Gdynia-Wielki Kack - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gdynia-Wielki Kack - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gdynia-Wielki Kack - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca o dokumencie.

Gdynia-Wielki Kack - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca

łac. parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 12?? r. - erygowano parafię, wybudowano pierwszy kościół
Wieś biskupa włocławskiego
Świątynia drewniana, niedawno przez biskupa odbudowana (po spaleniu przed 40 laty), jeszcze nie konsekrowana.
Uposażenie stanowiły cztery łany ziemi.
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 110 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Wieś biskupa włocławskiego
Świątymoa p.w. Wawrzyńca w ruinie
Duszpasterstwo sprawował proboszcz z Chwaszczyna i Oksywia
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych ... Cz. I str 175 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a oraz dublet o sygn. G 20b.
Akta wizytacyjne opracowane i wydane przez TN Toruń w serii "Fontes" nr 15 z 1911 r., opublikowane w K-P BC
Był kościół filialny w Kacku - aktualnie zniszczony
Wieś biskupa włocławskiego, z kościołem z pruskiego muru, z drewnianą wieżą z dwoma dzwonami i sygnaturką
Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca, fundowany przez biskupa Felicjana Konstantego Szaniawskiego afiliowany do parafii Chwaszczyno
Do sakramentów wielkanocnych, z parafii Kack i z parafii macierzystej (Chwaszczyno), było 456 osób.
W parafii mieszkało 214 luteran i 9 kalwinistów. Innowiercy mieli swoje zbory w Radłowie i w Leblewie.
Na uposażenie kościoła były cztery łany ziemi, wydzierżawionej, z czego proboszcz otrzymywał czynsz, oeaz z trzech wydzierżawianych domów
We wsi Kolibki zbudowano ostatnio kaplicę. Kolibki należały do parafii Kack Jak to możliwe? skoro Kack był filią Chwaszczyna
Szczegółowy opis kościoła i parafii w oryginale
Dekret reformacyjny dla kościoła Kack Wielki spisany 23 XI 1765 r. (Akta AD Pelplin, Sygn. G 61)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 257
 • 1794 r. - jako filię przyłączono kościół Kolibki
Jak to możliwe gdy w tym czasie paarfia sama była filią par. Chwaszczyno - sprawa do wyjaśnienia
 • 1894 r. - rozpoczęto budowę obecnego kościoła
wg Schematyzmu... str. 154 i schematyzmu z 1996 r. w tym roku zbudowano i poświęcono kościół parafialny.
 • 1895 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1902 r. - w dn. 16 października reerygowano parafię jako Kurację
 • 19?? r. - założono Bractwo Różańcowe
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży
Dekret z dn. 15.11.1927 r. opublikowany w Orędowniku nr 11/1927 r.
- katolików Polaków 1337
Komunikujących było 754.
Dekret z dn. 05.11.1932 r. opublikowany w Orędowniku nr 11/1932 r.
 • 1945 r. - w marcu uszkodzeniu uległa iglica szczytu , ściana północna i organywieży
Dekret z dn. 16.12.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1983 r.
W dekrecie wskazano przynależność parafii do Dekanatu Gdynia II. Jest to błąd drukarski lub w Orędownikach brakuje późniejszego dekretu o przekazaniu parafii do Dekanatu Gdynia I. Sprawa do wyjaśnienia.
Dekret z dn. 05.08.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Kack, Kolebka (Kolibki), Kack Mały, Radłowo.
Kack, Redłowo, Kolibki.
Kack Wielki, folwark (może także Kack Wielki), Kack Mały z Redłowem, Kolibki, Leblewo (opanowane przez innowierców), Borowiec
Obszar dworski Kolibki-Orłowo oraz część Małego Kacka leżącą na północ od toru kolejowego.
Dekret z dn. 15.11.1927 r. opublikowany w Orędowniku nr 11/1927 r.
Natomiast wg Zarysu... str. 756/856 były to:
Kolibki, Orłowo, wybudowania Małego Kacka położone po prawej stronie kolei Gdańsk-Gdynia.
W.Kack, M.Kack (po lewej stronie kolei Gdańsk-Gdynia), Chwarzno.
- od południa: granica WM Gdańsk
- od zachodu: pokrywająca się z granicami obszarów dworskich Kolibki i Mały Kack
- od północy: magistrala kolejowa Gdynia-Bydgoszcz
- od wschodu: tor kolejowy Gdynia-Sopot
Dekret z dn. 05.11.1932 r. opublikowany w Orędowniku nr 11/1932 r.
 • 1936 r. - w dn. 1 lipca brak informacji o zasięgu terytorialnym parafii
Dekret z dn. 21.04.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1936 r.
 • 1939 r. - plan miasta jako nakładka Google
Gdynia-Wielki Kack, Przedmieście Wielki Kack.
Terytorium nowego os. Karwiny, za wyjątkiem następujących zabudowań, położonych na niższym poziomie terenowym w pobliżu kościoła św. Wawrzyńca:
a) z ul. Orłowskiej nr 1
b) z ul. Podwórzowej nr 2
c) z ul. Karwińskiej nr 3 i 7
d) z ul. Chwaszczyńskiej nr 1
Dekret z dn. 16.12.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1983 r.
większą część os. Wiczlino określoną następującymi granicami.
- od wschodu: granice stanowi obwodnica Trójmiasta, oddzielająca os. Wiczlino od Parafii Gdynia-Wielki Kack - św. Wawrzyńca
- od południa: teren nowej parafii graniczy z Parafią Chwaszczyno do Radiostacji włącznie
- granicę pomiędzy Parafią Chwaszczyno a nową parafią stanowi istniejący las
- część os. Wiczlino, zwane Wiczlino-wieś, przydziela się zgodnie z życzeniem wiernych do Parafii Gdynia-Chwarzno
Dekret z dn. 05.08.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
Chlebowa, Chwaszczyńska (do nr 91), Głowackiego, Bartosza, Górnicza, Grenadierów, Kamienna, Lipowa, Mała, Myśliwska, Nowodworcowa, Olgierda (nr 100-135), Orna, Oś. Bernardowo, Racławicka (nr 1-24), Siewna, Sopocka, Starodworcowa, Wesoła, Wiczlińska (do nr 46), Wielkopolska (od nr 289), Źródło Maryi, Żniwna, Żuławska.
Miejscowości: Bernardowo.
Gdynia-Wielki Kack - ulice: Chlebowa, Chwaszczyńska do 91, Głowackiego, Górnicza, Grenadierów, Kamienna, Lipowa, Mała, Myśliwska, Nowodworcowa, Olgierda 100-135, Orna, Racławicka 1-24, Siewna, Sopocka, Starodworcowa, Wesoła, Wielkopolska od 289, Wilczyńska do 46, Żniwna, Źródło Maryi, Żuławska.
Miejscowości: Osada Bernardowo.
Gdynia-Wielki Kack - ulice: Chlebowa, Chwaszczyńska do 91, Głowackiego, Górnicza, Grenadierów, Kamienna, Lipowa, Mała, Nowodworcowa, Olgierda 100-135, Orna, Racławicka 1-24, Siewna, Sopocka, Starodworcowa, Wesoła, Wielkopolska od 289, Wilczyńska do 46, Wschodnia, Żniwna, Źródło Maryi, Żuławska.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Borowiec
Gross Katz Patrz też Gross Katz, Neustadt, Danzig - Kack Wielki (Katzko 1277, Katze 1383, Catze 1417, cacza 1504, Kaczko 1534, Kaczk 1583, Katszko 1584, Kack, Wielki Kack, W.Kack, Gdynia-Wielki Kack)
Koliebken Patrz też Koliebken, Neustadt, Danzig - Kolebki (Kolebka, Kolibki)
- Lublewo ? Leblewo
- Redłowo (Radłowo0
- Mały Kack (M.Kack, KAck Mały)
Völtzendorf Quarznau - Chwarzno (2.)

Księża

Pracujący w parafii

26.02.1903 - 1929 - Ks. Bałach Malchior Kuratus wg Zarysu ur. 06.01.1868 w Pastwisku pow. Kwidzyń, św. 27.03.1892, poprz wik. w Kościerzynie, Gołubiu, Lubawie, Śliwicach, Osieku, Błędowie, Czersku, Borzyszkowach i Chwarzczynie w innych oprac. ust. 1902 r. Sprawa do wyjaśnienia
1929 - 1947 - Ks. Sieg Jan Kuratus, ur. 9.6.1889, św. 1913;
1948 - 1965 - Ks. Jasiński Tadeusz Administrator, kanonik honorowy (1949-), ur. 14.8.1907, św. 1932; kanonik tytularny (1958-63)
1962 - 1963 - Ks. Michna Zygmunt Wikariusz
1963 - 1964 - Ks. Żurawski Bogusław Wikariusz
1965 - 1970 - Ks. Cibura Jan Administrator, referent Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości, ur. 10.3.1912, św. 1946, mian. 1964;
1965 - 1968 - Ks. Brudzisz January Wikariusz
1968 - 1971 - Ks. Rutkowski Gerard Wikariusz, ur. 7.6.1943, św. 1968, mian. 1968;
1970 - 1989 - Ks. Boniecki Bronisław Proboszcz, radca duchowny(1983-), kan. honor. K.Kol. Chełmżyńskiej, 6.9.1910, 1937, 1970;
1971 - 1973 - Ks. Ignera Bernard Wikariusz
1973 - 1976 - Ks. Kaczyński Gerard Wikariusz
1976 - 1983 - Ks. Słupski Marian Józef Wikariusz, 8.9.1947, 1972, 1976;
1983 - 1984 - Ks. Gawroński Tadeusz Wikariusz
1984 - 1988 - Ks. Daniszewski Tadeusz Wikariusz, 3.11.1946, 1971, 1983;
1988 - 1989 - Ks. Augustyński Maciej Wikariusz
1989 - 1091 - Ks. Boniecki Bronisław Rezydent, kan. honor. K.Kol. Chełmżyńskiej;6.9.1919,
01.09.1989 - nadal - Ks. Kwiatek Ryszard Proboszcz, Prałat; kapelan honorowy JŚw (1991-96), 30.7.1940, 17.5.1964, 1.9.1989;
1995 - 1996 - Ks. Dąbrowski Daniel Wikariusz
1996 - 2005 - Ks. Tychnowski Wojciech Wikariusz, 21.7.1969, 21.5.1994, 27.6.1996;
2005 - 2011 - Ks. Zdrojewski Krzysztof Wikariusz
2011 - 2012 - Ks. Czuja Arkadiusz Wikariusz
2011 - 2013 - Ks. Drews Krzysztof Wikariusz
01.07.2013 - nadal - Ks. Listewnik Piotr Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Hildebrandt Augustyn ur 06.08.1811 zm. 27.12.1879

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

- chtztów od1902 r.
- ślubów od 1902 r.
- zgonów od 1902 r.
Informacja prawdziwa
- chtztów od1902 r.
- ślubów od 1902 r.
- zgonów od 1902 r.
Informacja prawdziwa

Księgi chrztów

Księga chrztów 1902-1955 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1903-1905 i 1927 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1902-1965 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1902-1965 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Księgi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańcowego
- Stowarzyszenia Młodzieży

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość