Działdowo - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Działdowo - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Działdowo - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego o dokumencie.

Działdowo - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii
 • 13-200 Działdowo, Plac Biedrawy 3
 • 23 697 28 66

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 13?? r. - Najstarsze wzmianki historyczne świadczą, że już w XIV w. istniał pierwszy kościół w miejscu, gdzie dzisiaj stoi obecny. Poprzednia świątynia uległa zniszczeniu. (wg Spisu... str 227)
 • 1796 r. - rozpoczęto odbudowę kościoła
 • 1797 r. - zakończono odbudowę kościoła, kościół został odbudowany i jednocześnie opwiększony o połowę (wg Spisu... str 227)
 • 191? r. - na początku I wojny światowej kościół został doszczętnie zniszczony (wg Spisu... str 227)
 • 1981 r. - Parafia Działdowo - św. Wojciecha otrzymała w zarząd budynek kościoła poewangelickiego przy Placu Biedrawy
Był on w stanie znacznej dewastacji
Po przeprowadzonych remontach stał się kościołem filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
 • 1987 r. - w lipcu kościół stał się własnością wspólnoty kościoła katolickiego, wcześniej był własnością wiernych wyznania ewangelicko - augsburskiego (wg Spisu... str 227)
 • 1987 r. - w dn. 1 sierpnia ustanowiono "Ośrodek Duszpasterski"
Dekret z dn. 20.07.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
 • 1987 r. - w dn. 1 listopada "Ośrodek Duszpasterski" przekształcono w parafię
Dekret z dn. 07.10.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
parafia została erygowana na mocy dekretu biskupa chełmińskiego Mariana Przykuskiego (wg Spisu... str 227)
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Linia podziału między "Ośrodkiem Duszpasterskim a Parafii Działdowo - św. Wojciecha przebiega następującymi granicami:
- od wschodu ku zachodowi (kierunek Mława-Uzdowo), granica biegnie środkiem ul. Mławskiej, Męczenników, a na wysokości spotkania ul. Męczenników z ul.Grunwaldzką biegnie środkiem torów kolejowych - kierunek Działdowo-Gdańsk do Burkatu włącznie
- północna część od tej (w kierunku Nidzicy) należy nadal do Parafii Działdowo - św. Wojciecha
- południowa część z kościołem Podwyższenia Krzyża Świętego - w kierunku Księżego Dworu i Lidzbarka Welskiego należy do Ośrodka Duszpasterskiego
Poza granicami miasta, od strony Mławy, na wysokości mostu na rzece Wkra, granica w kierunku Mławy będzie biegła również torami kolejowymi w kierunku Działdowo-Mława. Północna część należy do Parafii Działdowo - św. Wojciecha, a południowa do "Ośrodka Duszpasterskiego"
Podział wsi jest następujący:
- do "Ośrodka Duszpasterskiego" przyłącza się:
Baranówka, Bursz, Księży Dwór, Kurki, Prusinowo, Rywoczyny, Wysoka, Zakrzewo, , Pierławki Duże i Pierławki Małe.
- przy Parafii Działdowo - św. Wojciecha pozostają:
Burkat, Filice, Gajówki, Kisiny, Klęczkowo z kaplicą katechetyczną, Krasnołąka, Koralewo, Kolgartowo, Malinowo, Pożary, Wilamowo, Mansfeldy.
Dekret z dn. 20.07.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
Zasadniczą linię podziału między parafiami stanowi następujące rozgraniczenie: Od mostu na rzece Wkra granica biegnie środkiem ul. Mławskiej, Męczenników aż do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką. Następnie posuwa się wschodnią granicą posesji Zakładu "Technor" do torów linii kolejowej Warszawa-Gdańsk, i dalej wzdłuż torów tej linii do zachodniej granicy miasta. Od wschodu granica biegnie następująco: od mostu (na rzece Wkra) rzeką Wkra do torów linii 1-19 i od nr 2-24 należeć będą do niniejszej parafii a pozostałe do Parafii Działdowo - św. Wojciecha.
W obrębie tych granic południowa część miasta należy do niniejszej parafii a północna do Parafii Działdowo - św. Wojciecha.
Granica poza miastem przebiega torami linii kolejowej Warszawa-Gdańsk.
Podział wsi jest następujący:
- do niniejszej parafii przyłącza się:
Baranówka, Bursz, Księży Dwór, Kurki, Pierławki Duże, Pierławki Małe, Prusinowo, Rudolfowo, Rywoczyny, Wysoka, Zakrzewo.
- przy Parafii Działdowo - św. Wojciecha pozostają:
Burkat, Filice, Gajówki, Kisiny, Klęczkowo, Krasnołąka, Koralewo, Kolgartowo, Malinowo, Pożary, Wilamowo, Mansfeldy.
Dekret z dn. 07.10.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
Miejscowości: Burcz, Księży Dwór, Kurki, Pierławka, Prusinowo, Rudolfowo, Rywoczyny, Wysoka, Zakrzewo.
Działdowo - ulice: Biedrawy, Bielnikowa, Boczna, Broniewskiego, Brzozowa, Cicha, Dąbrowszczaków, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Górna, Graniczna, Grunwaldzka, Jagiełły, Kajki, Katarzyny, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ksieżodworska, Lidzbarska, Lipowa, 11 Listopada, Łąkowa, 1 Maja, Małka, Marchlewskiego, Mazurska, Męczenników, Miodowa, Mickiewicza, Mławska, Młyńska, Mrągowiusza, Nowotki, Ogrodowa, Osiedleńcza, Piwna, Pocztowa, Polna, Południowa, Powstańców Wielkopolskich, Poprzeczna, Prusa, Reja, Reymonta, Różana, Rzemieślnicza, Sawickiej, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słowackiego, Strumykowa, Średnia, Świerczyńskiego, Tulipanowa, Tuwima, Traugutta, Tylna, Waryńskiego, Wolność, Wyspiańskiego, Zamkowa, Zielona, Boya Żeleńskiego, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.
Miejscowości: Burcz, Księży Dwór, Kurki, Pierławka, Prusinowo, Rudolfowo, Rywoczyny, Wysoka, Zakrzewo.
Działdowo - ulice: Biedrawy, Bielnikowa, Boczna, Broniewskiego, Brzozowa, Cicha, Dąbrowszczaków, Dąbrowskiej, Gałczyńskiego, Górna, Graniczna, Grunwaldzka, Jagiełły, Kajki, Katarzyny, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Ksieżodworska, Lidzbarska, Lipowa, 11 Listopada, Łąkowa, 1 Maja, Małka, Marchlewskiego, Mazurska, Męczenników, Miodowa, Mickiewicza, Mławska, Młyńska, Mrągowiusza, Nowotki, Ogrodowa, Osiedleńcza, Piwna, Pocztowa, Polna, Południowa, Powstańców Wielkopolskich, Poprzeczna, Prusa, Reja, Reymonta, Różana, Rzemieślnicza, Sawickiej, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słowackiego, Strumykowa, Średnia, Świerczyńskiego, Tulipanowa, Tuwima, Traugutta, Tylna, Waryńskiego, Wolności, Wyspiańskiego, Zamkowa, Zielona, Boya Żeleńskiego, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.
 • 2002 r. - w dn. 6 marca (wg Spisu... str 227) zasięg terytorialny parafii nie uległ zmianie.
 • 2017 r. - wg strony www diecezji parafia obejmowała:
Miejscowości: Bursz, Księży Dwór, Kurki, Pierławki, Prusinowo, Rudolfowo, Rywociny, Wysoka, Zakrzewo
Działdowo - ulice: Biedrawy, Bielnikowa, Boczna, Boya-Żeleńskiego, Broniewskiego, Brzozowa, Cicha, Dąbrowskiej, Dąbrowszczaków, Gałczyńskiego, Górna, Graniczna, Grunwaldzka, Hallera, Jagiełły, Kajki, Katarzyny, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Księżodworska, Lidzbarska, Lipowa, 11 Listopada, Lotników, Łąkowa, 1 Maja, Małka, Marchlewskiego, Mazurska, Męczenników, Mickiewicza, Miodowa, Mławska, Młyńska, Mrongowiusza, Nowotki, Ogrodowa, Osiedleńcza, Piwna, Pocztowa, Polna, Południowa, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich, Prusa, Reja, Reymonta, Różana, Rzemieślnicza, Sawickiej, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słowackiego, Strumykowa, Średnia, Tulipanowa, Tuwima, Traugutta, Tylna, Waryńskiego, Wolności, Wyspiańskiego, Zamkowa, Zielona, Żeromskiego, Żwirki i Wigury
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach sa błędne.
- Działdowo

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1987 - 2002 - Ks. Jędrzyński Henryk Proboszcz, 02.05.1943, 02.06.1968, 01.08.1987; dziekan (1991-'02),kanonik hon. Kap.Kat. Tor.
1987 - 19?? - Ks. Węgrzyn Marek Wikariusz, 5.7.195, 1982, 1987;
1989 - 1993 - Ks. Aronowski Gabriel Wikariusz, 20.02.1960, 1986, 1989;
1990 - 1991 - Ks. Pestka Jarosław Wikariusz, 27.5.1958, 1984, 1990;
1992 - 1993 - Ks. Waśkowski Jan Wikariusz, 16.10.1963, 1988, 1992;
1997 - 2002 - Ks. Syldatk Zdzisław Wikariusz, 16.03.1963, 27.05.1990, 25.08.1997;
1998 - 1999 - Ks. Lewandowski Leszrk Wikariusz, 27.04.1969, 1994, 1998;
1999 - 1999 - Ks. Deręgowski Robert Wikariusz, 11.07.1969, 25.05.1995, 1999;
2000 - 2002 - Ks. Pyrzewski Wojciech Wikariusz, 11.06.1966, 15.06.1996, 05.07.2000;
2000 - 2002 - Ks. Pajdak Jerzy Rezydent, 04.01.1943, 02.06.1968, 01.12.2000;
2017 - 2018 - Ks. Kadziński Stanisław Proboszcz, kanonik;
2017 - 2018 - Ks. Januszewski Marek Wikariusz
2017 - 2018 - Ks. Wieczorek Jacek Wikariusz
2017 - 2018 - Ks. Jędrzyński Henryk Rezydent, kanonik;

Powołania kapłańskie i zakonne

??.??.19?? - Ks. Wiśiewski Piotr (redemptorysta)
??.??.19?? - Ks. Nadratowski Mirosław (paulin)
??.??.19?? - Ks. Rodzik Krzysztof (saletyn)
21.06.2008 - Ks. Recki Kazimierz
21.06.2008 - Ks. Recki Tomasz Adam

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD ?????.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 2002 r. - w dn. 6 marca (wg Spisu... str 227) brak informacji o księgach metrykalnych.

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość