Mściszewice - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Mściszewice - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Mściszewice - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP o dokumencie.

Mściszewice - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • 83-321 Mściszewice 1
 • tel. 58 684 48 13 , 695 715 836

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
W ramach jakiej parafii?
 • 19?? r. - Ks. Pikarski darował kościołowi zabudowania plebańskie oraz ok. 50 morgów ziemi
 • 1922 r. - w październiku zakończono budowę kościoła
 • 1923 r. - w dn. 3 października pozwolono na stałe przechowywać w kościele Najśw. Sakrament
 • 19?? r. - dokupiono rolę od p. Warzewskiej
Dekret z dn. 22.03.1927 r. nie został opublikowany w Orędownikach z tego roku. Sprawa do wyjaśnienia
Asystował mu pierwszy kuratus Ks. Knitter
W tym czasie ks. Pikarski nie był już prob. par. Stężyca. Tym samym może to być błąd w sensie że z par. Stężyca lub należy ustalić gdzie był proboszczem Sprawa do wyjaśnienia
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej
W 1928 r. liczyło 45 członków.
 • 1927 r. - w dn. 5 września nastąpiło przewłaszczenie ziemi
 • 1928 r. - w obrębie kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 1010
- rodzin ewang. niemieckich 50
Komunikujących było 656 dusz.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Cmentarz parafialny w Mściszewicach
Wyszukiwarka grobów: Patrz strona
Indeksy grobów: na stronie wyżej wymienionej wyszukiwarki.

Zasięg terytorialny

Ustalić
Dekret z dn. 22.03.1927 r. nie został opublikowany w Orędownikach z tego roku. Sprawa do wyjaśnienia
Augustowo, Dąbrowa, Klukowski Ostrów, Mściszewice i wybudowania: Bembny, Glinowo, Golica, Lewinowo, Puck, Skoczkowo; Łosienice.
- Klukową Hutę, numery ksiąg wieczystych: 4, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 37, 58, 60, 64, 75, 95, 98, 99, 100, 104, 107, 108
- z miejscowości Nowa Wieś, numery księgi wieczystej 10, 31, 36.
Dekret z dn. 12.03.1928 r. opublikowany w Orędowniku nr 4/1928 r.
Augustowo, Bembny, Dąbrowa, Glisno, Golica, Klukowahuta Wybudowanie, Lewinowo, Nowe Łosienice, Puck, Sierżawa, Skoczkowo, Stare Łozienice.
Z wsi Klukowa Huta wybudowania które zostały przyłączone do tej parafii przy jej powstaniu
Dekret z dn. 08.06.1984 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1984 r..
Augustowo, Dąbrowa, Golica, Łosienice, Mściszewice, Ostów.
Augustowo, Dąbrowa, Golica, Łosienice, Mściszewice, Ostów, Skoczkowo.
Golina - rodzina Romana i Jadwigi Choszcz
Dekret z dn. 12.12.1995 r. opublikowany w Miesięczniku nr 12/1995.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 218) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Augustowo, Dąbrowa, Golica, Klukowa Huta Wybudowanie, Lewinowo, Łosienice, Mściszewice, Nowy Ostrów, Sierżawa, Skoczkowo.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 306) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 311) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 318) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 329) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 335) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 335) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 337) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Augustowo (folwark do Mściszewic) lub Augustowo (Mściszewice)
- Bembny (wybud. do Mściszewic) lub Bębny
- Dąbrowa lub Dąbrowa (Łosienice)
- Glinowo (wybud. do Mściszewic)
- Golica (wybud. do Mściszewic) lub Golica (Mściszewice)
- Klukowski Ostrów
- Lewinowo (wybud. do Mściszewic)
Lassimitz (Alt- i Neu-) - Łosienice lub Łosienice (wg Słownika 1884 - par. kat. Stężyca)
Neu Lassinitz (Neu Lassenitz, Neu Laszenitz) - Łosienice Nowe] (wybud. do Klukowej Huty)
Alt Lassinitz (Alt Lassenitz, Alt Laszenitz) - Łosienice Stare (wybud. do Klukowej Huty)
Mischischewitz Patrz też Mischischewitz - Mściszewice (Mischischwitze, Mszczyszewice 1583, Czussowice 1649)
- Puck (wybud. do Mściszewic) lub Puck (Mściszewice)
- Skoczkowo (wybud. do Mściszewic) lub Skoczkowo (Mściszewice)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1927 - 1927 - Ks. Knitter Alojzy Kuratus
1927 - 1935 - Ks. Jaranowski Bolesław Kuratus
1935 - 1939 - Ks. Knitter Bolesław Proboszcz ?
1939 - 1945 - Ks. Pokorski Stanisław Proboszcz ?
1946 - 1952 - Ks. Koliński Marian Administrator
1952 - 1959 - Ks. Jezierski Tadeusz Administrator
1959 - 1972 - Ks. Jezierski Tadeusz Proboszcz
1972 - 1983 - Ks. Szulist Władysław Proboszcz
1983 - 1995 - Ks. Pepliński Antoni Proboszcz
1995 - 1995 - Ks. Kopciewicz Kazimierz Proboszcz ?
1995 - 2008 - Ks. Bucholc Mirosław Wincenty Proboszcz
2008 - 2013 - Ks. Lehmann Ireneusz Proboszcz
2013 - 2021 - Ks. Labudda Marek Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Wicki Brunon SDB
1??? - Ks. Walkusz Jan
1??? - Ks. Łącki Tadeusz
1??? - Ks. Grot Rafał
1??? - Ks. Kierbic Robert
 • Uzupełniono w oparciu o stronę www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1927 r.
- ślubów od 1927 r.
- zgonów od 1927 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1927-1975 (w parafii) (wpisy po 1927 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 03.04.1927 r., ostatni wpis 14.12.1975 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów
- nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć
- wpisy w j. polskim i łacińskim
- numeracja zdjęć odpowiada numeracji stron
- wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- wpisy o numerach aktów USC
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1927-2006 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis XX.XX.1927 r., ostatni wpis 21.05.2006 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- układ tabelaryczny odręczny z numeracją aktów
- nagłówki w j. polskim i niemieckim przetłumaczyć
- wpisy w j. polskim
- wpisy obejmują: imię i nazwisko, miejsce urodzenia, datę urodzenia, miejsce chrztu, rodzice
- numeracja zdjęć odpowiada numeracji stron
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1927-1947
Brak danych
Księga bierzmowanych 1948-2006 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 21.06.1948 r., ostatni wpis XX.XX.2006 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- układ tabelaryczny odręczny z numeracją aktów
- nagłówki w j. polskim
- wpisy w j. polskim
- numeracja zdjęć nie odpowiada numeracji stron
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1927-1973 (w parafii) (wpisy po 1927 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 25.04.1927 r., ostatni wpis 25.12.1973 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów
- nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć
- wpisy w j. polskim i łacińskim
- numeracja zdjęć odpowiada numeracji stron
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1927-1974 (w parafii) (wpisy po 1961 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 03.08.1927 r., ostatni wpis 09.12.1974 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów
- nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć
- wpisy w j. polskim i łacińskim
- numeracja zdjęć odpowiada numeracji stron
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Z uwagi na rok założenia parafii (wg danych bazy PRADZIAD) w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Z uwagi na rok założenia parafii (wg danych bazy PRADZIAD) w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG. Okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC Mściszewice.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC Mściszewice.
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Strony internetowe
- Parafia Mściszewice
- Mściszewice - Nowy proboszcz