Nowa Cerkiew pow. Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny

Z Genepedia
Wersja z dnia 17:13, 17 lip 2019 autorstwa Dullekboleslaw (dyskusja | edycje) (Niemiecko-polskie (i łacińskie) nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Nowa Cerkiew pow. Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Nowa Cerkiew pow. Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny o dokumencie.

Nowa Cerkiew pow. Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny

łac.: Parohiae Neokirchensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 89-641 Nowa Cerkiew ul. : pl. Kościelny 1
 • tel. 52-397 88 34

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1287 r. - najpóźniej w 1326 r. nastąpiło utworzenia parafii
Parafia powstała po parafii w Tucholi (w 1287 r.) i przed nadaniem przywileju gburostwa Konradowi przez komtura (komandora) świeckiego, tucholskiego i człuchowskiego Dietricha von Lichtenhaina z pobliskiego Człuchowa (w 1326 r.)
Jest to pierwsza wiadomość o parafii.
 • 1555 r. - do 1600 r. kościół parafialny w rękach luteranów
Kościół parafialny w okresie reformacji znalazł się w rękach luteranów, a miejscowi katolicy uczęszczali w tym czasie do kościoła (kaplicy) w Powałkach oraz do zboru w Lotyniu.
Kościół w Pawłowie uzyskał status kościoła filialnego.
Ponadto jako filialny przyłączono kościół w Powałkach (wg "Zarysu..." str. 198/856).
 • 1653 r. - przed tym rokiem spalił się kościół
Nie dawno spalił się kościół. Na jego miejsce postawiono nowy, drewniany. Zakrystia z drewna także jeszcze nie była wykończona. Koło plebanii były 2 ogrody. Do probostwa należały 4 włóki które proboszcz po części sam obrabiał, po części wydzierżawiał.
 • 1676 r. - zawieszenie na dzwonnicy dzwonu "Te Domine speravi"
 • 1744 r. - przed tym rokiem wzniesiono w tym miejscu nową świątynię o wezwaniach Marii Magdaleny oraz Andrzeja Apostoła.
 • 1763 r. - za sprawą ówczesnego proboszcza Marcina Borcka (zwanego drugim fundatorem), odnowiono gruntownie kościół.
 • 1770 r. - zawieszenie na dzwonnicy dzwonu "Soli Deo Gloria" gdańskiej ludwisarni Karola Antoniego Gottrieda.
 • 1805 r. - stary kościół rozebrano, a wybudowano nowy o konstrukcji "muru pruskiego".
 • ok marca 1821 r. - spłonęła plebania, spaliły się księgi metrykalne.
 • 1859 r. - założono Bractwo Trzeźwości (dok. afilj. z dn. 10 lutego)
 • 1884 r. - parafia liczyła 1975 dusz.
 • 1911 r. - do 1913 r. wybudowano obecny kościół w stylu barokowym. Fundatorami byli Dawid i Józef Sartowscy - księża pochodzący z Nowej Cerkwi.
 • 1912 r. - w dn. 12 października nastąpiło poświęcenie i zawieszenie dzwonów św. Piotra, św. Józefa oraz św. Marii Magdaleny.
 • 1918 r. - założono Bractwo Serca Jezusowego
W 1928 r. liczyło 754 członków.
 • 1928r. - w parafii mieszkało:
- katolików Polaków 2004
- katolików Niemców 388
- ewangelików 60
Ogółem 2452, w tym komunikujących 1660 osób.
Dekret z dn. 31.12.1931 r. opublikowany w Orędowniku nr 2/1932 r.
Dekret z dn. 15.10.1935 r. opublikowany w Orędowniku nr 10/1935
Dekret z dn. 15.04.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1937
 • 1952 r. - zamontowano dzwon ze spiżu "św. Franciszek", będący darem parafian z Czerska
 • 1958 r. - zamontowano dwa dzwony stalowe
 • 1997 r. - w dnie 20 sierpnia kościół wpisano w rejestr zabytków.
Kościół filialny Pawłowo (1617 - ??.??.1932)
Kościół filialny Powałki 1617 - 1653
 • 1617 r. - przyłączono kościół
 • 1618 r. - ogłoszono tzw. erekcję normująca stosunek pomiędzy filią a macierzą
 • 1653 r. - stopień zniszczenia kościoła uniemożliwiał odprawianie nabożeństw

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Na terenie parafii znajduje się cmentarz grzebalny. Najstarsze groby dające się rozpoznać pochodzą z połowy XIX w. Dawniej obok był drugi cmentarz przeznaczony do grzebania luteranów, dziś zapomniany. We wsi Jeziorki znajduje się trzeci XVIII wieczny cmentarz luterański, zapomniany. Onegdaj istniał także czwarty cmentarz w Lotyniu, dziś niemożliwy do zlokalizowania.

Zasięg terytorialny

Krojanty, Kłodawa, Jeziorki, Zarzecze, Żukowo, Lotyń, Sternowo i Drożdżenica.
Pawłowo, Pawłówko, Lipienica i Powałki.
 • 1653 r. - do parafii należały następujące wsie:
Białebłoto, Chwarzyno, Eulalin (Jasnowo), Gramkat, Jakubowo, Jasno, Jeziorki, Klonia, Kłodawa, Kłodawka, Kosowaniwa, Kruszki, Lotyń, Młynek, Mruwieniec Duży, Mruwieniec Mały, Muchlof, Nicponia, Okole (Konigortek), Parowa, Przyżarczm, Strenowo, Suszek, Techowa Karczma, Zarzecze.
 • 1695 r. - do kościoła filialnego w Pawłowie należały:
Pawłowo, Pawłówko i Lipienica
 • 1823-1830 r. - na postawie ksiąg metrykalnych z tych lat można orzec, że do parafii w tym czasie należały wsie:
Białe Błoto, Chwarzyno, Jakubowo, Jeziorki, Klonia, Kłodawa, Kłodawka, Kruszka, Lotyń, Mały Mrówieniec, Młynki, Nicponie, Parowa, Pawłowo, Pawłówek, Przyżarczm, Suszek, Techowa Karczma, Zarzecz, Żukowo.
Nowacerkiew, Kłodawa, Kłodawka, Eulalin, Jeziorki, Kruszki, Młynek, Muehlhof, Jasno, Okole, Klonia, Parowa, Zarzecze, Suszek Kosowaniwa, Chwarzno, Żukowo, Przyżarcz, Mrówieniec Wielki, Mrówieniec Mały, Białebłoto, Techowa karczma (nie istnieje), Lotyń, Jakubowo, Sternowo, Nicponia, Gramkat.
Pawłowo, Pawłówko, i Lipienica.
Konigortek, Parowa, Zarzecze, Żukowo
Brda, Białebłoto, Jakubowo, Jasnowo, Jeziorki, Kłodawa, Mała Kłodawa, Kosowaniwa, Kruszka, Lotyń, Młynki, Morowieniec Duży, Morowieniec Mały, Nowacerkiew Szlachecka, Nicponia, Sperewnik (Przyżarcz), Sternowo.
Natomiast kościołowi filialnemu podlegały: Pawłowo, Lipieniec, Pawłówko.
 • 1932 r. - w dn. 1 stycznia do samodzielnej Stacji Duszpasterskiej Kuracji przekazano miejscowości:
Lipieniec, Pawłowo i Pawłówko.
Dekret z dn. 31.12.1931 r. opublikowany w Orędowniku nr 2/1932 r.
Kłodawa
Dekret z dn. 15.10.1935 r. opublikowany w Orędowniku nr 10/1935
Można tylko domniemywać iż do parafii przyłączono wsie przynależne dotąd do kuracji.
Dekret z dn. 15.04.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1937
Białe Błota, Jakubowo, Jasnowo, Jeziorki, Kruszka, Lotyń, Młynki, Nicponia, Nowa Cerkiew, Objezierze, Racławki, Sternowo, Spierewnik, Szlachetna.
Jakubowo, Jasnowo, Jeziorki, Kruszka, Letyn, Młynki, Nicponia, Nowacerkiew, Objezierze, Racławki, Sternowo, Szlachetna.
Jakubowo, Jasnowo, Jeziorki, Kruszka, Lotyń, Młynki, Nicponia, Nowa Cerkiew, Objezierze, Racławki, Sternowo, Szlachetna.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 102) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Jakubowo, Jasnowo, Jeziorki, Kruszka, Lotyń, Młynki, Nicponia, Nowa Cerkiew, część Objezierza, część Racławek, Sternowo, Szlachetna.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 118) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 121) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 124) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 281) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 287) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 287) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 289) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie (i łacińskie) nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Braadorf - Brda
Weissbruch - Białebłoto
- Chwarzno
- Eulalin - folwark
Gramkatt - Gramkat
- Jakubowo - folwark
Jasnau (Jasnowo) - Jasnowo (Jasno)
Jesiorken (Jeziorke) - Jeziorki
- Klonia
Gr. Kladau - Kłodawa
Kl. Kladau - Mała Kłodawa
Friedenthal (od 1878 r.) - Kosowa Niwa (Kosowaniwa, Suszek) - leśn.
Kruschke - Kruszki (Kruszka)
- Lipieniec (Lipinice, Lipienica ?)
Lottyn (Lottin) - Lotyń (Lotyn, Lotine)
Muehlhof - Mylof - leśn. (leśniczówka)
Mülchen - Młynek (Młynki)
- Mrowiniec Górny (Październica, Pażdzierznica, Pazierznice, dawn. Wielki Mrówieniec, Mrówieniec Wielki, Morowieniec Duży)
- Mrowiniec Dolny (Mrówieniec Mały, Morowieniec Mały)
Neukirch (Adelig i Koenigl, Neukirch bei Konitz, Neokirch, Königliche Neukirch, Königlich Neukirch, Königsneukirch) - Nowa Cerkiew (Nova Eccelesia 1326, Nova Ecclesie 1355, Nügen-Kirch 1407, Newkirche 1410, Newekirche 1437, Newkirche 1530, Nowi Czierkwie 1570, Nowa Cerkiew 1682, Neukirch 1772, Neukirch Koniggh 1867, Nowacerkiew k. Chojnic, Konihhich Noukirch 1941, Nowa Cerkiew 1945)
- Nowacerkiew Szlachecka
- Nicponia - folwark
Konigortek - Okole
Gr. Paglau (Gross Paglau, Paglau) - Pawłowo (Paulow)
Kl. Paglau (Klein Paglau) - Pawłówko - majątek szlachecki
- Parowa - kolonia Męcikała
Teschen Krug (Teschenkrug) - Techowa karczma (Obecnie miejscowość nie istnieje; na mapach do 1936 r.)
Przizarcz (Przyarcz, Spierewnik) - Przyżarcz (Przyżarcie, Przyziarcie, Sperewnik)
Sternau - Sternowo - folwark Lotynia
Carlsbraa (Karlsbraa) - Zarzecze (Zarzecz)
Zuckau - Żukowo

Mapy

Mapa w skali 1:150.000 z 1802 r.
Mapa w skali 1:100.000 z ok. 1893 r.
Mapa w skali 1:200.000 z 1917 r.
Mapa w skali 1:100.000 z 1921 r.
Mapa w skali 1:100.000 z 1924 r.
Mapa w skali 1:25.000 z 1932 r.
Mapa w skali 1:100.000 z 1936 r.
Mapa w skali 1:25.000 z 1937 r.
Mapa w skali 1:50.000 z 1963 r.
Mapa w skali 1:50.000 z 1982 r.

Księża

Pracujący w parafii

1530 - 1530 - Ks. Hoppe Grzegorz Ołtarzysta (Altarista) [3]
1555 - 1600 Opieka duszp. kapł. z Chojnic
1622 - 1623 - Ks. Jeżewski Stanisław Proboszcz
1639 - 1653 - Ks. Magnuszewski Jan Proboszcz
1661 - 1662 - Ks. Bekierton Wawrzyniec Commendatarius
1662 - 1668 - Ks. Wolnicki Wojciech Commendatarius
1668 - 1676 - Ks. Achtowicz Andrzej Commendatarius
1676 - 1679 - Ks. Dunin Andrzej Parochus
1679 - 1680 - Ks. Smierzycki Adam Karol Commendatarius
1680 - 1699 - Ks. Buława Wojciech Commendatarius
1699 - 1699 - Ks. Żaliński Maciej Commendatarius
1699 - 1735 - Ks. Łącki Stanisław Kazimierz Parochus
1735 - 1740 - Ks. Trzebiatowski Józef Michał Parochus
1740 - 1748 - Ks. Mieliński Szymon Proboszcz
1748 - 1756 - Ks. Montawski Antoni Marceli Parochus
1756 - 1787 - Ks. Borek Marcin Kuratus/Proboszcz
1821 - 1823 - Ks. Seck Karol Piotr Cur.
1824 - 1826 - Ks. Jarosławski Ignacy Cur.
1826 - 1851 - Ks. Jarosławski Ignacy Par. i jednocześnie
1848 - 1849 - Ks. Niklewski Jakub Administrator Brak w Elenchusach
1849 - 1851 - Ks. Piehaczek Konstanty Par. Adm.
1851 - 1873 - Ks. Piehaczek Konstanty Par.
1873 - 1873 - Ks. Szopieraj Jan Par. Adm. Brak w zestawieniu
1873 - 1887 - Ks. Fryntkowski (de) Tomasz Nemezy Par.
1887 - 1889 - Vacat Par.
1889 - 1901 - Ks. Nowak Ignacy Dominik Par.
1901 - 1902 - Ks. Latos Kazimierz Par. Adm.
1902 - 1903 - Ks. Grüning Bernard Par. Adm.
1903 - 1907 - Ks. Masłowski Bolesław Anastazy Par.
1907 - 1923 - Ks. Hoppe Augustyn Par.
1923 - 1931 - Ks. Drążkowski Walerian Par.
1931 - 1939 - Ks. Mańkowski Józef Par.
1940 - 1945 - Ks. Konrad Otto Administrator
1945 - 1949 - Ks. Minett Jan Administrator
1949 - 1957 - Ks. Maliński Wacław Administrator
1957 - 1963 - Ks. Stryszyk Ignacy Administrator
1963 - 1965 - Ks. Mudlaff Wojciech Administrator
1965 - 1969 - Ks. Lemańczyk Józef Administrator
1983 - 1984 - Ks. Lemańczyk Józef Proboszcz
1984 - 1994 - Ks. Mejer Stefan Franciszek Proboszcz
1994 - 2017 - Ks. Kaźmierczak Jarosław Proboszcz
2007 - 2009 - Ks. Orlikowski Radosław Wikariusz
Żródła:
- wykaz księży z lat 1821-1945 wg strony
- Diec. chełmińska Elenchusy 1821 - 1939
- Diec. chełmińska Orędowniki 1920 - 1939, 1945-1951, 1957-1960
- Diec. chełmińska Orędowniki nie był wydawany w latach 1951-1956
- "Echo sepuchralis" J.G. Borka z 1765 r.
Wprowadzić:
- Adiec. gnieźnieńska elenchusy sprzed 1821 r.
- Diec. chełmińska Orędowniki 1961-1992
- Diec. Pelplińska Miesięcznik 1992-2017

Powołania kapłańskie i zakonne

1917 - Ks. Sartowski Dawid Józef
1 kwietnia 1865 - Ks. Sartowski Jan Dawid
19?? - Ks. Schlumm Jan Antoni
19?? - Ks. Wirkus Edmund
19?? - Ks. Pestka Jan
1959 - Ks. Pepliński Henryk
1987 - Ks. Zabrocki Mirosław

Kapłani pochowani w kościele

W kościele nie ma pochowanych żadnych zmarłych.

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

19.06.1873 - Ks. Piehaczek Konstanty
11.12.1945 - Ks. Mańkowski Józef Piotr
28.05.1963 - Ks. Stryszyk Ignacy
30.05.1984 - Ks. Lemańczyk Józef
??.06.1994 - Ks. Mejer Stefan Franciszek

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

W Nowej Cerkwi nie istnieje cmentarz komunalny.

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin.

Najstarsze księgi

 • 1695 r. - dokumentacja wizytacji kanonicznej wspomina jedną księgę metrykalną
 • 1821 r. - ok. marca, księgi sporządzone do tego roku spaliły się wraz z pożarem plebanii
 • 1908 r. - wg "Abhandlungen zur landerkunde der provinz westpreussen" archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1824 r.
- ślubów od 1823 r.
- zgonów od 1823 r.
- duplikaty chrztów od 1823-1840; 1850-1874 r. znajdowały się w sądzie rejonowym w Chojnicach; rocznik 1832 w sądzie rejonowym w Tucholi
- duplikaty ślubów od 1823-1840; 1850-1874 r. znajdowały się w sądzie rejonowym w Chojnicach; rocznik 1832 w sądzie rejonowym w Tucholi
- duplikaty zgonów od 1823-1840; 1850-1874 r.znajdowały się w sądzie rejonowym w Chojnicach; rocznik 1832 w sądzie rejonowym w Tucholi
- chrztów od 1824 r.
- ślubów od 1824 r.
- zgonów od 1823 r.
Z tego zapisu wynika iż zaginęła "Księga chrztów 1823(24)-1827"
- chrztu od 1890 r.
- ślubów od 1884 r.
- zgonów od 1884 r.
Spis nie uwzględnia ksiąg, które w tym czasie były przechowywane w Niemczech.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 708 - W 711a,
tj. 5 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1823-1827
 • Z analizy zdj. 001 następnej księgi wynika i jej początek był zniszczony. Nie można wykluczyć iż pierwotnie obejmowała zapisy od 1823 r. Nie wyklucza tego także brak śladów pisania na odwrocie lewej strony.
 • Wg bazy Pradziad w zasobach AP Bydgoszcz przechowywana jest kopia księgi i jej mikrofilm. Patrz pkt. "3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP".
Księga chrztów 1827-1857 (AD Pelplin W 708)
Pierwszy wpis 10.01.1827 r., ostatni wpis 15.11.1857 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Ta 1827-1857"
- na pierwszej stronie opis " Taufregister 1827-1857"
- układ tabelaryczny odręczny, o zmiennym układzie w czasie, z numeracją aktów i statystyką dla części roczników
- nagłówki w j. łacińskim i niemieckim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. łacińskim i niemieckim
- numeracja stron zgodna z numeracją plików zawierających zdjęcia
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1857-1889 (AD Pelplin W 709)
Pierwszy wpis 27.11.1857 r., ostatni wpis 26.01.1890 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Tauten [?] 1857-1889"
- na pierwszej stronie opis " Taufbuch 1857-1889"
- układ tabelaryczny odręczny, z numeracją aktów i statystyką
- numeracja aktów stanowi kontynuację zapisów z poprzedniej księgi.
- nagłówki w j. niemieckim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. niemieckim
- brak numeracji stron
- dla dzieci nieślubnych znak krzyża w kolumnie "Ojciec"
- pojedyncze wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1890-1913 (w parafii)
Pierwszy wpis 05.01.1890 r., ostatni wpis 22.08.1913 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- układ tabelaryczny drukowany, z numeracją aktów
- nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. łacińskim
- numeracja stron zgodna z numeracją plików zawierających zdjęcia
- zawiera adnotacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
- dla dzieci panieńskich w kolumnie "partis" pozostawiono puste miejsce lub wstawiono kreskę
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- w kolumnie "adiotationes" wpisane są daty zbliżone do dat urodzenia i chrztu. Jaki był tego cel ? Sprawa do wyjaśnienia
Księga chrztów 1913-1947 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 09.09.1913 r., ostatni wpis 13.09.1947 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- układ tabelaryczny drukowany, z numeracją aktów
- numeracja aktów cięgła względem poprzedniej księgi
- nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. niemieckim, polskim i łacińskim
- numeracja stron zgodna z numeracją plików zawierających zdjęcia
- zawiera adnotacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
- dla dzieci panieńskich w kolumnie "partis" pozostawiono puste miejsce lub wstawiono kreskę
- brak wpisów w okresie listopad 1939 - styczeń 1940 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- zdj. 133b; odręczna notatka w naglówku strony Przetłumaczyć
- na str 196 i 197 (zdj. 196 i 197); zapisane zostały akty chrztu dzieci urodzonych we wcześniejszych latach.
- zdj. dok05 i dok06; dokumenty w j. łacińskim z 1844 r. Przetłumaczyć
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga przyjęć do I Komunii 1921-1953 (w parafii)
Pierwszy wpis - brak danych, ostatni wpis - brak danych.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Księga przyjęć do Pierwszek Komunii Św. od 1921 r. - 1953 r."
- układ tabelaryczny drukowany, z numeracją wpisów
- nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. niemieckim i polskim
- numeracja stron zgodna z numeracją plików zawierających zdjęcia
- brak danych za lata 1929, 1930, 1939.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1823-1883 (AD Pelplin W 710)
Pierwszy wpis 27.01.1823 r., ostatni wpis 25.11.1883 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Trauregister 1823-1883"
- na pierwszej stronie opis "Tr 1823-1883"
- układ tabelaryczny odręczny zmienny w czasie, z częściową numeracją aktów i bez wyprowadzonej statystyki
- nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. łacińskim i niemieckim
- numeracja stron zgodna z numeracją plików zawierających zdjęcia
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- w części aktów nowożeńcy podpisywali się krzyżykami
Księga ślubów 1884-1947 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 27.01.1884 r., ostatni wpis 30.12.1947 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- układ tabelaryczny drukowany, z numeracją aktów, bez statystyki
- nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. łacińskim i polskim
- numeracja stron zgodna z numeracją plików zawierających zdjęcia
- 1935-36 r. (zdj. 070 i 071)
W ramach prac konserwacyjnych mylnie wszyto jedną kartkę.
- brak wpisów w okresie wrzesień 1939 - marzec 1940 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1823-1876 (AD Pelplin W 711)
Pierwszy wpis 02.01.1823 r., ostatni wpis 03.06.1876 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "To 1823-1876"
- na pierwszej stronie opis "Sterberegister 1823-1876"
- układ tabelaryczny odręczny zmienny w czasie, z częściową numeracją aktów i statystyką
- nagłówki w j. łacińskim przetłumaczyć nagłówki
- wpisy w j. łacińskim i niemieckim
- numeracja stron zgodna z numeracją plików zawierających zdjęcia
- z księgi została wyrwana ostatnia strona, zawierająca informacje uzupełniające o zmarłych. Została ona sfotografowana w następnej księdze (zdj. 000b)
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga zgonów 1876-1884 (AD Pelplin W 711a)
Pierwszy wpis 04.06.1876 r., ostatni wpis 25.01.1884 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "To 1876-1880"
- na pierwszej stronie opis "Totenregister 1876-1880"
- układ tabelaryczny odręczny, z numeracją aktów
- krawędzie pionowe kartek częściowo uszkodzone co skutkuje utratą informacji o numerach aktów
- brak nagłówków
- wpisy w j. niemieckim
- numeracja stron zgodna z numeracją plików zawierających zdjęcia
- zdj. 000b; pokazuje ostatnią stronę poprzedniej ksiegi.
- z księgi została wyrwana ostatnia strona, zawierająca informacje uzupełniające o zmarłych w 1884 r. Nie ma to znaczenia gdyż akty z tego roku zostały przepisane na początku następnej księgi.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga zgonów 1884-1947 (w parafii)
Pierwszy wpis 05.01.1884 r., ostatni wpis 02.01.1948 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- układ tabelaryczny drukowany, z numeracją aktów
- nagłówki w j. łacińskim Przetłumaczyć
- wpisy w j. łacińskim, niemieckim i polskim
- numeracja stron zgodna z numeracją plików zawierających zdjęcia
- w kolumnie "adnotationes" wpisano daty zblizone do daty śmierci Jaki był tego cel?
- 1934 r. (zdj. 117, 118 i 119)
W efekcie prac konserwatorskich w mylnej kolejności wklejono strony 117, 118 i 119. Numeracja stron została naniesiona po pracach konserwatorskich.
- brak wpisów w IV kw. 1939 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- na str. 160 (zdj. 160)
Zamieszczono życiowys ks. Józefa Mańkowskiego, proboszcza par. Nowa Cerkiew.
- na str 172-181 (zdj. 172 do 181)
Zamieszczono spis poległych i pomordowanych podczas wojny 1939-1945.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1823-1840, 1856
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1840
 • zgonów: 1823-1840
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 303/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Nowej Cerkwi
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1823-1840, 1856
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1840
 • zgonów: 1823-1840

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG, okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Trzeźwości
- Bractwa Serca Jezusowego

Komentarz

 • Ogólna ocena zasobów
 • Poszukując krewnych osób z parafii Nowa Cerkiew nie wolno zapominać o konieczności sprawdzenia ksiąg w sąsiednich parafiach: Miejscowość link wewn. do Genepedii, .... i Miejscowość link wewn. do Genepedii (siedziba dekanatu).

USC

Siedziby USC

Lata Siedziba Podległe miejscowości
1874 - 1910 Rytel Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak informacji o zachowanych księgach USC. Okresowo należy sprawdzać stronę. Aktualnie księgi USC wymienione na tej stronie dotyczą innych miejscowości o nazwie "Nowa Cerkiew".

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość: (link zewn. do strony)
Wg bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mokrofilmów ksiąg USC. Okresowo należy sprawdzać stronę. Aktualnie księgi USC wymienione na tej stronie dotyczą innych miejscowości o nazwie "Nowa Cerkiew".

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany

Komentarz

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Nowa Cerkiew