Gdynia-Mały Kack - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Króla

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gdynia-Mały Kack - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Króla. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gdynia-Mały Kack - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Króla o dokumencie.

Gdynia-Mały Kack - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Króla

łac. parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1933 r. - w dn. 1 stycznia ustanowiono parafię jako Kurację
Dekret z dn. 05.11.1932 r. opublikowany w Orędowniku nr 11/1932 r.
 • 1970 r. - 25 listopada poświęcono kościół.
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1933 r. - w dn. 1 stycznia Kurację obejmowała obszar określony granicami:
- od południa: granica WM Gdańsk
- od zachodu: pokrywająca się z granicami obszarów dworskich Kolibki i Mały Kack
- od północy: magistrala kolejowa Gdynia-Bydgoszcz
- od wschodu: tor kolejowy Gdynia-Sopot
Czy w/w obszar został wyłączony z Kuracji Wielki Kack Sprawa do wyjaśnienia
Dekret z dn. 05.11.1932 r. opublikowany w Orędowniku nr 11/1932 r.
 • 1939 r. - plan miasta jako nakładka Google
Bielska, Częstochowska, Druskienicka, Fornalskiej, Giedymina, Góralska, Krośnieńska, Kurpiowska, Kiejstuta, Kaliska, Kowieńska, Lidzka, Lipnowska, Łowicka, Lotników, Małopolska, Olgierga, Orańska, Olkuska, Piotrkowska, Płocka, Przemyska, Rungorska, Sandomierska, Sanocka, Siedlecka, Sieradzka, Sochaczewska, Sportowa, Stryjska, Wielkopolska, Wieluńska, Witolda, Wrocławska, Żmudzka.
Bielska, Częstochowska, Druskiennicka, Fornalskiej, Gedymina, Góralska, Grażyny, Grodnieńska, Halicka, Kaliska, Kiejstuta, Kowieńska, Krośnieńska, Kurpiowska, Lidzka, Lipnowska, Lotników, Łęczycka, Łowicka, Małopolska, Olgierda, Olimpijska, Olkuska, Orańska, Piotrowska, Płocka, Przemyska, Radomska, Rungórska, Sandomierska, Sanocka, Siedlecka, Sieradzka, Skolska, Sochaczewska, Spokojna, Sportowa, Stryjska, Trocka, Wielkopolska, Wieluńska, Witolda, Wrocławska, Źródlana, Żmudzka.
Bielska, Częstochowska, Druskiennicka, Góralska, Grażyny, Gedymina, Grodnieńska, Halicka, Kaliska, Kiejstuta, Kowieńska, Krośnieńska, Kurpiowska, Lidzka, Lipnowska, Lotników 54-72, Łęczycka, Łowicka, Małopolska, Olgierda 1-113, Olimpijska, Olkuska, Orańska, Piotrowska, Płocka, Przemyska, Radomska, Rungórska, Sandomierska, Sanocka, Siedlecka, Sieradzka, Skolska, Sochaczewska, Spokojna, Sportowa, Stryjska, Trocka, Wielkopolska 44-102, Wieluńska, Wileńska 85-95, Witolda, Wrocławska 1-57, Źródlana, Żmudzka.
Bielska, Częstochowska, Druskiennicka, Góralska, Grażyny, Gedymina, Grodnieńska, Halicka, Kaliska, Kiejstuta, Kowieńska, Krośnieńska, Kurpiowska, Lidzka, Lipnowska, Lotników 54-72, Łęczycka, Łowicka, Małopolska, Olgierda 1-119, Olimpijska, Olkuska, Orańska, Piotrowska, Płocka, Przemyska, Radomska, Rungórska, Sandomierska, Sanocka, Siedlecka, Sieradzka, Skolska, Sochaczewska, Spokojna, Sportowa, Stryjska, Trocka, Wielkopolska 44-102, Wieluńska, Wileńska 85-95, Witolda, Wrocławska 1-57, Źródlana, Żmudzka.


Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Klein Katz - Mały Kack (Kack Mały, Gdynia-Mały Kack)
-

Księża

Pracujący w parafii

1946 - 1968 - Ks. Rompa Robert Administrator, ur. 30.12.1908, św. 1935; (diec. łódzka), mian. 1945;
1953 - 1958 - Ks. Grzelka Eugeniusz Wikariusz, ur. 9.5.1922, św. 1952;
1962 - 1983 - Ks. Kopciewicz Kazimierz Wikariusz, ur. 8.2.1937, św. 1960, mian. 1962;
1963 - 19?? - Ks. Szulist Władysław Wikariusz, ur. 22.10.1936, św. 1959;
1968 - 19?? - Ks. Zyblewski Witold Wikariusz, ur. 18.2.1935, św. 1957, mian. 1957;
1970 - 1987 - Ks. Cibura Jan Proboszcz, radca duchowny(1983-), kan. honor. Kap. Kol. Chełmżyńskiej, 10.3.1912, 1946, 1970;
1979 - 1980 - Ks. Jarzembowski Franciszek Wikariusz
1984 - 1987 - Ks. Pick Józef Wikariusz, 9.5.1956, 1975, 1984;
1984 - 1987 - Ks. Skierka Edmund Wikariusz, 15,9,1948, 1975, 1984;
1988 - 1996 - Ks. Więckowiak Jerzy Proboszcz, dr historii sztuki, 19.9.1939, 2.6.1963, 1.12.1988; wizytator nauki religii (1993-); członek Rady Kapł. (1996-);
1991 - 1993 - Ks. Las Czesław Wikariusz, 2.2.1961, 17.5.1986, 1991;
1996 - 19?? - Ks. Pałys Władysław Wikariusz, 18.6.1956, 3.2.1985, 27.6.1996;
27.10.2007 - nadal - Ks. Pipka Zenon Proboszcz
01.07.2013 - nadal - Ks. Pasek Krzysztof Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

Aktów sprzed dn. 01.01.1933 r. należy szukać w księgach Parafii Gdynia-Wielki Kack
- chrztów od 1973 r.
- ślubów od 1973 r.
- zgonów od 1973 r.
Jest to przykład błędu "literowego" popełnionego na etapie druku. Winno być 1933 r.
- chrztów od 1933 r.
- ślubów od 1933 r.
- zgonów od 1933 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1933-1936 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1936-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1939-1945 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- jest to księga odtworzona, jej oryginał nie zachował się
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1941-1941 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1945-1947 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1933-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1933-1939
Księga nie zachowała się.
Księga ślubów 1945-1947 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1933-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1933-1939
Księga nie zachowała się.
Księga zgonów 1945-1947 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Księgi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość