Jabłowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Jabłowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Jabłowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca o dokumencie.

Jabłowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Adres: ul. Szkolna 2, 83-211 Jabłowo
 • Tel. 58 562 16 25

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 13?? r. - utworzono parafię
wg Spisu...1995 r. str. 489 parafia powstała w XVII w.
 • 13?? r. - najpóźniej w 1350 r. wybudowano obecny kościół murowany
Wg Spisu...1995 r. str. 489 w XIV w. Krzyżacy zbudowali tu pierwszy kościół, który był większy od obecnego i posiadał murowaną wieżę. W 1701 r. wichura obaliła wieżę. W 1839 r. postawiono obecny fronton. Wieża i jeden chór uległy likwidacji.
 • 156? r. - kościół przejęci protestanci
Sprawa do wyjaśnienia
Wg "Zarysu..." nastąpiło to w 1789 r.
Wg strony parafii w 1825 r.
Sprawa do wyjaśnienia
Wieś królewska z murowanym kościołem parafialnym pw. św. Wawrzyńca
Protokół (oryginał) zawiera opis stanu jak i wyposażenia kościoła parafialnego
Nabożeństwa odbywały się wg. przyjętego porządku,
Nie podano imienia i nazwiska aktualnego proboszcza, jedynie wspomniano o nieżyjącym już dawniejszym proboszczu Józefie Plumbowskim.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 205)
 • 18?? r. - rozebrano murowaną wieżę przytykającą do kościoła.
W 1928 r. obok kościoła stała drewniana dzwonnica.
 • 1911 r. - aktem z dn. 1 kwietnia reerygowano parafię jako Kurację
 • 1927 r. - założono Dzieło Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 47 członków.
 • 1928 r. - w obrębie kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 1430
- niekatolików Polaków 2
- katolików Niemców 9
- ewangelików Niemców 58
Ogółem 1492 dusz, w tym 971 komunikujących.
Kościół filialny Dąbrowka 15?? - 15??

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Ustalić
Ustalić
Ustalić
Barchnowy, Jabłowo, Jabłówko, Kolińcz, Kolincki młyn, Owidz, Owidzki młyn.
Ustalić
Barchnowy, Brunoszwałd, Jabłowo, Jabłówko, Kolińcz (wieś), Kolińcz (folw.), Kolińcz (młyn), Mysinek, Owidz, Owidz (młyn).
Barchnowy, Jabłowo, Jabłówko, Lipinki, Owidz.
Barchnowy, Jabłowo, Jabłówko, Janowo, Kolincz, Lipinki Szlacheckie.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 191) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Barchnowy, Jabłowo, Jabłówko, Janowo, Kolincz, Lipinki Szlacheckie, Mysinek.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 262) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 258) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 264) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 272) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 278) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Przynależną część miejscowości Kolincz
Dekret z dn. 08.12.2007 r. opublikowany w Miesięczniku nr 12/2007.
Barchnowy, Jabłowo, Jabłówko, Janowo, Lipinki Szlacheckie, Mysinek.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 280) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Barchnowy lub Barchnowy (kaszb. Bôrchnòwë)
Jablau (Gr. Jablau) - Jabłowo (Gabelau 1341, Gabilnow ok. 1400, Jablowo, Mega-Jablau, Jablau-Mega)
Kl. Jablau - Jabłówko
Kollenz - Kolińcz lub Kolincz (wieś)
- Kolińcz (folw.)
- Kolińcz (młyn; Kolincki młyn)
- Lipinki
- Mysinek lub Mysinek
Owitz - Owidz lub Owidz
Owitzer Muchle - Owidz (młyn zbud. 1871, spalony 1883; Owidzki młyn)
Brunoswalde - Silberbach Brunoszwałd (wybud. do Kolińcza)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1691 - 1704 - Ks. Drzycimski Stanisław Proboszcz
1705 - 17?? - Ks. Serafiński Marcin Proboszcz
1710 - 1911 - filia Patrz Parafia Starogard
1926 - 1928 - Ks. Piechowski Julian Kuratus
1945 - 1945 - Ks. Megger Leon Proboszcz
1945 - 1951 - Ks. Gaweł Bolesław Administrator
1951 - 1954 - Ks. Dąbrowski Kazimierz Administrator
1958 - 1968 - Ks. Richter Teofil Administrator
1968 - 1990 - Ks. Richter Teofil Proboszcz
1990 - 1994 - Ks. Behrendt Franciszek Proboszcz
1994 - 1995 - Ks. Flisikowski Jan Proboszcz
1995 - 2021 - Ks. Jakubiak Gerard Proboszcz
Źródła

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1854 r. do 1871 r. - zachowana księga chrztów z tych lat wskazuje na możliwość prowadzenia odrębnych ksiąg pomimo, że do 1910 r.
Jabłowo było filią. Analiza ksiąg Parafii Starogard ostatecznie wyjaśni czy aktów sprzed 1911 r. należy szukać w księgach tej parafii. Sprawa do wyjaśnienia.
 • 1928 r. - w "Zarysie..." brak informacji o zasobach archiwum parafialnego.
- chrztów od 1910 r.
- ślubów od 1911 r.
- zgonów od 1911 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgę o sygn. W 552,
tj. 1 wolumin, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Indeksy chrztów 1???-2012
Brak danych
Księga chrztów 1854-1871 (AD Pelplin W 552)
Pierwszy wpis 01.01.1854 r., ostatni wpis 05.01.1871 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Taufen"
- układ tabelarycz drukowany, nagłówki w j. niemieckim przetłumaczyć
- wpisy w j. niemieckim
- numeracja aktów z podziałem na płeć
- brak wpisów o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- Czy to jest księga kościoła filialnego?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnićnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1871-1910
Brak danych
Księga chrztów 1910-1950 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 23.01.1910 r., ostatni wpis 31.12.1950 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber natorum"
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć
- wpisy w j. niemieckim i polskim
- numeracja aktów bez podziału na płeć
- zawiera wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- brak aktów w okresie 01.10.1939 - 14.04.1941
- w okresie 14.04.1941 - 29.04.1945 wpisów dokonywał jako administrator Ks. prob. par. Starogard
- na końcu księgi dopisany akt z 1951 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1950-1967 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Indeksy ślubów 1???-2012
Brak danych
Księga ślubów 1911-1950 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 15.05.1911 r., ostatni wpis 18.11.1950 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber copulatorum"
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć
- wpisy w j. niemieckim i polskim
- akty numerowane
- z uwagi na wyrwane strony brak aktów za okres 01.01.1939 - 31.12.1939
- pierwszych jedenaście aktów z 1939 r. zawiera tylko dane nowożeńców
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga ślubów 1951-1997 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 27.01.1951 r., ostatni wpis 13.09.1997 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber copulatorum"
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. polskim
- wpisy w j. polskim
- akty numerowane
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Indeksy zgonów 1???-2012
Brak danych
Księga zgonów 1911-1950 (w parafii)
Pierwszy wpis 17.05.1911 r., ostatni wpis 03.01.1951 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber mortuorum"
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć
- wpisy w j. niemieckim i polskim
- akty numerowane
- brak aktów w okresie 22.09.1939 - 17.03.1940
- brak aktów w okresie 03.05.1940 - 24.01.1941
- od 01.12.1942 r. zawiera informacje o nr aktów USC
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga zgonów 1951-2004 (w parafii) (wpisy po 1960 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 13.02.1951 r., ostatni wpis 02.07.2004 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber mortuorum Tom II"
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. polskim
- wpisy w j. polskim
- akty numerowane
- zawiera informacje o nr aktów USC
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych parafii Jabłowo.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD brak zmikrofilmowanych ksiąg metrykalnych parafii Jabłowo z racji na nie występowanie ich w zasobach AP.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Dzieła Dzieło Rozkrzewienia Wiary

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Jabłowo:
 • urodzeń: 1874-1906
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1906
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1906
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2014/0 Urząd Stanu Cywilnego w Jabłowie.
Duplikaty ksiąg małżeństw i zgonów z lat 1896-1920 znajdują się w APG - Gdynia Sprawa do wyjaśnienia
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Jabłowo:
 • urodzeń: 1874-1882
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1882
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1882
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Jabłowo