Kategoria:Słowniki łacińskie

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Słowniki łacińskie. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja kategorii:Słowniki łacińskie o dokumencie.

Słowniki łacińsko-polskie

W tej kategorii są grupowane linki do słowników łacińsko-polskich szczególnie przydatnych w poszukiwaniach genealogicznych. W związku ze stworzeniem kategorii „Tłumaczenia z j. łac.” zawierającej szablony do tłumaczenia aktów metrykalnych, na ich podstawie zostały stworzone słowniki tematyczne.
Tłumaczenie brakujących słów można uzyskać na forach genealogicznych względnie na Forum Latinum

Słowniki tematyczne

1. Powstawały w sposób dynamiczny, w miarę postępowania prac nad szablonami, ich zawartość bywa szersza niż sugeruje to tytuł. Wynikło to z konieczność dochowania warunku „elastyczności” współpracy z aktami o róźnej budowie.
2. Ich celem jest:
- ograniczenie zasobu słów jaki należy przejrzeć,
- zgrupowanie w jednym miejscu słówek „rozrzuconych” po różnych słownikach.
3. Na wstępie każdego słownika wymieniona jest lista słowników źródłowych. Na tej podstawie wiadomo jakich słowników nie trzeba już przeszukiwać dla odnalezienia brakującego słowa.
4. Zastosowany został system kolorów naprzemiennych ułatwiających odnalezienie słow zaczynających się na daną literę.
5. Zasadniczą różnicą (w stosunku do innych słowników) jest wprowadzenie kolumny „skrót” w której wpisywane są sktóry wyrazowe występujące w aktach metrykalnych.
6. Przed rozpoczęciem korzystania ze słowników zalecane jest zapoznanie się z poniższymi artykułami dot. zasad pisowni
Wikipedia - Łacina
Wikipedia - Tradycyjna wymowa łacińska
Wikipedia - Średniowieczna wymowa łacińska
Wikipedia - Zdania pytajne w łacinie
Wikipedia - Zdania podrzędne dopełnieniowe w łacinie
Wikipedia - Zdania podrzędne celowe w łacinie
Wikipedia - Czasownik łaciński
Wikipedia - Fleksja imienia w języku łacińskim
Wikipedia - Lista łacińskich nazw miejscowych
Wikipedia - Ablativus absolutus
Wikipedia - Skrót
Wikipedia - Odcięcie (czyli suspensja) - odcięcie końcowych liter wyrazu
Wikipedia - Kontrakcja (paleografia) - usunięcie środkowych liter wyrazu
Wikipedia - Znaki specjalne
Wikipedia - Pozostałe tematy
Uwaga:
W łacinie pojawia się często jako jedna litera znak "æ", który w rękopisach wygląda czasem jak "a", częściej jak "e". Należy go odczytywać jako "ae" (choć wymawia się jako "e") - np: aula, aulae.