Pomieczyno - Parafia rz.-kat. pw. św. Józefa

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Pomieczyno - Parafia rz.-kat. pw. św. Józefa. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Pomieczyno - Parafia rz.-kat. pw. św. Józefa o dokumencie.

Pomieczyno - Parafia rz.-kat. pw. św. Józefa

łac. parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • 83-305 Pomieczyno ul. Kartuska 8
 • tel. 58-681 50 22

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1925 r. - w dn. ??? ustanowiono "Stację Duszpasterską (Kurację)"
Informacja z dn. 24.08.1925 r. opublikowana w Orędowniku nr 5/1925 r.
 • 1925 r. - utworzono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 25 róż, razem 375 członków.
 • 1926 r. - wybudowano drewniany kościół (wg strony)
 • 1927 r. - w dn. ??? ustanowiono "Stację Duszpasterską"
Jak to możliwe w świetle informacji z dn. 24.08.1925 r. ? Sprawa do wyjaśnienia
Akt z dn. 15.11.1927 r. opublikowana w Orędowniku nr 11/1927 r.
W "Zarysie..." str. 763/856 wskazany jest ten akt jako ustanawiający Kurację i jednocześnie datę instalacji pierwszego Kuratusa na 1925 r.
 • 1926 r. - zbudowano kościół i poświęcono go.
 • 1927 r. - w dn. 17 listopada utworzono Bractwo Straży Honorowej
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - utworzono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie Kuracji mieszkało:
katolików Polaków - 2400
ewangelików Niemców 10
Ogółem 2410 dusz, w tym 1600 komunikujących.
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka: Patrz Strona
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Pomieczyno, Otałżyno, Barwik, Rąb i część Wilanowa.
Informacja z dn. 24.08.1925 r. opublikowana w Orędowniku nr 5/1925 r.
 • 1927 r. - w dn. ??? przyłączono miejscowości:
- z Parafii Przodkowo
Pomieczyno Szlacheckie, Barwik, Buczno, Czarną Hutę, Hopy, Masłowo, Otałżyno, Rąb, Trzy Rzeki.
Co do Wilanowa: część na wschód od szkoły tak, że szkoła Wilanowo i gospodarze Jan Laskowki, Antoni Dorsz, Wojciech Hirsz I, Antoni Pstrągowski pozostaną przy Parafii Przodkowo; wszyscy zaś którzy na zachód od tej linii mieszkają, będą odtąd należeli do "Kuracji Pomieczyno"
- z Parafii Sianowo
Pomieczyno Królewskie, Hejtus
- z Parafii Kielno
Rąb Kieliński i Zaganik.
- granicę między "Pomieczynem" a Stacją Duszpasterską Łebno ustala się w ten sposób,
że następujące posiadłości: Feliks Miotk (księga gruntowa Łebno 35, 55, 75), Konkol Józef (14), Kożyczkowski Jan (70), Konkol Leon (43), Miotk Jan (122), Cirocki Piotr (130), Blok Juljusz (52, 63), Gruba Antoni (52), Hewelt Jan (1, 94), należeć będą do Stacji Duszpasterskiej Łebno, wszystkie zaś inne posiadłości, położone od tych w stronę Pomieczyna do "Kuracji Pomieczyno"
Akt z dn. 15.11.1927 r. opublikowana w Orędowniku nr 11/1927 r.
Pomieczyno, Barwik, Hejtus, Hopy, Masłowo i Czarnahuta, Rąb, Zagajnik, i Trzyrzeki, Wilanowo i Buczno, Chrabstwo i Łebińskie wybud., Łącznydół, Brazylja i Czyściec, Łebińskahuta, Otalżyno.
Barwik, Brazylia, Chrabstwo, Czarnahuta, Czyściec, Hejtuz, Hopy, Kurmacja, Łączydół, Łebińskahuta, Łebińskie Wybudowanie, Masłowo, Otalżyno, Pomieczyno, Rąb, Trzyrzeki, Wilanowo, Zagajnik.
Barwik, Będargowo, Czarna Huta, Hejtus, Hopy, Kłosowo, Łebno Huta, Masłowo, Otalżyno, Pomieczyno, Rąb, Wilanowo.
Barwik, Brazylia, Hejtus, Hopy, Łebno Huta, Masłowo, Otalżyno, Pomieczyno, Pomieczyno Wybudowania, Rąb, Wilanowo.
Barwik, Będargowo, Brazylia, Hejtus, Hopy, Łebno-Huta, Masłowo, Otalżyno, Pomieczyno, Pomieczyno Wybudowania, Rąb, Wilanowo.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Barwick - Barwik (folw., wg Słownika 1880 - par. Przodkowo) lub Barwik
- Brazylia lub Brazylia (Będargowo)
- Chrabstwo lub Hrabstwo (Łebieńska Huta)
- Czarnahuta lub Czarna Huta (Szarłata)
- Czyściec lub Czyściec (Będargowo)
- Hejtuz lub Hejtus (Haytus) (wg Słownika 1882 - par. Sianowo)
Hoppen Patrz też Hoppen - Hopy
Carwath albo Karwath - Kurmacya może Karwacya Kurmacja
- Łączydół
Lebnoerhütte - Łebińskahuta lub Łebieńska Huta
- Łebińskie Wybudowanie
Butterfass - Masłowo lub Masłowo (Szarłata)
Ottalsin - Otalżyno lub Otalżyno (Pomieczyno)
Pomietschin (Adlige Pomieczyn) Patrz też Pomietschin - Pomieczyn Szlachecki Pomieczyno (Pomięcino 1664) (wg Słownika 1887 - par. kat. Przodkowo)
Romb - Rąb lub Rąb
Dreifliese - Trzy Rzeki Trzyrzeki lub Trzy Rzeki
- Wilanowo lub Wilanowo (Barwik)
Zaganik - Zagajnik

Księża

Pracujący w parafii

20.08.1925 - 1928 - Ks. Bork Franciszek Curatus, ur. 22.04.1888 Ciechocinie pow. morski, św. 29.03.1914, poprz wikary w Papowie Toruńskim, Wudzynie, Barłożnie i Zblewie.
1946 - 1962 - Ks. Jankowski Paweł Administrator
1962 - 1968 - Ks. Szymichowski Bronisław Administrator, ur. 29.4.1916, św. 1948; mian. 1962;
1983 - 1987 - Ks. Szymichowski Bronisław Proboszcz
1990 - 1996 - Ks. Marszall Alojzy Proboszcz, 6.10.1928, 10.5.1956, 1.9.1990; kustosz Kapituły Kolegiackiej Wejherowskiej;
1990 - 1993 - Ks. Szymichowski Bronisław Rezydent, emeryt, 29.4,1916, 4.7.1948, 1990;
01.08.2005 - 2021 - Ks. Zieliński Henryk Proboszcz
01.08.2005 - 2020 - Ks. Marszall Alojzy Emeryt, Prałat [1]

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1927 r.
- ślubów od 1927 r.
- zgonów od 1927 r.
- chrztów od 1927 r.
- ślubów od 1927 r.
- zgonów od 1927 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1925-1979 (w parafii) (wspólnie z Księgą konwersji)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Księga konwersji 1929-1947 (w parafii) (wspólnie z księgą chrzyów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- stanowi ostatnią stronę księgi chrztów 1925-1979
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1925-1972 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1925-2009 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Księgi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

- Apostolstwa Modlitwy
- Bractwa Straży Honorowej
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość