Klonówka - Parafia rz.-kat. pw. św. Katarzyny

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Klonówka - Parafia rz.-kat. pw. św. Katarzyny. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Klonówka - Parafia rz.-kat. pw. św. Katarzyny o dokumencie.

Klonówka - Parafia rz.-kat. pw. św. Katarzyny

łac.: Parohiae Klonowcensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1341 r. - przed tym rokiem utworzono parafię wydzielając ją prawdopodobnie z Parafii Jabłowo
wg Spisu...1995 r. str. 490 parafię przed tym rokiem założyli Krzyżacy.
 • 1350 r. - w połowie XIV w. pobudowano obecny kościół murowany
 • 1439 r. - w kopii dokumentu osadczego wynika iż kościół był uposażony 4 włókami ziemi
 • 1583 r. - przed tym rokiem parafią i kościołem zawładnęli luteranie
Czy zachowały się akta ?
 • 15?? r. - katolicy odzyskali kościół i parafię
Istniała murowana świątynia parafialna p.w. św. Katarzyny
Uposażenie proboszcza stanowiły cztery łany ziemi i meszne
Plebania i zabudowania plebańskie zniszczone
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 168
 • 1711 r. - założono ? Bractwo Różańca Świętego
Wg Księgi zgonów 1782-1843 zdj. 093 dyplom bractwa z dn. 11 listopada. Na zdjęciu inwentarz Bractwa podpisany przez plebana Ks. Praczkowskiego.
 • 1719 r. wg "Słownika" Maryanna z Wolfów powiększyła włóki proboszczowskie
Jej brat Jerzy Kazim. Wolf dziekan kapituły warmińskiej odnowił kościół
Miejscowość ta została tu nazwana miastem (oppidum), której dziedzic był kolatorem świątyni murowanej, pw. św. Katarzyny.
W świątyni przechowywano Najświętszy Sakrament
Protokół (oryginał) zawiera dokładny opis świątyni i jej wyposażenia.
Proboszczem był od 12 VI 1712 r. Szymon Józef Ćwikliński (Zapis nieco niejasny, ponieważ w dalszej części podano, że parafia administrował proboszcz z Rajkowych !!)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 207)
 • 1730 r. - w dn. 11 listopada założono Bractwo Różańca
Statut zatwierdzony 06.11.1851 i ponownie 08.01 względnie 08.02.1902 r.
W 1928 r. liczyło 980 członków.
 • 1741 r. - przed tym rokiem reaktywowano istnienie parafii poprzez wydzielenie jej z Parafii Rajkowy
Czy zachowały się akta ?
 • 1794 r. - inwentarz kościoła z dn. 30 czerwca w "Księdze zgonów 1782-1843" zdj. 092 i 093
 • 1??? r. - założono Bractwo Szkaplerza Karmelitańskiego
Statut potwierdzony dn. 28 kwietnia 1915 r.
W 1928 r. liczyło 1033 członków.
 • 1??? r. - założono Ligę Katolicką
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1805 r. - inwentarz kościoła z dn. 21 listopada w "Księdze zgonów 1782-1843" zdj. 094 i 095
 • 1806 r. - breve papieża Piusa VII z dn. 18 kwietnia w sprawie odpustu
 • 1825 r. - inwentarz kościoła z dn. 9 listopada w "Księdze zgonów 1782-1843" zdj. 095 i 093
 • 1825 r. - inwentarz kościoła z dn. 9 listopada w "Księdze zgonów 1782-1843" zdj. 095
 • 1825 r. - inwentarz kościoła z dn. 4 czerwca w "Księdze zgonów 1782-1843" zdj. 096
 • 1905 r. - rozpoczęto remont kościoła
 • 1910 r. - zakończono remont kościoła
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1923
Ogółem 1923 dusz, w tym 1405 komunikujących.
Kościół filialny Nowy Dwór 1991 - nadal
 • 1946 r. - w dn. 13 grudnia (wg Spisu... z 1947 r. str. 87) i wg spisu z 1949 r. oraz w spisach od 1959 r. do 1987 r. istniała kaplica w Nowym Dworze
(od spisu 1963 - Nowy Dwór Pelpliński)
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 202) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny Nowy Dwór.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1341 r. - w momencie utworzenia obejmowała miejscowości prawdopodobnie wydzielone z Parafii Jabłowo
Ustalić
Ustalić
Klonówka i Rywałd
Klocówka, Rywałd, Nowy Dwór (Pelpliński), Lipinki.
Ustalić
wieś Brzeźno.
Brzeźno, Dębina, Klonówka, Lipinki, Marywil, Mosty, Najmusy, Nowy dwór, Rywałd.
Brzeźno, Dębina, Klonówka, Marywil, Najmusy, Nowydwór, Rywałd, Szlach. Lipinki.
Brzeźno, Dębina, Klonówka, Kolincz, Lipinki, Marywil, Najmusy, Nowy Dwór Pelpliński, Rywałd
Brzeźno, Klonówka, Kolincz, Marywie, Najmusy, Nowy Dwór, Rywałd.
Brzeźno, Klonówka, Kolincz, Marywil, Najmusy, Nowy Dwór, Rywałd.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 191) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Brzeźno Wlk, Klonówka, Kolincz, Marywil, Najmusy, Nowy Dwór, Rywałd.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 273) zasięg terytorialny nie zmienił się
 • 2007 r. - w dn. 23 grudnia przyłączono:
- z Parafii Starogard - św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Przynależną część miejscowości Kolincz
- z Parafii Jabłowo
Przynależną część miejscowości Kolincz
Dekret z dn. 08.12.2007 r. opublikowany w Miesięczniku nr 12/2007.
Brzeźno Wlk, Klonówka, Kolincz, Nowy Dwór, Rywałd.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Bresnow - Brzeźno lub Brzeźno Wielkie (Brzeźno Wlk)
Eichwalde - Dębina (os. do Nowego dworu)
Klunowken Patrz teś Klonowken - Klonówka (Rychenecke 1400, Reycheneck 1439, Rechenek 1534, Renkieczkie 1565, Klonowka)
Marienwill - Marywil (folwark)
Mosten - Mosty
Neumuss - Neymus (folwark do Klonówki; Najmusy)
Neuhof - Nowydwór (Nowy Dwór, Nowy Dwór Pelpliński))
Riewalde - Rywałd (Rudowe, Meradow, Niradowe 1306, Rabenwalde 1341, Hnie 1343, Rinwald 1583, Nieradowo)
Adl. Lippinken - Lipinki Szlach. lub Lipinki Szlacheckie (Folwark do Jabłówka; Leipe 1567, Lipowo, Lipinki)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1583 - 15?? - vacat Luteranie
1711 - 17?? - Ks. Praczkowski Maciej Pleban
1741 - 17?? - Ks. Szela Marcin Franciszek Proboszcz
1846 - 18?? - Ks. Łobodzki Stanisław Proboszcz
1925 - 1928 - Ks. Szpitter Jan Proboszcz
1946 - 1962 - Ks. Ścisłowski Alojzy Administrator, dyrektor "Apostolstwa Modlitwy" na Diec. Chełmińską, ur. 7.2.1910, św. 1935;
1962 - 1976 - Ks. Szczypiński Stefan Administrator
1977 - 2006 - Ks. Tondytko Stanisław Proboszcz
2006 - 2008 - Ks. Tondytko Stanisław Rezydent
2006 - 2019 - Ks. Piwowarczyk Przemysław Proboszcz
2019 - 2021 - Ks. Smagliński Ireneusz Proboszcz
Źródła

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Baryła Ireneusz
1??? - br. Langowski Andrzej OFM Conv.
Źródła

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

Analiza najstarszych ksiąg Parafii Rajkowy pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie "Czy w księgach tej parafii należy szukać aktów sprzed 1741 r. ?". Nie można wykluczyć iż reerygowanie parafii nastąpiło w 1741 r. Sprawa do wyjaśnienia
 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1741 r.
- ślubów od 1800 r.
- zgonów od 1782 r.
- chrztu od 1899 r.
- ślubów od 1929 r.
- zgonów od 1899 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 677 - W 684,
tj. 8 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1741-1799 (AD Pelplin W 677) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis 19.02.1741 r., ostatni wpis 29.12.1799 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Taufen 1741 - 1799"
- na pierwszej stronie opis "Taufregister 1741-1799 (die einzelnen Register beginnen jeweils an den Buchenden, gegeneinenderlaufrnd) przetłumaczyć
- na drugiej stronie tekst łaciński przetłumaczyć
- na trzeciej stronie tekst łaciński przetłumaczyć
- układ tabelaryczny odręczny (w różnych formach) przetłumaczyć nagłówki
- brak numeracji aktów
- wpisy w j. łacińskim
- brak wpisów o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- numeracja zdjęć nie odpowiada numeracji stron
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1800-1857 (AD Pelplin W 678)
Pierwszy wpis 19.01.1800 r., ostatni wpis 01.03.1857 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Taufen 1800 - 1857"
- na pierwszej stronie tekst niemiecki przetłumaczyć
- na drugiej stronie tekst łaciński przetłumaczyć
- na trzeciej stronie tekst łaciński przetłumaczyć
- na czwartej stronie tekst łaciński przetłumaczyć
- układ tabelaryczny odręczny (zmienny w czasie) przetłumaczyć nagłówki
- akty numerowane tylko dla części roczników
- wpisy w j. łacińskim i niemieckim
- brak wpisów o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- uszkodzone krawędzie niektórych kartek powoduję utratę części danych
- numeracja zdjęć nie odpowiada numeracji stron
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1857-1898 (AD Pelplin W 679)
Pierwszy wpis 16.01.1857 r., ostatni wpis 28.12.1898 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Taufen 1857 - 1898"
- na pierwszej stronie tekst niemiecki przetłumaczyć
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. niemieckim przetłumaczyć nagłówki
- data pierwszego wpisu wynika z faktu przepisania aktów z poprzedniej księgi
- akty numerowane dla części roczników oraz statystyka
- wpisy w j. niemieckim
- nieliczne wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- brak numeracji stron
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1899-1924 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1899 r., ostatni wpis 21.12.1924 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- na pierwszej stronie opis "Liber baptizatorum 1899-1924"
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. łacińskim, niemieckim i polskim
- nieliczne wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- brak numeracji stron
- zdj. 107; akty 9 do 16 z 1911 r. do poprawy
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1924-1950 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 30.11.1924 r., ostatni wpis 15.01.1950 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- na pierwszej stronie opis "Liber baptizatorum 1924-1950"
- data pierwszego wpisu wynika z faktu przepisania aktów z poprzedniej księgi
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. polskim
- wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- brak numeracji stron
- zdj. 123; ostatni akt z 2 września 1939 r.
- zdj. 123; notatka informująca iż wszystkie chrzty z lat 1939-1945 są zapisane w Parafii Starogard - św. Mateusza
- pod powyższą notatką widnieją jeszcze dwa akty
- zdj. 124; wpisy od 29.04.1945 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1899-19?? (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1899-2007 (w parafii) (wpisy po 1938 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 16.07.1899 r., ostatni wpis 21.04.2007 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- na pierwszej stronie opis "Liber confirmatorum 1899-2007"
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów, nagłówki w j. polskim
- wpisy w j. polskim
- akty zawierają informacje: imię i nazwisko bierzmowanego, data bierzmowania, imię i nazwisko biskupa oraz miejscowość, imię na bierzmowaniu. Z czasem dochodzą dalsze dane.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- nie dotyczy
 • Ciekawostki:
- nie występują

Alegaty

Nie występują.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1741-1799 (AD Pelplin W 677) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis 06.02.1741 r., ostatni wpis 28.11.1799 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Traungen 1741 - 1799"
- na pierwszej stronie opis przetłumaczyć
- na drugiej stronie tekst łaciński przetłumaczyć
- na trzeciej stronie tekst łaciński przetłumaczyć
- układ tabelaryczny odręczny, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- brak numeracji aktów i stron
- wpisy w j. łacińskim
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- zdj. 002; pierwszy wpis z 1739 r. przetłumaczyć
Księga ślubów 1800-1857 (AD Pelplin W 680)
Pierwszy wpis 27.10.1800 r., ostatni wpis 11.01.1857 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce pierwotny opis "Tr. 1800 - 1856" został poprawiony na "Tr. 1800-1857"
- na pierwszej stronie tekst niemiecki przetłumaczyć
- na drugiej stronie tekst łaciński przetłumaczyć
- układ tabelaryczny odręczny, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- brak numeracji aktów i stron, dla części roczników statystyka
- wpisy w j. łacińskim, niemieckim i polskim
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga ślubów 1857-1929 (AD Pelplin W 681) (wspólnie z Verlöbnisse 1908-1909; wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 11.01.1857 r., ostatni wpis 04.11.1929 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Trauung 1857-1929, Verlöbnisse 1908-1909"
- na pierwszej stronie tekst niemiecki przetłumaczyć
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. niemieckim przetłumaczyć nagłówki
- numeracja aktów
- brak numeracji stron
- wpisy w j. niemieckim i polskim
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
Dodatkowe metryki
- zdj. 142 do 151; Verlöbnisse 1908-1909
Księga ślubów 1929-1950 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 12.11.1929 r., ostatni wpis 31.12.1950 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- na pierwszej stronie opis "Liber copulatorum 1929-1950"
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. łacińskimprzetłumaczyć nagłówki
- numeracja aktów
- brak numeracji stron
- wpisy w j. łacińskim i polskim
- zdj. 018 i 019; brak wpisów w okresie 22.08.1939 - 19.05.1945 czy są w Starogardzie ?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1782-1843 (AD Pelplin W 682)
Pierwszy wpis 07.01.1782 r., ostatni wpis 15.12.1843 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Toten 1782-1843"
- na pierwszej stronie opis w j. niemieckim przetłumaczyć
- na drugiej stronie opis w j. niemieckim przetłumaczyć
- na trzeciej stronie opis w j. łacińskim przetłumaczyć
- układ tabelaryczny odręczny (o zmiennym układzie w czasie), nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- akty numerowane dla niektórych roczników
- brak numeracji stron
- wpisy w j. łacińskim i niemieckim
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- zdj. 092 i 093; inwentarz kościoła z dn. 30.06.1794 r.
- zdj. 093; inwentarz Bractwa Różańca Świętego
- zdj. 094 i 095; inwentarz kościoła z dn. 21.11.1805 r.
- zdj. 094 i 095; inwentarz kościoła z dn. 09.11.1825 r.
- zdj. 096; inwentarz kościoła z dn. 04.06.1832 r.
Księga zgonów 1844-1856 (AD Pelplin W 683)
Pierwszy wpis 09.01.1844 r., ostatni wpis 11.01.1857 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Toten 1844-1856"
- na pierwszej stronie opis w j. niemieckim przetłumaczyć
- układ tabelaryczny odręczny (o zmiennym układzie w czasie), nagłówki w j. niemieckim przetłumaczyć nagłówki
- brak numeracji stron, istnieje numerowana statystyka
- wpisy w j. niemieckim i polskim
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga zgonów 1857-1898 (AD Pelplin W 684)
Pierwszy wpis 09.01.1857 r., ostatni wpis 31.12.1898 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Toten 1857-1898"
- na pierwszej stronie opis w j. niemieckim przetłumaczyć
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. niemieckim przetłumaczyć nagłówki
- data pierwszego wpisu wynika z faktu przepisania aktu z poprzedniej księgi
- brak numeracji aktów; dla niektórych roczników statystyka numerowana z podziałem na płeć
- brak numeracji stron
- wpisy w j. niemieckim
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga zgonów 1899-1950 (w parafii) (wpisy po 1950 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 02.01.1899 r., ostatni wpis 28.12.1950 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- na pierwszej stronie opis "Liber mortuorum 1899-1950"
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- numeracji aktów
- brak numeracji stron
- wpisy w j. łacińskim, niemieckim i polskim
- zdj. 198 i 199; brak wpisów w okresie 18.09.1939 - 24.03.1945, z uwagi na brak duszpasterza
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- zdj. 097 i 098; akty poległych 1914-1915
- zdj. 106; akty poległych w 1916 r.
- zdj. 113 i 114; akty poległych w 1917 r.
- zdj. 125 i 126; akty poległych w 1918 r.
- zdj. 140; akt poległego w 1920 r.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG. Okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
- Księgę "Libri perceptorum et expensarum" od 1740 r.
- Odpisy wizytacji generalnych 1583-1781
Czy sie zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańca
- Bractwa Szkaplerza Karmelitańskiego
- Ligii Katolickiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC Klonówka. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mokrofilmów ksiąg USC Klonówka. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość