Gdynia-Redłowo - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Miłosiernego

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gdynia-Redłowo - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Miłosiernego. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gdynia-Redłowo - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Miłosiernego o dokumencie.

Gdynia-Redłowo - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Miłosiernego

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Parafia Redłowo
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
  • 1982 r. - w dn. 14 marca ustanowiono parafię
Dekret nie zawiera informacji o wcześniejszym Ośrodku Duszpasterskim Sprawa do wyjaśnienia
Dekret z dn. 19.02.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1982 r.
Czynna kaplica publiczna p.w. Chrystusa Miłosiernego - poświęcona 2.11.1982 r.
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

  • 1982 r. - w dn. 14 marca przyłączono terytorium:
- z Parafii Gdynia-Wzgórze św. Maksymiliana
ulice: Batalionów Chłopskich (numery 1-11 oraz 2-12), Dywizji Kościuszkowskiej, Dzierżyńskiego (nr 99), Kopernika (numery 62-84), Róży Luksemburg (numery 1-25), Nocznickiego, Okrętową, Redłowską (od numeru 8), Skośną i Stoczniowców.
- z Parafii Gdynia-Orłowo - MB Bolesnej
ulice: Bohaterów Starówki Warszawskiej, Cylkowskiego, Gwardii Ludowej, Kopernika (numery 90 i 92), Korczaka, Kurlanda, Lanoty, Malwickiego, Nowickiego, Powstania Listopadowego, Powstania Śląskiego, Powstania Warszawskiego, Powstania Wielkopolskiego, Ruchu Oporu, Szarych Szeregów i Wiosny Ludów.
Teren nowej parafii określają granice:
- od zachodu: począwszy od pomnika Obrońców Wybrzeża aż do ul. Redłowskiej granica biegnie wzdłuż ul. Dzierżyńskiego, która na tym odcinku pozostaje przy Parafii Gdynia-Orłowo - MB Bolesnej, natomiast na odcinku pomiędzy ul. Redłowską do ul. R. Luksemburg granica przebiega środkiem ul. Dzierżyńskiego
- od północy: granica posuwa się środkiem ul. R. Luksemburg począwszy od ul. Dzierżyńskiego aż do ul. Kopernika, a następnie prostopadle dochodzi do morza
- od wschodu: granicę stanowi brzeg Zatoki Gdańskiej
- od południa: od strony morza, granica biegnie prostopadle do ul. Powstania Styczniowego, następnie wzdłuż ul. Dzierżyńskiego z tym, że na tym odcinku obie strony ul. Dzierżyńskiego będą należały nadal do Parafii Gdynia-Orłowo - MB Bolesnej
Dekret z dn. 19.02.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1982 r.
Batalionów Chłopskich (nr 1-11 i 2-12), Bohaterów Starówki Warszawskiej, Cylkowskiego, Dywizji nr parzyste (58-100), Korczaka, Kurlanda, Lanoty, Legionów (nr 99-101), Matwieckiego, Nocznickiego, Nowickiego, Okrętowa, Powstania Listopadowego, Powstania Śląskiego, Powstania Warszawskiego, Powstania Wielkopolskiego, Redłowska, Ruchu Oporu, Skośna, Stoczniowców, Szarych Szeregów, Wiosny Ludów.
Batalionów Chłopskich 1-11 i 2-12, Bohaterów Starówki Warszawskiej, Cylkowskiego, Dywizji Kościuszkowskiej, Hallera, Heweliusza, Kopernika 75-121 i 58-118, Korczaka, Kurlanda, Lanoty, Legionów 99-101, Matwieckiego, Nocznickiego, Nowickiego, Okrętowa, Orląt Lwowskich, Powstania Listopadowego, Powstania Śląskiego, Powstania Warszawskiego, Powstania Wielkopolskiego, Redłowska, Ruchu Oporu, Skośna, Stoczniowców, Szarych Szeregów, Wiosny Ludów.
Batalionów Chłopskich 1-11 i 2-12, Bohaterów Starówki Warszawskiej, Cylkowskiego, Dywizji Kościuszkowskiej, Hallera 1-25, Heweliusza, Kopernika 75-121 i 58-118, Korczaka, Kurlanda, Lanoty, Legionów 99-101, Matwieckiego, Nocznickiego, Nowickiego, Okrętowa, Orląt Lwowskich, Powstania Listopadowego, Powstania Śląskiego, Powstania Warszawskiego, Powstania Wielkopolskiego, Redłowska, Ruchu Oporu, Skośna, Stoczniowców, Szarych Szeregów, Wiosny Ludów.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Gdynia-Redłowo
- Redłowo

Księża

Pracujący w parafii

1981 - 1996 Ks. Kłopotek-Główczewski Jerzy Proboszcz, 19.10.1941, 6.6.1965, 1981 / 1982 (sch. 1996 r.); wicedziekan; wyst też jako Główczewski Jerzy; kan. grem. Kapituły Kolegiackiej Wejherowskiej (1996-)
1982 - 1983 Ks. Kozłowski Wojciech Wikariusz, 3,4,1950, 1974, 1982;
1983 - 1983 Ks. Szczurkowski Marian Rezydent, kapelan honorowy JŚw, emeryt, 9.8.1906, 1933, 1976;
1984 - 1987 Ks. Borkowski Henryk Wikariusz, 24.1.1959, 1984, 1984;
1986 - 1987 Ks. Żur Andrzej Wikariusz, 8.7.1961, 1986, 1986;
1987 - 19?? Ks. Lalewicz Jan Rezydent (diec. gdańska), 20.12.1917, 1944, 1982;
1988 - 1996 Ks. Kozłowski Włodzimierz Wikariusz, 2.7.1959, 22.5.1988; 1988; wizytator nauki religi (1993-)
1991 - 19?? Ks. Dąbrowski Jarosław Wikariusz, 12.4.1966, 1991, 1991;
1992 - 1996 Ks. Duda Bogusław Wikariusz, 2.7.1966, 23.65.1992, 1.7.1992;
09.02.2003 - nadal Ks. Oksiuta Michał Proboszcz, Prałat
01.09.2010 - 20?? Ks. Leoniuk Wojciech Wikariusz
01.07.2012 - nadal Ks. Dera Marcin Wikariusz
01.07.2014 - nadal Ks. Siedlecki Andrzej Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).

Najstarsze księgi

  • 1982 r. - Aktów sprzed dn. 14.03.1982 r. należy szukać w księgach:
- Parafii Gdynia-Wzgórze św. Maksymiliana
- Parafii Gdynia-Orłowo - MB Bolesnej
- chrztów od 1982 r.
- ślubów od 1982 r.
- zgonów od 1982 r.
- chrztów od 1982 r.
- ślubów od 1982 r.
- zgonów od 1982 r.

Księgi chrztów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany

Księgi I komunii

Dostępne tylko w parafii.

Księgi bierzmowanych

Dostępne tylko w parafii.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Dostępne tylko w parafii.

Księgi ślubów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi zgonów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany

Księgi dusz

Temat nie przebadany

Księgi metrykalne w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.

Księgi urodzeń

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Alegaty

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi zapowiedzi

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi małżeństw

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi rozwodów

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi zgonów

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg USC

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Komentarz

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość