Kategoria:Towarzystwo Naukowe Toruń

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Towarzystwo Naukowe Toruń. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja kategorii:Towarzystwo Naukowe Toruń o dokumencie.

Towarzystwo Naukowe Toruń

Strona oficjalna:

http://www.tnt.torun.pl/index.html
Statut z dn. 27.12.1933r.
NDAP - Informacja o zespole archiwalnym

Dzieje Towarzystwa:

Dzieje Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975. T. 1
Dzieje Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975. T. 2

Działacze Towarzystwa:

Działacze Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1875-1975. (T. 1}
Działacze Towarzystwa Naukowego w Toruniu (T. 2)

Wydawnictwa:

Materiały ulotne
Dla potrzeb poszukiwań genealogicznych istotne są trzy grupy wydawnictw tj.: Roczniki, Zapiski i Fontes (Źródła). W zasobach BC dwie pierwsze grupy są wyraźnie zdefiniowane. Nie można tego powiedzieć o serii Fontes. Dlatego zestawiono ją w poniższej tabeli.
Tom Rok wydania Tytuł
I 1897 Visitationes archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeraniae : episcopo factae. (Z. 1)
II 1898 Visitationes archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeraniae : episcopo factae. (Z. 2)
III 1899 Visitationes archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeraniae : episcopo factae. (Z. 3)
IV 1900 Visitationes ecclesiarum dioecesis Culmensis et Pomesaniae Andrea Leszczynski episcopo A. 1647. factae
V 1901 Taryfy podatkowe ziem pruskich z r. 1682 nanieść
VI 1902 Visitationes episcopatus Culmensis Andrea Olszowski Episcopo A. 1667-72 factae. (Z. 1)
VII 1903 Visitationes episcopatus Culmensis Andrea Olszowski Episcopo A. 1667-72 factae. (Z. 2)
VIII 1904 Visitationes episcopatus Culmensis Andrea Olszowski Episcopo A. 1667-72 factae. (Z. 3)
IX 1905 Visitationes episcopatus Culmensis Andrea Olszowski Episcopo A. 1667-72 factae. (Z. 4)
X 1906 Visitationes episcopatus Culmensis Andrea Olszowski Episcopo A. 1667-72 factae. (Z. 5)
XI - XV 1907 Visitatio archidiaconatus Camenensis Andrea de Leszno Leszczyński archiepiscopo A. 1652 et 1653 facta. (Z. 1)
XII 1908 Visitatio archidiaconatus Camenensis Andrea de Leszno Leszczyński archiepiscopo A. 1652 et 1653 facta. (Z. 2)
XIII 1909 Visitatio archidiaconatus Camenensis Andrea de Leszno Leszczyński archiepiscopo A. 1652 et 1653 facta. (Z. 2)
XIV 1910 Documenta quae exstant de cultu religionis catholicae in districtibus Buetoviensi et Leoburgensi saeculo XVII restituto
XV 1911 Documenta quae exstant de cultu religionis catholicae in districtibus Buetoviensi et Leoburgensi saeculo XVII restituto
XVI - XIX 1912 - 1915 Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae : apparatus pauper subsidia literaria poscens a viris bonis et doctis collectus an interim a Georgius Schwengel Cartusiae Priore 1749
XX 1916-1919 Annales monasterii Oliviensis ord. Cist. aetate posteriores. Fasc. 1-4 nanieść
XXI 1925 Najdawniejsze ustawy Gimnazjum Toruńskiego nanieść
XXII 1927 Inwentarz dóbr biskupstwa chełmińskiego z r. 1614 : z uwzględniem późniejszych do r. 1759 inwentarzy
XXIII 1928 Inwentarz dóbr kapituły katedralnej chełmińskiej z XVII i XVIII wieku nanieść
XXIV 1929 Constitutiones synodales necnon ordinationes dioecesis Culmensis. P. 1, A saec. XV usque ad XVII nanieść
XXV 1931 Liber Mortuorum monasterii Coronoviensis O. Cist. nanieść
XXVI 1933 Zajęcie Pomorza 1806/7 r. nanieść
27 Brak danych
28 1935 Documenta Capitaneatus Slochoviensis : (1471-1770) nanieść
29 1936 Liber scabinorum Veteris Civitatis Thoruniensis : 1363-1428 nanieść
30 1937 Korespondencja Hieronima Rozrażewskiego. T. 1, 1567 - 2 VII 1582 nanieść
31 1939 Korespondencja Hieronima Rozrażewskiego. T. 2, 2. VII. 1582-1600 nanieść
32 1938 Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w roku 1664 nanieść
33 1937 Księga Theudenkusa nanieść
34 1950 Inventarium actorum conventualium Terrarum Prussiae nanieść
35 1950 Formularz Jerzego : pisarza grodzkiego krakowskiego ok. 1399-1415 nanieść
36 1950 Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego (1598 r.)
37 1953 Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z roku 1582
38 1957 Inventaria bonorum episcopatus Wladislaviensis saeculi XVII
39 1954 Inwentarze starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku nanieść
40 1955 Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego (1646 i 1676)
41 1955 Acta Statuum terrarum Prussiae Regalis nanieść
42 1956 Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego (1723-1747)
43 1957 Acta Statuum terrarum Prussiae Regalis nanieść
44 1959 Słownik trudniejszych wyrazów niemieckich w Aktach Stanów Prus Królewskich : t. I-II, (1479-1492) nanieść
45 1959 Fontes historici ad oeconomiam Mariaeburgensem spectantes nanieść
46 1959 Inwentarze starostwa bytowskiego i lęborskiego z XVII i XVIII w. nanieść
47 1958 Inwentarz dóbr biskupstwa chełmińskiego z r. 1759
48 1960 Fontes historici ad oeconomiam Marienburgensem spectantes nanieść
49 1960 Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. T. 1, cz. 1 nanieść
50 1961 Acta Statuum terrarum Prussiae Regalis nanieść
51 1962 Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. T. 1, cz. 2 nanieść
52 1963 Fontes historici ad oeconomiam Mariaeburgensem spectantes nanieść
53 1963 Iura Prutenorum nanieść
54 1963 Acta Statuum terrarum Prussiae Regalis nanieść
55 1964 Księga długów miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej nanieść
56 1965 Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. T. 2, cz. 1 nanieść
57 1966 Acta Statuum terrarum Prussiae Regalis nanieść
58 1967 Fontes historici ad oeconomiam Mariaeburgensem spectantes nanieść
59 1967 Acta Statuum terrarum Prussiae Regalis nanieść
60 1968 Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego. T. 2, cz. 2 nanieść
61 1969 Księga żołdu Związku Pruskiego z okresu wojny trzynastoletniej 1454-1466 nanieść
62 1971 Fontes historici ad oeconomiam Mariaeburgensem spectantes nanieść
63 1973 Księga ławnicza nowego miasta Torunia (1387-1450) nanieść
64 1973 Acta Statuum terrarum Prussiae Regalis nanieść
65 1974 Acta Statuum terrarum Prussiae Regalis nanieść
66 1975 Acta Statuum terrarum Prussiae Regalis nanieść
67 1977 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich : 1789. Cz. 3, Województwa łęczyckie i brzesko-kujawskie nanieść
68 1979 Acta Statuum terrarum Prussiae Regalis nanieść
69 1980 Tabliczki woskowe miasta Torunia ok. 1350 - I poł. XVI w. nanieść
70 1985 Księga komturstwa gdańskiego nanieść
71 1986 Acta Statuum terrarum Prussiae Regalis nanieść
72 1987 Novus liber rationum veteris civitatis Elbignensis 1404-1410 nanieść
73 1989 Novus liber rationum veteris civitatis Elbingensis nanieść
74 1990 Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Chełmna : 1480-1559 (1567) nanieść
75 1992 Księga ławnicza starego miasta Torunia (1428-1456). Cz. 1, (1428-1443) nanieść
76 1993 Księga ławnicza starego miasta Torunia (1428-1456). Cz. 2, (1444-1456) nanieść
77 1993 Acta Statuum terrarum Prussiae Regalis nanieść
78 1994 Księga czynszów fary chełmińskiej (1435-1496)
79 Brak danych
80 Brak danych
81 1996 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665. Część II - Województwa sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska.
82 Brak danych
83 1997 Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817. Część pierwsza (1600-1717).
84 1998 Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600-1817. Część druga (1718-1817).
85 Brak danych
86 1998 Akta wizytacji generalnej diecezji inflanckiej i kurlandzkiej czyli piltyńskiej z 1761 roku.
87 1999 Relacje Jerzego Woyny-Okołowa przedstawiciela Rzeczypospolitej w Królewcu w latach 1792-1794.
88 2000 Lustracja województw Prus Królewskich 1765. Tom I. Województwo pomorskie. Część I. Powiaty pucki i mirachowski.
89 2001 Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. Tom I. 1526-połowa 1528.
90 2001 Wizytacja biskupstwa sambijskiego z 1569 roku.
91 2002 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665. Indeksy do cz. I i II.
92 2003 Lustracja województw Prus Królewskich 1765, t. I: województwo pomorskie, cz. 2, powiaty tczewski, gdański i nowski.
93 2004 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789, cz. II: województwo sieradzkie, t. I, powiaty sieradzki i szadakowski.
94 2005 Lustracja województw Prus Królewskich 1765, t. I: województwo pomorskie, cz. 3, powiaty świecki, tucholski i człuchowski.
95 2005 Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. II (lipec 1528-październik 1530)
96 2005 Wizytacja biskupstawa sambijskiego z 1570 roku
97 2007 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1789, cz. II - województwo sieradzkie, t. 2: powiaty piotrowski, radomszczański, wieluński i ostrzeszowski
98 2007 Lustracja województw Prus Królewskich 1765, T. II - województwo chełmińskie, cz. I: ziemia michałowska
99 2007 Księga ławnicza starego miasta Torunia (1456-1479)
100 2008 Księga młodego miasta Gdańska 1400-1455 [1458-1459].
101 2009 Lustracja województw Prus Królewskich 1765, Tom II, część 2: Województwo chełmińskie, ziemia chełmińska
102 Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich, t. III (listopad 1530-paździrnik 1535)
103 2011 Lustracja województw Prus Królewskich 1765, Tom III, województwo Malborskie, Aneks: Inwentarz zamku malborskiego 1764
104 2011 Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich

Uwaga

Nie podlinkowane pozycje, wydane od 1994 r., dostępne są w sprzedaży.

Strony w kategorii „Towarzystwo Naukowe Toruń”

Poniżej wyświetlono 163 spośród wszystkich 163 stron tej kategorii.

B

G

K

P

T

T cd.

T cd.