Mątawy - Parafia rz.-kat. pw. NMP KP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Mątawy - Parafia rz.-kat. pw. NMP KP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Mątawy - Parafia rz.-kat. pw. NMP KP o dokumencie.

Mątawy - Parafia rz.-kat. pw. NMP Królowej Polski

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: Parafia p.w. M.B. Królowej Polski
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 86-170 Nowe ; Mątawy 65
 • tel. 52 332 85 11

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1973 r. - w dn. 5 grudnia ustanowiono "Ośrodek Duszpasterski" (wg dekretu z dn. 13.12.1982 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1983 r. - w dn. 1 stycznia "Ośrodek Duszpasterski" przekształcono w parafię
Dekret z dn. 13.12.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1982 r.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1973 r. - w dn. 5 grudnia brak informacji o zasięgu terytorialnym "Ośrodka Duszpasterskiego" (wg dekretu z dn. 13.12.1982 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku
 • 1983 r. - w dn. 1 stycznia do parafii przyłączono miejscowości:
- z Parafii Wielki Lubień
Mątawy oraz część wsi Zajączkowo, począwszy od posesji Marendowskich po stronie przyległej do Wisły, i od posesji Lipców po przeciwnej stronie
- z Parafii Nowe
Część wsi Tryl - po jednej stronie szosy aż do starej szkoły, a po drugiej stronie do nowej szkoły włącznie
Dekret z dn. 13.12.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1982 r.
Mątwy, Tryl, Zajączkowo.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 181) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 247) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 250) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 256) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 264) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 270) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 270) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 272) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Montau (Newe Montaw) - Mątawy (Mątawy) (wg Słownika 1885 r - par. kat. W.Lubień, par. ew. Nowe)
Treul (Troel, Tryll) - Trel albo Tryl (wg Słownika 1892 r - par. kat. Nowe)
Gr. Sanskau - Zajączkowo lub Wielkie Zajączkowo (wg Słownika 1895 r - par. kat W.Lubień)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1973 - 1983 - Ks. Kibitz Bogdan Proboszcz
1983 - 1987 - Ks. Wojewódzki Wiesław Proboszcz
1990 - 2002 - Ks. Dowbusz Edward Zbigniew Proboszcz
2002 - 2003 - Ks. Baś Eugeniusz Administrator
2003 - 2004 - Ks. Baś Eugeniusz Proboszcz
2004 - 2011 - Ks. Wenta Waldemar Proboszcz
2011 - 2016 - Ks. Thiede Ryszard Proboszcz
2021 - 20?? - Ks. Florczak Damian Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1973 r.
- ślubów od 1973 r.
- zgonów od 1973 r.

Księgi chrztów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany

Księgi I komunii

Dostępne tylko w parafii.

Księgi bierzmowanych

Dostępne tylko w parafii.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Dostępne tylko w parafii.

Księgi ślubów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi zgonów

Dostępne tylko w parafii.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany

Księgi dusz

Temat nie przebadany

Księgi metrykalne w zasobach AP

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość