Hygendorf - Udorpie lub Udorpie (Udorp)
Gut Gersdorf (Gersdorf) - Ząbinowice lub Ząbinowice

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1884 - 1898 - Ks. Lecper Proboszcz
1898 - 1901 - Ks. Kerft Proboszcz
1901 - 1914 - Ks. Panske P. Proboszcz
1914 - 1930 - Ks. Schultz Proboszcz
1931 - 1946 - Ks. Genge Walter Proboszcz
1946 - 1946 - Ks. Męcikowski Aleksander Proboszcz
1947 - 1954 - Ks. Szczerbiński Stanisław COr. Proboszcz
1954 - 1982 - Ks. Rychlicki Jan COr. Proboszcz
1950 - 1992 - Ks. Machay Alojzy COr Rezydent, emeryt, ur.12.I.1924 Jabłonka Orawska, w 29.06.1950 Tarnów, Bp. Jan Stepa, w par od 4.12.1954 ??
1951 - 1992 - Ks. Wichłacz Marian COr emeryt, wicedziekan, ur 16.08.1925 Głogówk, w. 26.12.1951 Tarnów, Bp. Karol Pękała, w par. od 26.08.1957;[??]]
1961 - 1992 - Ks. Roszak Stanisław COr Wikariusz, ur 9.05.1934 Brzezie, w. 29.06.1961 Tarnów, Bp. Wł.Bobowski, ust 8.X.1083 ??
1974 - 1992 - Ks. Kaczmarczyk Henryk COr bez funkcji, ur 7.06.1951 Anielin, w. 9.06.1974 Studzienna, Bp. Piotr Gołębiowski, w par od 1974 r;
1979 - 1992 - Ks. Szary Krzysztof COr Wikariusz, ur 30.08.1954 Radom, w. 24.V.1979 Tarnów, Bp. Wł.Bobowski, ust 8.X.1983 ??
1980 - 1999 - Ks. Głowacki Kazimierz Jerzy Rezydent
1985 - 1992 - Ks. Tyc Bolesław COr Bez funkcji
1986 - 1993 - Ks. Zieliński Edward COr Proboszcz
1987 - 19?? - Ks. Sawka Teodor Emeryt obrz. gr.-kat., dr prawa, zam. Bytów ul Jeziorna 4, ur 1913, w. 1938;
1987 - 19?? - Ks. Maskołyk Jarosław obrz. gr.-kat., ur 7.12.1960 Człuchów, w 7.07.1985 Przemyśl Bp. Mirosław Maruszyn, obsługuje ośrodki duszpasterskie w Bytowie i Miastku;
1988 - 1992 - Ks. Maślanek Cezary COr Bez funkcji
1988 - 2001 - Ks. Poćwiardowski Czesław Rezydent
1989 - 2001 - Ks. Dominiczak Czesław Rezydent
1990 - 2007 - Ks. Łukaszewicz Witold Rezydent
1990 - 2007 - Ks. Majka Adam Rezydent
1992 - 2009 - Ks. Babiński Stanisław Rezydent
1994 - 2016 - Ks. Spichalski Roman Proboszcz
1994 - 1998 - Ks. Flisikowski Grzegorz Wikariusz
1994 - 1998 - Ks. Prekop Jerzy Wikariusz
1994 - 1998 - Ks. Huzarek Edmund Rezydent
1995 - 2000 - Ks. Jereczek Dariusz Wikariusz
1998 - 2000 - Ks. Darznik Andrzej Wikariusz
1998 - 1999 - Ks. Glinski Piotr Wikariusz
1999 - 2001 - Ks. Mienczej Andrzej Rezydent
1999 - 2002 - Ks. Ossowicki Sławomir Wikariusz
2000 - 2004 - Ks. Gilmeister Jan Wikariusz
2001 - 2003 - Ks. Firmanty Antoni Wikariusz
2000 - 2001 - Ks. Mazurowski Wiesław Wikariusz
2002 - 2003 - Ks. Pudlewski Franciszek Wikariusz
2003 - 2006 - Ks. Król Jarosław Wikariusz
2003 - 2011 - Ks. Kornaus Józef Rezydent
2004 - 2007 - Ks. Kozłowski Leszek Wikariusz
2005 - 2010 - Ks. Węsierski Krzysztof Wikariusz
2006 - 2009 - Ks. Fąs Zygmunt Wikariusz
2007 - 2011 - Ks. Nowotny Łukasz Wikariusz
2007 - 2016 - Ks. Warnke Ludomir Rezydent
2009 - 2011 - Ks. Orlikowski Radosław Wikariusz
2009 - 2010 - Ks. Fas Zygmunt Rezydent
2010 - 2011 - Ks. Matusik Michał Wikariusz
2011 - 2014 - Ks. Szulman Damian Wikariusz
2012 - 2014 - Ks. Hasse Michał Wikariusz
2013 - 2014 - Ks. Piesik Andrzej Pomoc duszpasterska
2013 - 2014 - Ks. Piątek Paweł Wikariusz
2016 - 2016 - Ks. Piątkiewicz Krzysztof Wikariusz
2015 - 2016 - Ks. Ryński Adam Wikariusz
2016 - 2021 - Ks. Lamkiewicz Adam Wikariusz
2016 - 2016 - Ks. Krüger Jerzy Kazimierz Emeryt
2018 - 2021 - Ks. Gąsecki Krzysztof Proboszcz
2021 - 2021 - Ks. Kierbic Robert Wikariusz
2018 - 2021 - Ks. Rekowski Marek Wikariusz
2021 - 2021 - Ks. Oszuścik Jaroslaw Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Bunikowski Jerzy - diecezja chełmińska
1??? - Ks. Cieszyński Zygmunt
1??? - Ks. Korpusik Andrzej - Warszawa ATK
1??? - Ks. Borzyszkowski Jan - wikariusz w Biesiekierzu
1??? - Ks. Treder Grzegorz CR - Ks.Ks. Zmartwychwstańcy, Warszawa
1??? - Ks. Małek Roman SVD - Ks.Ks. Werbiści, RFN
1??? - Ks. Landowski Mieczysław COr., Tomaszów Maz.
1??? - Ks. Romejko Zenon - Ks.Ks. Sercanie

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

??.??.1??? - Ks. Seredyński Teodor
??.??.1??? - Ks. Szeliga Franciszek Kazimierz COr.
??.??.1??? - Ks. Śmietana Włodzimierz COr.
??.??.1??? - Ks. Rychlicki Jan COr.

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

-chrztów od 1879 r
-ślubów od 1889 r
-zmarłych od 1919 r.
-oraz kronika parafialna 1950 r. - 1953 r. i od 1983 r.
występujeArchiwum parafii św. Katarzyny w Bytowie z czasów niemieckich

Księgi chrztów

KsięgI chrztów 1754-1757 i 1812-1950 (w parafii?) (wpisy po 1945 r. dostępne tylko w parafii)
Wymagają regitalizacji; brak okładek poszczególnych ksiąg, po cztery zdjęcia na stronę
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie występują.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księgi ślubów 1836-1945 (w parafii?) (wpisy po 1944 r. dostępne tylko w parafii)
Wymagają regitalizacji; brak okładek poszczególnych ksiąg, po cztery zdjęcia na stronę
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księgi zgonów 1836-1950 (w parafii?) (wpisy po 1950 r. dostępne tylko w parafii)
Wymagają regitalizacji; brak okładek poszczególnych ksiąg, po cztery zdjęcia na stronę
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość