Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP o dokumencie.

Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
  • 1862 r. - wybudowano kościół murowany
Kościół zbudowany w tym roku jako kościół szpitalny przy szpitalu Sióstr Boromeuszek, murowany (wg Schematyzmu... str. 81)
  • 1945 r. - przejęto kaplicę z rąk ostatniego kuratora pochodzenia niemieckiego
W tym czasie na terenie szpitala mieszkało jeszcze trzech księży niemieckich: ks. Lindenblatt, ks. Maggas i administrator kościoła Matki Bożej Bolesnej ks. Krah. W mieszkaniu kuratora przebywał ciągle ostatni opiekun ks. Borchert. Księża niemieccy opuścili Gdańsk wraz z ostatnim transportem deportowanej ludności (wg strony).
Odszukać dekret
Odszukać dekret
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

  • 1949 r. - w dn. 21 stycznia parafia obejmowała (wg strony):
obszar z Dolnego Miasta i Olszynki z wyłączeniem tzw. Małej Olszynki
Odszukać dekret
Altanki, Bratki, Bluszczowa, Błońska, Chłodna, Dobra, Dolna, Dworkowa, Elbląska, Fundacja, Gęsia, Jaskółcza, Jaśminowa, Jelinki, Kamienna Grobla, Kurza, Letnia, Łąkowa, Łanowa, Łęgi, Maki, Majowa, Modra, Miodowa, Niwki, Niezapominajki, Osiedle, Pasieczna, Polna, Przyokopowa, Piwonii, Przesmyk, Radna, Redutowa, Jałmużnicza, Ścieżki, Sempołowskiej, Sadowa, Śluza, Sierpowa, Szarotki, Stokrotki, Słonecznikowa, Szuwary, Szczygła, Thälmana, Ułańska, Wierzbowa, Wilgi, Toruńska, Wyskok, Wspólna, Zagony, Zawodzie, Zielna, Żuławska, Zamenhofa, Żarnowska, Listki, Miedza, Na Szańce, Szopy, Wiosenna, Zawodników.
Altanki, Bratki, Bluszczowa, Błońska, Chłodna, Dobra, Dolna, Dworkowa, Dzik, Dzwonki, Elbląska n-ry od 42 parzyste w górę, Fundacja, Gęsia, Jaskółcza, Jaśminowa, Jelinki, Kamienna Grobla, Kurza, Królikarnia, Letnia, Listki, Łanowa, Łąkowa od 63 w góre, Maki, Majowa, Miedzna, Modra, Miodowa, Na Szańce, Niwki, Niezapominajki, Osiedle, Pasieczna, Piwonii, Polna, Przesmyk, Przyokopowa, Radna, Redutowa, Sadowa n-ry od 7 w górę, Sempławskiego, Sierpowa, Słonecznikowa, Stokrotki, Szarotki, Szuwary, Szczygła, Śluza, Ścieżki, Thälmana, Toruńska, Ułańska n-ry od 22 w górę, Wierzbowa, Wilgi, Wilk, Wspólna, Wysoka, Zagony, Zawodzie, Zielna, Zielona, Żarnowiecka,Żurawia, Żbik n-ry od 7 w górę.
Altanki, Bluszczowa, Błońska, Bratki, Chłodna, Dobra, Dolna, Dworkowa, Dzwonki, Elbląska parzyste od 42, Fiołkowa, Fundacyjna, Gęsia, Jałmużnicza, Jaskółcza, Jaśminowa, Jelinki, Kamienna Grobla, Kieturakisa, Królikarnia, Kurza, Letnia, Listki, Łanowa, Łąkowa od 63, Łęgi, Maki, Majowa, Modra, Miodowa, Na Szańcach, Niwki, Niezapominajek, Osiedle, Ostróżek, Paproć, Pasieczna, Piwonii, Polna, Przesmyk, Przyokopowa, Radna, Reduta, Dzik, Reduta Miś, Reduta Wilk, Reduta Wyskok, Reduta Żbik od nr 7, Redutowa, Sadowa od nr 7, Sempławskiej, Sierpowa, Słonecznikowa, Stokrotki, Szarotki, Szczygła, Szuwary, Ścieżki, Śluza, Thälmanna, Toruńska, Ułańska od nr 22, Wierzbowa, Wilgi, Wspólna, Wysoka, Zagony,Zawodników, Zawodzie, Zielna, Zielona, Zuchów, Żarnowiecka, Żurawia.
Altanki, Bluszczowa, Błońska, Bratki, Chłodna, Dobra, Dolna, Dworkowa, Dzwonki, Fiołkowa, Fundacyjna, Gęsia, Jałmużnicza, Jaskółcza, Jaśminowa, Jelinki, Kacza, Kamienna, Kieturakisa, Królikarnia, Krótka, Kurza, Letnia, Listki, Łanowa, Łąkowa 6-54, Majowa, Maki, Modra, Miodowa, Na Szańcach, Niwki, Niezapominajki, Olsztyńska, Osiedle, Ostróżek, Paproć, Pasieczna, Piwonii, Polna, Przesmyk, Przyokopowa, Prosta, Radna, Reduta Dzik, Reduta Miś, Reduta Wilk, Reduta Wyskok, Reduta Żbik, Sadowa 12 i 13, Sempołowskiej, Sierpowa, Słonecznikowa, Stokrotki, Szarotki, Szczygła, Szuwary, Ścieżki, Śluza, Toruńska 23-32, Tulipanów, Ułańska 8-13, Wierzbowa, Wilgi, Wróbla, Wspólna, Zagony, Zawodzie, Zielna, Zielona, Żarnowiecka, Żurawia.
Altanki, Bluszczowa, Błońska, Bratki, Chłodna, Dobra, Dolna, Dworkowa, Dzwonki, Fiołkowa, Fundacyjna, Gęsia, Goździkowa, Jałmużnicza, Jaskółcza, Jaśminowa, Jelinki, Kacza, Kamienna Grobla, Kieturakisa, Królikarnia, Krótka, Kurza, Letnia, Listki, Łanowa, Łąkowa 6-52, Majowa, Maki, Modra, Miodowa, Na Szańcach, Niwki, Niezapominajki, Olsztyńska, Osiedle, Ostróżek, Paproć, Pasieczna, Piwonii, Polna, Przesmyk, Przyokopowa, Pusta, Radna, Reduta Dzik, Reduta Miś, Reduta Wilk, Reduta Wyskok, Reduta Żbik, Sempołowskiej, Sierpowa, Słonecznikowa, Stokrotki, Szarotki, Szczygła, Szuwary, Ścieżki, Śluza, Toruńska 23-32, Tulipanów, Ułańska, Wierzbowa, Wilgi, Wróbla, Wspólna, Zagony, Zawodzie, Zielna, Zielona, Żarnowiecka, Żurawia.
Pozostałe miejscowości:
Nie dotyczy.

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Gdańsk

Księża

Pracujący w parafii

1945 - ??.02.1946 - Ks. Lądowicz Franciszek Kapelan
25.02.1946 - 1947 - Ks. Wołos Feliks Kapelan
15.09.1947 - 01.05.1975 - Ks. Żółtowski Szymon Administrator, emeryt, kanonik ppłk. WP (1958-69), ur. 18.7.1886, w. 13.6.1909, u. 15.9.1947; kanonik (1969-) wg [1] ust. 21.01.1949, poprz. proboszcz w Choczu w diecezji włocławskiej.
19?? - 19?? - Ks. Krzyszkowski J. Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Skalski J. Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Milewski S. Wikariusz
1957 - 1958 - Ks. Pośpiech Romuald Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Rumiński J. Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Przytarski W. Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Nowaczyński H. Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Duda Cz. Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Zaremba J. Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Hebel B. Wikariusz
1969 - 19?? - Ks. Zawistowski Jan Wikariusz
1974 - 1975 - Ks. Kabat Bronisław Wikariusz
01.05.1975 - 28.01.1979 - Ks. Bogdanowicz Stanisław Proboszcz, 6.11.1939 na Wileńszczyźnie, 29.6.1962, 1.5.1975; nast prob Bazyliki Mariackiej em. od 2014 r. zm. 20.10.2017 pochówek w Krypcie Kapłanów Archidiecezji Gdańskiej. Napisał 53 książki i ponad 300 artykułów na temat historii, architektury oraz dziejów gdańskich kościołów

Czytaj więcej na: https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Zmarl-ksiadz-Stanislaw-Bogdanowicz-n117692.html#tri

19?? - 19?? - Ks. Madej W. Wikariusz
1975 - 19?? - Ks. Markiewicz Tadeusz Wikariusz
1974 - 1975 - Ks. Żółtowski Szymon Rezydent, radca honor., kan. kapit. mohylowskiej, emerytow. ppłk WP, 18.7.1886, 13.5.1909, emer. od 1.5.1975;
1976 - 1980 - Ks. Toboła Zygmunt Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Makiłła P. Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Olszewski W. Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Czajkowski M. Wikariusz
28.01.1979 - 26.06.1997 - Ks. Napierała Bogdan Proboszcz, Prałat, poprz prob w Sobowidzu, kanonik honor. Kapit. Archikatedr. Gdańskiej (1993-96), dziekan dek. Gdańsk-Śródmieście, członek Rady Kapłańskiej, członek Kolegium Konsultorów; 20.12.1926, 28.4.1957, 1.3.1979 (admin od 11.1.1979);
1988 - 1993 - Ks. Kempisty Roman Wikariusz
1998 - 1993 - Ks. Skwierawski Grzegorz Wikariusz, 18.4.1963, 27.5.1989, 1.7.1989;
1992 - 1993 - Ks. Czap Franciszek Wikariusz
1994 - 1996 - Ks. Przygocki Janusz Wikariusz
1996 - 19?? - Ks. Pijanowski Janusz Wikariusz
1996 - 19?? - Ks. Aszyk Mieczysław Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Józkowski M. Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Balicki T. Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Jarzembski S. Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Ławicki T. Wikariusz
26.06.1997 - 01.09.2013 - Ks. Michalak Wojciech Proboszcz, kanonik
19?? - 19?? - Ks. Fyda S. Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Hoffmann D. Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Otlewski S. Wikariusz
20?? - 20?? - Ks. Świst G. Wikariusz
20?? - 20?? - Ks. Czuja A. Wikariusz
20?? - 20?? - Ks. Klawikowski E. Wikariusz
20?? - 20?? - Ks. Ratajski M. Wikariusz
20?? - 20?? - Ks. Wirkus M. Wikariusz
20?? - 20?? - Ks. Meger A. Wikariusz
01.09.2013 - nadal - Ks. Dobek Piotr Proboszcz
16.09.2013 - nadal - Ks. Michalak Jacek Wikariusz
01.07.2014 - nadal - Ks. Błaszków Tomasz Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).

Najstarsze księgi

- chrztów od 1947 r.
- ślubów od 1947 r.
- zgonów od 1947 r.
Dlaczego księgi są "starsze" od parafii ?
- chrztów od 1947 r.
- ślubów od 1947 r.
- zgonów od 1947 r.
Dlaczego księgi są "starsze" od parafii ?
- chrztów od 1947 r.
- ślubów od 1947 r.
- zgonów od 1947 r.
Dlaczego księgi sa "starsze" od parafii ?

Księgi chrztów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany

Księgi I komunii

Dostępne tylko w parafii.

Księgi bierzmowanych

Dostępne tylko w parafii.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Dostępne tylko w parafii.

Księgi ślubów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi zgonów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany

Księgi dusz

Temat nie przebadany

Księgi metrykalne w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.

Księgi urodzeń

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Alegaty

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi zapowiedzi

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi małżeństw

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi rozwodów

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi zgonów

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Komentarz

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość