Niedamowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Niedamowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Niedamowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja o dokumencie.

Niedamowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja

łac.: Parohiae Niedamovensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Niedamowo 40, 83-423 Wielki Klińcz
 • tel. 582-686 17 11

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Czy zachowały się akta?
Istniał kościół drewniany.
Proboszcz posiadał 4 włoki.
Czy zachowały się akta?
Kościół nowo zbudowany, nie był konsekrowany. Dawniej obok stała kostnica ale zapadła się całkiem.
Czy zachowały się akta?
Czy zachowały się akta?
Istniał drewniany, częściowo zniszczony kościół p.w św. Mikołaja
Aktualnie nie było stałego proboszcza z winy kolatora.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 201
Czy zachowały się akta?
Czy zachowały się akta?
 • 1741 r. - założono Bractwo Różańcowe
Upadło z nieznanych przyczyn.
Czy zachowały się akta?
Czy zachowały się akta?
 • 1820 r. - wybudowano kościół o konstrukcji muru pruskiego (wg "Zarysu...")
Wg "Słownika..." w 1818 r.
 • 1820 r. - w dn. 9 lipca nastąpiło poświęcenie kościoła
 • 1827 r. - parafia nie jest wykazana w Elenchusie z tego roku
Ponieważ nie zachowały się Elenchusy z lat 1826-1832 teoretycznie istnieje możliwość przynależności parafii w latach 1825-1832 do innego dekenatu np. Mirachowo lub parafia została pominięta Sprawa do wyjaśnienia
 • 1860 r. - w dn. 18 czerwca założono Bractwo Trzeźwości
W 1928 r. liczyło 15 członków
 • 1867 r. - aktem z dn. 6 czerwca Bp Marwicz zatwierdził odpust w niedzielę po św. Marii Magdalenie
 • 1899 r. - w dn. 5 czerwca założono Apostolstwo Modlitwy
Brak danych z 1928 r. o liczebności.
 • 1927 r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży
W 1928 r. liczyło 30 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1369
- katolików Niemców 3
Ogółem 1372 dusz, w tym 895 komunikujących.
Kościół filialny Nowy Barkoczyn 1953 - ????
Kościół filialny Wielki Podleś 1953 - nadal
 • 1953 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1953 r. str. 81) i wg kolejnych spisów do 1991 r. funkcjonował kościół filialny w Wielkim Podlesiu.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 196) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny Wielki Podleś.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz Strona
Indeksy grobów: Spis zmarłych znajduje się na stronie wyżej wymienionej wyszukiwarki.
Opis
Cmentarz parafialny

Zasięg terytorialny

Jadamowo, Wielkie Polesie, Lubanie, Stawiska, Polesie Małe.
Jadamowo, Polesie Wielkie, Luboń, Stawiska, Polesie Małe.
Niedomowo, (wieś Luboń została od niej odłączona), Stawiska, Polesie Małe i Polesie Wielkie.
Niedamowo, Dębogóry, Smolniki, Theorofen (niem), Hammerberg (niem), Stawiska, W. Podlesie, M. Podlesie, N. Podlesie, Lubań.
Dębogóry, Hammerberg, Lubań, Małe Podlesie, Niedamowo, Nowe Podlesie, Smolniki, Stawiska, Stawiska Małe, Wielkie Podlesie, Zielony Dwór.
Lubań, Zielenin
Nowy Barkoczyn, Stary Barkoczyn
Dębogóry, Hamerberg, Niedamowo, Kiszewa Nowa, Podleś Mały, Podleś Wielki, Stawiska, Smolniki.
Dębogóry, Hamerberg, Niedamowo, Kiszewa Nowa, Podleś Mały i Wielki, Stawiska, Smolniki.
Dębogóry, Hamerberg, Niedamowo, Nowa Kiszewa, Podleś Mały, Podleś Wielki, Stawiska Duże, Stawiska Małe, Smolniki.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 206) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 287) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 283) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 289) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 220) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 225) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 225) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 226) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Dębogóry, Hamerberg, Niedamowo, Nowa Kiszewa, Nowa Kiszewa Chrósty, Nowe Niedamowo, Mały Podleś, Wielki Podleś, Stawiska Duże, Stawiska Małe, Smolniki.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Eichenberg (Dembogurry) - Dębogóry lub Dębogóry
Hammerberg - Hamerberg lub Hamerbark (kaszb. Hômerbarch)
Lubahn - Lubań lub Lubanie (Lubanye, Luboń)
Kl. Podless (Klein Podless) - Małe Podlesie (Polesie Małe, M. Podlesie, Mały Podleś)
Niedamowo Patrz też Niedamowo - Niedamowo (Nedemio czy Nedemium 1295, Jadamowo 1583, Niedamov, Niedomowo)
Neu Kischau - Kiszewa Nowa lub Nowa Kiszewa (Kiszewa Nowa; kaszub.: Nowô Cziszewa) (wg. Słownika 1883 r. - par. Stara Kiszewa
- Nowa Kiszewa Chrósty lub Chrósty(Kiszewskie Chrósty, Chrusty, Kiszewskie Chrusty, Chrosty i Kiszewskie Chrosty a także wg EMUiA - Nowa Kiszewa-Chrósty)
- Nowe Niedamowo
Neu Podless - Nowe Podlesie lub Nowy Podleś (N. Podlesie)
Neu-Barkoschin (Neu Barkoschin) - Nowy Barkocin i Barkocin lub Nowy Barkoczyn (kasz. Nowi Barkòczin, Nowé Barkòczëno; daw. Barkocinek) (wg. Słownika 1888 r. - par. Kościerzyna)
Kl. Podless - Podleś Mały lub Mały Podleś (Małe Podlesie, kaszb. Môłe Podlese
Kahlberg (Theerofen) - Smolniki (wybud. do Niedamowa)
Alt-Barkoschin (Alt Barkoschin} - Barkocin lub Stary Barkoczyn
Stawisken - Stawiska lub Stawiska
- Stawiska Duże patrz też Stawiska
- Stawiska Małe lub Małe Stawiska
Gr. Podless (Gross Podles, Gros Podless) - Wielkie Podlesie (Podlesie Wielkie, W. Podlesie, Wielki Podleś, Podleś Wielki)
Theerofen - Smolniki (4.) lub Smolniki (Niedamowo)
Zelenin (Alte Hütte) - Zielenin LUB Zielenin
- Zielony Dwór LUB Zielony Dwór

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

16?? - 1686 - Ks. Złotowicz Albert Proboszcz
1699 - 1700 - Ks. Skwirawski Gabriel Administrator
1700 - 1701 - Ks. Górka Bartłomiej Administrator
1701 - 1707 - Ks. Skwirawski Gabriel Administrator
1707 - 1708 - Ks. Górka Bartłomiej Administrator
1709 - 1709 - Ks. Hintz Antoni Administrator
1714 - 1724 - Ks. Jeliński Jan Proboszcz
1724 - 1726 - Ks. Białochowski Jan Proboszcz
1726 - 1727 - Ks. Pelkowski Bartłomiej Komendariusz
1727 - 1730 - Ks. Bielecki Ignacy Proboszcz
1730 - 1734 - Ks. Słomiński Józef Administrator
1735 - 1759 - Ks. Piączkowski Jan Proboszcz
1765 - 1768 - Ks. Wylma Stanisław Komendariusz
1773 - 1780 - Ks. Piątkowski Piotr Komendariusz
1797 - 17?? - Ks. Gręca Bonifacy Komendariusz
1799 - 17?? - Ks. Bieńkowski Paschalis Komendariusz
1800- 1808 - Ks. Faralich Szymon Proboszcz
1812 - 1815 - Ks. Teychert Celestyn Proboszcz
18?? - 1905 - Ks. Wróblewski F. Proboszcz
1923 - 1928 - Ks. Sieg Jan Proboszcz
1935 - 1964 - Ks. Papenfuss Paweł Proboszcz
1965 - 1997 - Ks. Literski Jan Proboszcz
1997 - 2021 - Ks. Wiczling Dariusz Proboszcz
2008 - 2011 - Ks. Kropidłowski Zbigniew Rezydent
Źródła

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1808 r.
- ślubów od 1808 r.
- zgonów od 1777 r.
- chrztów od 1945 r.
- ślubów od 1945 r.
- zgonów od 1945 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1049,
tj. 1 wolumin, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Indeksy chrztów 1777-1829 (w parafii) (wspólnie z indeksami ślubów 1777-1829 i zgonów 1777-1829)
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Elenchus Alphabeticus Niedamowo"
- na pierwszej stronie wpis "Dla ułatwienia przepisał X. F. Wróblewski, proboszcz w lutym 1905 r.; Rok na brzegu oznacza zwykle rok urodzenia"
- jeżeli indeks został przepisany to czy zachował się jego oryginał ?
- indeks opracowano w porządku alfabetycznym
- poszczególny wpis zawiera: nazwisko i imię, miejscowość, rodzice (mąż - żona przy ślubach) i daty: urodzin, chrztu, pogrzebu, śmierci, ślubu, wiek (w latach), rok
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- ciekawostką jest sam fakt stworzenia indeksu zawierającego poszczególne daty dla jednej osoby. Jest to idealna pomoc w genealogicznych poszukiwaniach gdyby nie to, że zaginęły księgi.
Księgi chrztów 1808-1905
Brak danych
Księga chrztów 1905-1928 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis XX.XX.1905 r., ostatni wpis 08.07.1928 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber Baptizatorum 1905-1928"
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. niemieckim i polskim
- brak wpisów o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
- numeracja zdjęć odpowiada numeracji stron
- zdj. 001 i 002 wskazują na brak początku księgi
- zdj. 001; wpisy z końca 1905 r. - brak danych o rodzicach i imieniu dziecka
- zdj. 011; dane prawej strony nie dotyczą lewej strony, brak 2 kartek obejmujących koniec 1908 r. i początek 1909 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1929-1935 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 07.07.1929 r., ostatni wpis 21.04.1935 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Manuale Chrzty (Niedamowo)"
- forma polioniowanego zeszytu z numeracją aktów, nagłówki w j. polskim
- wpisy w j. polskim
- numery zdjęć odpowiadają numerom stron
- czy jest to "brudnopis" - wyjaśnić w AD Pelplin
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- zdj. 001 do 007; wykaz dochodów: maj 1918, maj 1928 - luty 1929
- zdj. 038 do 040; wykaz rozchodów: maj - sierpień 1928
- zdj. 065 do 069; zestawienie wyjaśnić jego znaczenie
Księga chrztów 1935-1945
Brak danych
Księga chrztów 1945-1986 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 07.01.1945 r., ostatni wpis 13.01.1996 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów, nagłówki w j. polskim
- wpisy w j. polskim
- wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1894-1934 (w parafii) (wspólnie z księgą bierzmowanych 1893-1931; wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 29.07.1894 r., ostatni wpis 15.07.1934 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Consignatio eorum qui Sacramentum Confirmationis susceperunt" przetłumaczyć
- układ tabelaryczny odręczny z numeracją aktów, nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. łacińskim i polskim
- akty zawierają informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, data urodzenia i chrztu , data I komunii, imiona i nazwiska rodziców. Zakres danych jest zmienny w czasie.
- zdj. Dok1 do Dok5; dane dot przyjętych do I komunii w latach 1930-1934 przeanalizować
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1893-1931 (w parafii) (wspólnie z księgą I komunii 1894-1934)
Pierwszy wpis 16.06.1893 r., ostatni wpis 05.09.1931 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Consignatio eorum qui Sacramentum Confirmationis susceperunt" przetłumaczyć
- układ tabelaryczny odręczny z numeracją aktów, nagłówki w j. polskim i łacińskim przetłumaczyć
- wpisy w j. polskim i łacińskim
- akty zawierają informacje: imię i nazwisko, imię z bierzmowania, miejsce zamieszkania i bierzmowania, data bierzmowania.
- uroczystości odbyły się w odstępach czasowych nieregularnych oraz w różnych kościołach
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- zdj. Dok1 do Dok6 dot. lat 1867-1889 wyjaśnić w AD Pelplin

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Indeksy ślubów 1777-1829 (w parafii) (wspólnie z indeksami chrztówów 1777-1829 i zgonów 1777-1829)
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Elenchus Alphabeticus Niedamowo"
- na pierwszej stronie wpis "Dla ułatwienia przepisał X. F. Wróblewski, proboszcz w lutym 1905 r.; Rok na brzegu oznacza zwykle rok urodzenia"
- jeżeli indeks został przepisany to czy zachował się jego oryginał ?
- indeks opracowano w porządku alfabetycznym
- poszczególny wpis zawiera: nazwisko i imię, miejscowość, rodzice (mąż - żona przy ślubach) i daty: urodzin, chrztu, pogrzebu, śmierci, ślubu, wiek (w latach), rok
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- ciekawostką jest sam fakt stworzenia indeksu zawierającego poszczególne daty dla jednej osoby. Jest to idealna pomoc w genealogicznych poszukiwaniach gdyby nie to, że zaginęły księgi.
Księgi ślubów 1808-1905
Brak danych
Księga ślubów 1945-1996 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 07.05.1945 r., ostatni wpis 26.10.1996 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Księga małżeństw 1945-1996"
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów, nagłówki w j. polskim
- wpisy w j. polskim
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Indeksy zgonów 1777-1829 (w parafii) (wspólnie z indeksami chrztów 1777-1829 i ślubów 1777-1829)
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Elenchus Alphabeticus Niedamowo"
- na pierwszej stronie wpis "Dla ułatwienia przepisał X. F. Wróblewski, proboszcz w lutym 1905 r.; Rok na brzegu oznacza zwykle rok urodzenia"
- jeżeli indeks został przepisany to czy zachował się jego oryginał ?
- indeks opracowano w porządku alfabetycznym
- poszczególny wpis zawiera: nazwisko i imię, miejscowość, rodzice (mąż - żona przy ślubach) i daty: urodzin, chrztu, pogrzebu, śmierci, ślubu, wiek (w latach), rok
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- ciekawostką jest sam fakt stworzenia indeksu zawierającego poszczególne daty dla jednej osoby. Jest to idealna pomoc w genealogicznych poszukiwaniach gdyby nie to, że zaginęły księgi.
Księgi zgonów 1777-1826
Brak danych
Księga zgonów 1826-1874 (AD Pelplin W 1049)
Pierwszy wpis 19.03.1832 r., ostatni wpis 31.12.1874 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce pierwotny opis "To 1832 - 1874" został poprawiony na "To 1826 - 1874"
- na pierwszej stronie nad opisem "1832-1874" dopisano 1826-1831"
- na pierwszej stronie opis w j. niemieckim do przetłumaczenia
- na drugiej stronie opis "Duplikat", reszta do przetłumaczenia
- układ tabelaryczny odtęczny, nagłówki w j. niemieckim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. niemieckim
- zdj. 001 do 005 dotyczą lat 1832-1838
- zdj. 006 do 009 i 011 do 018 dotyczą lat 1826-1838
- przeanalizować kolejność roczników - zdj. 001 do 018
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- zdj. 009, 010; inwentarz kościelny w j. polskim z 1827 r.
Księga zgonów 1874-1945
Brak danych
Księga zgonów 1945-1997 (w parafii) (wpisy po 1967 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 09.05.1945 r., ostatni wpis 16.08.1297 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber Mortuorum Księga Zmarłych 1945-1997"
- układ tabelaryczny drukowany, nagłówki w j. polskim
- wpisy w j. polskim
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańcowego
- Bractwa Trzeźwości
- Apostolstwa Modlitwy
- Stowarzyszenia Młodzieży

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Książki
- Historia parafii Niedamowo