Informacja o zasadach organizacji Genepedii

Z Genepedia
Wersja z dnia 23:21, 29 sty 2015 autorstwa Zatoka (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{NowaStrona}} '''Informacja o zasadach organizacji Genepedii''' '''(stan na dzień 22-05-2014 r.)''' :Na obecnym etapie Genepedia ma formę centralnej bazy linków d...")

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Informacja o zasadach organizacji Genepedii. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Informacja o zasadach organizacji Genepedii o dokumencie.

Informacja o zasadach organizacji Genepedii

(stan na dzień 22-05-2014 r.)


Na obecnym etapie Genepedia ma formę centralnej bazy linków do stron, które wykorzystuje się w poszukiwaniach genealogicznych.
Docelowo zakłada się podlinkowanie (w kolejności):
- zasobów bibliotek cyfrowych,
- zasobów Wikipedii,
- innych stron internetowych
- tematów (artykułów) publikowanych przez poszczególne TG na swoich stronach,
- tematów z for genealogicznych,
W efekcie użytkownik po dotarciu do pożądanego hasła (strony Genepedii) uzyska możliwie najpełniejszą wiedzę o temacie. Od definicji po informację gdzie, co i kto w danym temacie napisał.
Należy pamiętać, iż każda strona obrazuje wiedzę zgromadzoną na określony dzień. Jego datę można ustalić w zakładce "historia i autorzy".


Po zakończeniu zasadniczej części procesu podlinkowywania będą wprowadzane artykuły opisujące szczegółowe zasady korzystania z zasobów oraz artykuły merytoryczne. W tym momencie Genepedia zacznie przybierać kształt encyklopedii, w wersji widzianej przez zespół autorski. Dla realizacji tego celu, na okres przejściowy, gromadzone są linki odsyłające do poszczególnych tematów m.in. na forach genealogicznych. W większości wypadków zawarte są w nich jakieś informacje szczątkowe, które docelowo należy opracować. Po wykorzystaniu takie linki będą usuwane.


Częściowo odstąpiono od zasady budowy struktury kategorii z uwzględnieniem wymogów merytorycznych gdyż jest ona nieprzydatna dla badań genealogicznych. Ponadto niepotrzebnie wydłużałaby ścieżkę dostępu do poszukiwanych zbiorów. Przypadki takie są wyraźnie opisywane i podlinkowywane są strony omawiające merytorykę danego zagadnienia.


Genepedia składa się z czterech bloków tematycznych:
 • Zasoby internetu - stworzony na wewnętrzne potrzeby zespołu edytorskiego,
 • Podział tematyczny - adresowany do użytkowników
 • Podział terytorialny - adresowany do użytkowników,
 • Wielojęzyczność(kierunek przyszłościowy)


Na obecnym etapie, przyjęto następujące zasady organizacji:
Kategorie
 1. Rozróżnia się dwa sposoby przedstawienia kategorii: Drzewo kategorii dynamiczne oraz Ręczny spis kategorii.
 2. Proces tworzenia kategorii nie został jeszcze zakończony. Tym samym nie zakończony jest proces ich porządkowania.
 3. W opisach kategorii (na poszczególnych poziomach) zawarte są szczegółowe informacje o zasadach gromadzenia danych i sposobach ich wykorzystania. Przykładowo kategoria map Messtischblatt. Ten proces nie jest jeszcze zakończony.
 4. Aktualnie prace koncentrują się nad stworzeniem struktury kategorii w układzie tematycznym i w układzie terytorialnym dla kościoła katolickiego. Po utworzeniu struktury kategorii podziału terytorialnego kraju oraz pozostałych kościołów stworzona zostanie możliwość poszukiwania informacji w układzie terytorialnym.
 5. Część kategorii (na najniższym poziomie) jest "pusta". Wyznaczają one przyszłe kierunki działań, a póki co informują o zakresie tematycznym jaki będzie zgromadzony w ramach Genepedii.
 6. Przeglądając zasoby Genepedii należy pamiętać, że skrypt Wiki nie zapewnia sortowania z uwzględnieniem polskich liter typu "ą, ś, itp.". Nazwy kategorii zaczynające się od takich liter wyświetlane są na końcu zbioru. Przykład.
 7. W niektórych kategoriach wyróżniono strony zasługujące na szczególną uwagę względnie są one często używane w bieżącej pracy. Wyróżnienie to polega na umieszczeniu takich stron na początku listy pod znakiem ("), który poprzedza litery alfabetu. Przykład. Trwa proces ręcznego formatowania takich przypadków celem doprowadzenia do porządku alfabetycznego.


Strony
 1. Tytuły stron.
 • Podlinkowywane strony charakteryzują się różnymi sposobami ich tytułowania. Przeniesienie tych tytułów do stron Genepedii spowodowałoby w krótkim czasie kompletny chaos i trudności w odszukaniu pożądanych wiadomości. W tej sytuacji podjęto decyzję o wprowadzeniu pewnego standardu w budowie nazewnictwa stron. Na pierwszym miejscu wymieniona jest miejscowość (lub powiat, województwo, region, kraj). Do tych nazw podlinkowane są strony Wikipedii prezentujące historię danej miejscowości lub regionu. Następnie, po myślniku, podany jest temat strony i na końcu (ewentualnie) okres lub rok wydania. W krańcowych przypadkach występują odstępstwa od tej zasady, szczególnie w odniesieniu do tytułów książek, nazwisk, itp.
 • Uzyskane efekty najlepiej można prześledzić w kategorii „Zasoby Internetu”. Dla danej miejscowości zgrupowane są różnego rodzaju informacje. To rozwiązanie ma czasową niedogodność, która zaniknie po rozbudowaniu kategorii podziału terytorialnego kraju oraz podziałów administracyjnych poszczególnych kościołów. Rzecz sprowadza się do tego, że poszukując obecnie informacji na temat określonej miejscowości należy odszukać nie tylko ją ale także powiat i województwo. Przykładowo: Bydgoszcz, pow. Bydgoski, woj. Bydgoskie.
 • Ostatnim elementem wymagającym omówienia jest kwestia rocznika. Związana ona jest z publikacjami ujętymi w zbiorach bibliotek cyfrowych. W niektórych tytułach występują informacje o rocznikach, a prócz tego w opisie zawarta jest informacja o dacie wydania danej publikacji. Występują dwa sposoby zapisu, przykładowo: „1876” i „1876r.”
 • 1876 – oznacza ze wydarzenie opisane w tytule strony miało miejsce w danym roku
 • 1876r. – oznacza rok wydania np. publikacji, mapy
 • Przyjęto zasadę pierwszeństwa podawania daty wydarzenia przed datą publikacji natomiast w sytuacji gdy data wydania odpowiada dacie wydarzenia wpisywana jest forma daty wydania. Jak z tego wynika jest to działanie świadome i pod żadnym pozorem nie należy tego traktować w kategoriach błędu lub co gorsze - poprawiać.
2. Pełen tytuł.
 • Przyjęcie zasad opisanych w poprzednim punkcie stworzyło realną groźbę bardzo poważnych kłopotów z odszukaniem i ponownym podlinkowaniem poszczególnych publikacji w sytuacji gdyby został zmieniony link. W sytuacji gdy tytuł strony Genepedii zasadniczo różni się od tytułu strony podlinkowywanej to tytuł strony podlinkowanej został w całości skopiowany do treści strony w Genepedii.
3. Proces podlinkowania strony do Genepedii kończy się jej otwarciem celem sprawdzenia poprawności działania. Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać na forum K-P TG.
4. Przydzielanie stron do kategorii.
 • Generalnie obowiązuje zasada, przydzielenia strony do kategorii „Zasoby Internetu” oraz najniższej (najbardziej zagłębionej) kategorii w strukturze. Przydział stron do kategorii pośrednich jest wybiórczy, w zależności od tematyki. Funkcja przydziału stron spełnia jeszcze inne zadanie. Pozwala zorientować się co do zakresu tematycznego zawartego w danej książce czy publikacji. W przyszłości rola ta ulegnie minimalizacji gdyż zakładane jest umieszczenie stosownych charakterystyk.
5. Sortowanie stron.
 • Problem braku możliwości sortowania stron z uwzględnieniem polskich liter typu "ą czy ś" dotyczy także stron. Jest to o tyle istotnie gdyż tego typu stron niewprawny użytkownik może nie odnaleźć w zgromadzonych zasobach. Zasady wyświetlania są następujące. Strony, których tytuły zaczynają się od takich liter wyświetlane są na końcu listy zasobów danej kategorii. Np. "Ś" od Śląska po literze "Z". Natomiast w przypadku gdy taka litera występuje na kolejnym miejscu (w nazwie) sposób wyświetlania zależy od miejsca występowania takiej litery. Niniejszą informację można prześledzić na przykładzie. Trwa proces ręcznego formatowania takich przypadków celem doprowadzenia do porządku alfabetycznego.
6. Numeracja stron
 • Celem przyśpieszenia procesu odszukania właściwej strony z podlinkowanej pozycji będącej w zasobach BC na stronach Genepedii podawany jest nr strony dla wyszukiwarki w postaci np. "124/485".
7. Pojęcia
Link wewnętrzny – prowadzi do stosownej strony Genepedii
Link zewnętrzny – prowadzi do innych stron internetowych, zakończony jest dwukierunkową strzałką
8. Zastosowane kolory czcionki
8.1. Kolor czerwony
W skrypcie wiki oznacza konieczność stworzenia nowej strony dla danego pojęcia z podlinkowaniem.
W Genepedii został ponadto zaadaptowany dla
- dalszej weryfikacji zawartych informacji
Przykładowo - daty zdarzeń
Bardzo istotna jest kwestia pisowni historycznych nazw miejscowości. Pod żadnym pozorem nie wolno ich korygować do współczesnej postaci. Stosowna korekta jest przeprowadzana na etapie wprowadzania linków wewnętrznych, a historyczna forma pisowni przenoszona jest do stosownego słowniczka nazw miejscowości.
- wprowadzania "roboczych" (czasowych) komentarzy.
- pokazania pożądanego formatu zapisu brakujących informacji
8.2. Kolor niebieski - czcionka zwykła
Sygnalizuje iż w zasobach Genepedii występuje już strona o danym tytule.
Najczęściej występuje w odniesieniu do stron poszczególnych księży.
8.3. Kolor niebieski - czcionka pogrubiona
Najczęściej oznacza, że zakończono proces przenoszenia stosownych informacji do danej strony.
Uwagi końcowe
 1. Aktualnie prace koncentrują się nad podlinkowaniem wszystkich pozycji zgromadzonych w bibliotekach cyfrowych. Po zakończeniu tego zadania biblioteki cyfrowe zostaną objęte stałym monitoringiem celem bieżącego uzupełniania informacji o nowo dodanych pozycjach.
 2. Wszelkie pomysły i uwagi dotyczące organizacji Genepedii, w szczególności n/t struktury kategorii prosimy zgłaszać tutaj lub na forum K-P TG.
 3. Osoby chętne do włączenia się w proces tworzenia Genepedii proszone są o kontakt na forum K-P TG celem ustalenia zakresu i zasad współpracy.
 4. Propozycje umieszczenia w Genepedii linków do stron (spoza zakresu bibliotek cyfrowych) prosimy zamieszczać na forum K-P TG.