Słownik funkcji kościelnych łac.-pol.

Z Genepedia
Wersja z dnia 09:05, 27 sty 2015 autorstwa Admin (dyskusja | edycje) (1 wersja: import bez historii)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Słownik funkcji kościelnych łac.-pol.. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Słownik funkcji kościelnych łac.-pol. o dokumencie.

Słownik funkcji kościelnych łac.-pol.

Obejmuje wyrazy związane z terminologia kościelną.

Został stworzony do współpracy z szablonami tłumaczenia aktów i dokumentów, jako wyciąg ze słownika Genealodzy.pl, Ornatowski.com, Genpol Zawodów oraz danych pozyskanych z tłumaczonych aktów metrykalnych.

Oznaczenia:

(o) - litera dodawana do wyrazu

(-o) - litera wymieniana w wyrazie


Język łaciński Skrót Język polski
A sacris. - Kapelan
A confessionibus. - spowiednik
Abbas - Opat
Administrator - pełni obowiązki proboszcza w okresie vacatu; tytuł odnosi się także do funkcji szpitalnej, bursy
Admundum Admdum, Adm - Godny (określenie księdza)
Admodum Reverendus Adm Rndus - Przewielebny (określenie księdza)
Admodum Reverendus Pater ARP - Przewielebny Ojciec (określenie księdza)
Anous - Przewielebny (określenie księdza)
Altari(-y)sta - duchowny pełniący obowiązki przy pewnym ołtarzu i pobierający związane z tym dochody
Altarium - ołtarz
annutiatio - zwiastowanie (przy wezwaniu kościoła) powiadomienie (w pozostałych przypadkach)
Antistes - Proboszcz
Augustiniamus - Augustianin
Archidiaconatus - archidiakonatu
Beatae Virginis Mariae BVM. - Najświętszej Marii Panny
Beatae Virginis Mariae Auxilium Christianorum BVM. Auxilium Christianorum - Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych
Beatae Virginis Mariae Claramontana BVM. Claramontana - NMP Jasnogórska
Beata Maria Virgo dolorosa BMV. Dolor. - NMP Boleściwa
Cancu ? - Kanonik
Canonicus Cncus - Kanonik
Capellani - kapelana
Capelanus - Kapelan
Carmalitorum - Karmelitanów
Coll: Infu. Vicaria - wikariusz infułat kolegiaty
Comentazin ? - Komendarz
Commendarius Commend., Comendarius - Komendarz, zarządca (duchowny), tymczasowy administrator beneficjum kościelnego, czasowy administrator (proboszcz)
Commendario - Komendarza
Commissarius - komisarz
Confessarium - spowiednika
Consistorium - Konsystorz
Consistorium Generale - Konsystorz Generalny
Consistorij Generalis Conrij Gnalis - Konsystorza Generalnego
Cooperator Coop. - Wikariusz
Cooperator loci Coop. loci lub Coop. l. - wikariusz miejscowy
Curator Cur. - Proboszcz
Curatum - Plebana
Curatus - faktyczny duszpasterz (proboszcz); opiekujący się Kuracją
Curatus Loci - Pleban miejscowy
Decano - Dziekana
Decanus - Dziekan
Decanus Forancus - Dziekan Foralny
Decollatii Sancti Joanni Baptisti Decoll. S. Joan. Bapt. - Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela?
decretum Judicii Patrimonialis - dekretem Sądu Małżeńskiego
Ecclesia Parochiali - kościele parafialnym
Ecclesiae Eccleae, Eccae, Ea - kościoła
Ecela - kościoła
Episcopus - Biskup
Expositorii Canonicalis EC - kanonik (honorowa godność kościelna, wyróżnienie, połączone z przywilejem noszenia pelerynki)
Frater Fr - Brat (funkcja kościelna)
flaminium - urząd kapłański
Honestus - dostojny znakomity, szanowany (określenie duchownego prawosławnego lub unickiego)
Honorabilis - zaszczytny, czcigodny, dostojny, godny szacunku (określenie wiejskiego plebana, wikariusza)
Illustrissimi Illrimi - Najjaśniejszego (określenie księdza)
Illustrissimo - Prześwietnego, Przesławnego (określenie księdza)
In Communione Sanctae Matris Ecclesiae In Communione Sae Matris Ecclesiae - we wspólnocie Świętej Matki Kościoła
manu propria mp - ręką własną
monasterii mon - opactwa
Mandrita - Pasterz (w latina) używane jako mnich
Mansionarius - mansjonarz; częsty dodatek do wikariusz. Określał wikariusza ze stałym dochodem , często z ziemi.
Nativitatis Beatae Mariae Virginis Nat. BVM. - Narodzenia NMP
Officiali - Oficjała
Officium Consistorij Generalis Officium Conrij Gnalis - Urząd Konsystorza Generalnego
Officium parochiale - Urząd parafialny
Ordinis - Zakonu
Parochia(e) - parafii, parafiach
Parochus P. - Proboszcz
Parochus loci P. Loci - Proboszcz miejscowy
parochiali - proboszcza
Pastor - Pasterz, Proboszcz (ale raczej w rycie protestanckim)
Perillustrem Perillrem - Prześwietnego (określenie księdza)
Plebanus P. - Pleban (proboszcz parafii)
Pontifex - Biskup
Post Visitationem Archipresbiteralem - Po wizytacji archiprezbiteralnej (dekanalnej)
Praeposito Praep., Praepto - Prepozyta
Praepositus Praep., Praepus, Praeptus - Prepozyt (przewodniczący kapituły katedralnej, proboszcz kolegiaty, zastępca opata lub przeora w niektórych zakonach)
Preapositus - Proboszcz mający wikariuszy; najczęściej zarządzał parafią miejską
Prebendarius - prebendarz
Primas - Prymas
Princeps archiepiscoporum - Prymas
Productum Product - Przedłożono
Professus Prof - profes (zakonnik po złożeniu ślubów)
Promotor Pro - Promotor
Proptus ? - Prepozyt
Protektor - opiekun stowarzyszenia, zakonu. Nie administrował tylko reprezentował przed władzą zwierzchnią np. załatwiał sprawy zakonu żeńskiego u biskupa
provisor ecclesia - świecki zarządca kościoła
Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis P. Cor. BVM. - Najczystszego serca NMP
Rector Parochiae - administrator parafii (bez pełnej stałości)
Reverendissimus - przewielebny (tytuł, którym określano duchownego wyższej rangi np. biskupa)
Reverendus Rndus, Rnd9 - Wielebny (opat, biskup sufragan, prałat)
Reverendus Dominus R.D. - Wielebny Ksiądz
reverendi Rndi - wielebnego
revisum - przejrzano
ritus graeci r.g. - obrządku greckiego
ritus graecus r.g. - rytu greckiego; skrót występujacy przy nazwiskach świadków w aktach chrztu
ritus latini rit. lat., r.l. - obrządku łacińskiego
Sacellanus - ksiądz, kapłan
Sacerdos - ksiądz, kapłan
Sacerdote - kapłana
Sacerdotis - księdza
Sancti S. - Świętego (Św.)
Sancti Josephi Sponsi Beatae Virginis Mariae S. Jos. Sp. BVM. - Świętego Józefa Oblubieńca NMP
S. Familia. Curam. Anim. Gerit. Congr. S. Franc. Sal. - Św. Rodziny pod opieką duchową/duszpasterską bractwa Zgromadzenia Św. Franciszka Salezego
Sancti Spiritus S. Spiritus - Świętego Ducha
Sanctissimum Nomen Maria SS. Nomen M. - Najświętsze Imię Maria
Sedis Apostolicae Sed Apostolicae - Stolicy Apostolskiej
Senior - Przeor
Soldatis marianus - sodalicja mariańska
SS.Rosarij - Najświętszego Różańca
Theologia Doctor - doktor (Świętej ???) Teologii
Transfigurationis Domini Nostri Jesu Christi Transfig. D. N.j. Ch. - Przemienienia Pana Naszego Jezusa Chrystusa
U[triusque] I[uris] D[octor] U.I.D. - doktor praw obojga
Venerabilis - od venerabilitas przewielebność (tytuł dostojników duchownych, stosowany dla proboszca lub członka kapituły, kanonik)
Vicarius Vic. lub Vicar. - Wikariusz
Vicarius loci - Wikariusz miejscowy
visitatio - nawiedzenie (przy wezwaniu kościoła), wizytacja lub odwiedziny(w pozostałych przypadkach)
Visitationis Generalis - wizytacji generalnej
Vitricus Eclesie Radlinem - zarządzający kasą kościoła - tu nazwa miejscowości (np. radlińskiego)
Vyscupas - Biskup