Mechowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Ap. i św. Mikołaja Bpa

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Mechowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Ap. i św. Mikołaja Bpa. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Mechowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Ap. i św. Mikołaja Bpa o dokumencie.

Mechowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Ap. i św. Mikołaja Biskupa

łac.: Parohiae Brak danych
Inne nazwy:
Parafia p.w. Jakuba Apostoła
Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła i św. Mikołaja
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1220 r. - po tym roku lub w II poł. XIII w. erygowano parafię
Wg Zarysu... str. 521/856 nastąpiło to w XVII w. Uzyskała status filii. Sprawa do wyjaśnienia
 • 1583 r. - spłonął pierwszy kościół
 • 1583 r. - w tym lub po tym roku wzniesiono kościół pw. św. Krzyża
 • 1572 r. - wykonano dzwon
Wieś opata oliwskiego
Świątynia p.w. Świętego Krzyża, niedawno restaurowana staraniem witrykusów parafii.
Uposażenie parafii stanowiły cztery łany ziemi, ogród i dom, niedawno zbudowany.
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 110 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1711 r. - wizytacja Bpa Szaniawskiego - dekret reformacyjny dla kościoła w Mechowej wystawiony w Mechowej, dnia 19 lutego 1711 r., s, 30-32(304-306)
Wieś opata oliwskiego
Istniał kościół p.w. św. Michała Archanioła
Uposażenie proboszcza stanowiły cztery łany ziemi (większość z nich to lasy, zarośla i bagna). Dwie łąki zwane:Starałąka i Aszembruk
Zabudowania plebańskie dość dobre.
W szkole mieszkał organista
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 157
 • 1742 r. - rozebrano kościół z 1583 r.
Wybudowno kościół wiązarkowy (trzeci w historii parafii)
w tym roku poświęcono kościół - wg Schematyzmu... str. 180
Świątynia zbudowana z muru pruskiego w 1742 r. przez opata z Oliwy Jacka Rybińskiego, pod wezwaniem św. Jakuba i Mikołaja.
Ołtarz główny pod wezwaniem Ukoronowania Najświętszej Panny Marii. Były też cztery ołtarze boczne
Była nowa dzwonnica z pruskiego muru, w niej dwa dzwony
Cmentarz ogrodzony. Kostnica, z muru pruskiego, przylegała do świątyni.
Było 445 osób spowiadających się na wielkanoc
Dom proboszcza z pruskiego muru i pod strzechą. W tym samym domu było mieszkanie dla wikariusza.
Przy kościele filialnym było bractwo św. Józefa, którego promotorem był wikariusz
Organista pełnił też obowiązki kantora, zakrystiana i nauczyciela.
W ostatnim roku były 23 chrzty, 2 śluby, 6 pogrzebów. ::::Ogółem było w parafii 232 mężczyzn, 219 kobiet, chłopców – 93 i dziewcząt – 98 osób.
Luteran było 32 osóby, kalwinistów 18 osób.
Rektorem kościoła był zakonnik cysters Dionizy Grossmann, urodzony w 1722 r., rezydujący zawsze w parafi. Wikariuszem był tez zakonnik cysterski, Wojciech Poschman.
Oryginalna księga zawiera opisy, spisy itp dotyczące kościoła i parafii
Dekret reformacyjny wystawiony w Mechowej dnia 4 II 1766 r., s. 39-40 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 137)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Kościół pod wezwaniem św. Mikołaja. Prawo patronatu należało do zakonników z Oliwy.
Katolików było 1208, akatolików 85, Żydów nie było.
Proboszczem był zakonnik, cysters z Oliwy, Mikołaj Lerchenfeldz. Wikariuszem był także zakonnik, Ignacy Śliwiński.
Dekret reformacyjny wystawiony przez wizytatora, k. 58-58v oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 72.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 242
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1819 r. - w dn. 22 stycznia wydano dokument dotyczący obchodów odpustowych
 • 1856 r. - założono Bractwo Trzeźości
 • 1882 r. - podmurowano ściany kościoła na 1,5 m
 • 1906 r. - dyplomem z dn. 16/17 lutego założono Apostolstwo Modlitwy
 • 1916 r. - odnowiono wieżę, gonty zamieniono na dachówkę
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
katolików Polaków 2108
katolików Niemców - 8
ewangelików Niemców - 186
Ogółem 2302 dusze, w tym 1384 komunikujących.
 • 1945 r. - parafia przejęła kościół poewangelicki w Leśniewie
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Dekret z dn. 09.09.1977 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1977 r.
Kościół filialny Starzyno (15?? - 18.01.1888 r.)
Patrz strona Parafii Starzyno.
Kościół filialny w Leśniewie (1949 - 20.09.1977 r.)

