Lisewo Kościelne pow. Inowrocław - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Lisewo Kościelne pow. Inowrocław - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Lisewo Kościelne pow. Inowrocław - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha o dokumencie.

Lisewo Kościelne - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny i św. Wojciecha

Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.
 • (ludowa nazwa – Nazwa), niemieckie Liebensee, (Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom V wg wzoru str. 300)

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 88-180 Złotniki Kujawskie Lisewo Kościelne 56
 • tel. 052/351.76.29

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • XII/XIII w. - Powstanie i wyposażenie kościoła (wg "Szematyzm historyczny ustrojów parafjalnych dzisiejszej Archidiecezji Gnieźnieńskiej" ( Wyszukiwarka, str. 55)
 • 1578r. - świątynia została wydana w ręce Arian
 • 1611r. - Wybudowanie budynku nowego kościoła.
 • 1780r. - odnowienie kościoła.
 • 1892r. - 31 maja nastąpiło spalenie świątyni.
 • 1905r. - Rozpoczęto budowę nowego kościoła istniejącego do dziś.
 • 1997r. - dodano współpatrona parafii Św. Wojciecha.
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1930r. - Lisewo Kościelne, Dobrogościce, Będzitowo, Będzitówek, Gulczewo, Ignacewo, Mamlicz, Rucewo, Rucewko, Tarkowo Górne, Julianowo, Polętowo, Poniatowo.(wg Elenchus/Archidiecezja Gniezno Poznań-1930" ( Wyszukiwarka, str. 85)
 • 2010r. - miejscowości należące do parafii: Lisewo Kościelne, Będzitowo, Będzitówek, Gulczewo, Mamlicz(część), Rucewo(część), Rucewko, Tarkowo Górne
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Temat nie przebadany
-
-

Księża

1868-???? ks. Julian Łabendziński proboszcz (????-????)
1900-???? ks. Karol Suszczyński proboszcz (????-????)
1916-???? ks. Maksymilian Arndt proboszcz (????-????)
????-???? ks. Stanisław Głowski administrator (????-????)
Uwaga: Powyższe dane wymagają weryfikacji poprzez zapisy w księgach metrykalnych. W nawiasach podano graniczne daty wpisów dokonanych w księgach metrykalnych.

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).

Najstarsze księgi

Temat nie przebadany

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Księgi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
 • chrztów:
 • 1745-1765, 1765, 1766-1767 1765-1766, 1767-1785, Film 1960606 Item 3
 • 1786-1806 Film 1960606 Item 5
 • 1807-1813, 1814-1845, 1846-1873, 1874-1896, Film 1960607
 • 1896-1910 Film 1978155
 • 1911-1939, 1946-1961, 1941, 1940, 1936-1941, 1940-1944 Film 2375754 Items 6 - 7
 • 1945 Film 2375754 Item 8
 • małżeństw:
 • 1745-1763, 1765-1772, 1774-1785 Film 1960606 Item 3
 • 1786-1808, Film 1960606 Item 5
 • 1808-1813, 1814-1845, 1846-1874 Film 1960607
 • 1875-1932 Film 1978155
 • 1945 Film 2375754 Item 8
 • zgonów:
 • 1745-1765, 1765-1779, 1783-1785, Film 1960606 Item 3
 • 1786-1813, 1814-1831, Film 1960607
 • 1832-1939, 1943, 1946-1957 Film 1978155
 • 1945 Film 2375754 Item 8
Komentarz
 • W/w mikrofilmy zostały zrobione na podstawie rękopisów znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie.
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Baza małżeństw: WielkopolskieTG brak na Genealodzy.pl

Pozostałe księgi konsystorskie

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Lisewo Kościelne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 95/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Lisewie Kościelnym
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Lisewo Kościelne