Kamień Krajeński - Parafia rz.-kat. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Kamień Krajeński - Parafia rz.-kat. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Kamień Krajeński - Parafia rz.-kat. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła o dokumencie.

Kamień Krajeński - Parafia rz.-kat. pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

łac.: Parohiae Camenensis
Inne nazwy: Parafia p.w. N.M.P. oraz śś. Piotra i Pawła
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

[1]

Kościół parafialny
 • 1359 r. - w dn. 11 lutego
Abp Jarosław Skotnicki nadaje swojej wsi Wawrzyszkowo prawa miejskie i zmienia nazwę na Kamień. Jednocześnie zakłada parafię i pozwala na wybudowanie kościoła oraz wyznacza 4 włóki na uposażenie proboszcza.
 • 1372 r. - prawdopodobny rok wybudowania pierwszego masywnego kościoła
Świadczyć o tym miała liczba 1372 wyryta pod oknem zakrystii i widoczna jeszcze w 1713 r.
Kościół istniał z czasów krzyżackich. Wymieniony w jedynym źródle tj. liście kolektorów świętopietrza z 1398 r. pod nazwą Worle. Kościół zaginął w XV w.
 • 1615 r. - przed lub w tym roku
Abp Wojciech Baranowski podporządkował jako filię Parafię Dąbrówka oraz kościoły w Cerkwicy, Obkasie i Lutowie
 • 1647 r. - założono Bractwo Różańcowe
W 1928 r. liczyło 443 członków.
Ustanowiono prałatury (wg "Słownika..." T. III str. 739):
Ustanowiono zwyczajnych kanoników:
Opisała stan kościoła pobudowanego w 1372 r.
W co drugą niedzielę ksiądz odprawiał mszę w kościele Parafii Ogorzeliny
 • 1713 r. - istniał jeszcze kościół z 1372 r.
 • 1720 r. - rozpoczęto budowę nowego kościoła
 • 1723 r. - zakończono budowę kościoła
Kiedy udundowane?
Czy był proboszczem w Kamieniu?
dlaczego bp chełmiński?
Fakt ten upamiętnia tablica pamiątkowa.
Kiedy ufundowane ?
Czy był proboszczem w Kamieniu?
 • 1783 r. - w Kamieniu mieszkało 460 katolików i 60 ewangelików
 • 1810 r. - edyktem królewskim z dn. 30 października zniesiono kolegiatę (wg "Zarysu..."
Natomiast wg "Słownika..." ostatnia sesja odbyła się w 1820 r. po czym nastąpiło rozwiązanie kolegiaty
Co oznaczało to pojęcie?
 • 1851 r. - ówczesny proboszcz założył szpital dla 4 ubogich (wg "Zarysu...")
Wg "Słownika..." dla 6 ubogich.
 • 1853 r. - w Kamieniu mieszkało 705 katolików, 190 ewangelików i 153 żydów
 • 1858 r. - założono Bractwo Trzeźwości
W 1928 r. liczyło 150 członków.
 • 1866 r. - założono ochronkę dla dzieci
W 1928 r. uczęszczało do niej 50 dzieci.
 • 1882 r. - parafia liczyła 6380 osób
 • 1886 r. - dobudowano do kościoła dwa skrzydła boczne
Wg "Słownika..." miało to nastąpić w 1865 r. z poświęceniem części nowych w dn. 22 października)
Wg Spisu... 1995 r. str. 331 parafię wznowił ks. bp. Leon Redner aktem z dnia 5 maja tego roku
 • 1901 r. - aktem z dn. 28 lutego
Wydzielono i reaktywowano istnienie Parafii Lutowo
 • 1905 r. - założono "Zakład biskupi wychowawczy dla dziewcząt św. Anny"; wybudowano kaplicę
W 1928 r. miał 105 wychowanków.
 • 1917 r. - założono Zgromadzenie Matek Chrześcijańskich
W 1928 r. liczyło 336 członków.
 • 1917 r. - założono Trzeci Zakon św. Franciszka
W 1928 r. liczyło 54 członków.
 • 1921 r. - założono Sodalicję Mariańską dla dziewcząt
W 1928 r. liczyła 130 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 2867
- katolików Niemców 2000
- ewangelików 531
Ogółem 5398 osób, w tym komunikujących 3374.
Dekret z dn. 02.09.1997 r. opublikowany w Miesięczniku nr 8/1997
Kościół filialny w Dąbrówce 1615 - 1892
Patrz strona Parafii Dąbrówka
Kościół filialny w Lutowie 1615 - 1901
Patrz strona Parafii Lutowo
Kościół filialny w Dużej Cerkwicy 1946 - nadal
rozpisać wyszukiwarka 350/856
 • 1946 r. - w dn. 13 grudnia (wg Spisu... z 1947 r. str. 59) i w kolejnych spisach do 1991 r. występuje kościół filialny w Dużej Cerkwicy.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 131) i w kolejnych spisach do 2014 r. występuje kościół filialny w Dużej Cerkwicy.
Kościół filialny (?) w Orzełku
rozpisać wyszukiwarka 350/856
Kościół filialny w Małej Cerekwicy 1999 - nadal
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 167) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny w Małej Cerekwicy.
Do wyjaśnienia
wydał mandat do opata pelplińskiego i oliwskiego i proboszcza w Żukowie by przesłuchali świadków i wydali wyrok w sprawie Abp Jarosława Skotnickiego przeciw Janowi biskupowi kamieńskiemu na Pomorze (wg "Słownika... T. III str. 736)"
Czy istniało biskupstwo kamieńskie?
 • 1395 r. - Kamień i leżące na północy dobra arcybiskupie
(pozostające pod rządami krzyżackimi) posiadał za wiedzą i przyzwoleniem papieża Bonifacego IX młody i wielce awanturniczy biskup kamieński z Pomorza Jan. Kiedy w 1398 r. otrzymał biskupstwo kujawskie zwrócił te dobra arcybiskupowi
Kolejna informacja o biskupstwie
 • 1??? r. - za polskich czasów istniał jeszcze w parafii kościół katolicki w Gronowie przez luteran zabrany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1359 r. - w dn. 11 lutego obejmowała:
Kamień oraz kilka okolicznych wsi ustalić nazwy, w tym wydzielonych z Parafii Cerkwica
Status kościoła filialnego miały kościoły: Lutowo, Dąbrowka i Wielka Cerekwica
Status kościoła filialnego miały kościoły: Lutowo, Obkas, Dąbrowka i Wielka Cerekwica
Stan te utrzymał się do 1865 lub 1866 r.
 • 1865 r. - do kościoła parafialnego należały:
Kamień z folwarkiem i młynem, Płocios, Orle, Witkowo z młynem, Gronowo z młynem, leśn. Grünhirsch i Cottasheim, Mała Cerekwica, Droździenica, Zwangsbruch (Kętrz. ? Drożdzienica ?), Radzim, Zaręba
Utworzono lokalny wikariat Lutowo
Utworzono lokalny wikariat Dąbrowa
 • 1884 r. - wg "Słownika..." do kościoła filialnego w Lutowie należały miejscowości:
Lutowo, Lutówko z młynem i nadleśnictwem
 • 1886 r. - Obkas ma nadal status kościoła filialnego
Status kościoła filialnego mają Obkas i Duża Cerekwica
Stan ten trwał do 1937 r.
Dąbrowo, Duża Cerkwica, Kamień Krajeński, Mała Cerkwica, Obkas, Orzełek, Płocisz, Witkowo, Radzimin.
- na wschód dotychczasowa granica z Parafią Dąbrówka
- na północ dotychczasowe granice z Parafią Ogorzeliny i Parafią Zamarte
- na zachód szosa Chojnice-Kamień
- na południu droga prowadząca od szosy Chojnice Kamień do Obkaskiego Młyna wraz z mieszkańcami po lewej stronie tejże drogi. Dalszy ciąg granicy stanowi las oddzielający Obkas od Dużej Cerekwicy
Stan ten trwał do min 1948 r.
Cerkwica Duża, Cerkwica Mała, Dąbrowa, Kamień Krajeński, Orzełek, Płocicz, Radzim, Witkowo.
Miejscowości: Dąbrowa, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Orzełek, Płocicz, Radzim, Witkowo.
Kamień Krajeński - ulice: Chojnicka, 14 Lutego, Dworcowa, Główna, Leśna, Maksymiliana Kolbe, Mickiewicza, Młyńska, Ogrodowa, Podgórna, Poległych w Radzimiu, pl. Odrodzenia, Przykop, Ratuszowa, Sępoleńska, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Strzelecka, Topolowa, Wojska Polskiego.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 131) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Płocicz wraz z wybudowaniami
Dekret z dn. 02.09.1997 r. opublikowany w Miesięczniku nr 8/1997
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 137) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Dąbrowa, Duża Cerkwica, Kamień Krajeński, Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim, Witkowo.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 175) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 177) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 180) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 184) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 187) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 187) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 187) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Dąbrowo
Damerau (Damrau) - Dąbrowka lub Dąbrówka lub Duża Cerkwica (Dąbrówka k. Sępólna Krajeńskiego, Dąbrówka k. Sępólna Kraj.)
Gr. Zirkwitz (Zirkwitz) - Duża Cerkwica (Wielka Cerekwica, Cerekwica Duża)
Kamin (Cammin od 1865 r., Camin od 1883 r.) - Kamień Krajeński (Kamyn (1370), Camen (1374 i 1384), Camyen (1381, 1385 i 1596) Camena, Camenum, Caminum, Kamień, Kamień Pomorski, Kamień Pom., Kamień koło Sępólna, Kamień Kraiński)
Lutau (Lutan-Mega, Lutan-mega, Lutau-mega, Groß Lutau) - Lutowo lub Lutowo
Kl. Zirkwitz - Mała Cerkwica lub Mała Cerkwica (Mała Cerekwica)
Obkass - Obkas lub Obkas (Obkaz, Obgas)
Wordel - Orzełek lub Orzełek (Orle)
Plötzig (Poetzig) - Płocicz lub Płocicz (Płoczyce, Płocyce, Pietz, Płocież; wg Sł. w 1887 r w par. kat. Kamień, ew. Sępólno)
Wittkau - Witkowo lub Witkowo
Resmin - Radzimin (Resemin 1356, Radźmin, Radzim, Redzmin)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

16?? - 1653 - ?????? Opieka nad Parafią Ogorzeliny
1851 - 1866 - Ks. Semrau Franciszek Proboszcz
1899 - 1928 - Ks. Lessel Paweł Proboszcz
1927 - 1928 - Ks. Priss Franciszek Wikary
1921 - 1928 - Ks. Schwanitz Augustyn Kuratus zakładu św. Anny
1936/7 - 1963 - Ks. Rydziewski Franciszek Proboszcz
1948 - 19?? - Ks. Grzembka Jan Wikariusz
1950 - 1951 - Ks. Węglikowski Paweł Wikariusz
1953 - 19?? - Ks. Bloch Franciszek Wikariusz
1958 - 19?? - Ks. Sołobowowski Józef Wikariusz
1958 - 19?? - Ks. Gaszta Jan Kapelan
1963 - 19?? - Ks. Dolecki Czesław Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Kufel Konrad Wikariusz
1968 - 19?? - vacat Administrator
1965 - 1968 - Ks. Gabor Franciszek Wikariusz
1965 - 19?? - Ks. Górecki Jerzy Wikariusz
1968 - 19?? - Ks. Maliński Tadeusz Wikariusz
1979 - 1983 - Ks. Skalski Edmund Wikariusz
1982 - 1983 - Ks. Pozorski Stanisław Wikariusz
1983 - 19?? - Ks. Gabor Franciszek Proboszcz
1984 - 1988 - Ks. Bławat Andrzej Stanisław Wikariusz
1985 - 1992 - Ks. Cyklaff Ryszard Proboszcz
1987 - 19?? - Ks. Flisikowski Stefan Wikariusz
1988 - 1991 - Ks. Mechliński Jan Wikariusz
1991 - 19?? - Ks. Kalinowski Jarosław Wikariusz
1991 - 1995 - Ks. Fąferko Grzegorz Wikariusz
1992 - 2015 - Ks. Sołtysiak Edwin Bernard Proboszcz
1992 - 2000 - Ks. Okrój Kazimierz Wikariusz
1995 - 1998 - Ks. Wirkus Zdzisław Wikariusz
1998 - 2002 - Ks. Czaja Piotr OFM Wikariusz
2000 - 2002 - Ks. Pudlewski Franciszek Wikariusz
2002 - 2006 - Ks. Szulist Krzysztof Wikariusz
2002 - 2004 - Ks. Thiede Ryszard Wikariusz
2005 - 2007 - Ks. Kubisz Andrzej Wikariusz
2006 - 2007 - Ks. Kreft Daniel Wikariusz
2007 - 2010 - Ks. Witta Rafał Wikariusz
2007 - 2009 - Ks. Kulczyk Sławomir Wikariusz
2009 - 2011 - Ks. Labudda Marek Wikariusz
2011 - 2016 - Ks. Grot Rafał Wikariusz
2013 - 2014 - Ks. Pazda Piotr Wikariusz
2015 - 2021 - Ks. Pepliński Eugeniusz Proboszcz
2016 - 2021 - Ks. Kidziun Marcin Wikariusz
2021 - 2021 - Ks. John Wojcieh Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

1995 - Ks. Cesling Aleksander

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

13.08.1992 - Ks. Cyrklaff Ryszard

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów 1675-1710 i od 1713 r.
- ślubów od 1712 r.
- zgonów od 1773 r.
Skomentować po rozpisaniu charakterystyki ksiąg
- chrztów: 1883-1905, 1905-1943, 1944-1950, 1951-1960, 1961-1973, 1974-1986, 1986-1992 i od 1992 r.
- ślubów: 1911-1944, 1945-1950, 1951-1960, 1965-1989 i od 1989 r.
- zgonów: 1902-1950, 1950-1979 i od 1980 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 574 - W 588,
tj. 15 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1675-1711 (AD Pelplin W 574) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis 06.01.1675 r., ostatni wpis 14.10.1711 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- wyjaśnić lata 1711-1713
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1713-1748 (AD Pelplin W 575) (wspólnie z księgą bierzmowanych)
Pierwszy wpis 02.01.1713 r., ostatni wpis 27.12.1750 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis 1713-1748
- w zestawieniu ksiąg "W" AD Pelplin jest opis 1711-1750
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 575 Firmungen 1719, 1741
W 575 Firmungen 1719, 1741
Księga chrztów 1751-1772
Brak danych
Księga chrztów 1773-1784 (AD Pelplin W 580) (wspólnie z księgą ślubów, zgonów i I komunii)
Pierwszy wpis 26.11.1773 r., ostatni wpis 01.06.1784 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis 1713-1748
- na pierwszej stronie jest opis 02.07.1774 - 25.05.1874. Pierwsza data jest niezrozumiała, natomiast druga to data urodzenia (chrztu) dla wpisu z 01.06.1784 r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 580 Kommunikanten mit Register ca. 1780, 1786-1797
W 580 komunię z rejestru 1780, 1786-1797
Księga chrztów 1784-1808 (AD Pelplin W 576)
Pierwszy wpis 10.06.1784 r., ostatni wpis 11.12.1808 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis 09.06.1784 - 08.12.1808. Są to daty urodzeń, a nie wpisów (chrztów).
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1809-1831 (AD Pelplin W 577)
Pierwszy wpis 10.01.1809 r., ostatni wpis 27.12.1831 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1832-1842 (AD Pelplin W 578)
Pierwszy wpis 06.01.1832 r., ostatni wpis 05.10.1842 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis XX.XX.1832 - 02.10.1842; druga data dotyczy urodzenia a nie wpisu (chrztu).
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1843-1862
Brak danych
Księga chrztów 1863-1883 (AD Pelplin W 579)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1883-1905 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1906-1943 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1944-1950 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1951-1955 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Księga konwersji 1713-1750 (AD Pelplin W 581) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi I komunii

Księga I Komunii 1786-1797 (AD Pelplin W 580) (wspólnie z księgą chrztów, ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
 • Komentarz
W 580 Kommunikanten mit Register co. 1780, 1786-1797

Księgi bierzmowanych

Księga I Komunii 1786-1797 (AD Pelplin W 580) (wspólnie z księgą chrztów, ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
 • Komentarz
W 580 Kommunikanten mit Register co. 1780, 1786-1797

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1680-1695, 1703-1709 (AD Pelplin W 574) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis 09.01.1680 r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- księga w stanie szczątkowym wymagającym szczegółowego sprawdzenia
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
In W 574 sind die Trauungen lückenhaft.
W 574 śluby są niekompletne.
Księga ślubów 1710-1712
Brak danych
Księga ślubów 1713-1774 (AD Pelplin W 581) (wspólnie z księgą zgonów i konwersji)
Pierwszy wpis 09.01.1713 r., ostatni wpis ?9.05.1774 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 581 Konversionen 1713-1750
W 581 Konversionen 1713-1750
Księga ślubów 1773-1787 (AD Pelplin W 580) (wspólnie z księgą chrztów, zgonów i I komunii)
Pierwszy wpis 21.11.1773 r., ostatni wpis 08.10.1887 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 580 Kommunikanten mit Register ca. 1780, 1786-1797
W 580 komunię z rejestru 1780, 1786-1797
Księga ślubów 1788-1805
Brak danych
Księga ślubów 1806-1831 (AD Pelplin W 582)
Pierwszy wpis 07.01.1806 r., ostatni wpis 22.11.1831 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1832-1862 (AD Pelplin W 583)
Pierwszy wpis 05.11.1832 r., ostatni wpis 27.11.1862 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1863-1911 (AD Pelplin W 584)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1911-1944 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1945-1950 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1951-1965 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1965-1989 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1713-1772 (AD Pelplin W 581) (wspólnie z księgą ślubów i konwersji)
Pierwszy wpis 15.01.1713 r., ostatni wpis 23.05.1772 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 581 Konversionen 1713-1750
W 581 Konversionen 1713-1750
Księga zgonów 1772-1773
Brak danych. Poprzednia księga wskazuje na nagłe zaprzestanie wpisów. Prawdopodobny jest vacat w parafii.
Księga zgonów 1773-1784 (AD Pelplin W 580) (wspólnie z księgą chrztów, ślubów i I komunii)
Pierwszy wpis 04.12.1773 r., ostatni wpis 30.08.1784 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 580 Kommunikanten mit Register ca. 1780, 1786-1797
W 580 komunię z rejestru 1780, 1786-1797
Księga zgonów 1784-1831 (AD Pelplin W 585)
Pierwszy wpis 06.10.1784 r., ostatni wpis 03.01.1832 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest zapis 04.10.1784 - 30.12.1831 r. Są to daty zgonów, a nie daty wpisów (pochowania).
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1832-1842 (AD Pelplin W 586)
Pierwszy wpis 04.01.1832 r., ostatni wpis 03.10.1842 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest zapis XX.XX.1832 - 30.09.1842 r. Są to daty zgonów, a nie daty wisów (pochowania).
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1842-1862 (AD Pelplin W 587)
Pierwszy wpis 11.10.1842 r., ostatni wpis 03.01.1863 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1863-1902 (AD Pelplin W 588/591)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić nr sygnatury
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1902-1950 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1951-1979 (w parafii) (wpisy po 1960 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1980-1998 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Wg "Zarysu..." z 1928 r. archiwum parafialne obejmowało:
- akta dotyczące fundacji z 1782 r.
- akta dotyczące Bractwa Różańcowego z 1771 r.
- akta dotyczące kościoła w Obkasie od 1817 r.
- akta dotyczące kościoła w Cerkwicy od 1820 r.
Czy sie zachowały?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańcowego
- Szpitala dla 4 ubogich
- Bractwa Trzeźwości
- Ochronki dla dzieci
- Zakładu biskupiego wychowawczego dla dziewcząt św. Anny
- Zgromadzenia Matek Chrześcijańskich
- Trzeciego Zakonu św. Franciszka
- Sodalicji Mariańskiej dla dziewcząt

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Kamień Krajeński:
 • urodzeń: 1874 - 1909
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874 - 1909
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874 - 1907, 1909
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1625/0 Urząd Stanu Cywilnego Kamień Krajeński
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Kamień Krajeński:
 • urodzeń: 1874 - 1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874 - 1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874 - 1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość