Choczewo - Parafia rz.-kat. pw. MB KP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Choczewo - Parafia rz.-kat. pw. MB KP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Choczewo - Parafia rz.-kat. pw. MB KP o dokumencie.

Choczewo - Parafia rz.-kat. pw. MB Królowej Polski

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1957 r. - w czerwcu tego roku poświęcono kaplicę cmentarną, która odtąd stała się kościołem. - wg Spisu...1995 r. str. 423
kościół p.w. MB Królowej Polski poświęcono 30 czerwca 1957 r. (wg Schematyzmu... str. 350)
 • 1968 r. - prawdopodobnie w tym roku ustanowiono "Wikarię parafialną"
Wynikałoby to z faktu iż od tego roku prowadzone są księgi metrykalne
 • 1974 r. - w dn. 28 sierpnia erygowano parafię ("Wikarię parafialną" przekształcono w parafię) (wg Schematyzmu... str. 350)
Ponownie poświęcono kościół 19 kwietnia 1976 r. (wg Schematyzmu... str. 350)
- Choczewo - punkt stały w kaplicy dotychczasowego kościoła
- Ciekocino - punkt stały w kaplicy katechetycznej w kościele
- Kurowo - punkt stały w wynajętym lokalu
- Lublewo - punkt wędrowny
- Łętowo - punkt stały w wynajętym lokalu
- Osieki - punkt stały w wynajętym lokalu
- Sasino - punkt stały w wynajętym lokalu
 • 1998 r. - zakończono budowę kościoła
Dekret z dn. 26.09.1997 r. opublikowany w Miesięczniku nr 9-10/1997
Kościół filialny Lubiatowo 1987 - ????
Kościół filialny Osieki 1987 - nadal
Kościół filialny Kopalino 1992 - nadal
Kościół filialny Ciekocino 1987 - nadal
Kościół filialny Sasino 1992 - nadal
Kościół filialny Kurowo 1992 - nadal
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 160) i wg spisu z 1995 r. istniał kościół filialny Kurowo.
Kościół filialny Jackowo 1992 - nadal
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 160) i wg kolejnych spisów do 1998 r. istniał kościół filialny Jackowo.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
- Osieki - cmentarz parafialny
- Ciekocin - cmentarz parafialny
- Kopalino - cmentarz parafialny

Zasięg terytorialny

Choczewo, Bebrowo, Choczewko, Ciekocino, Ciekocinko, Jackowo, Kierzkowo, Kopalino, Kurowo, Lubiatowo, Lublewko, Lublewo, Łętowo, Łętówko, Osieki, Przebędowo, Sasino, Słajkowo, Słajszewo, Starbiewo, Stilno, Szklana Huta, Żelazno.
Choczewo, Ciekocino, Jackowo, Kopalino, Kurowo, Osieki, Sianowo.
Biebrowo, Choczewko, Ciekocino, Ciekocinko, Jackowo, Kierzkowo, Kopalino, Kurowo, Lubiatowo, Lublewko, Łętowo, Sasino, Słajkowo, Słajszewo, Starbienino, Stilno, Szklana Huta, Żelazno.
 • 1997 r. - w dn. 1 października do Parafii Sasino przekazano miejscowości:
Biebrowo, Choczewko, Ciekocinko, Ciekocino, Jackowo, Kurowo, Przebędowo, Sasino, Słajszewo, Stolo, Zielonka
Dekret z dn. 26.09.1997 r. opublikowany w Miesięczniku nr 9-10/1997
Gartkowice i Karczemka
Dekret z dn. 26.09.1997 r. opublikowany w Miesięczniku nr 9-10/1997
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 169) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Gartkowice, Kierzkowo, Kopalino, Karczemka, Lubiatowo, Lublewo, Lublewko, Łętowo, Łętówko, Osieki, Słajkowo, Starbieniewo, Żelazna.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 228) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 231) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 236) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 162) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 164) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 164) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 164) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Bebrow - Biebrowo
Chottschewke - Choczewko
Chottschow - Choczewo
Gut Zackenzin - Ciekocinko
Zackenzin - Ciekocino
Gartkewitz - Gartkowice
Jatzkow - Jackowo
Vw. Karczemke - Karczemka (Karczemka Gartkowska))
Kerschkow - Kierzkowo
Koppalin - Kopalino
Kurow - Kurowo
Lübtow - Lubiatowo
- Lubiewko
Kl. Lüblow - Lublewko
Gr. Lüblow - Lublewo
Lantow - Łętowo
- Łętówko
Ossecken - Osieki (Osieki Lęborskie)
- Przebędowo
- Sianowo
Sassin - Sasino
Slaikow - Słajkowo
Schlaischow - Słajszewo
- Starbieniewo
Sterbenin - Starbienino
- Stilno
- Stolo
Abbau zu Ossecken - Szklana Huta
- Żelazna
Zelasen - Żelazno
Grünhof - Zielonka

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1972 - 2011 - Duszyk Antoni Proboszcz wg sch. 1987 r. ustanowiony proboszczem od 28.08.1974 r.
1987 - 1987 - Ks. Chudek Eugeniusz Wikariusz, ur 19.02.1960 Żory, w. 27.03.1986 Katowice, ust. 22.08.1987;
1992 - 1992 - Ks. Wilkosz Jerzy Wikariusz
1992 - 1992 - Ks. Dampc Zenon Wikariusz
1992 - 1993 - Ks. Wilkosz Jerzy Wikariusz
1993 - 1995 - Ks. Treder Piotr Wikariusz
1993 - 1998 - Ks. Juchniewicz Tomasz Wikariusz
1998 - 1998 - Ks. Książkiewicz Wojciech Wikariusz
1998 - 2000 - Ks. Konewka Bolesław SAC Wikariusz
1999 - 2000 - Ks. Dampc Zenon Pomoc duszpasterska
2000 - 2006 - Ks. Stoltman Henryk Wikariusz
2006 - 2009 - Ks. Cybulski January Wikariusz
2009 - 2011 - Ks. Smoliński Ireneusz Wikariusz
2013 - 2016 - Ks. Szmeichel Wojciech Proboszcz
2013 - 2016 - Ks. Rożek Dawid Wikariusz
2013 - 2016 - Ks. Duszyk Antoni Rezydent

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin.

Najstarsze księgi

 • 1968 r. - aktów sprzed tego roku należy szukać w księgach Parafii ??????
- chrztów od 1968 r.
- ślubów od 1968 r.
- zgonów od 1968 r.
- chrztów od 1968 r.
- ślubów od 1968 r.
- zgonów od 1968 r.

Księgi chrztów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany

Księgi I komunii

Dostępne tylko w parafii.

Księgi bierzmowanych

Dostępne tylko w parafii.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Dostępne tylko w parafii.

Księgi ślubów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi zgonów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany

Księgi dusz

Temat nie przebadany

Księgi metrykalne w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.


Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość