Pruszcz Bagienica - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Pruszcz Bagienica - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Pruszcz Bagienica - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia NMP o dokumencie.

Pruszcz Bagienica pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia NMP

łac.: Parohiae Prustensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 89-522 Pruszcz Bagienica ul. Kościelna 24
 • tel. 52-334 66 06

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1350 r. - w II poł. XIV w. nastąpiło utworzenie parafii poprzez wydzielenie z Parafii Wałdowo
- istniał kościół o konstrukcji drewnianej
- proboszcz posiadał niecałe 3 włóki i 2 ogrody
- dawniej była szkoła
 • 1735 r. - wybudowano drewniany kościół
 • 1736 r. - Założono Bractwo Różańca św. (wg "słownika...)
 • 1737 r. - w dn. 26 sierpnia założono Żywy Różaniec (wg "Zarysu...").
Statut opracowano w dn. 30 listopada 1887 r.
W 1928 r. liczył 91 członków.
 • 1760 r. - przy kościele postawiono murowana dzwonnicę z trzema dzwonami
- w Pruszczu mieszkało 110 katolików i 32 innowierców
- parafia liczyła 244 katolików i 164 innowierców
 • 1790 r. - wybudowano nowy kościół (wg "Słownika..." w 1762 r.)
 • 1853 r. - założono Bractwo Różańcowe (wg "Słownika...")
 • 1867 r. - parafia liczyła 660 dusz.
 • 1886 r. - parafia liczyła 583 dusz.
 • 1887 r. - w dn. 2 lutego założono Bractwo Trzeźwości
 • 1921 r. - w dn. 6 kwietnia nastąpoł pożar wsi i kościoła z 1790 r..
Spaleniu uległy: połowa wieży kościelnej, wnętrze kościoła, trzy budynki proboszczowskie i dach nad chlewem robotniczym. Ostała się tylko kruchta i zakrystia.
Zarządzona została kolekta diecezjalna przeznaczona na odbuowę zniszczeń.
Informacja opublikowana w 'Ordowniku nr 5/1921.
 • 192? r. - odbudowano kościół
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1393
- katolików Niemców 4
- ewangelików Niemców 192
- żydów 1
Ogółem 1590 osób, w tym komunikujących 972.
Kościół filialny
Nie występuje.
 • 1999 r. - wg Spisu... str. 319 istnieje kościół filialny, Narodzenia Najświętrzej Maryi Panny - Pruszcz Bagienica. Występuje też w rocznikach z 2000 r. i 2001 r.
Kościół filialny jest pod tym samym wezwaniem co kościół parafialny, również mieści się pod tym samym adresem. Należy z tego wnioskować, że był to błąd drukarski powielany w kolejnych rocznikach.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1350 r. - w momencie założenia parafia obejmowała miejscowości:
Pruszcz, Kamienica, Bagienica.
Bagienica, Kamienica, Krzywe Kolano, Motyl, Pinkowo i Pruszcz.
Bagienica, Kamienica, Motyl, Pruszcz.
Równocześnie Kamienica jest wymieniana jako przynależna do Parafii Gostycyn Sprawa do wyjaśnienia
Bagienica, Kamienica, Leontynowo, Motyl, Pieńkowo, Pruszcz, Wapiennik.
Bagienica, Motyl, Pieńkowo, Pruszcz, Wapiennik.
Bagienica, Motyl, Pruszcz.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 235) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 334) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 341) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 349) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 360) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 367) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 367) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 369) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Bagnitz - Bagienica
Kamnitz (Camnitz) - Kamienica
Mottillamuchle (Motelmuchle) - Motyl (Motyła)
Prust - Pruszcz (Pruszcz Tucholski (Bagienica), Pruszcz Tucholski, Pruszcz Bagienica)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1??? - 1617 - Ks. Raszkowski Adam ????
16?? - 1653 - Ks. Przyłuski Piotr Proboszcz
16?? - 1695 - Ks. Prusiecki Wawrzyniec ????
1737 - 1744 - Ks. Tomaszewski Wawrzyniec ????
1744 - 1767 - Ks. Gierszewski Wojciech Proboszcz
1752 - 1767 - Ks. Szwemiński Paweł Proboszcz
17?? - 1784 - Ks. Hanzel ????
1784 - 1794 / 1801 - Ks. Hollweg Michał ????
1801 - 1861 - Ks. Grubicki Józef ????
1862 - 1864 - Ks. Zawiszewski Józef ????
1865 - 1871 - Ks. Nelke Augustyn ????
1871 - 1874 - Ks. Borrasch Wiktor Henryk ????
1874 - 1884 - vacat
1884 - 1885 - Ks. Żyłła Karol Michał ????
1885 - 18?? - Ks. Kluck Wojciech ????
1885 - 1925 - Ks. Reymann Władysław Jan Proboszcz
1919 - 1923 - Ks. Ziółkowski Jan Leon Wikary
1923 - 1925 - Ks. Dambek Antoni Wikary
1925 - 1926 - Ks. Papenfus Paweł Wikary
1926 - 1927 - Ks. Czarnecki Józef ????
1927 - 1931 - Ks. Żelazny Marceli Proboszcz
1931 - 1946 - Ks. Brząkała Aleksander Proboszcz
1947 - 1968 - Ks. Bruski Józef Administrator
1983 - 19?? - Ks. Bruski Józef Proboszcz
1983 - 2010 - Ks. Ronowski Mieczysław Proboszcz
2010 - 2014 - Ks. Czarnecki Stefan Proboszcz
Uwagi
Lista księży ustalona na podstawie informacji zawartych na tablicy znajdującej się przy kościele pw. Narodzenia NMP w Pruszczu.

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

14.05.2016 - Ks. Ronowski Mieczysław

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1755 r.
- ślubów od 1752 r.
- zgonów 1752-1774, 1777-1784, 1850-1928
Skomentować po rozpisaniu wszystkich ksiąg
- chrztów od 1849 r.
- ślubów od 1945 r.
- zgonów od 1894 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1217 - W 1219,
tj. 3 woluminy, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1756-1776 (AD Pelplin W 1217) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz:
enthält Kircheninventar 1767
Kościół zawiera spis 1767
Księga chrztów 1777-1840
Brak danych
Księga chrztów 1841-1848 (AD Pelplin W 1218)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1849-1849
Brak danych
Księga chrztów 1850-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Rozpisać księgi

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1752-1776 (AD Pelplin W 1217) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1777-1945
Brak danych
Księga ślubów 1945-???? (w parafii) (wpisy po 1945 r. dostępne tylko w parafii)
Rozpisać księgi

Księgi zgonów

Księga zgonów 1752-1775 (AD Pelplin W 1217) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1776-1784
Brak danych
Księga zgonów 1785-1847 (AD Pelplin W 1219)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1848-1849
Brak danych
Księga zgonów 1850-1941 (w parafii) (wpisy po 1941 r. dostepne tylko w parafii)
Rozpisać księgi

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG, brak na stronie Genealodzy.pl którą należy okresowo sprawdzać.

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały sie księgi lub dokumenty dotyczące:
- Żywego Różańca
- Bractwa Trzeźwości
- Akta wizytacji z 1792 i 1817 r.; istniały jeszcze w 1928 r.

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC Pruszcz Bagienica.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC Pruszcz Bagienica.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość