Płochocin woj. kuj.-pom. - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca i Matki Kościoła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Płochocin woj. kuj.-pom. - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca i Matki Kościoła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Płochocin woj. kuj.-pom. - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca i Matki Kościoła o dokumencie.

Płochocin woj. kuj.-pom. - Parafia rz.-kat. pw. św. Wawrzyńca i Matki Kościoła; Sanktuarium Maryjne Matki Kościoła

łac.: Parohiae Plochocinensis
Inne nazwy: Parafia Płochcin p.w. św. Wawrzyńca.
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • Adres: Płochocin 9, 86-160 Warlubie
 • tel. 52 332 62 58

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1350 r. - po tym roku nastąpiło utworzenie parafii poprzez wydzielenie jej z Parafii Bzowo
Istniał kościół drewniany
Do proboszcza należały 4 włóki, które dwór uprawiał.
Świątynia drewniana, p.w. św. Wawrzyńca
Uposażenie parafii stanowiły dwa łany ziemi
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 116 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1701 r. - wybudowano kościół w wiązarek
Wg Repertorium...str 299 kościół p.w. św. Wawrzyńca zbudowany przez Aleksandra Czapskiego, podkomorzego malborskiego i Franciszka Jasińskiego, sędziego ziemskiego puckiego
Istniał kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca - drewniany, zbudowany staraniem Aleksandra Czapskiego, podkomorzego malborskiego
Uposażenie proboszcza składało się z trzech łanów w Płochocinie i jednej we wsi Warlubie. Ponadto dwa domki w Płochocinie i jeden w Warlubiu oraz meszne z wsi parafialnych
Parafia liczyła 300 dusz.
Istniała drewniana plebania a ogrodem i zabudowaniami gospodarczymi
Administrował parafią ks. Böhm Wawrzyniec, dziekan nowomiejski,
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 177)
Świątynia zbudowana z tzw pruskiego muru przez Aleksandra Czapskiego, podkomorzego malborskiego i Franciszka Aleksandra Jasińskiego, sędziego ziemskiego puckiego.
Kościół był pod wezwaniem św. Wawrzyńca i św. Katarzyny. jeszcze nie był konsekrowany
Istniało Bractwo Różańcowe (założone w 1727 r.)
W Bąowie znajdowała się kaplica z obrazem Matki Bożej
Proboszczem był Grzegorz Józef Szuwalski. Jako uposażenie było kilka domów dających czynsz, pewne zapisy na msze, trzy łany ziemi w Płochocinie oraz meszne z wsi parafialnych
Było 350 katolików (wiernych spowiadających się). Luteranie byli w kilku wsiach, ale nie podano ich liczby. Nawróconych 7 osób.
Zabudowania plebańskie zbudowane przez aktualnego proboszcza (w 1724 r.)
Szczegóły w oryginale prot.
Dekret reformacyjny, s. 583-584 oryginału (Akta AD Pelplin, Sygnatura G 56)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 239)
Spisywano księgi metrykalne
W ostatnim roku było 24 ochrzczonych, 8 ślubów i 10 pogrzebów.
Luteran w Płochocinie była jedna rodzina, a w innych wsiach 192 osoby,
Istniał ogrodzony cmentarz
Utrzymanie kościoła należało do parafian i kolatora
Wiernych do spowiedzi na Wielkanoc było 330.
Plebanie i zabudowania gospodarcze zbudowane przez aktualnego proboszcza
Na uposażenie były trzy łany ziemi
Kolator Jasiński okazał wyciąg z akt grodu w Nowem, z którego wynika, że za Stanisława Karkowskiego, biskupa włocławskiego, w 1577 r., parafia w Płochocinie posiadała jeszcze cztery łany położone w dobrach Warlubie.
Proboszcz miał prawo wolnego wyrębu drewna oraz jezioro zwane Psino. Pobierał także meszne
Rektorem kościoła był ks. Pączkowski Michał
W parafii było bractwo różańcowe.
W kościele były nowe organy i ambona
Oryginalny protokół zawiera opisy, spisy itp dotyczące kościoła i parafii
Dekret reformacyjny z dnia27 maja 1766 r., s. 552-553 oryginału (Akta AD Pelplin, sygn. G 61)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 299)
Ogółem było: katolików 413, akatolików 204. Żydów nie było,
Świątynia pod wezwaniem św. Wawrzyńca i św. Katarzyny, dziewicy i Męczennicy, prawa patronatu dziedziców dóbr Płochocin. Wewnątrz drewniana, z zewnątrz z pruskiego muru. Dach kryty dachówką.
Istniało Bractwo Różańcowe założone w 1727 r.
Akatolicy zbierają się na swoje nabożeństwa w jednym z domów w Płochocinku i Krzywinie. Niekiedy z konieczności dzieci chrzczą w kościele parafialnym.
Proboszczem był ks. Pączkowski Michał Józef, (lat 53), pochodzący z Pomorza (rezydował w parafii)
Parafia uposażona była w ziemię oraz zapis z 1728 r. uczyniony przez Franciszka Jasińskiego, sędziego ziemskiego puckiego 500 florenów zabezpieczony na dobrach Płochocin, a także 250 florenów z darowizny Doroty Wyderowna, zabezpieczone na dobrach Franciszka Gardańskiego, mieszczanina z Nowego.
Dekret reformacyjny także wystawiony w Płochocinie 5.II.1781 r., k. 343 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 71.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów ... Cz. III str 236
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1888 r. - rezolut rządowy z dn. 29 listopada w sprawie budowy kościoła
 • 1891 r. - wybudowano kościół murowany z wieżą
 • 1??? r. - założono szpital; dwa pokoje dla dwóch rodzin
 • 1927 r. - dn. 29 maja założono Bractwo Różańcowe (wg "Zarysu...")
W 1928 r. liczyło 16 członków
 • 19?? r - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej.
W 1928 r. liczyło 65 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1118
- katolików Niemców 2
- ewangelików Niemców 30
Ogółem 1150 dusz, w tym komunikujących 673.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Patrz też: Płochocin w BAZIE POMORSKICH CMENTARZY w zasobach PTG
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Ustalić
Bękowo, Krzywin, Płochocin.
Płochocin i Bąkowo
Płochocin, Bękowo, Lipinki, osada młyńska w Bekowie, Borowy Młyn, Krzywim.
Płochocin, Płochocinem, Krzywin, Bąkowo, Lipienki, młyny Bąkowo i Borowiec oraz pustkowia Stara Huta, Nowa Huta, Nowa Huta Homer
Płochocin, Płochocinem, Lipanki, Bękowo, osada młyńska Borowy i Bekowski, folwarki Huta Stara i Huta Nowa oraz Homer
Płochocin, Płochocinek, Krzywin, Błądziejewo, Nowa Wieś, Święta Góra, Lipianki, Młyn Borowy, Hamer, Stara Huta, Nowa Huta, Zamczyska, Bękowo, Młyn Bękowski
 • 1885 r. - wg "Słownika..." Średnia Huta należała do parafii
Bąkowo, Bąkowski Młyn, Błądziejewo, Borowy Młyn, Drogosław, Hammer, Krzywin, Lipinki, Neuhuette, Płochocin, Płochocinek, Rybno, Stara Huta.
 • 1889 r. - wg "Słownika..." Rybno należało do parafii
 • 1890 r. - wg "Słownika..." Stara Huta należała do parafii
 • 1895 r. - wg "Słownika..." Zamczyska należały do parafii
Bąkowo, Bąkowskimłyn, Borowymłyn, Krzewiny, Płochocin, Płochocinek.
Bąkowo, Bąkowskimłyn, Borowskimłyn, Krzewiny, Płochcin, Płochcinek.
Bąkowo, Bąkowski Młyn, Korowy Młyn, Krzewiny, Płochocin, Płochocinek.
Bąkowo, Bąkowski Młyn, Borowy Młyn, Krzewiny, Płochocin, Płochocinek.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 182) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Bąkowo, Bąkowski Młyn, Krzewiny, Płochocin, Płochocinek.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 249) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 252) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 259) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 267) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 273) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 273) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 275) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Bankau - Bąkowo (Bękowo) lub Bąkowo
- Bąkowskimłyn (Bąkowski Młyn)
Blondziewo - Błądziejewo (folwark Płochocina) lub Błądziejewo(Blondziewo, Błądziewno) (wg Słownika 1880 r - par. Płochocin)
Ulengrund - Dębowo (wg Słownika 1881 - par. Płochocin)
Heidemüchl - Borowy Młyn (Borowymłyn; kolonia) (wg Słownika 1880 r - par. Płochocin)
- Drogosław (osada) (wg Słownika 1881 r. par. Płochocin)
Hammer - Hamer (4.)
Mittelhutte - Huta-średnia (6.) (wg Słownika 1882 - par. Płochocin)
Schrewin Patrz też Schrewin - Krzewiny (2.) lub Krzewiny (Krzywin; folwark Płochocina) (wg Słownika 1883 r - par. kat. Płochocin)
Lippinken (Liping, Lippink) - Lipinki (Lypchin, Leipchen, Lipienki, Lipieniek) (wg. Słownika 1884 r. - par. Jeżewo)
Neuhuette - ??????
Gross Plochotschin - Płochocin (Plochozin 1350, Plochoczin 1398, Plochenczen 1425, Plochczen 1481, Plochoczino 1534, Plochocinen, Plochocin, Płochoczyn, Płochoczin)
Kl. Plochotschin - Płochocinek lub Płochocinek (wg. Słownika 1887 r. - par. kat. Płochocin, par. ew. Nowe)
Ribnosee (Ribno) - Rybno (3.) (kolonia do nadleśnictwa Hagen) lub Rybno (wg Słownika 1889 r - par. Płochocin)
Althuette - Stara Huta (2.) (kolonia do Lipinek) lub Stara Huta (wg. Słownika 1890 r. - par. Płochocin)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1583 - 15?? - vacat Opieka Komendarza z Bzowa
1701 - 1702 - Ks. Sienieński Mikołaj Proboszcz
17?? - 1710 - Ks. Boehm Wawrzyniec Administrator
17?? - 1726 - Ks. Lazarowicz Paweł Piotr Proboszcz
1726 - 1756 - Ks. Szuwalski Grzegorz Proboszcz
17?? - 1760 - Ks. Turkowski Mateusz Proboszcz
1761 - 1781 - Ks. Piączkowski Michał Proboszcz
1794 - 1810 - Ks. Świdziński Józef Proboszcz
1810 - 1833 - Ks. Bylang Jan Proboszcz
1843 - 18?? - Ks. Droszewski ????? Administrator
18?? - 1900 - Ks. Pokorski Bronisław Administrator
1900 - 1928 - Ks. Pokorski Bronisław Proboszcz
1937 - 1945 - Ks. Stryczek Jan Proboszcz
1945 - 1946 - Ks. Kończal Sylwester Proboszcz
1946 - 1947 - Ks. Ponka Klemens Administrator
1947 - 1947 - Ks. Szuchmielski Feliks Proboszcz
1947 - 1956 - Ks. Nieberding Henryk Administrator (p. Warlubie)
1956 - 1958 - Ks. Mudlaff Wojciech Administrator
1958 - 1959 - Ks. Nieberding Henryk Administrator
1959 - 1964 - Ks. Kobusiński Marian Administrator
1964 - 1977 - Ks. Żurawski Bogusław Administrator
1977 - 1990 - Ks. Baś Eugeniusz Proboszcz
1990 - 1995 - Ks. Kąkolewski Alojzy Proboszcz (Konkolewski wg strony www diecezji)
1995 - 1995 - Ks. Kita Andrzej Proboszcz
1995 - 1996 - Ks. Fierek Andrzej Proboszcz
1996 - 2021 - Ks. Wilkowski Stanisław Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1769 r.
- ślubów od 1768 r.
- zgonów od 1779 r.
Skomentować po zweryfikowaniu ksiąg
- chrztów od 1874 r.
- ślubów od 1879 r.
- zgonów od 1893 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 468 - W 474,
tj. 7 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1702-1704 (AD Pelplin W 468) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1705-1729
Brak danych
Księga chrztów 1730-1768 (AD Pelplin brak sygnatury)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1768-1771 (AD Pelplin W 469) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1772-1835
Brak danych
Księga chrztów 1836-1846 (AD Pelplin W 470)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1846-1874 (AD Pelplin W 471)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1874-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozbić" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wprowadzić kolejne księgi
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1741-1768 (AD Pelplin W 468) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1769-1835
Brak danych
Księga ślubów 1836-1878 (AD Pelplin W 472)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1879-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozbić" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wprowadzić kolejne księgi
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1777-1811 (AD Pelplin W 469) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1787-1821 (AD Pelplin brak sygnatury) Wyjaśnić
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wyjaśnić zakres lat względem poprzedniej księgi
Księga zgonów 1836-1855 (AD Pelplin W 473)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1855-1892 (AD Pelplin W 474)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1893-1967 (w parafii) (wpisy po 1967 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozbić" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wprowadzić kolejne księgi
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1823-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1874
 • zgonów: 1823-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 324/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Płochocinie
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1823-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1874
 • zgonów: 1823-1874

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- szpitala
- Bractwa Różańcowego
- Bractwa Trzeźwości
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak jest ksiąg USC Płochocin. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak jest mikrofilmów ksiąg USC Płochocin. Okresowo należy sprawdzać stronę.
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Płochocin