Lipinki - Parafia rz.-kat. pw. NMP Wspomożenia Wiernych

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Lipinki - Parafia rz.-kat. pw. NMP Wspomożenia Wiernych. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Lipinki - Parafia rz.-kat. pw. NMP Wspomożenia Wiernych o dokumencie.

Lipinki - Parafia rz.-kat. pw. NMP Wspomożenia Wiernych

łac.: Parohiae Brak danych
Inne nazwy: Parafia p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 86-163 Lipinki koło Warlubia
 • tel. 52 332 86 11
 • Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1902 r. - w dn. 6 października dokonano notarialnego kupna ziemi
 • 1904 r. - wybudowano kościół
Pracował osobny duszpasterz.
 • 1922 r. - utworzono Trzeci Zakon
W 1928 r. liczył 50 członków
 • 1923 r. - utworzono Bractwo Serca Jezusowego
W 1928 r. liczyło 160 członków
 • 1926 r. - utworzono Stowarzyszenie św. Dziecięctwa Jezus
W 1928 r. liczyło 40 członków
 • 1926 r. - utworzono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 20 członków
 • 1926 r. - utworzono Sodalicję Marjańską
W 1928 r. liczyła 40 członków
 • 1928 r. - w obrębie kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 1311
- ewangelików Niemców 25
Ogółem 1336 dusz, w tym komunikujących ok. 1000.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1913 r. - w momencie ustanowienia Kuracja obejmowała miejscowości:
Lipinki, Stara Huta, Średnia Huta, Rybno i Zamczyska.
Do kościoła uczęszczali także mieszkańcy okolicznych leśniczówek, które jednak należały do innych parafii: leśnictwa Stara Huta, Nowa Huta, Dębowe, Kuźnica, Borowy Młyn, Bursztynowo i Borsukowo.
Lipinki, Nowa Huta (wybudowanie), Stara Huta (wybudowanie) i Średnia Huta (wybudowanie).
leśnictwa Stara Huta, Nowa Huta, Dębowe, Kuźnica, Borowy Młyn, Bursztynowo i Borsukowo.
Ustalić z jakich parafii zostały wyłączone?
Lipinki, Stara Huta.
Borowy Młyn, Boruskowo, Bursztynowo, Kuźnica, Mątasek, Nowa Huta, Przewodnik, Stara Huta, Średnia Huta, Zamaczyska, Rybno, Stara Huta.
Lipinki, Mątasek, Przewodnik, Średnia Huta, Stara Huta, Zamczyska; leśnictwa: Borowy Młyn, Borsukowo, Bursztynowo, Kuźnica, Nowa Huta, Stara Huta.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 134) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Borowy Młyn, Borsukowo, Bursztynowo, Kuźnica, Lipinki, Mątasek, Nowa Huta, Przewodnik, Stara Huta, Średnia Huta, Rybno, Zamczyska.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 170) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 172) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 174) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 178) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 181) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 181) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 181) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Borowy Młyn (leśnictwo)
- Borsukowo (leśnictwo)
- Bursztynowo (leśnictwo)
- Dębowe (leśnictwo)
- Kuźnica (leśnictwo)
Lippinken (Liping, Lippink) - Lipinki (zał. ok. 1649 r.; Lypchin, Leipchen, Lipienki, Lipieniek, Lipinki koło Warlubia, Lipinki k. Warlubia) (wg Słownika 2 miejscowości)
Montassek - Mątasek lub Mątasek (1885 r. - parafia Nowe)
- Nowa Huta (leśnictwo)
- Nowa Huta (wybudowanie)
Hagen (Bulowsheide) - Przewodnik (1888 r. - parafia Jania Kościelna)
Ribnosee (Ribno) - Rybno (kolonia do nadl. Hagen)
- Stara Huta (leśnictwo)
Althuette - Stara Huta (wybudowanie do Lipinek)
Mittelhuette - Średnia Huta (Huta Średnia; wybudowanie do Osia)
Zomschitz - Zamczyska

Księża

Pracujący w parafii

1908 - 1917 - Ks. Rhode Bernard Kuratus
1917 - 1917 - Ks. Mazella Jan Kuratus
1917 - 1920 - Ks. Nagórski Paweł Kuratus
1920 - 1922 - Ks. Karczyński Alojzy Kuratus
1923 - 1926 - Ks. Czarnecki Józef Kuratus
1926 - 1931 - Ks. Wierzchowski Feliks Kuratus
1932 - 1939 - Ks. Brząkała Wiktor Kuratus/Proboszcz
1939 - 1945 - Ks. Stryczek Jan Kuratus/Proboszcz
1945 - 1946 - Ks. Kończal Sylwester Kuratus/Proboszcz
1946 - 1974 - Ks. Januszewski Nikodem Administrator
1974 - 1982 - Ks. Chwiałkowski Józef Kuratus/Proboszcz
1982 - 2010 - Ks. Graś Stefan Proboszcz
2010 - 2021 - Ks. Graś Stefan Rezydent
2010 - 2016 - Ks. Kubisz Andrzej Proboszcz
2016 - 2021 - Ks. Ostasz Krzysztof Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1908 r. - aktów sprzed 1908 r. należy szukać w księgach Parafii Jeżewo i Parafii Osie (wg Zest. ksiąg metryk. AD Pelplin z dn. 31.12.2010 r.
Dlaczego jeżeli wg Elenchusu z 1909 r. był to lokalny wikariat Parafii Płochocin ?
Sprawa do wyjaśnienia.
- chrztów od 1908 r.
- ślubów 1908-1928 i od 1937 r.
- zgonów od 1945 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1908-1945 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 20.04.1908 r., ostatni wpis 25.05.1945 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- na pierwszej stronie opis Taufregister przetłumaczyć
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. niemieckim i łacińskim
- wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- zdj. 003, 006, 009 itd. dla każdego rocznika; wpis w j. niemieckim przetłumaczyć
- przeanalizować układ stron dla lat 1908-11
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1945-1966 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.07.1945 r., ostatni wpis 20.03.1951 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Księga chrztów 24/06/1945 - 26/12/1966" (są to daty urodzin, a nie chrztów czyli wpisów)
- nie wiadomo co jest przyczyną takiego opisu w stosunku do zawartości
- na pierwszej stronie opis "Liber baptizatorum ab die 1 Julii 1945"
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. łacińskim
- wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie były digitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizow

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1908-1928 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 25.05.1908 r., ostatni wpis 06.11.1928 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber Copulatorum 1908-1928"
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. łacińskim, akty numerowane przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. niemieckim i polskim
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Śluby w latach 1928-1936
Brak danych
Księga ślubów 1937-1966 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 12.01.1937 r., ostatni wpis 24.06.1957 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Księga ślubów 1937-1966"
- nie wiadomo co jest przyczyną takiego opisu w stosunku do zawartości
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. łacińskim, akty numerowane przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. łacińskim i polskim
- brak wpisów w okresie 02.08.1939 - 01.02.1940
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie były digitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1908-1944 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.1908 r., ostatni wpis ??.??.1943 r.
 • Charakterystyka księgi:
- brak zdjęcia okładki
- na pierwszej stronie zawarty jest wykaz braków zauważonych w księdze za lata 1908-1944. Brak daty jego opracowania.
- dokonać szczegółowej analizy i porównać z powyższym wykazem, brak aktów z okresu 1921-1943
- z uwagi na wyrwane strony brak możliwości ustalenia daty pierwszego i ostatniego wpisu
- układ tebelaryczny drukowany, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. niemieckim, łacińskim i polskim
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga zgonów 1945-1980 (w parafii) (wpisy po 1958 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 05.02.1945 r., ostatni wpis 30.12.1980 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Księga zmarłych"
- układ tebelaryczny drukowany, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. łacińskim i polskim
- ciągła numeracja aktów dla danego roku
- dla części aktów wpisane numery aktów i siedziby USC
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga zgonów 1981-2009 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 20.03.1981 r., ostatni wpis 11.04.2009 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Księga zmarłych"
- na pierwszej stronie opis "Księga żyjących we wieczności"
- układ tebelaryczny drukowany, nagłówki w j. polskim
- wpisy w j. polskim
- ciągła numeracja aktów dla danego roku
- wpisane numery aktów i siedziby USC
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie były digitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Trzeciego Zakonu
- Bractwa Serca Jezusowego
- Stowarzyszeniea św. Dziecięctwa Jezus
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary
- Sodalicji Marjańskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC Lipinki. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC Lipinki. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Lipinki.
Strony internetowe:
- Historia parafii
- Budynek
- Proboszcz
- Kościół i historia parafii Lipinki