Lubichowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Starszego

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Lubichowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Starszego. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Lubichowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Starszego o dokumencie.

Lubichowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Starszego

łac.: Parohiae Brak danych
Inne nazwy: Parafia Lubichowo p.w. św. Jakuba Apostoła
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Adres: ul. Starogardzka 18, 83-240 Lubichowo
 • Telefon: 58 588 52 17

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1500 r. - przed tym rokiem wybudowano pierwszy kościół
 • 1550 r. - kościół przejęli luteranie
 • 1596 r. - odzyskano kościół dla katolików
 • 1656 r. - najpóźniej w 1567 r. Szwedzi splądrowali i spalili kościół
 • 1668 r. - ok. tego roku wybudowano nowy kościół drewniany
- Istniała świątynia parafialna, drewniana, p.w. św. Jakuba i św. Barbary
- Uposażenie proboszcza stanowiły cztery łany ziemi i meszne z wsi parafialnych
- Plebania zniszczona
- Parafią administrował proboszcz ze Zblewa, Andrzej Łęski
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 167
Wieś królewska z drewniana świątynia parafialną, pw. św. Jakuba.
Protokół (oryginał) zawiera dokładny opis kościoła i jego wyposażenia
Nabożeństwa sprawowano w co trzecią niedzielę i niektóre święta, ponieważ była to parafia inkorporowana do parafii Zblewo
Wspomniano, że około 1641 r. był proboszczem w Zblewie, a potem Bobowie, Mikołaj Topolski, zaś w 1686 Jan Lwowecki.
Parafią administrował Józef Wenda, proboszcz w Zblewie i Pińczynie - urodzony w 1695 r., a w parafii od 1728 r.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 207)
 • 1739 r. - ok. tego roku spłonął kościół
 • 1741 r. - wybudowano kościół drewniany
Czy zachowały się akta?
 • 1801 r. - breve papieża Piusa VII w sprawie uroczystości odpustowych
 • 1853 r. - w dn. 8 sierpnia reaktywowano istnienie parafii poprzez wydzielenie z Parafii Zblewo
 • 1866 r. - w dn. 30 listopada założono Bractwo Trzeźwości
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1912 r. - w dn. 14 października założono Trzeci Zakon Św. Franciszka
Jako filię starogardzką. Od 27.04.1920 r. pod kierownictwem miejscowego proboszcza
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1915 r. - w dn. 31 maja założono Apostolstwo Modlitwy
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1927 r. - w czerwcu rozebrano kościół z 1741 r. i przystąpiono do budowy kościoła murowanego
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 4939
- katolioków Miemców 9
- niekatolików Niemców 279
Ogółem 5227 dusz, w tym 3444 komunikujących.
 • 1930 r. - rozpoczęto budowę kościoła
 • 1931 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1945 r. - w dn. 5 marca Niemcy podpalili wieżę kościelną
Dekret z dn. 06.12.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1987 r.
 • 1999 r. - w dn. 18 maja zrekonstruowano wieżę kościelną
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 13?? r. - w momencie ustanowienia obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Zblewo:
Ustalić
 • 1702 r. - w momencie przyłączenia jako filii do Parafii Zblewo przekazano miejscowości:
Ustalić
Lubicchowo, Steklno, Zielona Góra, Bietowo, Osowo, Ocepel
Lubiechowo, Ossowo, Bietlowo, Steklno, Zielona Góra, Ocepel. Powstawały też nowe małe osiedla.
 • 1853 r. - w dn. 8 sierpnia obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Zblewo:
Ustalić
Bietowo, Brzózki, Budy, Jeziornik, Kaliska, Krępka, Lipinki, Lubichowo, Młynki, Mościska, Ocypel, oczypel (leśniczówka) Pazda, Połom, Stekino, Wilcze błota, Zielona góra.
 • 1926 r. - w dn. 19 lipca do Parafii Wda przekazano zagrody Pawelca:
Wilczebłoto nr 10, 11, 12, 13, 14 i 52
Dekret z dn. 12.07.1926 r. opublikowana w Orędowniku nr 7/1926.
Baby (leśniczówka), Bietowo, Brzóska (leśniczówka), Budy (Pustkowie Zielonogórskie), Jeziornik, Kaliska Szlacheckie, Krampka, Krampka (leśniczówka), Lipienki, Lubichowo, Mościska, Młynki (leśniczówka), Nowydwór, Ocypel, Ocypel (leśniczówka), Osowo, Pazda, Sowidół (lesniczówka), Steklno, Steklinek, Wilczebłoto (Huta Lubichowska), Zielonagóra.
Baby, Bietowo, Brzóski, Budy, Jeziornik, Lubichowo, Kaliska Szlacheckie, Krampka, Królewskie Lipinki, Młynki, Mościska, Ocypel, Osowo, Szteklin, Szteklinek, Wilczebłota, Zielonagóra.
Ocypel z wybudowaniem zwanym Redansy, Krampka.
Bietowo, Brzuski, Budy, Jesiomik, Lipinki Królewskie, Lubichowo, Młynki, Mościska, Osowo Leśne, Szteklin, Wilcze Błota, Zielona Góra.
Bietowo, Brzóski, Budy, Jeziornik, Lipinki Królewskie, Lubichowo, Młynki, Mościska, Osowo Leśne, Szteklin, Wilcze Błota, Zielona Góra.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 187) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Bietowo, Budy, Jeziornik, Lipinki Królewskie, Lubichowo, Młynki, Mościska, Osowo Leśne, Szteklin, Szteklinek, Wilcze Błota, Zielona Góra.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 257) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 293) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 299) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 310) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Wybudowanie wsi Zelgoszcz (za traktem kolejowym) - droga do Lubichowa i Mościsk
Dekret z dn. 03.03.2005 r. opublikowany w Miesięczniku nr 2/2005.
Data wydania dekretu jest późniejsza od daty jego obowiązywania. To wskazuje na błąd literowy ale nie wiadomo która z dat jest prawdziwa.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 316) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 316) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 318) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Ossau - Baby (leśniczówka) Osowo ?
- Bietowo lub Bietowo
- Brzóska (leśniczówka)
- Brzózki
Budda - Budy (Pustkowie Zielonogórskie) lub Budy
Bayerówko (Seekathe) - Jeziornik, Jesiormik
Königl (Adl K.) - Kaliska szlacheckie (3.) lub Kaliska
Krampken - Krępki (Krampka, Krępka) lub Krępka
- Krampka (leśniczówka)
Königl. Lippinken - Lipinki (wybud. do Zielonej góry; Lipienki, Lipinki Królewskie) lub Lipinki Królewskie
Lubichow (Lubichau) Patrz też Lubichow Kr. Pr. Stargard - Lubichowo (Lobchaw i Lobechow ok. 1400, Lubiechowo 1534 i 1583, Lubichów, wg ksiąg: Libichowo)
Moschiska - Mościska lub Mościska
Berent (Neumühl) - Młynki (3.) (leśniczówka) lub Młynki
Neuhof - Nowydwór (Lubowice)
Occipel - Ocypel (Ocepel, Oceple) lub Ocypel
Reussberg (Reusberg) - Ocypel (leśniczówka)
Ossowo - Osowo lub Osowo Leśne
Pasda - Pazda (Most)
Pollum - Połom
Uhlenhorst - Sowidół (leśniczówka)
Steklin Patrz też Stecklin - Steklno (Stekino) lub Szteklin
- Steklinek lub Szteklinek
Wilscheblott - Wilcze Błota (Huta Lubichowska, Wilcze błota, Wilczebłoto)
Grünberg (Gruenberg) - Zielona Góra (Zielona góra, Zielonagóra)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1853 - 1870 - Ks. Tandecki Stanisław Proboszcz
1870 - 1916 - Ks. Byczkowski Adolf Proboszcz
1904 - 1905 - Ks. Grochocki Władysław Vicarius
1910 - 1911 - Ks. Drążkowski Walerian Vicarius
1916 - 1919 - Ks. Sarnowski Bruno Proboszcz
1919 - 1937 - Ks. Lorenz Adam Wiktor Proboszcz
1937 - 1939 - Ks. Rapior Alojzy Proboszcz
1939 - 1945 - Ks. Lorenz Adam Wiktor Administrator
1945 - 1949 - Ks. Przewoski Klemens Administrator
1949 - 1967 - Ks. Przewoski Klemens Proboszcz
1953 - 19?? - Ks. Lorenz Adam Wiktor Rezydent
1958 - 19?? - Ks. Marszall Alojzy Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Goldstrom Kazimierz Wikariusz, ur. 30.9.1934, św. 1960;
1967 - 1968 - Ks. Goldstrom Kazimierz Antoni Administrator nie wyst. w spisie 1967
1967/68 - 1990 - Ks. Majka Adam Administrator
1968 - 19?? - Ks. Jank Brunon Wikariusz
1968 - 1987 - Ks. Cichecki Czesław Wikariusz, 11.11.1944, 1971, 1979;
1968 - 19?? - Ks. Przewoski Klemens Rezydent
1990 - 2014 - Ks. Kulas Jan Edward Proboszcz
1991 - 19?? - Ks. Łuczkowski Mirosław Wikariusz
1992 - 1992 - Ks. Lewandowski Tomasz Wikariusz
1995 - 2001 - Ks. Piastowski Stanisław Marek Wikariusz
2001 - 2003 - Ks. Kubisz Andrzej Wikariusz, ur. 1.10.1949, św. 1974;
2004 - 2004 - Ks. Szyca Mariusz Wikariusz
2004 - 2004 - Ks. Młyński Paweł Wikariusz
2005 - 2007 - Ks. Jędrzejak Ryszard Wikariusz
2007 - 2009 - Ks. Drogosz Mariusz Wikariusz
2010 - 2014 - Ks. Elak Robert Wikariusz
2021 - 20?? - Ks. Stoltman Mariusz Wikariusz
2021 - 2021 - Ks. Patoka Tomasz Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • - przeanalizować najstarsze księgi Parafii Zblewo (do 1752 r.) celem ustalenia czy zawierają miejscowości przynależne do par. Lubichowo jako filii. Jeżeli "nie" oznacza to, iż istniały odrębne księgi dla tej parafii jako filii. Sprawa do wyjaśnienia
 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów: od 1752 r.
- ślubów: 1757-1799 i od 1824 r.
- zgonów: od 1801 r.
Powtórzyć powyższe poszukiwania dla ksiąg które obecnie nie istnieją względem niniejszego zestawienia Sprawa do wyjaśnienia
- chrztów: od 1939 r.
- ślubów: od 1926 r.
- zgonów: 1939-1970 i od 1971 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 897 - W 899,
tj. 3 woluminy, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Indeks chrztów 1811-1947 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1801-1879 (AD Pelplin W 897)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1880-1947 (w parafii) (wpisy po 1925 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1914-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1895-1930 (w parafii) (wpisy po 1930 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1824-1925 (AD Pelplin W 898) (wpisy po 1925 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1926-1948 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1948-1964 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1837-1889 (AD Pelplin W 899)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1889-1939
Brak danych
Księga zgonów 1939-1971 (w parafii) (wpisy po 1961 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- rozpisać księgi ?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
- Status eccelesiae filialis Lubichoviensis in visitatione generali 29 octobris 1765 descriptus
- Expensae 1781-1793 i percepta 1792-1804
- Klagen wegen Naturalleistungen 1774-1857 i odpis odnośnego dokumentu ex libro originali revisionis palatinatus Culmensis 1565
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Trzeźwości
- Trzeciego Zakonu Św. Franciszka
- Apostolstwa Modlitwy

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Lubichowo:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2038/0 Urząd Stanu Cywilnego w Lubichowie
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Lubichowo:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Lubichowo