Serock - Parafia rz.-kat. pw. Matki Bożej Różańcowej

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Serock - Parafia rz.-kat. pw. Matki Bożej Różańcowej. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Serock - Parafia rz.-kat. pw. Matki Bożej Różańcowej o dokumencie.

Serock - Parafia rz.-kat. pw. Matki Bożej Różańcowej

łac.: Parohiae Serocencis
inne nazwy: Parafia Serock - Niepokalanego Poczęcia NMP
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 86-120 Sereck Pomorski ul. Wyzwolenia 26
 • tel. 52-382 95 19

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 12?? r. - utworzono parafię
 • 1292 r. - najstarsza wiadomość o kościele i proboszczu
 • 1392 r. - ks. Mestwin rozstrzygnął spór między prob. Janem a klasztorem byszewskim o jez. Lubkerose na korzyść zakonników
Wieś należąca należąca do zamku w Jasieńcu.
Świątynia drewniana, częściowo niedawno odbudowana, p.w. św. Szymona i Judy TAdeusza.
Uposażenie parafii: cztery łany ziemi, zabudowania plebańskie i ogród.
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 113 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1682 r. - w dn. 13 maja założono szpital dla 4 ubogich
 • 1686 r. - w dn. 29 września założono Bractwo Różańcowe
W 1928 r. liczyło ok. 100 członków.
Wspomina kościół dawniejszy, kryty deszczułkami, z wieżą czworoboczną i trzema dzwonnicami.
Do proboszcza należały 3 włóki, 2 ogrody i jezioro.
Czy się zachowała ?
 • 1689 r. - wybudowano kolejny kościół
Wg Repertorium...str 122 świątynia pod wezwaniem św. Judy Tadeusza, została zbudowana przez Franciszka Tuchołka, starostę jasieńskiego.
Istniał drewniany kościół p.w. Wszystkich Świętych zmiana wezwania czy błąd ?
Istniało Bractwo różańcowe, zaprowadzone przez Andrzeja Sędkowskiego, przeora chełmińskiego i Kandyda Zagorowskiego, przeora krakowskiego, za aprobatą Konsystorza (Foralnego) Bydgoskiego.
Uposażenie proboszcza składało się z trzech łanów ziemi, dwóch domów dających dochód i własnego jeziora oraz meszne z wsi parafialnych
Plebania drewniana z dwoma ogrodami
Nauczyciel był częściowo opłacany przez bractwo, częściowo przez parafię oraz miał także nieco ziemi.
Był przytułek, zbudowany przez Remigiusza Powalskiego, który też pozostawił dla niego zapis na dobrach Łaszewo
Dekret reformacyjny dla kościoła w Serocku wystawiony w Serocku, dnia 18 maja 1711 r., s. 141-144 (415-418).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 191)
 • 1742 r. - kościół został od fundamentów naprawiony przez aktualnego proboszcza.
Świątynia drewniana, dobrym stanie, fundowana przez nieżyjącego już Jana Franciszka Tuchołkę
Nosiła wezwanie św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza zmiana wezwania czy błąd ?
Świątynia specjalnego uposażenia nie posiadała, tylko ofiary z pogrzebów i z ofiary do skarbony,
Proboszczem był ks. Trechowski Bartłomiej, mający 36 florenów od bractwa i meszne z wsi parafialnych
Było około 500 katolików spowiadających się , jedna rodzina żydowska oraz sporo luteran w poszczególnych wsiach
Było kilka osób nawróconych
Zabudowania plebańskie wzniesione przez aktualnego proboszcza
Oryginał zawiera odpis dokumentu króla Michała [Wiśniowieckiego, z 30 listopada 1670 r., dotyczący uposażenia dla parafi i Serock, (s. 802-805 oryg.)
Oryginał zawiera też odpis z zapisu uczynionego przez Remigiusza Aleksandra Powaltt Powalskiego z 1682r. oraz zapisu z 1691 r. Jana Franciszka Tuchołki, a także Franciszka Pawłowskiego, plebana serockiego z 18 maja 1711 r. Ponadto oświadczenie proboszczów serockich z 1711, 1714, 1715 i 1721 r. o odebraniu należnych zapisów. Aktualny proboszcz także skwitował odebranie powinności (s. 805-807 oryg.)
Dekret reformacyjny, s. 808-812 oryginału (Akta AD Pelplin, Sygn. G 56)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 248)
Akta w AD Pelplin sygn. G 62.
Dzwonnica drewniana z dwoma dużymi dzwonami.
Była kostnica. Cmentarz ogrodzony.
Istniało bractwo różańcowe, założone w 1686 r. przez prowincjała dominikanów Kandyda Zagorowskiego.
Do sakramentów było zobowiązanych 505 osób z kartą i około 50 osób bez karty (co to znaczy?
Spisywano księgi metryk: ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych.
Proboszcz Bartłomiej Trochowski (w parafii id 1732 r.), kanonik kruszwicki i oficjał bydgoski, od 1758 r. zwoływał tu kongregacje dekanalne (czyli został tez dziekanem), rezydujący przy swoim kościele.
Wikariuszem od 1759 r. był ks. Kręciszewski Jan
Oryginalna księga zawiera szereg opisów, spisów itp dotyczących kościoła i parafii
Dekret reformacyjny, k. 26-30 oryginału
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 122)
 • 1789 r. - spłonął kościół
Wg "Słownika..." w 1791 r.
 • 1819 r. - 29 sierpnia wg charakterystyki sporządzonej w parafii do ,,Status kościołów i beneficjów dekanatu świeckiego w 1819 r." (Status ecclesiarum et beneficiorum Decanatus Svecensis anno 1819)
Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
Świątynia parafialna nowa, murowana, zbudowana za ówczesnego proboszcza. Cmentarz ogrodzony murem kamiennym, dla samych katolików.
Istniało bractwo różańcowe
Parafia nie posiadała ziemi, ale były pewne zapisane kapitały.
Proboszcz miał 4 łany ziemi, pobierał też dziesięcinę.
Proboszczem był ks. Prądzyński Józef, dziekan dekanatu świeckiego, wikariatu apostolskiego120. Miał w parafii zarządcę ks. Gosienieckiego Wojciecha, ponieważ sam rezydował w Świeciu.
Na terenie parafii było 650 katolików. W tym 600 osób zobowiązanych do sakramentów.
W ostatnim roku do pierwszej Komunii przyjęto 8 chłopców i 7 dziewcząt.
106 dzieci uczęszczało do szkoły. Nauczyciele: 1 katolik i 5 akatolików
Do kościoła parafialnego w Serocku chodzili także z innych parafii.
Akta w AD Pelplin sygn G 82
Patrz: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych... Cz. III str 264 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1850 r. - brewe papieskie z dn. 26 lutego (adm. 21 grudnia) w sprawie odpustów
 • 1858 r. - dokonano gruntownej restauracji kościoła
 • 1859 r. - w dn. 18 lipca założono Bractwo Trzeźwości (upadło)
 • 1867 r. - w obrębie parafii mieszkało 1801 dusz, w tym 1198 komunikujących
 • 1888 r. - w obrębie parafii mieszkało 1661 dusz
 • 1899 r. - wybudowano nowy budynek szpitalny
 • 1908 r. - odmalowano kościół wewnątrz i na zewnątrz
 • 19?? r. - założono Towarzystwo Ludowe
Prezesem był proboszcz. Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 2869
- katolików Niemców 2
- ewangelików 748
Ogółem 3619 dusz, w tym 2056 komunikujących.
 • 1945 r. - w dn. 9 kwietnia parafia przejęła kościół poewangelicki (wg strony)
Został zbudowany w 1873 r.
Po tym roku zaczął pełnić funkcję kościoła parafialnego
 • 1945 r. - w dn. 5 sierpnia dokonano poświęcenia kościoła poewangelickiego
 • 1981 r. - kościół poewangelicki otrzymał tytuł MB Różańcowej z okazji 300-lecia założenia Bractwa Różańcowego w parafii
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 143 parafia funkcjonowała pw Niepokalanego Poczęcia NMP.
Sprawa do wyjaśnienia
 • 1994 r. - w dn. (brak danych) nadano:
- tytuł Matki Bożej Różańcowej parafii i dawnemu kościołowi protestanckiemu, od czasu II WŚ pełniącemu funkcje kościoła parafialnego
- tytuł Przemienienia Pańskiego jako drugorzędny temuż kościołowi
Dawny kościół parafialny, obecnie wykorzystywany jako filialny, zachowa tytuł Niepokalanego Poczęcia NMP
Dekret z dn. 21.04.1994 r. opublikowany w Miesięczniku nr 4/1994
Kościół filialny w Wudzynie 15?? - 16??
Patrz strona Parafii Wudzyn
Kościół filialny Serock - Niepokalanego Poczęcia NMP 19?? - nadal
 • 1953 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1953 r. str. 58) i wg kolejnych spisów do 1991 r. funkcjonował kościół filialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Serocku.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 143 - kościół filialny Przemienienia Pańskiego.
Sprawa do wyjaśnienia
 • 1995 r. - w dn. 31 maja (wg Spisu... str. 371) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny Niepokalanego Poczęcia NMP - Serock.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz Cmentarnik
Indeksy grobów - Spis pochowanych oraz zdjęcia grobów na wyżej wymienionej stronie
Opis
Cmentarz usytuowany przy kościele filialnym - p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP

Zasięg terytorialny

 • 12?? r. - w momencie utworzenia obejmowała:
Cały obwód kasztelański z miejscowościami później dopiero kościelnymi: Świekatowo, Polskie Łąki, Wudzyn, Bysław i Cekcyn. Nie można wykluczyć, że obejmowała także teren Koronowa po lewej stronie Brdy.
Ustalić
 • 1292 r. - proboszcz miał na swoje utrzymanie zaginioną wieś Lubiechórz nad j. Lubiechórz
To teren Parafii Koronowo w 1928 r.
Ustalić
Ustalić
Ustalić
Ustalić
Serock, Lonin, Łaszewo, Gołuszyce, Nieciszewo, Brzeżno, Łowinek, Glinki, Jasiniec, osada młyńska Liphorz i osada młyńska Chochotek.
konieczna weryfikacja nazw miejscowości
Parafia obejmowała miejscowości:
Brzeźno, Chochołek (młyn), Glinki, Jasiniec, Lipchorz (młyn), Nieciszewo, Łaszewo, Łowin, Łowinek, Serock.
Serock, Łowin, Łaszewo, Gołuszyce, Nieściszewo, Łowinek, Glinki i osady młyńskie Lipchorz i Chochołek.
Serock, Łowinek, Maszewo, Jasieniec Zamkowy, Łowin, Nieciszewo, Brzeźno z dwoma młynami, Wioseczka, Jasieniec Stary, Glinki, Cierplewo Folwarczek, Wielonek Folwarczek, Rudzianek Folwarczek, Lubania Folwarczek, Lipiny Folwarczek oraz nowe kolonie (nie wymienione).
(Meszne z wsi Serock, Jasiniec i osady młyńskiej Jasiniec, Stary Jasiniec, Glinki, Łowinek, Brzeźno, Lewert, Maszewo, Nieciszewo, folwarki Rudzianek i Siurpiszewo)
Łowenek, Łaszewo, Łowen, Nieciszewo, Brzeźno, Jasiniec Zamkowy, Glinki, folwark Stary Jasieniec, Kurpiszewo, młyn zwany Kręgiel, i młyn Jasienecki, folwarki Cierplewo, Wielonek, Lubonia, Lipiny oraz osada Smolniki w lasach starostwa
 • 1819 r. - 29 sierpnia wg charakterystyki sporządzonej w parafii do ,,Status kościołów i beneficjów dekanatu świeckiego w 1819 r." (Status ecclesiarum et beneficiorum Decanatus Svecensis anno 1819) do parafii należały:
Wioski królewskie: Serock, Stary i Nowy Jasieniec, osada młyńska Kręgiel i Jasieniec, Glinki, Corplewo, Pustkowia Korpiszewo, Wątrobowo, Szukaj, Radzinek, Piaseczno i Wielonek; oraz wsie szlacheckie: Łaczewo, Łowin, Nieciszewo, Brzeźno, Łowinek i Pustkowia Pasieka, Lubanie i Lipiny.
 • 1867 r. - wg strony parafia obejmowała miejscowości:
Brzeźno, Cierplewo, Dubielno, Glinki, Kręgiel, Kurpiszewo, Lipiny, Lubania, Łaszewo, Łowin, Łowinek, Nieciszewo, Nowy Jasiniec, Serock, Stary Jasiniec, Wątrobowo, Wielonek.
Brzeźno, Cierplewo, Dubielno, Glinki, Kręgiel, Kurpiszewo, Lipiny, Lubania, Łaszewo, Łowin, Łowinek, Nieciszewo, Nowy Jasiniec, Serock, Stary Jasiniec, Wątrobowo, Wielonek.
Stary Jasieniec
Dekret z dn. 24.03.1926 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1926 r..
Brzeźno, Brzozowo, Cierplewo, Dubielno, Kręgiel (młyn), Kurpiszewo, Lipiny, Lubania, Łaszewo, Łowin, Łowinek, Młyn jasiniecki, Nieciszewo, Nowe Glinki, Nowy Jasiniec, Piaseczno, Pólko (leśnictwo), Rudno (leśnictwo), Rudzynek, Serock, Szukaj, Wątrobowo, Wielonek, Wiktorowo.
- część gminy Łowin w granicach dawniejszych folwarków pod nazwą "Luisenhof"
Dekret z dn. 19.12.1929 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1930 r..
Brzeźno, Cierplewo, Glinki, Łowinek, Lubania-Lipina, Nowy Jasiniec, Piaseczno, Rudzynek, Serock.
Cierplewo, część wsi Glinki
Brzeźno, Glinki, Łowinek, Nowy Jasiniec, Serock.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 149) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Brzeźno, Glinki, Lubania Lipiny, Łowinek, Nowy Jasiniec, Serock, Rudzianek.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 195) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Brzeźno, Glinki, Lipiny, Lubania, Łowinek, Nowy Jasiniec, Serock, Rudzianek.
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 202) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 210) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 214) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 214) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 214) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Briesen - Brzeźno
Birkental - Brzozowo
- Cierplewo
- Chochołek (młyn)
Johannisberg - Dubielno
Glinke - Glinki
Jaschienitz - Jasieniec też Jasiniec też Jasiniec (Jasiniec, Jasnitz, Jassenitz, Jaschnitz, Jaszenyecz)
Kraagel - Kręgiel (młyn)
- Kurpiszewo
- Lipchorz (młyn)
- Lipiny
Liedkesfelde - Lubania
- Lubania Lipiny (Lubania-Lipina)
Laszewo (Laschewo, Lasewo) - Łaszewo (Laschaw, Laschau, Lassew, Lachow)
Luisenhofen (Lowin) - Łowin
Lowinek Patrz też Lowinneck - Łowinek
- Jasieniec młyn (2.) (Młyn jasiniecki)
- Nieciszewo
Glinke-Neu - Glinki nowe (3.) (Nowe Glinki)
- Jasieniec nowy (1.); zamek (3.) (Nowy Jasiniec, zamek jasiniecki)
Sandsee - Piaseczno (4.) i Piaseczno (1.) (osada nad tym jeziorem) lub część wsi Małe Łąkie
Pulkau - Pólko (leśnictwo)
- Rudno (2.) (Leśnictwo król.) lub Rudno(leśnictwo)
- Rudzinek (Rudzynek 1675, Rudzianek)
Schirotzken (1855-1920) Patrz też: Schirotzken - Serock (Sroska 1288, Sroczko 1305 i 1306, Sroczk 1306, Czecherocz 1345, Schroczke 1349, Syroczk 1415, Sieroczko 1583, Sierock 1682, Sierotzken 1789, Serock pomorski, Serock Pomorski)
Jasnitz (Alt Jansitz, Alt-Jaschinitz) - Stary Jasiniec lub Stary Jasiniec
Schukai (Schukay) - Szukaj (wybud. do Serocka; Ostrowy)
Wontrobowo - Wątrobowo (Bunterbow 1773)
- Wielonek lub Wielonek (Cierplewo)
Victorowo - WiktorowoWielonek (Cierplewo) (folwark)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

13?? - 1392 - Ks. Jan Proboszcz
1686 - 1711 - Ks. Pawłowski Bartłomiej Proboszcz
1712 - 1716 - Ks. Baranowski Szymon Proboszcz
1721 - 1732 - Ks. Taliński Jan Proboszcz
1732 - 1776 - Ks. Trochowski Bartłomiej Proboszcz
1776 - 1819 - Ks. Prądzyński Józef Proboszcz
1817 - 1822 - Ks. Gosieniecki Wojciech Zarządca (Proboszcz)
18?? - 1848 - Ks. Dittrich Antoni Administrator
1849 - 1893 - Ks. Lomnitz Józef Proboszcz
18?? - 1893 - Ks. Sarnowski Józef Administrator
1893 - 1928 - Ks. Sarnowski Józef Proboszcz
19?? - 09.04.1945 - Ks. Schwanitz A. Administrator
1946 - 1949 - Ks. Jeka Bolesław Administrator
1953 - 1956 - Ks. Kraszucki Witold Administrator
1956 - 1988 - Ks. Kraszucki Witold Proboszcz
1963 - 1965 - Ks. Kełpin Kazimierz MIC Wikariusz
1967 - 1968 - Ks. Gołąbek Stanisław Wikariusz
1976 - 1983 - Ks. Semmerlink Tadeusz Wikariusz
1985 - 1987 - Ks. Skwiercz Kazimierz Wikariusz
1988 - 1995 - Ks. Kraszucki Witold Rezydent
1988 - 2016 - Ks. Daniszewski Tadeusz Proboszcz
2016 - 2021 - Ks. Cieszyński Dariusz Proboszcz
 • Źródła:
- listę księży z lat 1686-1822 ustalono w oparciu o "Słownik..." str. 271.
-Strona www diecezji

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Kortas Józef
1??? - Ks. Rusnak Jarosław
1??? - Ks. Romanowski Mirosław
1??? - br. Rychlewski Jakub SDS
 • Żródła:
Strona www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1618 r.
- ślubów od 1774 r.
- zgonów od 1774 r.
Wraz z księgą Kircheneinkünfte 1711 (razem 8 tomów) znajdują się od 27.07.1915 r. w AP Gdańsk jako depozyt.
- chrztów od 1886 r.
- ślubów od 1945 r.
- zgonów od 1892 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1389 - W 1396,
tj. 8 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1711-1830 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1831-1844 (AD Pelplin W 1389)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1389 enth. Begräbniskostennachweis bei der Pfarrkirche Serock 1860-1863
1389 W enth zestawienia kosztów pogrzebu do kościoła parafialnego Serock 1860/63
Księga chrztów 1845-1861 (AD Pelplin W 1390)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1861-1886 (AD Pelplin W 1391)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1886-1906 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1906-1944 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1774-1830 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1831-1844 (AD Pelplin W 1392)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1392 enth. Eingangs- u. Ausgangs-Journal der Pfarrei 1849-1855, 1862-1874
1392 W enth wejścia i wyjścia-Journal parafii 1849/55, 1862/74
Księga ślubów 1845-1882 (AD Pelplin W 1393)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1883-1945
Brak danych
Księga ślubów 1945-19?? (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1774-1830 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1831-1844 (AD Pelplin W 1394)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1389 enth. Begräbniskostennachweis d. Pfarrkirche Serock 1849-1860
1389 W enth certyfikacji kosztów pogrzebu przez parafii Serock 1849/60
Księga zgonów 1845-1863 (AD Pelplin W 1395)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 181863-1892 (AD Pelplin W 1396)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1892-1950 (w parafii) (wpisy po 1950 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1823-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1874
 • zgonów: 1823-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 364 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Serocku.
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1823-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1874
 • zgonów: 1823-1874

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Bractwa Różańcowego 1686-1835 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga Bractwa Różańcowego 1851-1945 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dziennik 1849-1874
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańcowego pozostałe lata
- Bractwa Trzeźwości
- Towarzystwa Ludowego
- szpitala

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgosszczy znajdują się księgi USC Serock:
 • urodzeń: 1874-1903
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1939
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1935
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1655/0 Urząd Stanu Cywilnego Serock.
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Serock:
 • urodzeń: 1874-1881
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1881
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1881
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość