Starzyno - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Starzyno - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Starzyno - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła o dokumencie.

Starzyno - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.


Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1584 r. - ufundowano dzwon
Wg Zarysu... str. 521/856 nastąpiło to w XVII w. Uzyskała status filii. Sprawa do wyjaśnienia
Istniał kościół drewniany
Czy zachowały się akta ?
 • 1648 r. - rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła
 • 1649 r. - zakończono budowę kościoła
Wieś należała do klasztoru w Oliwie
Istniał drewniany kościół z wieżą.
Niedawno odbudowano dom proboszcza
Uposażenie stanowił dom z trzema ogrodami, z których jeden nosił nazwę Dwornica
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 109 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Istniał kościół murowany pw. św. Michała i Jana Chrzciciela
Proboszcz posiadał 3 włóki ziemi.
Dla bakałarza istniał domek wraz z ogrodem.
Czy zachowały się akta ?
Wieś opata oliwskiego
Istniał kościół murowany, p.w. św. Michała Archanioła i św. Jana Chrzciciela, zbudowany przez opata Aleksandra Kęsowskiego
Uposażenie proboszcza stanowiły trzy łany ziemi i meszne z wsi parafialnych
Zabudowania plebańskie w ruinie
Parafią opiekował się proboszcz z Mechowej
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 157
 • 1716 r. - wystawiono dokument odpustowy
Kościół murowany, pod wezwaniem świętego Michała Archa-nioła, został wystawiony przez opata Dawida Kensowskiego.
Było bractwo św. Józefa
Dzwonnica murowana z trzema dzwonami. Kostnica murowana.
Dom rektora kościoła był drewniany, ale ten mieszkał w Mechowej, podobnie jak i wikariusz czy organista
W ostatnim roku było 19 chrztów, 1 ślub i 6 pogrzebów. ::::Ogółem mężczyzn 231, kobiet 232, chłopców 98, a dziewcząt 64.
Na Wielkanoc spowiadało się 263 osoby.
Wikariuszem był ks. Poschanan Wojciech
Dekret reformacyjny wystawiony w Mechowej dnia 4 II 1766 r., s. 39-40 oryg.
Oryginalna księga zawiera opisy, spisy itp dotyczące kościoła
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 138)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Świątynia murowana, wzniesiona (w 1649 r.) przez opata oliwskiego Aleksandra Kęsowskiego.
Akatolicy w dobrach Krockau mieli swoje publiczne oratorium, a pochówki ich zmarłych były w wydzielonej części cmentarza parafialnego.
Proboszcz i wikariusz ci sami co w Mechowie
Protokół podpisany w Mechowie dnia 23.III.1781 r. przez wizytatora i sekretarza, k. 56-56v.
Dekret reformacyjny dla kościołów parafialnych w Mechowie i Starzynie, wystawiony dnia 5.VIII.1782 r., wystawiony przez wizytatora, k. 58-58v oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 72.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 243
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1856 r. - założono Bractwo Trzeźwości
W 1928 r. liczyło 50 członków.
Wg Słownika... w 1873 r.
 • 1875 r. - w dn. 26 listopada wystawiono dokument odpustowy
 • 1888 r. - w dn. 18 stycznia reerygowano parafię
Wg Zarysu... str. 521/856 w tym dniu wydano akt.
 • 1927 r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 526 członków.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
katolików polaków - 1843
katolików Nimców - 6
ewsngelików - 161
żydów - 3
Ogółem 2013 dusz, w tym 1324 komunikujących
 • 1993 r. - wg Schematyzmu... str. 214 i w schematyzmie z 1996 r. występuje kaplica publiczna Werblinia (poświecona w 1949 r.).
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Starzyno wieś, Werblina, Domatowo, Kłanino, Parszkowo, Radoszewo (Radessino), Starzyno folwark klasztorny
Starzyno, Pełkowo, Parschowo, Kłanino, Warblino, Domotowo i Piaśnice.
Pelchowo, Parszkowo, Kłaniano, Radoszewo, Starzyno, Warblino, Dolotowo.
Starzyno, Werblino, dwór Starzyński, Kłanino, Rosiewo,

Parskowo oraz dom w lesie zwany Rzemiętowko

 • 1888 r. - wg Słownika... parafia obejmowała miejscowości:
Starzyno z Głuszewem, Kłanin, Parskowo, Polchówko, Polchowski Młyn, Radoszewo, Starzyński Dwór, Sulice, Werblin.
Starzyno z Głuszewem, Kłanino, Parszkowo, Połchowko, Radoszewo, Starzyński Dwór, Sulicice, Werblinia.
Głuszewo, Klanino, Parszkowo, Półchówko, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Sulicice, Werblina.
Głuszewo, Klanino, Parszkowo, Połchówko, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Sulicice, Werblina.
Kłanino, Parszkowo, Połchówko, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Sulicice, Werblina.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Głuszewo (wybud. Starzewa)
- Klanino (Kłanino, Klenin, Clanyn)
Parschkau - Parszkowo (Parsków, Porzkowo)
Buchenrode - Półchówko (Pólchowko, Połchówko)
Raddischau - Radoszewo (Redeszewo, Redysow)
Gross Starsin (Gr. Starsin) Patrz też Gross Starsin - Starzyn (Starin 1220,Staryn 1413, Starzyn, Starzyn Wielki, Starzyno Wlk., Starzyno)
Klein Starsin - Starzyński Dwór
- Sulice (Sulis, Suleczysz, Sillicze, Sulicice)
- Werblina (Messin, Werbelin, Warblino, Werbelyn, Warblin)

Mapy

Aktualna mapa parafii na stronie

Księża

Pracujący w parafii

1921 - 19?? Ks. Bistram Juliusz Jan Wikary
1924 - 1928 Ks. Sieg Jan Proboszcz, ur. 26.01.1879 w Święte pow. złotowski, św. 13.03.1904, poprz, jako wikary w Koczale (Flötenstein), Ostródzie, Stężycy, Tuchomiu i Pucku
1946 - 19?? Ks. Hintz Franciszek Administrator (p. Strzelno)
1946 - 19?? Ks. Wermter Paweł Rezydent, dr. św. teol. (diec. warmińska), ur. 4.3.1900, św. 1924;
1949 - 1958 Ks. Wermter Paweł Administrator, prof., dr. św. teol.(prałatura kłajpedzka), sędzia Biskupiego Sądu Duchownego, ur. 4.3.1900, św. 1924;
1961 - 1968 Ks. Ruciński Wacław Proboszcz, ur. 30.12.1909, św. 1940;
1968 - 1972 Ks. Benkowski Roman Wikariusz
1975 - 1993 Ks. Ebertowski Włodzimierz Proboszcz, 25.4.1933, 28.4.1957, 1975;
1982 - 1983 Ks. Głuszek Tadeusz Wikariusz, 16.8.1947, 1972, 1982;
1987 - 19?? Ks. Linda Stanisław Wikariusz, 2.6.1960, 1987, 1987;
1989 - 1993 Ks. Galiński Andrzej Wikariusz, 12.6.1964, 4.6.1989, 1.7.1989;
1994 - 1996 Ks. Żakowski Władysław Proboszcz, dziekan (1996-), 26.3.1942, 5.6.1966, 24.6.1994, kanonik honor. KAp. Archikat. Gdańskiej (1996-)
1994 - 1996 Ks. Ebertowski Włodzimierz Rezydent, 25.4.1933, 28.4.1957, 24.6.1994, kan. honor. Kapit. Koleg. Wejherowskiej (1996-)
1996 - 19?? Ks. Dąbrowski Daniel Wikariusz, 1.5.1968, 27.5.1995, 27.6.1996;
01.08.2004 - 2021 Ks. Plottke Jan Proboszcz, Kanonik
01.07.2012 - 201? Ks. Tychnowski Wojciech Wikariusz
2020 - 2021 Ks. Sieniawski Krzysztof Wikariusz od: 01.07.2020 r.; poprz. par. 2017-20 Gdańsk Jasień;
Uzupełnić listę księży wg strony

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1827 r.
- ślubów od 1839 r.
- zgonów od 1832 r.
- neocom. od 1896 r.
- conf. od 1888 r.
- chrztów od 1870 r.
- ślubów nie podano
- zgonów od 1885 r.
- chrztów od 1870 r.
- ślubów nie podano
- zgonów od 1885 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1688-1703 (AAD Gdańsk W1580) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1703-1706
Brak danych
Księga chrztów 1706-1727 (AAD Gdańsk W1580) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1727-1774 (AAD Gdańsk W1581) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1774-1777 (AAD Gdańsk W1582)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1777-1783
Brak danych
Księga chrztów 1783-1798 (AAD Gdańsk W1582)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1798-1811
Brak danych
Księga chrztów 1811-1819 (AAD Gdańsk W1582)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1819-1825
Brak danych
Księga chrztów 1825-1858 (AAD Gdańsk W1584) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1827-1845 (AAD Gdańsk W1583)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1846-1869 (AAD Gdańsk W934)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1859-1872 (AAD Gdańsk W1585) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1870-1924 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.
Księga chrztów 1925-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.
Księga chrztów 1939-1957 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1896-1922 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1922-1945
Brak danych
Księga I komunii 1945-1966 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1888-1961 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1688-1701 (AAD Gdańsk W1580) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1701-1706
Brak danych
Księga ślubów 1706-1729 (AAD Gdańsk W1580) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1729-1774 (AAD Gdańsk W1581) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1774-1839
Brak danych
Księga ślubów 1839-1858 (AAD Gdańsk W1584) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1844-1872 (AAD Gdańsk W938)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1859-1939 (AAD Gdańsk W1585) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1939-1975 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1688-1701 (AAD Gdańsk W1580) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1701-1719
Brak danych
Księga zgonów 1719-1729 (AAD Gdańsk W1580) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1729-1733
Brak danych
Księga zgonów 1733-1774 (AAD Gdańsk W1581) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1774-1827
Brak danych
Księga zgonów 1827-1837 (AAD Gdańsk W933)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1832-1858 (AAD Gdańsk W1584) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1838-1882 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1859-1872 (AAD Gdańsk W1585) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1882-1927 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1928-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1939-1979 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Księgi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Trzeźwości
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary
- Stowarzyszenia Młodzieży

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość