Cewice - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Cewice - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Cewice - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP o dokumencie.

Cewice - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 84-312 Cewice ul. Wincentego Witosa 21
 • tel. 59 861 31 70

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
- Cewice - punkt stały w kaplicy katechetycznej na plebanii.
- Maszewo - punkt stały w kościele.
- Siemirowice - punkt stały w kościele.
- Unieszynko - punkt stały u gospodarza.
Kościół filialny Krępkowice 1987 - nadal
Kościół filialny Maszewo 1987 - nadal
Kościół filialny Siemirowice św. Ignacego 1987 - 1993
Dalsze losy patrz Parafia Siemirowice.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis

Zasięg terytorialny

Cewice, Karwica, Krępowice, Maszewo, Oskowo, Siemirowice, Siemirowice Pieski, Unieszynko, Unieszyno.
Cewice, Karwica, Krępowice, Maszewo, Oskowo, Siemirowice, Siemirowice Pieski, Unieszynko, Unieszyno, Unieszyniec.
- Oskowo, Przeryte, Siemirowice wieś, Siemirowice osiedle, Zielony Bór.
Dekret z dn. 08.12.1993 r. opublikowany w Miesięczniku nr 12/1993
Cewice, Karwica, Krępowice, Maszewo, Oskowo, Siemirowice, Siemirowice Pieski, Unieszynko, Unieszyno, Unieszyniec.
Wyjaśnić dlaczego wyst. Siemirowice, Siemirowice Pieski jeżeli utwożono parafię Siemirowice.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 160) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Cewice, Kamieniec, Karwica, Krępkowice, Maszewo, Unieszynko, Unieszyno, Unieszyniec.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 212) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 215) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 220) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 253) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 258) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 258) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 260) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Zewitz - Cewice
- Kamieniec
Augustenfelde - Karwica
Krampkewitz - Krępowice (Krępkowice)
Gr. Massow - Maszewo (Maszewo Lęborskie)
Wutzkow - Oskowo
- Przeryte
Schimmerwitz - Siemirowice
- Siemirowice osiedle
- Siemirowice Pieski
Schimmerwitz - Siemirowice wieś
- Unieszyniec
Kl. Wunneschin - Unieszynko
Gr. Wunneschin - Unieszyno
- Zielony Bór

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1975 - 2004 - Ks. Wiśniewski Stanisław Proboszcz
1985 - 1987 - Ks. Zdanowicz Piotr Wikariusz
1990 - 1992 - Ks. Orłowski Wiesław Wikariusz
1991 - 1995 - Ks. Zwiewka Józef EC Rezydent
1993 - 1998 - Ks. Miotke Stanisław Wikariusz
1993 - 2008 - Ks. Kowalczyk Franciszek Rezydent
1998 - 2000 - Ks. Wiśniewski Wiesław Wikariusz
2001 - 2003 - Ks. Wirkus Zdzisław Wikariusz
2003 - 2004 - Ks. Wandtka Tadeusz Wikariusz
2004 - 2008 - Ks. Sobota Grzegorz Wikariusz
2004 - 2016 - Ks. Kąkol Jerzy Proboszcz
2008 - 2009 - Ks. Ossowski Sławomir Wikariusz
2009 - 2011 - Ks. Cybulski January Wikariusz
2013 - 2014 - Ks. Glinski Piotr Wikariusz
2015 - 2016 - Ks. Szczepańczyk Daniel Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

1987 - Kl. Tandek Jan OFM Conv.

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin.

Najstarsze księgi

 • 1974 r. - aktów sprzed 28 sierpnia należy szukać w księgach Parafii ??????
- chrztów od 1975 r.
- ślubów od 1975 r.
- zmarłych od 1975 r.
oraz kronika parafialna od 1975 r.
- chrztów od 1984 r.
- ślubów od 1984 r.
- zgonów od 1984 r.
Dlaczego księgi założono 10 lat później niż powstała parafia ? / albo błąd ?

Księgi chrztów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany

Księgi I komunii

Dostępne tylko w parafii.

Księgi bierzmowanych

Dostępne tylko w parafii.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Dostępne tylko w parafii.

Księgi ślubów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi zgonów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany

Księgi dusz

Temat nie przebadany

Księgi metrykalne w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość