Godziszewo woj. pomorskie - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Nepomucena

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Godziszewo woj. pomorskie - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Nepomucena. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Godziszewo woj. pomorskie - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Nepomucena o dokumencie.

Godziszewo woj. pomorskie - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Nepomucena

łac.: Parohiae Gardschaviensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Adres: ul. Ks. Sawickiego 1, 83-209 Godziszewo
 • Telefon: 58 588 18 21

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Obejmowała wsie jakie pozostały własnością księcia Grzymysława po przejęciu przez joanitów Skarszew i Lubiszewa.
Dalsza analiza z uwzględnieniem Skarszew i Lubiszewa
Wg Spisu...1995 r. str. 534 data powstania parafii jest trudna do ustalenia. W 1258 r. cystersi otrzymali w darze od Jana Wyssenberga Godziszewo i tę datę przyjmuje się jako datę powstania parafii.
Godziszewo jest jedną z najstarszych osad pomorskich. Powstała w 1198 roku. Założycielem osady, jak podają źródła historyczne, był książę pomorski Grzymysław. Osada należała do parafii skarszewskiej i lubiszewskiej, zaś od czasów Grzemysława stanowiła samodzielną parafię (wg strony www parafii)
Informacje pozornie sprzeczne, wymagają dalszej weryfikacji
Z biegiem czasów Godziszewo kilkakrotnie zmieniało swoich właścicieli. Pomorski książę Sambor II, syn Mściwoja II, darował je bogatemu niemieckiemu rycerzowi Janowi z Wyssenberga, który był starostą w Tczewie. Ten znów w 1258 roku dał wieś zakładającemu się wówczas klasztorowi Cystersów w Pogódkach (zakon Cystersów później należał do Pelplina). (wg strony www parafii)
 • 1301 r. - majątek godziszewski przejęli biskupi kujawscy (wg strony www parafii)
Cystersi byli zobowiązani do płacenia dziesięciny ze swych dóbr biskupowi kujawskiemu Gerardowi. W 1301 roku oddali temuż biskupowi Godziszewo wraz z kościołem zamiast płacenia dziesięciny (wg strony www parafii)
 • 1328 r. - biskup kujawski Maciej sprzedał tę wieś Cystersom w zamian za inne dobra (wg strony www parafii)
 • 1398 r. - od tego roku parafią zawiadywali cystersi
 • 1454 r. - do 1457 r. kościół doznał spustoszeń wojennych
 • 1455 r. - Kościół i kaplica w Oboźnie została inkorporowana przez papieża do opactwa w Lądzie (wg Repertorium...str 219)
 • 1583 r. - krótko przed tym rokiem wybudowano kościół z cegły
 • 1592 r. - ufundowano dzwon św. Piotra
Ciężko raniony został komendarz.
Wieś należąca do opactwa w Lądzie
Świątynia murowana p.w. św. Pawła.
Uposażeniem parafii były trzy łany ziemi, dzierżawione włościanom
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 103 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1657 r. - Szwedzi splądrowali kościół
Przez rok stał pusty.
 • 1670 r. - wg strony założono Bractwo św. Franciszka z Asyżu
 • 1677 r. - ufundowano dzwon św. Pawła
 • 1710 r. - Szwedzi splądrowali kościół
Proboszcz tak poturbowany że uległ ranom zmarł ?
Wieś należała do opata z Lądu
Istniał murowany kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła
Na uposażenie proboszcza składały się cztery łany ziemi, dwa domy dające roczny dochód oraz meszne z wsi parafialnych
Istniała nowo zbudowana plebania
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 175)
Wieś opata z Lądu
Prezbiterium kościoła murowane, nawa natomiast z pruskiego muru.
Protokół (oryginał) zawiera szczegółowy opis kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, wykaz uposażenia kościoła.
Nabożeństwa sprawowali cystersi z Lądu. Byli to Edmund Wierzbiński i Alfons Boerusch
Katolików naliczono 739, nawróconych za pobytu aktualnego proboszcza 8, luteran 80
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 203)
 • 17?? r. - wybudowano szpital dla 7 ubogich
 • 1739 r. - założono Bractwo Różańca św.
Statut z dn. 5 października i 22 listopada 1852 r.
W 1928 r. liczyło 156 członków.
 • 1747 r. - wg strony kościół uległ zniszczeniu
Wg Spisu...1995 r. str. 534 kościół spłonął podczas burzy.
 • 1748 r. - wybudowano obecny kościół murowany z cegły
Kościół w dekanacie tczewskim
Przy kościele Godziszewskim jest rezydencja dla proboszcza, którym był ks. Libaber Antoni, a jego wikariuszem ks. Grolewski Edmund, obydwaj z diecezji poznańskiej.
We wsi szlacheckiej Sartowskich, Obozin, znajdował się kościół murowany, pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Fundowany przez Jana Loca.
Było 760 katolików , luteran około 100 osób,1 Żyd.
Dekret reformacyjny dla Parafii Godziszewa i kaplicy w Obozinie - s. 159-162 oryg. prot. - Akta AD Pelplin, sygn. G 56
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 219)
Wieś opata z Lądu
Dawny kościół z pruskiego muru uległ zniszczeniu i zastąpiono go nowym, murowanym, wystawionym w 1747 r., pod wezwaniem św. Jana Nepomucena
Spisywano metryki
Wiernych spowiadających się było 760 osób
W ostatnim roku było 65 chrztów, 18 małżeństw, 18 pogrzebów. Ogółem katolików i luteran było mężczyzn 396, kobiet 494, chłopców 189 i 299 dziewcząt.
Luteranie nie mieli stałego miejsca nabożeństw.
Istniał ogrodzony cmentarz z kostnica z pruskiego muru
W zabudowaniach plebańskich mieszkał wikariusz.
Na uposażenie kościoła (pewnie proboszcza) były trzy łany ziemi, opłata czynszu z jednego domu w wysokości 30 florenów oraz meszne z wsi parafialnych
Były oratoria prywatne jedno w Gołębiewie Średnim, posiadłości Bystramów, a drugie we wsi Ścisk, należącej do franciszkanów. Była też kaplica w Obozinie,
Rektorem, czyli zarządcą był ks. Libaber Antoni, zakonnik cysters i wikariusz oraz kaznodzieja, jego współbrat, Edmund Paszczyński.
Istniał przytułek (niedawno zbudowany) z siedmioma podopiecznymi
Oryginał protokołu zawiera szczegółowe opisy, wykazy itp dotyczące kościoła i parafii - s. 285-292 (akta AD Pelplin, sygn. G 61)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 271)
 • 1772 r. - Godziszewo dostało się pod panowanie pruskie. W tym samym jeszcze roku rząd zaborczy zabrał Godziszewo klasztorowi lędzkiemu i po sekularyzacji wydał je na własność miejscowym włościanom (wg strony www parafii)
Kościół w Godziszewie pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, prawa patronatu zakonników, czyli Benedykta Lubstowskiego, opata cystersów z Lądu.
Świątynia murowana pokryta dachówką.
W parafii było 1203 katolików, komunikujących 909, akatolików mieszkało 264 osoby, a Żydów nie było.
Była kaplica prywatna na dworze w Gołębiewie, gdzie kapelanem od 1770 r. był zakonnik dominikanin
Proboszczem był Ludwik Modlibowski, zakonnik z Lądu. Wikariuszem był także zakonnik cysterski Jan Nepomucen Holzer.
Akta w AD Pelplin sygn. G 70
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 194 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1822 r. - wg strony po śmierci ostatniego prob. cystersów parafię objęli księża diecezjalni
 • 1839 r. - rozebrano budynek szpitalny gdyż groził zawaleniem
 • 1866 r. - w dn. 28 sierpnia wydano dokumenty odpustów parafialnych
 • 1880 r. - Wieś wraz z wybudowaniem Marianenhoff w roku 1880 obejmowała 19 posiadłości włościańskich i 12 ogrodniczych. Zamieszkiwało tu 220 katolików, 368 ewangelików i 10 osób pochodzenia żydowskiego. Taki stan utrzymywał się aż do roku 1918 (wg strony www parafii)
 • 1928 r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
Brak danych i liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 2147
- Niemców 18
- niekatolików 625
Ogółem 2790 dusz, w tym 1589 komunikujących.
Kościół filialny Turze 1953 - ????
 • 1946 r. - w dn. 13 grudnia (wg Spisu... z 1947 r. str. 94) i wg kolejnych spisów do 1967 r. istniał kościół poprotestancki w Turzu
Kościół filialny Obozin 15?? - nadal
Rozpisać wg "Zarysu str. 620/856 oraz Słownika Geograf.
Świątynia drewniana i murowana (tzw. pruski mur ?), chyląca się ku ruinie.
Uposażeniem parafii były cztery łany ziemi oraz łąka
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 103 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Uposażenie, należne parafii w postaci dwóch łanów, użytkował dziedzic, dając roczny czynsz 20 florenów
Świątynia murowana, filialna parafii Godziszewo
Nabożeństwa stosownie do życzenia dziedzica sprawowane przez rezydujących w Godziszewie zakonników
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 204)
Kościół murowany, pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Fundowany przez Jana Loca (Loka?)
Na uposażenie były trzy łany ziemi, z których korzystał proboszcz Godziszewski.
Na cmentarzu przykościelnym chowani byli także akatolicy.
Nabożeństwa odprawiał niekiedy kurator z Godziszewa.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 220)
Kościół / kaplica - filia Obozina
Na utrzymanie kuratora godziszewskiego fundator kościoła dał trzy łany ziemi, jednak później ziemia trafiła do użytkowania przez dzierżawców z Obozina, którzy wypłacali kuratorowi Godziszewskiemu 20 florenów. Zresztą były specjalne umowy pomiędzy dziedzicami Obozina a proboszczem Godziszewskim Benedyktem Starzyńskim z 1653 r., czy Janem Libaber, kuratorem Godziszewskim z 1750 roku.
Dekret reformacyjny z dnia 5 XII 1765, s. 295-296 oryginału (Akta AD Pelplin, sygn. G 61)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 280)
Dekret reformacyjny dla parafii Godziszewo i kościoła filialnego w Obozinie, podpisany dnia 21 X 1780 r. przez wizytatora Krzykowskiego, k. 81 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 70
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 194 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1946 r. - w dn. 13 grudnia (wg Spisu... z 1947 r. str. 94) i wg kolejnych spisów do 1991 r. funkcjonował kościół filialny p.w. św. Michała Archanioła w Obozinie
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 195) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny pw Św. Michała Archanioła - Obozin
 • 2021 r. - Wg strony www diecezji istniał kościół filialny Św. Michała Archanioła – Obozin

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Ustalić
Godziszewo, Gołębiewo, Rościszewo, Kobierzyn, Szczerbięcin, Turze Małe, Turze Wielkie, Damaszka, Boroszewko, Boroszewo, Małe, Żygowice, Trzcińsk.
Żygowice, folwark Damaszka, Turze Wielkie, Trzcińsk, Gołębiewo Średnie, Gołębiewo Małe, Gołębiewo Małe, Kobierzyno, Turze Małe, Rościszewo, Szczerbięcino, Boroszewo, Boroszewko.
Boruszewo Małe i Duże, Scinsk, Obozino, Gołębiewko, Gołębiewo Środkowe, Gołębiewo Duże, Kosciszewo Duże, Kosciszewko, Kobierzyno, Szczerbięcin, Turze Duże, Turze Małe, Damaszka, Zygowice, Godziszewo. Ponadto były nowe małe kolonie: Folwark Bujary należący do Scinska, Szwagrowice należący do Gołębiewa Środkowego, Jastrzębie, Janowo, Kaźmierowo należące do Obozina
Zygowice, Damaszka, Turze Wielkie, Trzcińsk, Gołębiewo Małe, Gołębiewo Wielkie, Rościszewo, Kobierzyn, Turze Małe, Rościszewo, Strzebierzyn, Boroszewo, Boroszewko, Obozin, Janin, Jastrzębie i Kazimierowo
Godziszewo, Damaszka, Boroszewo Wielkie, Boroszewko Małe, Szwagrowie, Gołębiewo Średnie, Żygowicze, Obozino, Jastrzębie, Janino, Kaszmirowo, Scinsko, Bujary, Gołęmbiewo Wielkie, Roszciszewo Wielkie, Gołębiewo Małe, Kobierzyn, Szierbięncin, Rozciszewko, Turze Wielkie, Turze Małe.
Godziszewo, Gołębiowo Średnia, Boroszewo Wielkie z młynem, Boroszewo Małe, Damaszka, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Małe, Kobierzyn, Scierbięcin, Turze Wielkie, Turze Małe - nie było zamieszkałe, Obozin, Trzcińsk
Bojary, Boroszewo, Boroszewko, Domaszka, Gołębiewko, Gołębiewo, Godziszewo, Kobierzyn, M. Turze, Rumianowo, Rościszewo, Rościszewko, Szczerbięcin, Siwiałka, Trzcińsk, W. Turze.
Kościół filialny obejmował miejscowości:
Janin, Jastrzębie, Obozin.
 • 1900 r. - w wyniku ustalenia nowych granic państwowych do W.M.Gdańsk przeszły miejscowości:
Gołębiewo, Rościszewo, Średnie Gołębiewo.
kościół parafialny obejmował miejscowości:
Boroszewko, Boroszewo, Bujary, Damaszka, Godziszewo, Gołębiewko, Kobierzyn, Rościszewo, Siwiałka, Szczerbiecin, Turze Małe, Trzcińsk, Żygowice.
Do kościoła filialnego należały:
Janin, Jastrzębie, Każmierowo, Obozin.
Boroszewo, Damaszka, Godziszewo, Gołębiewko, Janin, Kobierzyn, Mirowo, Obozin, Rościszewo, Siwiałka, Szczerbiecin, Trzcińsk, Turze.
Część wsi Damaszka, Małżewo, Małżewko, Szczerbięcin
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku
Damaszka aż do jeziora, Małżewo, Małżewko, Szczerbięcin
Dekret z dn. 15.07.1974 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-9/1974 r.
Boroszewo, Godziszewo, Gołębiewko, Janin, Mirowo, Nowe Gołębiewko, Obozin, Rościszewo, Siwiałka, Trzcińsk.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 205) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Boroszewo, Damaszka, Godziszewo, Gołębiewo, Janin, Marianki, Mirowo, Nowe Gołębiewko, Obozin, Rościszewo, Siwiałka, Trzcińsk.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 297) zasięg terytorialny nie zmienił się
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Kl. Borroschau - Boroszewko
Borroschau (Patrz też Borroschau Gr.) - Boroszewo lub Boroszewo (kaszb. Bòròszewò)
Bojahren - Bojary (folw.; Bujary) lub Bojary
Damaschken - Damaszek lub Damaszka
Gardschau (Garczau, Gartschau, Gardscau) Patrz też Gardschau - Godziszewo (Gotsowe i Godeschowe 1258, Goseszewo 1276,Godessewo 1301, Godzessewo 1547, Godziszev)
Kl. Golmkau - Gołębiewko (2)
Gr. Golmkau - Gołębiewo
- Janin (folw. do Obozina; Janino)
- Jastrzębie (folw. do Obozina)
Katschmierowen - Kaźnirowo (Kadźmirowo, Kaźmierowo)
Kobierschin - Kobierzyn (Kobierczyno)
Locken - Obozin lub Obozin (Obozino)
Klein Roschau (Rossiczewken) - Rościszewko
Gr. Roschau (Gross Roschau) - Rościszewo
Schiwialken - Siwiałka
Scherpingen (Czerbienschin) - Szczerbięcin lub Szczerbięcin (Szczerbięcino)
Mittel Golmkau - Średnie Gołębiewo (al. Rumianowo, Gołębiewo średnie)
Labuhnken (patrz też Labuhnken) - Trzcińsk (Trzcinsko, Ścińsk)
Kl. Turze - Turze Małe (M. Turze)
Gr. Turse partz też Turse, Gross - Turze Wielkie (W. Turze, Wielkie Turze)
Zygowitz - Żygowiec lub Żygowice

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

16?? - 1626 - Ks. ???? Komendarz
1657 - 1658 - vacat Proboszcz
1690 - 1710 - Ks. Kędzierski Wilhelm Proboszcz
1710 - 1711 - Ks. Waldstein Gerard Proboszcz
1711 - 1715 - Ks. Ławnicki Tomasz Proboszcz
1715 - 1716 - Ks. Kawecki Paweł Proboszcz
1716 - 1723 - Ks. Repert Paweł Proboszcz
1723 - 1727 - Ks. Sękowski Ludwik Proboszcz
1727 - 1738 - Ks. Wierzbiński Edmund Proboszcz
1738 - 1740 - Ks. Kurski Stanisław Komendariusz
1740 - 1743 - Ks. Jaskulski Stefan Proboszcz
1743 - 1754 - Ks. Libaber Antoni Komendariusz
1754 - 1763 - Ks. Zieleziński Konrad Proboszcz
1764 - 1772 - Ks. Libaber Antoni Komendariusz
1772 - 1777 - Ks. Paszyński Edmund Proboszcz
1777 - 1780 - Ks. Modlibowski Ludwik Proboszcz
1783 - 1797 - Ks. Losau Izydor Proboszcz
1798 - 1800 - Ks. Borowski Henryk Proboszcz
1804 - 1805 - Ks. Brunowski Urban Proboszcz
1806 - 1832 - Ks. Podębski Gabriel Proboszcz
1906 - 1928 - Ks. Maternicki Władysław Proboszcz
1946 - 1948 - Ks. Ruciński Wacław Administrator, ur. 30.12.1909, św. 1940;
1948 - 1958 - Ks. Ruciński Wacław Proboszcz
1953 - 1958 - Ks. Czaplewski Paweł Antoni Rezydent, emeryt
1946 - 1948 - Ks. Ruciński Wacław Administrator, ur. 25.4.1933, św. 1957;
1957 - 19?? - Ks. Ebertowski Włodzimierz Wikariusz
1960 - 1968 - Ks. Lewandowski Franciszek Administrator
1963 - 19?? - Ks. Klóskowski Alojzy Wikariusz
1968 - 19?? - Ks. Lendziński Ryszard Wikariusz
1974 - 1985 - Ks. Cyrklaff Ryszard Proboszcz
1982 - 1983 - Ks. Synak Kazimierz Wikariusz
1985/87 - 1994 - Ks. Chylewski Henryk Tadeusz Proboszcz
1987 - 19?? - Ks. Zagórski Wiesław Wikariusz
1990 - 1991 - Ks. Kamiński Piotr Wiakariusz, 11.1.1962, 1987
1992 - 1992 - Ks. Patałach Henryk Wiakariusz
1994 - 2002 - Ks. Ostrowski Jan Antoni Proboszcz
2002 - 2003 - Ks. Drążek Dariusz Proboszcz
2003 - 2014 - Ks. Wojewódzki Wiesław Proboszcz
2014 - 2021 - Ks. Zientara Rafał Proboszcz
Uwaga

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Kozikowski Jan
1??? - Ks. Marszałek Krzysztof
1??? - Ks. Baranowski Zdzisław
1??? - Ks. Szwarc Henryk
 • Źródła:
Strona www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1727 r.
- ślubów od 1739 r.
- zgonów od 1775 r.
- chrztów od 1879 r.
- ślubów od 1904 r.
- zgonów od 1887 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 300 - W 308,
tj. 9 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1727-1749 (AD Pelplin W 300) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1750-1786 (AD Pelplin W 301)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1775-1830 (AD Pelplin W 302)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Czy jest to duplikat poprzedniej księgi?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1831-1849 (AD Pelplin W 303)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1849-1879 (AD Pelplin W 304)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1879-1944 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1942-19?? (w parafii) (wpisy po 1942 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić'

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1874-1944 (w parafii) (wpisy po 1944 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1739-1749 (AD Pelplin W 300) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1750-1760, 1773-1779 (AD Pelplin W 305)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić lukę w zakresie czasowym
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Bd. W 305 ist beschädigt, Blattränder fehlen, daher Einträge unvpllstandig
Bd W 305 jest uszkodzona, brzegi liści brakuje, więc wpisy unvpllstandig
Księga ślubów 1775-1903 (AD Pelplin W 306)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Czy jest to duplikat powyższej księgi?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1904-1950 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1775-1842 (AD Pelplin W 307)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1842-1886 (AD Pelplin W 308)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1886-1930 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- komentarz na zestawieniu AD Pelplin - "w księdze brak kart 1887-1930"
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1931-1960 (w parafii) (wpisy po 1950 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Bractwa Różańcowego 1853-1946 (w parafii) (wpisy po 1946 r. dostepne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga Bractwa Trzeźwości 1854-1966 (w parafii) (wpisy po 1966 r. dostepne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
- Kronikę kościelną od 1630 r.
- Catalogus defunctorum sacerdotum in tribus decanatibus Dirsaviensi, Mevensi et Starogardensi 1701-1730. Wydał go w tłumaczeniu polskim Ks. Mańkowski pt. Bractwo kapłanów 1701-1730, Pelplin 1917
- Inventaria ecclesiarum et parochorum decanatuum Dirsaviensis et Stybloviensis
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące ?
- Szpitala dla ubogich
- Bractwa Różańca św.
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość.
Strony internetowe
- Wizytówka
- Historia Godzisewa