Krokowa - Parafia rz.-kat. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Krokowa - Parafia rz.-kat. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Krokowa - Parafia rz.-kat. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej o dokumencie.

Krokowa - Parafia rz.-kat. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

łac. Parochiae Brak danych
Inne nazwy: Parafia Krokowa p.w. św. Katarzyny
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 12?? r. - pod kon. XIII w. erygowano parafię
Wg strony parafii 01.06.1300 r. Bp włocławski Bartłomiej Parniewski zlecił wybudowanie kościoła . Był to obiekt drewniany. Powstała parafia
 • 1498 r. - wybudowani kościół murowany
Katolicy pod opieką Parafii Żarnowiec
 • 1581 r. - do 1691 r.
Długoletnie starania biskupów włocławskich począwszy od Rozrażewskiego aż do Madalińskiego okazały się bezskuteczne
Brak informacji o kościele podano tylko, że była to wieś.
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 110 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1849 r. - odbudowano kościół nadal jako ewangelicki
 • 1945 r. - kościół przejęli katolicy
wg Schematyzmu... str. 213 parafię erygowano i poświęcono kościół 2 czerwca 1946 r.
 • 1948 r. - w dn. 1 stycznia ustanowiono "Kurację"
Dekret z dn. 20.12.1947 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1948 r.
 • 1953 r. - najpóźniej w 1958 r. "Kurację" przekształcono w parafię
Wynika to z analizy Spisu... str. 112
Brak dekretu w Orędownikach z tych lat
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1300 r. - parafia obejmowała miejscowości (wg strony):
Krokowa, Goszczyno, Jeldzino, Glinki, Warszkowo, Parszczyce, Minkowice, Sławoszyno i Sulicice.
Gliniki, Goszczyno, Goszczyno-Wybudowanie, Jeldzino, Karlikowo, Karwińskie Błota I i II, Krokowo, Lisewo, Łętowice, Minkowice, Parszczyce, Sławoszyno, Szarydwór, Świecino.
Granica kuracji przebiega:
- na północy: wzdłuż Morza Bałtyckiego
- na wschodzie: od Morza Bałtyckiego w prostej linii na południe wzdłuż wschodniej granicy wybudowań Karwińskich Błot, Sławoszynka, Sławoszyna, Lisewa i Świecina
- na południu: wzdłuż południowej granicy majątku Świecino i południowych wybudowań Karlikowa
- na zachodzie: wzdłuż granicy zachodnich wybudowań Karlikowa, Glinek, Jeldzina, Goszczyna, Łętowic, Szarego Dworu, i granicy Karwińskich Błot do Morza Bałtyckiego
Dekret z dn. 20.12.1947 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1948 r.
Karwińskie Błota i i II rząd oraz Sławoszynko.
Dekret z dn. 15.04.1957 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1957 r.
Glinki-Myśliwka, Goszczyno, Jeldzino, Krokowa, Lisewo, Łętowice, Minkowice, Parszczyce, Sławoszyno, Stary Dwór, Świecino.
Glinki, Goszczyno, Jeldzino, Krokowa, Lisewo, Łętowice, Minkowice, Parszczyce, Sławoszyno, Stary Dwór, Świecino, Wybudowania.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Krockow - Krokowo Krokowa (Krokow)
- Lisewo
- Świecino

Księża

Pracujący w parafii

1949 - 19?? - Ks. Kaszczyc Władysław Administrator
1953 - 1958 - Ks. Piaskowski Władysław Administrator, ur. 7.2.1913, św. 1939,
1963 - 19?? - Ks. Rozalczak Józef CR Administrator, ur. 10.12.1905, św. 1933;
1963 - 19?? - Ks. Kaglik Piotr CR Wikariusz, ur. 31.1.1911, św. 1941;
1968 - 19?? - Ks. Hryniewicki Witold CR Administrator, ur. 20.2.1929, św. 1956, mian. 1968;
1968 - 19?? - Ks. Zawiślak Józef CR Wikariusz, ur. 1934, św. 1965, mian. 1968;
19?? - 19?? Ks. Bareja Bogdan CR - Wikariusz
1980 - 1987 Ks. Landzwojczak Stanisław CR - Proboszcz, 28.3.1947, 1972, 1980;
1980 - 1983 Ks. Łaniak Józef CR - Wikariusz, 27.2.1947, 1973, 1980;
1986 - 1987 Ks. Pankiewicz Stanisław CR - Wikariusz, 8.11.1958, 1985, 1986;
1989 - 1996 Ks. Kabsz Marek CR - Proboszcz, 29.8.1949, 31.5.1975, 1.9.1989; wicedziekan (1993-96); przełożony domu zakonnego (1996-)
1990 - 1991 Ks. Teodorowski Dariusz CR - Wikariusz, 19.12.1957, 1990, 1990;
1990 - 1991 Ks. Worsowicz Henryk CR - ????, 18.5.1932, 1959, 1990;
1993 - 19?? Ks. Worsowicz Henryk CR - Wikariusz, 18.5.1932, 21.5.1959, 1.9.1990;
1993 - 19?? Ks. Młynarczyk Mieczysław CR - Wikariusz, 1.1.1967, 29.6.1993, 1.8.1993;
1993 - 19?? Ks. Kryzel Kazimierz CR - ????, katecheta, 24.7.1935, 8.6.1963, 1.8.1993;
1993 - 19?? Ks. Kasprzyk Stefan CR - ????, rektor kaplicy w Dębkach, 11.7.1935, 11.5.1959, 1.9.1993;
1996 - 19?? Ks. Dyl Janusz CR - Wikariusz, 16.1.1969, 16.5.1966, 1.8.1996;
31.08.2007 - 20?? Ks. Szczeciński Dariusz CR - Wikariusz
01.08.2008 - 20?? Ks. Kiniorski Mariusz CR - Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD ?????.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1948 r.
- ślubów od 1948 r.
- zgonów od 1948 r.
- chrztów od 1948 r.
- ślubów od 1948 r.
- zgonów od 1948 r.

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Księgi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość