Puck - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Puck - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Puck - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła o dokumencie.

Puck - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 11?? r. - erygowano parafię
wg Schematyzmu... str. 181 parafię erygowano XII / XIIIw.
 • 12?? r. - istniał już kościół murowany o jednej nawie
 • 13?? r. - nastąpiło dobudowanie dwóch naw oraz podwyższenie wieży
 • 13?? r. - założono szpital św. Jerzego
Wg dokumentu z dn. 20.08.1757 wojewodzina Urszula Przebendowska na Rzucewie szpital na nowo wyposażyła. Ostatni statut datuje się z dn. 12.06 (25.07) 1854 r. Szpital był przeznaczony dla 8 ubogich.
 • 1400 r. - ok. tego roku ufundowano 2 dzwony
 • 1496 r. - usunięto dach potrójny nad trzema nawami i pokryto cały kościół jednym dachem
Kościół był już konsekrowany i rekoncyljowany gdyż przez pewien czas znajdował się w ręku luterskim
Czy zachowały się akta ?
 • 1605 r. - ufundowano kolejny dzwon
Istniały dwie świątynie: parafialna, w mieście, p.w. św. Piotra i Pawła i poza muzami miasta, p.w. św. Jerzego.
Niedawno odbudowano dom proboszcza
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 109 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1660 r. - założono Bractwo Ciała Pańskiego, Miłości Boga i bliźniego, Niepokalanego Poczęcia NMP
Dokument pap. Alekandra III z dn. 24.12.1660 i statutem z dn. 25.03 (adm. 13.04) 1852
-Istniał kościół murowany p.w. św. Piotra i Pawła Apostołów
-Uposażenie proboszcza stanowiły cztery łany ziemi oraz meszne z miejscowości parafialnych
-Zabudowania plebańskie w dobrym stanie
-Dawniej był przytułek i prepozytura św. Jerzego poza miastem - uległy zniszczeniu z powodu wojny. W tym miejscu powstał cmentarz dla akatolików
-Istniał szpital przy Bramie Gdańskiej
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 156
Kościół murowany, z czasów krzyżackich, pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła.
Ołtarz wielki pod wezwaniem św. Trójcy. Pięć ołtarzy bocznych (dokładny opis w oryg. księdze)
Były: wieżyczka nad prezbiterium z jednym dzwonem i dzwonnica osobna murowana, z czterema dzwonami i piątym, który wybijał godziny zegara.
Przy kościele był cmentarz dla katolików
Luteranie posiadali swój cmentarz - za murami miasta, przy bramie gdańskiej, gdzie dawniej znajdowała się kościół parafialny pod wezwaniem św. Jerzego.
Wyznawcy kalwinizmu mieli cmentarz przy bramie młynarzy
Uposażenie kościoła było z zbieranej kolekty oraz z czynszów za domy będące własnością parafii, z racji pogrzebów i z niewielkiego dochodu od zapisanej sumy, co było zapisane w księdze kościelnej.
Spowiadających się na Wielkanoc było 1652 osoby.
W ostatnim roku ochrzczono 92 dzieci, ślubów było 9, zaś pogrzebów 43. Ogółem parafia liczyła 821 mężczyzn, 831 kobiet, chłopców 364, a dziewcząt 452
Luteran: mężczyzn było 84, zaś kobiet 69 osób. Kalwinistów: 3 mężczyzn i 4 kobiety.
Dom proboszcza z pruskiego muru, stary. Podobnie w złym stanie były domy dla wikariuszów, prebendarzy i kaznodziei.
Ze zwyczaju, do odbudowania zabudowań plebańskich byli zobowiązani mieszczenie tego królewskiego miasta, z pomocą innych parafian, co potwierdził w wizytacji generalnej z 1702 r. Krzysztof ze Słupów Szembek
Rektorem kościoła był ks. Goldman Franciszek Adam, lat 53, w parafii od 1765, też tu rezydował. Wikariusze: ks. Netzell Jan Józef - Polak i ks. Rasszkie Karol Walenty - Niemiec.
Oryginalna księga zawiera szereg opisów, wykazów itp dotyczących kościoła i parafii.
Dekret reformacyjny wystawiony 3 II 1766 r. w Pucku, s. 11-12 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 133)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Świątynia murowana, kryta dachówką
Na terenie parafii było: 2013 katolików, spowiadających się 1481, akatolików 281 i 45 Żydów
Parafia prowadziła szkolę w Pucku i w dwóch wsiach.
Prebendy: przy kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego i druga przy kaplicy Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.
Dysydenci poosiadali swój zbór i cmentarz
Żydzi mieli swoją prywatną szkolę.
Proboszczem, z tytułem prepozyta, był ks. Gręca Jan Józef, dziekan pucki i kanonik kruszwicki. Wikariuszem ks. Getzki Bernard
Dekret reformacyjny dla kościoła parafialnego w Pucku, podpisany przez wizytatora Jana Bastkowkiego i sekretarza Jana Bąkowskiego, k. 21-21v oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 72.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych... Cz. III str 241
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1856 r. - założono Bractwo Trzeźwości, dokument z dn. 27.08.1856 r.
 • 1893 r. - rozpoczęto gruntowny remont kościoła
 • 1896 r. - zakończono remont kościoła
Wprowadzono sklepienia.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono Konferencję Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono Towarzystwo Robotników
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
katolików Polaków 5648
katolików Niemców - 211
ewangelików 270
Ogółem 6129 dusz, w tym 5032 komunikujących.
Dekret z dn. 21.12.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1934 r.
Dekret z dn. 26.05.1986 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1986 r.
Wg strony parafii nastąpiło to w dn. 01.06.1986 r.
Dekret z dn. 30.04.2000 r. Odszukać
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Cmentarze parafialne:
- Zatoka
- Przy Dworcu
- Św. Jerzego
Wyszukiwarka grobów: Patrz Cmentarze parafialne w Pucku
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 11?? r. - w momencie erygowania obejmowała
Kępę pucką i swarzewską i sięgała na zachód aż do granic Kasztelanii Białogrodzkiej
Wieś Puck, w pobliżu miasta, Pałczyn, Celbowo, Brozdowo, Palchowo, Brzeźno, Rwedelino, Osłonino, Błądzikowo, Smolno, Żelistrzewo, Sławutowo, Rzucewo, Sławutówko
Potrzebna weryfikacja nazw miejscowości
Puck, Błądzikowo, Osłonino, Zelestrowo (Zelistrzewo), Smolna, Płochowo, Mrzeżyno, Folwark Celbowski, Folwark Mrzeżyński, Brudzewo, Połczyno, Folwark Połczyński, Folwark Rucewski, Sławutowo, Rucewo.
Kruszwica, Rucewo, Ostonino, Beka, Mrzeżyno, Połchowo, Smolno, Żelistowo, Błędnikowo, Celbowo Małe, Słautowie Wielkie, Słautowie Małe, Brudzewo, Połczyno z pustkowiem zwanym Kompin.
Puck, Połczyno, Brzezino, Polchowo, Smolno, Brudzewo, Celbowo, Rucewo i Kruszwica, Żelistrzewo, Błędzikowo, Wielkie Stabułowo, Małe Stabułowo, Osłonino, Rekka.
Puck, Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Mrzezino, Osłanino z Beką, Połchowo, Połczyno, Rzucewo, Sławutówko i Wedlin, Sławutowo, Smolno, Żelistrzewo.
Beka, Mrzezino, Osłonino, Połchowo, Smolno, Widlino.
Dekret z dn. 21.12.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1934 r.
Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Celbówko, Połczyno, Puck, Puck-Rozgard, Rzucewo, Sławutowo, Sławutówko, Żelistrzewo.
Żelistrzewo (nr 1 do końca), Rzucewo.
Dekret z dn. 26.05.1986 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1986 r.
Wg strony parafii nastąpiło to w dn. 01.06.1986 r.
Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Celbówko, Połczyno, Puck, Rzucewo, Sławutowo, Sławutówko.
Miejscowości: Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Celbówko, Połczyno, Puck, Rzucewo, Sławutowo, Sławutówko.
Puck - ulice: 1 Maja, 10 Lutego, 12 Marca, Abrahama, Al. Ceynowy, Al. Kościuszki, Al. Lipowa, Armii Wojska Polskiego, Asnyka, Bogusława, Chopina, Derdowskiego, Dunina, Dworcowa, Gdańska, Głogowa, Hallera, Jaśminowa, Judyckiego, Kasztanowa, Kaszubska, Kolejowa, Konopnickiej, Kopernika, Kościelna, Kraszewskiego, Ks. Bernarda Sychty, Łąkowa, Majkowskiego, Matejki, Mestwina, Męczenników Piaśnicy, Mickiewicza, Miotka, Młyńska, Morska, Morskiego Dywizjony Lotniczego, Nesla, Nowa, Nowy Świat, Orzeszkowej, Paderewskiego, Plac Obrońców Wybrzeża, Plac Wolności, Pokoju, Polna, Przebendowskiego, Reja, Sambora, Sędzickiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Sobieskiego, Swarzewska, Topolowa, Wałowa, Waryńskiego, Wejhera, Wejherowska, Zamkowa, Żarnowiecka, Żeromskiego.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Wohnplatz - Beka (Beka tzw Wohnplatz /Abbau albo Wybudowanie do Osłonina) [1] [2]
- Błądzikowo
Brusdau - Brudzewo Bruzdzewo)
Celbau - Celbowo
- Celbówko
- Mrzezino
- Osłanino
- Połchowo
- Połczyno
Putzig - Puck (Putzc 1277, Pusecz 1277, Puczse 1288, Putsk 1288, Pucz 1289, Puzch, Puzik, Panczigkii, Pauzigk, Pautzke, kaszub. Peck)
- Puck-Rozgard
Rutzau - Rzucewo też Rucewo (Rzucow)
Gross Schlatau - Sławutowo (Słabutowo Wielkie, W.Słabutowo)
- Sławutówko
Schmollin - Smolno (Smolin)
- Wedlin też Widlin
Sellistrau (Sellistri) - Żelistrzewo

Księża

Pracujący w parafii

12?? - 1291 - Ks. Lambert Proboszcz
1326 - 1327 - Ks. Stanisław Pleban, poborca dziesięciny w Dekanacie Gdańskim
13?? - 1360 - Ks. Jan Proboszcz
14?? - 1488 - Ks. Witte Jerzy Proboszcz
15?? - 1583 - Ks. Lulowski Maciej Proboszcz
15?? - 1595 - Ks. Culcius marcin Proboszcz
17?? - 1735 - Ks. Gniazdowski Piotr Proboszcz, kanonik włocławski zm. 1735
1735 - 17?? - Ks. Sikorski Piotr Proboszcz
17?? - 1740 - Ks. Szczepański Tomasz Proboszcz, późniejszy kanonik warmiński
17?? - 1750 - Ks. Loga imię Proboszcz
17?? - 1755 - Ks. Goldmann Adam Proboszcz
18?? - 1848 - Ks. Anlauf Franciszek Proboszcz
28.07.1920 - 1928 - Ks. Fittkau Edmund Proboszcz, ur. 11.04.1883 w Bisztynku na Warmii, św. 06.05.1906, poprz wikary Gdańsk (św. Mikołaja i św. Józefa), Żarnowiec, Człuchów, Grudziądz, administratorem w Subkowach, kapelanem w Kamieniu (zakład św. Anny)
19?? - 1928 - Ks. Fischoeder Feliks Wikariusz, ur. 12.11.1897, św. 14.06.1924 poprz wikary w Kowalewie, Toruń (P. Marii) i w Pucku
1946 - 1948 - Ks. Fischoeder Feliks Administrator, dziekan dek. puckiego, członek "Consilium a vigilantia" (1946-63), ur. 12.11.1897, św. 1924;
1948 - 1963 - Ks. Fischoeder Feliks Proboszcz, dziekan (1946-63)
1946 - 19?? - Ks. Liebner Jerzy Wikariusz
1946 - 19?? - Ks. Sobolewski Ludwik Kazimierz Prefekt P. Gimn. Ogólnokształcącego, ur. 25. 7.1872, św. 1925;
1948 - 19?? - Ks. Miotk Paweł Wikariusz
1949 - 19?? - Ks. Wojar Antoni Prefekt P. Szk. Ogólnokszt., ur. 30.8.1886, św. 1918;
1949 - 19?? - Ks. Dykier Paweł Wikariusz
1949 - 19?? - Ks. Sobolewski Ludwik Kazimierz Rezydent, dr prawa kan., emer. prof. (diec. siedlecka), ur. 25. 7.1872;
1953 - 19?? - Ks. Wesołek Edmund Wikariusz, prefekt, ur. 28.10.1916, św. 1950;
1957 - 1958 - Ks. Jabłoński Władysław Wikariusz
1958 - 19?? - Ks. Kobusiński Marian Wikariusz, ur. 27.7.1916, św. 1955;
1958 - 19?? - Ks. Majka Adam Wikariusz, ur. 27.11.1927, św. 1952;
1963 - 1968 - Ks. Lella Mieczysław Wikariusz, ur.23.5.1925, św. 1955, mian. 1960;
1963 - 19?? - Ks. Zyblewski Witold Wikariusz, ur.
1963 - 19?? - Ks. Markowski Gerard Wikariusz, ur. 19.10.1933, św. 1959;
1964 - 1983 - Ks. Fischoeder Feliks Rezydent, radca duchowny (1968-83), ur. 12.11.1897, emeryt. 1964;
1965 - 1966 - Ks. Derenda Józef Wikariusz
1968 - 19?? - Ks. Flemming Edmund Proboszcz, honorowy kapelan papieski (1967-), prodziekan, ur. 28.4.1913, św. 1939, mian. 1964;
1968 - 19?? - Ks. Matuszczak Antoni Wikariusz, ur. 25.8.1933, św. 1965, mian. 1967;
1968 - 19?? - Ks. Regliński Jerzy Wikariusz, ur. 12.11.1928, św. 1956, mian. 1968;
1978 - 1978 - Ks. Ronowski Mieczysław Wikariusz ekonom
1978 - 1983 - Ks. Ronowski Mieczysław Proboszcz
1979 - 1983 - Ks. Śliwa Bogdan Wikariusz, 1.8.1951, 1976, 1979;
1979 - 1983 - Ks. Szymański Marian Wikariusz, 18.4.1952, 1977, 1979;
1982 - 1983 - Ks. Jurkiewicz Jerzy Wikariusz, 9.5.1942, 1973, 1982;
1983 - 1996 - Ks. Felski Jan Proboszcz, dziekan (1987-96), kapelan honor. JSw (1987-93), 8.7.1932, 28.4.1957, 1.7.1983; kan.gre, Kap.Archid. Gdańskiej (1993-96);
1983 - 1987 - Ks. Wiecki Andrzej Wikariusz, 25.12.1953, 1980, 1983;
1987 - 19?? - Ks. Osiński Adzisław Wikariusz, 26.5.1953, 1980, 1987;
1988 - 1993 - Ks. Szamocki Grzegorz Wikariusz, 22.5.1963, 22.5.1988, 1988; od 1992 r. studia ATK;
1990 - 1991 - Ks. Parusiński Marek Wikariusz, 25.9.1959, 1986, 1990;
1991 - 1996 - Ks. Pastewski Piotr Wikariusz, 14.2.1965, 25.5.1991, 1.7.1991;
1992 - 1993 - Ks. Malc Marek Wikariusz, 19.5.1967, 6.6.1992, 1992;
1992 - 1996 - Ks. Zaremba Piotr Wikariusz 10.12.1964 / 10.1.1964, 23.5.1992, 1.7.1992;
1996 - 19?? - Ks. Zdrojewski Adam Wikariusz, 29.11.1966, 18.5.1991, 24.6.1994;
19?? - 2000 - Ks. Wiecki Andrzej Proboszcz, Kanonik
2005 - 2021 - Ks. Kunca Jerzy Proboszcz od 2005-08-15, prałat,
2013 - 2021 - Ks. Przygocki Janusz Wikariusz, od 2013-02-11, św 1994-05-21
2016 - 2021 - Ks. Koszałka Tomasz Rezydent (przebywa za granicą) od 2016-08-26, sw. 1999-06-19
2018 - 2021 - Ks. Błasiak Grzegorz Wikariusz, od 2018-07-01, św 2009-06-13
2019 - 2021 - Ks. Kamiński Leszek Pomoc duszpasterska od 2019-06-24
2020 - 2021 - Ks. Ulasiński Wojciech Wikariusz, od 2020-07-01, św 2006-06-24

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię
- Ks. Judycki Jan Mateusz ur. w Osłaninie, oficjał pomorski 1637-1642 i następnie kamieński (zm. 1567 sic !!!
- Ks. Sikorski Piotr Paweł proboszcz w Pucku, oficjał pomorski (1743-51 i 1758-61)

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1592 r.
- ślubów od 1660 r.
- zgonów od 1660 r.
Z tego zestawienia wynika, że musiały istnieć księgi obecnie uważane za zaginione (wg ponizszego zestawienia) Sprawa do wyjaśnienia
- chrztów od 1846 r.
- ślubów od 1846 r.
- zgonów od 1846 r.
Prawdopodobny błąd edycyjny polegający na przepisaniu danych dot. ksiąg ślubów na pozostałe rodzaje ksiąg. Wcześniejsze księgi były w tym czasie przechowywane w Niemczech.
- chrztów od 1846 r.
- ślubów od 1846 r.
- zgonów od 1846 r.
Komentarz jak w 1993 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1591-1607 (AAD Gdańsk W1220)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1607-1660
Brak danych
Księga chrztów 1660-1693 (AAD Gdańsk W1220)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1694-1749 (AAD Gdańsk W1221)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1741-1754 (AAD Gdańsk W1223) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1754-1757
Brak danych
Księga chrztów 1757-1760 (AAD Gdańsk W1223) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1760-1773
Brak danych
Księga chrztów 1773-1779 (AAD Gdańsk W1223) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1779-1795 (AAD Gdańsk W1224) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1795-1826 (AAD Gdańsk W1225) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1826-1839 (AAD Gdańsk W1226)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1840-1857 (AAD Gdańsk W1227)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1846-1860 (AAD Gdańsk W1228)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1847-1855
Patrz pkt. 3.2. Ksiegi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1858-1882 (AAD Gdańsk W1229)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1860-1874
Patrz pkt. 3.2. Ksiegi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1860-1890 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1891-1903 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1904-1911 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1912-1921 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1921-1928 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1928-1946 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1901-1924 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1888-1923 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga bierzmowanych 1926-1976 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1660-1691 (AAD Gdańsk W1230)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1691-1697
Brak danych
Księga ślubów 1697-1733 (AAD Gdańsk W1230)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1741-1761 (AAD Gdańsk W1230)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1736-1752 (AAD Gdańsk W1231) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1720-1737 (AAD Gdańsk W1222) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1761-1774
Brak danych
Księga ślubów 1774-1779 (AAD Gdańsk W1223) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1779-1795 (AAD Gdańsk W1224) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1795-1825 (AAD Gdańsk W1225) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1826-1842 (AAD Gdańsk W1232)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1843-1882 (AAD Gdańsk W1233)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1847-1855
Patrz pkt. 3.2. Ksiegi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1860-1874
Patrz pkt. 3.2. Ksiegi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1846-1890 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1891-1910 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1910-1922 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1923-1938 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1939-1955 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1660-1737 (AAD Gdańsk W1231) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1737-1740
Brak danych
Księga zgonów 1740-1761 (AAD Gdańsk W1231) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1761-1773
Brak danych
Księga zgonów 1773-1779 (AAD Gdańsk W1223) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1779-1795 (AAD Gdańsk W1224) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1795-1826 (AAD Gdańsk W1225) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1826-1835 (AAD Gdańsk W1234)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1836-1856 (AAD Gdańsk W1235)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1846-1864 (AAD Gdańsk W1236)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1847-1855
Patrz pkt. 3.2. Ksiegi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1857-1890 (AAD Gdańsk W1237)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1860-1874
Patrz pkt. 3.2. Ksiegi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1864-1883 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1891-1904 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1905-1921 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1921-1936 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1937-1955 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1847-1855, 1860-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1847-1855, 1860-1874
 • zgonów: 1847-1855, 1860-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1439/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej Puck
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

1. Księga perceptorum ex expensarum Judiciane capellae 1684-1775
2. Rachunki szpitala św. Jerzego od 17.03.1687
3. Akta dotyczące szpitala św. Jerzego od 1748 r.
4. Akta dotyczące cmentarza od 1748 r.
5. Akta fundacyjne Wejhera, Kaszubowskiego i Judyckiego z XVIII w.
6. Dokument oryginalny włocławskiego biskupa Piotra pod datą Subkowy 8 lutego 1492 r. zawierający ztwierdzenie dla proboszcza żukowskiego Jana Hylgesymona. Niedrukowany.
7. Dokument oryginalny pod datą Lębork 10 maja 1492, zawierający potwierdzenie testamentu przez prob. lęborskiego. Nie drukowany.
Czy się zachowały ?
Księga Bractwa NMP ????-???? (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
- Szpitala św. Jerzego
- Bractwa Ciała Pańskiego, Miłości Boga i bliźniego, Niepokalanego Poczęcia NMP
- Bractwa Trzeźwości
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej
- Konferencji Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
- Towarzystwa Robotników

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość