PRADZIAD - Baza danych

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu PRADZIAD - Baza danych. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:PRADZIAD - Baza danych o dokumencie.

PRADZIAD - Baza danych

Baza danych Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego (PRADZIAD) zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego przechowywanych:

- we wszystkich archiwach państwowych (stan na 2008 r.),

- Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie,

- Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi,

- Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu,

- Archiwum Diecezjalnym w Płocku,

- Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie (tylko z dawnej diecezji pińskiej),

- Archiwum Diecezjalnym we Włocławku,

- Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu

- oraz o księgach metrykalnych wyznania mojżeszowego i rzymskokatolickiego przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego m. st. Warszawy - Archiwum (tzw. archiwum zabużańskie - stan na 31.07.2001;

akta te nie są udostępniane do wglądu użytkownikom, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w Prawie o aktach stanu cywilnego - Dz. U. 04.161.1688).

Baza nie zawiera spisu nazwisk występujących w dokumentach bądź informacji o konkretnych osobach.