Płochocin woj. kuj.-pom. - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca i Matki Kościoła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Płochocin woj. kuj.-pom. - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca i Matki Kościoła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Płochocin woj. kuj.-pom. - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca i Matki Kościoła o dokumencie.

Płochocin woj. kuj.-pom. - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca i Matki Kościoła; Sanktuarium Maryjne Matki Kościoła

łac.: Parohiae Plochocinensis
Inne nazwy: Parafia Płochcin p.w. św. Wawrzyńca.
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 86-160 Warlubie ; Płochocin
 • tel. 52 332 62 58

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1350 r. - po tym roku nastąpiło utworzenie parafii poprzez wydzielenie jej z Parafii Bzowo
Istniał kościół drewniany
Do proboszcza należały 4 włóki, które dwór uprawiał.
 • 1701 r. - wybudowano kościół w wiązarek
Proboszcz posiadał: 3 włóki w Płochocinie i 1 w Warlubiu, 2 domki w Płochocinie i 1 w Warlubiu
Parafia liczyła 300 dusz.
 • 1888 r. - rezolut rządowy z dn. 29 listopada w sprawie budowy kościoła
 • 1891 r. - wybudowano kościół murowany z wieżą
 • 1??? r. - założono szpital; dwa pokoje dla dwóch rodzin
 • 1927 r. - dn. 29 maja założono Bractwo Różańcowe (wg "Zarysu...")
W 1928 r. liczyło 16 członków
 • 19?? r - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej.
W 1928 r. liczyło 65 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1118
- katolików Niemców 2
- ewangelików Niemców 30
Ogółem 1150 dusz, w tym komunikujących 673.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Ustalić
Bękowo, Krzywin, Płochocin.
 • 1885 r. - wg "Słownika..." Średnia Huta należała do parafii
Bąkowo, Bąkowski Młyn, Błądziejewo, Borowy Młyn, Drogosław, Hammer, Krzywin, Lipinki, Neuhuette, Płochocin, Płochocinek, Rybno, Stara Huta.
 • 1889 r. - wg "Słownika..." Rybno należało do parafii
 • 1890 r. - wg "Słownika..." Stara Huta należała do parafii
 • 1895 r. - wg "Słownika..." Zamczyska należały do parafii
Bąkowo, Bąkowskimłyn, Borowymłyn, Krzewiny, Płochocin, Płochocinek.
Bąkowo, Bąkowskimłyn, Borowskimłyn, Krzewiny, Płochcin, Płochcinek.
Bąkowo, Bąkowski Młyn, Korowy Młyn, Krzewiny, Płochocin, Płochocinek.
Bąkowo, Bąkowski Młyn, Borowy Młyn, Krzewiny, Płochocin, Płochocinek.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 182) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Bąkowo, Bąkowski Młyn, Krzewiny, Płochocin, Płochocinek.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 249) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 252) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 259) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 267) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 273) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 273) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 275) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Bankau - Bąkowo (Bękowo)
- Bąkowskimłyn (Bąkowski Młyn)
Blondziewo - Błądziejewo (folwark Płochocina)
Heidemüchl - Borowy Młyn (Borowymłyn; kolonia)
- Drogosław (osada)
- Hammer
Schrewin - Krzewiny (Krzywin; folwark Płochocina)
Lippinken (Liping, Lippink) - Lipinki (Lypchin, Leipchen, Lipienki, Lipieniek)
Neuhuette - ??????
Gross Plochotschin - Płochocin (Plochozin 1350, Plochoczin 1398, Plochenczen 1425, Plochczen 1481, Plochoczino 1534, Plochocinen, Plochocin, Płochoczyn, Płochoczin)
Kl. Plochotschin - Płochocinek
Ribnosee (Ribno) - Rybno (kolonia do nadleśnictwa Hagen)
Althuette - Stara Huta (kolonia Lipinek)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1583 - 15?? - vacat Opieka Komendarza z Bzowa
1701 - 1702 - Ks. Sienieński Mikołaj Proboszcz
17?? - 1710 - Ks. Borhm Wawrzyniec Administrator
17?? - 1726 - Ks. Lazarowicz Paweł Piotr Proboszcz
1726 - 1756 - Ks. Szuwalski Grzegorz Proboszcz
17?? - 1760 - Ks. Turkowski Mateusz Proboszcz
1761 - 1781 - Ks. Piączkowski Michał Proboszcz
1794 - 1810 - Ks. Świdziński Józef Proboszcz
1810 - 1833 - Ks. Bylang Jan Proboszcz
18?? - 1900 - Ks. Pokorski Bronisław Administrator
1900 - 1928 - Ks. Pokorski Bronisław Proboszcz
1946 - 19?? - Ks. Ponka Klemens Administrator
1949 - 1953 - Ks. Nieberding Henryk Administrator (p. Warlubie)
1958 - 19?? - Ks. Mudlaff Wojciech Administrator
1963 - 19?? - Ks. Kobusiński Marian Administrator
1964 - 1977 - Ks. Żurawski Bogusław Administrator
1977 - 1987 - Ks. Baś Eugeniusz Proboszcz
1990 - 1995 - Ks. Kąkolewski Alojzy Proboszcz
1996 - 2014 - Ks. Wilkowski Stanisław Proboszcz
Uwaga

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1769 r.
- ślubów od 1768 r.
- zgonów od 1779 r.
Skomentować po zweryfikowaniu ksiąg
- chrztów od 1874 r.
- ślubów od 1879 r.
- zgonów od 1893 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 468 - W 474,
tj. 7 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1702-1704 (AD Pelplin W 468) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1705-1729
Brak danych
Księga chrztów 1730-1768 (AD Pelplin brak sygnatury)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1768-1771 (AD Pelplin W 469) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1772-1835
Brak danych
Księga chrztów 1836-1846 (AD Pelplin W 470)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1846-1874 (AD Pelplin W 471)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1874-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozbić" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wprowadzić kolejne księgi
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1741-1768 (AD Pelplin W 468) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1769-1835
Brak danych
Księga ślubów 1836-1878 (AD Pelplin W 472)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1879-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozbić" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wprowadzić kolejne księgi
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1777-1811 (AD Pelplin W 469) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1787-1821 (AD Pelplin brak sygnatury) Wyjaśnić
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wyjaśnić zakres lat względem poprzedniej księgi
Księga zgonów 1836-1855 (AD Pelplin W 473)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1855-1892 (AD Pelplin W 474)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1893-1967 (w parafii) (wpisy po 1967 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozbić" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wprowadzić kolejne księgi
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1823-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1874
 • zgonów: 1823-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 324/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Płochocinie
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1823-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1874
 • zgonów: 1823-1874

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- szpitala
- Bractwa Różańcowego
- Bractwa Trzeźwości
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak jest ksiąg USC Płochocin. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak jest mikrofilmów ksiąg USC Płochocin. Okresowo należy sprawdzać stronę.
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Płochocin