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Mechowa, Darłowo, Nowa Wieś Mechowa
 • 1766 r. - 4 lutego wizytacja generalna Bpa Ostrowskiego i Bpa Wolickiego do kościoła należały wsie parafialne: Mechowa, Darzlub, Leśniewo, Polchowo, Domanowo, Piaśnica Wielka, Piaśnica Mała. Niektóre wioski liczyły jedynie po kilka domów. Były też dwa małe folwarczki w lesie.
Mechowo, Darzlubie z kolonią Zdrada, Łusniewo z kolonią Sikorzyn, Domanowo, Domatówko i Czechów, Piaśnica Wielka, Piaśnica Mała, Muza i Bieszek, Starzyn z kolonia Głuchowo, Starzyński Zamek, Werblin, Polchowo i Rzemiętówko, Parzkowo, Dąbrowa, Młynik, Kłania, Radoszewo.
Mechowa i Zdrada, Darzlub, Domatowo, Domatówko, Wielka Piaśnica, Mała Piaśnica, Sikorzyno (leśniczówka), Muza (leśniczówka), Czechy (wybud. Świecina), Leśniewo, Bieszk (kolonia)
Czechy, Darzlubie, Domatowo, Domatówko, Leśniewo, Muza,Piaśnica Mała i Wielka, Sikorzyno, Adrada.
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Leśniewo, Domatowo, Domatówko, Małą Piaśnicę, Wielką Piaśnicę oraz leśnictwo Mużę i Sikorzyno
Dekret z dn. 09.09.1977 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1977 r.
Darźlubie, Mechowo, Zdrada.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Bieszk (kolonia)
Czechau - Czechy (wybud. Świecina)
- Darzlub
- Domatowo Wielkie
Kl. Dommatau - Domatówko
- Domanowo
- Leśniewo (Nov. Mechowo 1583-1701)
Mechau Patrz też : Mechau Kr. Putzig - Mechowo (Mechow XIII w., Messin 1291, Mechowa)
- Muza (leśniczówka)
Klein Piasnitz - Piaśnica Mała lub Mała Piaśnica
Gross Piasnitz - Piaśnica Wielka (Peslitza, Pisienica) lub Wielka Piaśnica
Polchau Patrz też Polchau - Polchowo
- Sikorzyno (leśniczówka)
- Zdrada wyb. do Mechowa

Księża

Pracujący w parafii

1??? - 1??? - Ks. Gemkaw Reinoldus Proboszcz
1??? - 1??? - o. Bartłomiej Proboszcz, cysters
1??? - 1??? - Ks. Busch Jan Proboszcz
1??? - 1??? - Ks. Kwitosicz Marcin Proboszcz
1710 - 1??? - Ks. Marquart Baltazar Proboszcz
1??? - 1??? - Ks. Bukliński Mateusz Proboszcz
1??? - 1??? - o. Gropman Dionizy Proboszcz, cysters
1??? - 1??? - o. Lerchenfeldt Mikołaj Proboszcz, cysters
1??? - 1??? - Ks. Fąbrowski Józef Proboszcz
1??? - 1??? - Ks. Ciesielski Franciszek Proboszcz
1??? - 1??? - Ks. Netzell Andrzej Proboszcz
18?? - 1877 - Ks. Bączkowski Teofil Proboszcz
18?? - 18?? - Ks. Dunajski Piotr Proboszcz
31.07.1905 - 1928 - Ks. Witkowski Bolesław [1] Proboszcz, ur. 14.03.1873 w Wałyczu pow. Wąbrzeźno, św. 23.06.1895 poprz. wikary w Luzinie, Lidzbarku, Lubawie, Radowiskach, Strzepczu, Gdańsku (św. Brygidy), administratorem w Łęgowie i Ogorzelinach, wikarym w Kamieniu, wikarym i administratorem in temporalibus w Pr. Frylądzie i Nowem, wikarym w Tucholi, od 02.03.1923 dziekan pucki, od 05.12.1926 sędzia prosynodalny diec chełmińskiej, wg strony prob. od 1895 r. Wyjaśnić, zamordowany w lasach Piaśnicy w 1939 r.
19?? - 19?? - Ks. Laws Ernest Proboszcz
19?? - 19?? - Ks. Fischoender Feliks Proboszcz
1946 - 19?? - Ks. Flemming Edmund Administrator, ur. 28.4.1913, św. 1939;
1949 - 1953 - Ks. Labenz Walerian Administrator
1958 - 19?? - Ks. Głowacki Kazimierz Administrator, ur. 8.9.1910, św. 1933;
1963 - 1968 - Ks. Pliszka Jan Administrator, ur. 11.8.1917, św. 1948; mian. 1963;
1968 - 19?? - Ks. Nierzwicki Edmund Wikariusz, ur. 24.2.1941, św. 1966, mian. 1967;
1975 - 2004 - Ks. Trella Zygmunt Proboszcz
??.12.2004 - ??.06.2006 - Ks. Kiwitt Krzysztof Proboszcz
19.03.2010 - 2021 - Ks. Bordzoł Jacek Proboszcz, wg strony od ??.06.2006 Wyjaśnić
2012 - 2021 - Ks. Dopke Tomasz Rezydent od 2020-07-01, Data święceń: 2014-05-24; student poza diec. gd.
Uwaga

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

05.05.2005 - Ks. Trella Zygmunt

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

1928 r. - wg Zarysu... str. 516/856 istniały księgi
- chrztów od 1627 r.
- ślubów od 1626 r.
- zgonów od 1651 r.
Ze spisu wynika iż w okresie późniejsym zaginęła księga zgonów z lat 1651-1663. Sprawa do wyjaśnienia
- chrztów od 1907 r.
- ślubów od 1907 r.
- zgonów od 1907 r.
Spis obejmuje księgi przechowywane w parafii, nie obejmuje ksiąg jakie w tym czasie były przechowywane w Niemczech, Obecnie księgi opisane jako od 1908 r.
- chrztów od 1907 r.
- ślubów od 1907 r.
- zgonów od 1907 r.
Komentarz jak w 1993 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1627-1687 (AAD Gdańsk W929) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1688-1727 (AAD Gdańsk W930) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1727-1766
Brak danych
Księga chrztów 1766-1774
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1774-1787 (AAD Gdańsk W931) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1787-1798
Brak danych
Księga chrztów 1798-1826 (AAD Gdańsk W931) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1827-1831
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1831-1845 (AAD Gdańsk W932)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1846-1869 (AAD Gdańsk W934)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1870-1907 (AAD Gdańsk W935)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1908-1952 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1626-1687 (AAD Gdańsk W929) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1687-1728 (AAD Gdańsk W930) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1728-1766
Brak danych
Księga ślubów 1766-1774
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1775-1826 (AAD Gdańsk W936)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1805-1805
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1826-1843 (AAD Gdańsk W937)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1844-1907 (AAD Gdańsk W938)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1908-1946 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1663-1687 (AAD Gdańsk W929) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1688-1701 (AAD Gdańsk W930) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1701-1720
Brak danych
Księga zgonów 1720-1729 (AAD Gdańsk W930) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1729-1766
Brak danych
Księga zgonów 1766-1774
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1774-1827 (AAD Gdańsk W931) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1827-1838 (AAD Gdańsk W933)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1838-1870 (AAD Gdańsk W939)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1871-1907 (AAD Gdańsk W940)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1908-1962 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1766-1774
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1766-1774, 1805
 • zgonów: 1766-1774
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1254/12 Kościół katolicki w Mechowie, pow. Wejherowo
oraz
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1431/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej Mechowo, pow. Puck
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Trzeźości
- Apostolstwa Modlitwy

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość