Reda - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Reda - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Reda - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej o dokumencie.

Reda - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Katarzyny Aleksandryjskiej

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: Parafia Reda p.w. św. Katarzyny, Parafia p.w. św. Katarzyny i Wniebowzięcia NMP, Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Katarzyny
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

[1]

Kościół parafialny
 • 11?? r. - parafię założono pod kon. XII w. (wg strony parafii)
Wybudowano pierwszy kościół. Obecnie w tym miejscu istnieją salki katechetyczne.
Wg Zarysu... str. 738/856 przed XIII w.
 • 13?? r. - w okresie panowania Krzyżaków parafię obsadzali duchowni z tego zakonu
Istniał kościół drewniany.
Proboszcz posiadał niecałe 4 włóki ziemi.
Czy zachowały się akta ?
Wieś w dekanacie puckim
Świątynia drewniana z wieżą
Uposażenie parafii: dwa łany ziemi. Dawniej były trzy łany, ale jeden zawłaszczyli witrykusi.
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 111 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Istniał kościół.
Proboszcz posiadał 4 włóki ziemi.
Jeden proboszcz zarządzał "Parafią Reda" i Parafią Rumia - Podwyższenia Krzyża Świętego
W Zarysie... str. 741 podana jet informacja iż odbyło się to dwukrotnie: w 1683 i 1730 r.
Natomiast z analizy Elenchusów oraz innych źródeł jednoznacznie wynika istnienie filii w Redzie przekształconej następnie w Lokalny wikariat Przeanalizować. Czy było to dwukrotne połączenie czy dwie daty dla wspólnego okresu ?
Parafia liczyła ok. 300 dusz.
Istniał kościół drewniany p.w. św. Katarzyny
Uposażenie proboszcza w cztery łany ziemi oraz meszne z wsi parafialnych
Parafia administrował proboszcz z Rumi
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 155
W tej wsi był kościół filialny parafii Rumia, dawniej parafialny, pod wezwaniem św. Katarzyny.
Świątynia drewniana, chyląca się ku upadkowi. Dzwonnica drewniana z trzema dzwonami.
Istniało Bractwo Różańcowe (założone w 1743 r.)
Dochód kościoła pochodził ze składanych ofiar i z pogrzebów.
Prowadzono księgi metrykalne
Na Wielkanoc spowiadało się 326 mężczyzn, 319 kobiet, ponadto było w parafii 43 chłopców i 54 dziewczęta.
W ciągu roku było 11 chrztów, 2 śluby i 7 pogrzebów.
Luteran mężczyzn było 66, a kobiet 39 oraz 2 kalwinistów. Za czasów ówczesnego proboszcza nawróciły się z luteranizmu 24 osoby
Uposażenie proboszcza składało się z ziemi i dziesięciny (szczegółowo opisane w oryginalnej księdze)
Dekret reformacyjny, wystawiony w Rumii, dnia 1 lutego 1766 r
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 140)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Świątynia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - jako filia parafii Rumia
Zbudowana z pruskiego muru (w 1770 r.), staraniem ówczesnego proboszcza Mikołaja Lerchenfeldt oraz z ofiar.
Proboszcz ten, co w Rumii
Była kaplica we wsi Zagorze, zbudowana przez dziedziców Przebendowskich,
Akatolicy swoich zmarłych chowali na cmentarzu parafialnym.
Dekret reformacyjny dla parafii Rumia i filii Reda z dnia 23 VII 1782 r., wystawiony przez wizytatora i przezeń oraz przez sekretarza podpisany, k. 132-132v. oryg.
Akta w AD Pelplin sygn. G 72.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych... Cz. III str 243
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1852 r. - istniało Bractwo Różańca św. ze statutem z dn. 10.01.1852 r.
W 1928 r. liczyło 200 członków.
 • 1857 r. - w dn. 20 października założono Bractwo Trzeźwości
W 1928 r. liczyło 40 członków.
 • 1887 r. - reerygowano parafię
Prawdopodobnie spłonął całkowicie kościół (wg strony).
 • 1901 r. - rozpoczęto budowę nowego kościoła
Powstał w miejsce kościoła z 1770 r.
 • 1903 r. - zakończono budowę kościoła
Wg strony parafii nastąpiło to w dn. 26.09.1907 r.
 • 1926 r. - w dn. 2 października założono Trzeci Zakon św. Franciszka
W 1928 r. liczył 50 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
katolików Polaków - 2930
katolików Niemców - 50
niekatolików Niemców - 25
Ogółem 3005 dusz, w tym 1750 komunikujących.
Dekret z dn. 15.12.1988 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-12/1988 r.
 • 1999 r. - w dn. 29 sierpnia wydzielono Parafię Rumia - Bł. Edmunda Bojanowskiego
Dekret z dn. 06.08.1999 r. opublikowany w Miesięczniku nr 4-6/2000
Dekret z dn. 20.06.2001 r. opublikowany w Miesięczniku nr 7-9/2001
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz strona
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Cmentarz w Redzie ul. Gdańska
Cmentarz komunalny w Redzie ul. Gniewowska

Zasięg terytorialny

przyłączono miejscowość:
Łężyce.
Reda, Rakowo, Ciechocin, Gniewowo, Zagórze, Łęczyce, Pieleszewo.
Reda (Rheda), Gniewowo, Ciechocino, Zagorze, Rakowo, Lazino, Zbychowo
Reda, Ciechocino, Rekowo, Gniewowo, Młyn Gniewowski, Łężyce, Zagorze, Młym Zamorski, Zbychowo, Pieleszewo, Wyspowo, Szmulta.
Reda, Ciechocino, Rekowo, Zagorz, Pieleszewo, Gniewowo, Łużyce, Wyspowo, Zbychowi, Pańska Wola i Nowy Dwór
 • 1888 r. - wg Słownika... jako filia obejmowała miejscowości:
Reda, Ciechocin wieś i folwark, Rekowo z wybudowaniami, Łężyce, Zagórze, Gniewowo, Pieleszewo, Biała, Szmelca Zagórska, Zbiechowo, Reszki, Pińsk, Nowydwór, Wyspowo, Starapiła, Widlin z łąkami.
przekazano miejscowości:
Łężyce, Zagórze wraz z Szmeltą.
Wg strony parafii nastąpiło to w dn. 1 stycznia 1907 r.
Odszukac dekret
Biała Rzeka, Ciechocin, Gniewowo, Król. Rekowo, Młynki, Nowiny, Nowydwór, Pińsk, Pieleszewo, Reda, Rekowo, Reszki, Wyspowo, Zbychowo
Miejscowości: Ciechocino, Gniewowo, Nowy Dwór, Pieleszewo, Rekowo Dolne i Górne, Reda, Reszki, Zbychowo
Rumia - ulice: Sobieskiego
obejmujące dzielnicę Ciechocino, całą ul. 12 Marca wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Polną, zwaną Betlejem (Ciechocino II). Naturalną granicą oddzielającą Redę i Pleszewo od w/w dzielnic jest rzeka Reda. Granice parafii są następujące:
- od strony południowej: granicę stanowi rzeka Reda
- od strony Wschodniej, zachodniej i północnej: granice niowej parafii przebiegają wzdłuż granic administracyjnych miasta; od wschodniej i północnej strony dochodzą do granic Parafii Rekowo Dolne, od strony zachodnie do granic Parafii Wejherowo-Śmiechowo
Do nowej parafii należy również ul. Kaźmierska za mostem, oddzielona od Redy ul. Mostową
Ulica Pucka do rzeki Reda pozostaje w granicach niniejszej parafii.
Dekret z dn. 15.12.1988 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-12/1988 r.
Asnyka, Buczka, Ceynowy, Derdowskiego, Gdańska, Gniewowska, Jara, Leśna, Łąkowa, 1 Maja, Łososiowa, Norwida, Ogrodowa, Ogrodników (Pieleszewo), Objazdowa, Obwodowa, Podgórna, Poniatowskiego, Pucka (nr 1-7), Rzeczna (Pieleszewo), Słoneczna, Sobieskiego, Spacerowa, Sportowa, Świerczewskiego, Szkolna, Torowa (Pieleszewo), Wejherowska (Pieleszewo), Wawrzyńca (Pieleszewo), Św. Wojciecha, Zawadzkiego, Zbychowska, Zbożowa (Pieleszewo).
Reda - ulice: Asnyka, Buczka, Cechowa, Ceynowy, Derdowskiego, Gdańska, Gniewowska, Jara, Leśna, Łąkowa, Łososiowa, 1 Maja, Norwida, Objazdowa, Obwodowa, Ogrodników, Ogrodowa, Orzeszkowej, Podgórna, Poniatowskiego, Pucka 1-7 i 1-10, Rzeczna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sobieskiego, Spacerowa, Sportowa, Szkolna, Św. Wojciecha, Tenisowa, Torowa, Warzywnicza, Wejherowska, Zawadzkiego, Zbożowa Zbychowska,
Reda Biała Rzeka - ulice: Cegielniana, Dolna, Grunwaldzka 109-139 i 98-150.
Reda - ulice: Asnyka, Buczka, Cechowa, Ceynowy, Derdowskiego, Gdańska, Gniewowska, Jara, Leśna, Łąkowa, Łososiowa, 1 Maja, Norwida, Objazdowa, Obwodowa, Ogrodników, Ogrodowa, Orzeszkowej, Podgórna, Poniatowskiego, Pucka 1-7 i 1-10, Rzeczna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sobieskiego, Spacerowa, Sportowa, Szkolna, Św. Wojciecha, Tenisowa, Torowa, Warzywnicza, Wejherowska, Zawadzkiego, Zbożowa Zbychowska,
Reda Biała Rzeka - ulice: Cegielniana, Dolna, Grunwaldzka 109-139 i 98-150, Owsiana.
 • 1999 r. - w dn. 29 sierpnia do Parafię Rumia - Bł. Edmunda Bojanowskiego przekazano obszar:
Ustalić
Dekret z dn. 06.08.1999 r. opublikowany w Miesięczniku nr 4-6/2000
 • 2001 r. - w dn. ogłoszenia z ambon do Parafii Reda - Antoniego Padewskiego przekazano obszar określony granicami:
- od północy: granica biegnie wzdłuż ul. Szkolnej, która w całości (obie strony) włączona jest do nowej parafii
- od strony wschodniej i zachodniej: granice administracyjne miasta Reda
- od strony południowej: wzdłuż granicy z Parafią Rumia - Bł. Edmunda Bojanowskiego
Dekret z dn. 20.06.2001 r. opublikowany w Miesięczniku nr 7-9/2001
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Weissfluss - Biała Rzeka
Czechozin - Ciechocin
Gnewau - Gniewowo
- Król. Rekowo
- Młynki
- Nowiny
Neuhof - Nowydwór
Pinsk - Pińsk
Pelzau - Pieleszewo
Rheda Patrz też Rheda B. Danzig - Reda (Granslaw 1358, Graniszow 1398, Gralof 1407, Granslow)
Rekau - Rekowo (Rakowo)
Reschke (Reschken) - Reszki
Wispau - Wyspowo
- Zbychowo

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 1583 Ks. Barański Wawrzyniec Proboszcz
1683 - 1877 - filia Patrz Parafii Rumia
10.12.1919 - 1945 Ks. Wiczanowski Leon Proboszcz, ur. 28.05.1879 w Chojnicach, św. 09.04.1905, poprz wikary w Stężycy, Świekatowie, Strzepczu, Gdańsku (św. Mikołaj), Koczale, adm. w Eickfier, wikarym w św. Wojciechu, Żukowie, Pogódkach i Skórczu Wyjaśnić [2], wyjechał do Niemiec, zm. w lipcu 1953 r.
1945 - 1949 Ks. Goetze Arnold Administrator, ur 16.10.1911, św 1935; pochodził z Grudziądza
1949 - 19?? Ks. Skałbania Adam SFS Wikariusz
1950 - 1975 Ks. Goetze Arnold Proboszcz, 16.10.1911, 1935, 1950;(sp. 1983 - mian 1945 r.), 1,5 roku w więzieniu, par. opiekowali się Salezjanie z Rumii, od 1975 r. na emeryturze, zam w Wejherowie, zm. 28.08.1983 poch. w Wejherowie na cm. parafialnym św. Trójcy
1952 - 19?? Ks. Pasierb Janusz Stanisław Wikariusz
1957 - 19?? Ks. Klemp Andrzej Wikariusz
1963 - 1964 Ks. Jeziorski Konrad Wikariusz
1965 - 1969 Ks. Pilacki Henryk Wikariusz
1975 - 1975 Ks. Ziórkowski imię ? Proboszcz,zm. ??.08.1975
1975 - 1978 Ks. Frankenstein Rdmund Proboszcz, zm. w Sępólnie w 1995 r.
09.04.1978 - 01.07.2008 Ks. Potracki Albin Proboszcz, wicedziekan (1983-91) kapelan honorowy JŚw (1987-93), Protonotariusz Apostolski (Infułat) od 2002 r., Prałat, ur. 22.07.1933, pochodził z Kielna, św. 19.01.1951 w Pelplinie, Dyr. Ekonomiczny od 1992; inne funkcje: Schematyzm... str. 185 i Schematyzm... str. 211;
16.06.1978 - 1993 Ks. Lisiński Franciszek Wikariusz, ur. 23.01.1948, św. 27.05.1973 w Pelplinie, radca duchowny (1991); kanonik (1993-)
1979 - 1983 Ks. Franczyk Bronisław Rezydent, student KUL (diec. tarnowska), 16.11.1939, 1964, 1979;
1981 - 1983 Ks. Zygmunt Wojciech Rezydent, 20.8.1935, 1958, 1981; (diec. Tarnowska)
1982 - 1991 Ks. Stefanowski Antoni Wikariusz, 19.4.1940, 1964, 1982;
1982 - 1993 Ks. Stefanowski Antoni Wikariusz, 19.4.1940, 17.5.1964, 1982;
15.03.1982 - nadal Ks. Stefanowski Antoni Rezydent, Kanonik; 19.4.1940, 17.5.1964, 15.3.1982, pomoc w duszpasterstwie;
1985 - 1987 Ks. Siwek Jerzy Rezydent (archidiec. poznańska), 22.4.1940, 1964, 1985;
1986 - 1987 Ks. Majewski Jan Rezydent, 23.1.1950, 1973, 1986;
1989 - 1993 Ks. Małecki Maciej Rezydent, 24.12.1930, 1.1.1954, 1.11.1989 (diec. koszalińsko-kołobrzeska)
1992 - 1993 Ks. Kuzborski Grzegorz Wikariusz, 11.2.1966, 23.5.1992, 1.7.1992;
1995 -1996 Ks. Tokarz Wojciech Wikariusz, 10.7.1970, 27.5.1006, 1.7.1005;
1996 - 19?? Ks. Lisiński Franciszek Wiceproboszcz, ur. 23.01.1948, św. 27.05.1973 w Pelplinie, 15.6.1978 (był wikariuszem), kanonik honor. Kap. Archikat. Gd. (1993-96);
20.05.2008 - 20?? Ks. Pradela Andrzej Pomoc duszpasterska i jednocześnie Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej
01.07.2008 - 2021 Ks. Świątek Marian Proboszcz, Kanonik, ur. 27.11.1937, św. 30.05.1982 w Pelplinie, w latach 1997-2008 pierwszy prob w Chałupach; kanonik
01.07.2008 - 20?? Ks. Potracki Albin Emeryt, Rezydent
09.01.2009 - 20?? Ks. Lisiński Franciszek Rezydent, Kanonik
09.01.2009 - 20?? Ks. Stefanowski Antoni Rezydent, Kanonik, ur. 19.04.1940, św. 17.05.1964 w Pelplinie
01.07.2010 - 20?? Ks. Ronowski Mieczysław Rezydent, Radca duchowny,ur. 25.11.1934, św. 18.01.1959 w Pelplinie
01.07.2011 - 20?? Ks. Soliński Sebastian Wikariusz, ur. 12.05.1983, św. 21.06.2008 w Gdańsku
01.07.2013 - 20?? Ks. Kunicki Mariusz Wikariusz, ur. 08.01.1976, św. 26.06.2004 w Gdańsku
01.07.2018 - 2021 Ks. Staniszewski Michał Wikariusz
01.07.2018 - 2021 Ks. Mruczkowski Henryk Wikariusz
01.07.2018 - 2021 Ks. Labuda Paweł Rezydent
Wyjaśnić zagadnienie funkcji wiceproboszcz. Patrz Ks. Lisiński Franciszek 1996 - 19??

Powołania kapłańskie i zakonne

1959 - Ks. Ronowski Mieczysław

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1745 r.
- ślubów od 1745 r.
- zgonów od 1745 r.
- chrztów od 1880 r.
- ślubów od 1901 r.
- zgonów od 1886 r.
Są to księgi jakie były przechowywane w archiwum parafialnym. Nie uwzględniono ksiąg które były w tym czasie w Niemczech.
- chrztów od 1880 r.
- ślubów od 1901 r.
- zgonów od 1886 r.
Komentarz jak w 1993 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1765-1820
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1820-1823
Brak danych
Księga chrztów 1823-1846
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1765-1820 (AAD Gdańsk W1297)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1826-1848 (AAD Gdańsk W1298) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1849-1856 (AAD Gdańsk W1299) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1862-1886 (AAD Gdańsk W1300)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1880-1900 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1901-1905 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1906-1928 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1929-1946 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1886-1920 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1920-1927
Brak danych
Księga I komunii 1927-1937 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1909-1942 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1744-1819
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1819-1823
Brak danych
Księga ślubów 1823-1846
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1826-1848 (AAD Gdańsk W1298) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1826-1863 (AAD Gdańsk W1301)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1868-1872 (AAD Gdańsk W1301)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1850-1868 (AAD Gdańsk W1302)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1873-1900 (AAD Gdańsk W1303)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1901-1930 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1930-1932
Brak danych
Księga ślubów 1932-1946 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1745-1768
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1758-1809
Brak danych
Księga zgonów 1809-1820
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1820-1823
Brak danych
Księga zgonów 1823-1846
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1826-1849 (AAD Gdańsk W1298) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1850-1856 (AAD Gdańsk W1299) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1826-1854 (AAD Gdańsk W1304)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1855-1885 (AAD Gdańsk W1305)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1886-1900 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1901-1922 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1923-1943 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1943-1945
Brak danych
Księga zgonów 1945-1950 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1765-1820
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1744-1819
 • zgonów: 1745-1768, 1809-1820
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1254/14 Kościół katolicki w Redzie, pow. Wejherowo
oraz
 • urodzeń: 1823-1846
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1846
 • zgonów: 1823-1846
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1440/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej Reda, pow. Puck
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańca św.
- Bractwa Trzeźwości
- Trzeciego Zakonu św. Franciszka

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość