Sulęczyno - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Sulęczyno - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Sulęczyno - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy o dokumencie.

Sulęczyno - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy

łac.: Parohiae Suleczynensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Uposażenie stanowiły 4 włóki roli.
Wg strony www diecezji pierwsze wzmianki o parafii sięgają roku 1605, kiedy Reinhold Heidenstein otrzymał zgodę na budowę kościoła w Sulęczynie.
 • 1606 r. - zbudowano kościół drewniany (wg "Słownika...")
Wg schematyzmu z 1867 r. w 1614 r.
Wg Spisu...1995 r. str. 580 pierwszy kościół drewniany wybudowano w latach 1614 - 1616.
Czy zachowały się akta ?
 • 16?? r. - w XVII w. obowiązki duszpasterskie pełnili dominikanie gdańscy
 • 1634 r. - w dn. 4 stycznia założono Bractwo Różańcowe, statut z 15.11.1857 r.
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1634 r. - założono Bractwo Najśw. Imienia Jezus
Nie jest znana data jego upadku.
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1640 r. - kościół uzyskał status parafialnego
Wcześniej był filią Parafii Parchowo (wg "Zarysu...")
Jak to możliwe ?
Świątynia drewniana w dekanacie bytowskim
Było ok 1000 katolików
Proboszczem był ks. Brądwicz Jan
Istniało Bractwo różańcowe.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych ... Cz. I str 171 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a oraz dublet o sygn. G 20b.
Akta wizytacyjne opracowane i wydane przez TN Toruń w serii "Fontes" nr 15 z 1911 r., opublikowane w K-P BC
 • 1710 r. - istniała już szkoła parafialna
Istniał kościół p.w. Świętej Trójcy - drewniany
Uposażenie proboszcza stanowiły cztery łany ziemi oraz prawo połowu ryb zimą i latem w jeziorze. Ponadto proboszcz otrzymywał od fundatora specjalne roczne wynagrodzenie pieniężne.
Proboszczem był ks. Żeromski Marcin.
Organista, czyli nauczyciel, brał wynagrodzenie z pałacu kolatora oraz od parafian
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 159
 • 1711 r. - do 1708 r.; Liber decanalis [Bytoviensis]
Akta w AD Pelplin sygn. G 30b.
Zawiera odpisy wizytacji generalnych i dziekańskich, inwentarze parafialne, kopie bull papieskich i rozporządzeń biskupich. Ks. P. Panske opublikował z niej dokumenty odnoszące się do parafii w TN Toruń „Fontes” 15:1911, s. 820-839, opublikowane w K-P BC
Przeanalizować
Kościół drewniany, pw. Świętej Trójcy.
Brak informacji do którego dekanatu należy parafia
Duszpasterzem był liczący lat 39 ks. Gorlicki Andrzej, ustanowiony tu w 1725 r.
Oryginał protokołu z wizytacji zawiera szczegółowy opis parafii.
Było 632 katolików, akatolików 82, nawróconych od 1720 r. 23 osoby
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 209
Istniał kościół drewniany który, według dokumentu erekcyjnego wyjętego z Archiwum Kapituły Włocławskiej, był erygowany w 1616 r. i wtedy był konsekrowany przez biskupa sufragana Franciszka Łąckiego. Nie podano wezwania świątyni.
W całej parafii było 560 katolików z czego mężczyzn 248, kobiet 312, chłopców 86 i dziewcząt 89.
W ostatnim roku było: chrztów 32, ślubów 3 i pogrzebów 4.
Luteran było 48 osób
Uposażenie w cztery łany ziemi, prawo wyrębu drewna a także prawo połowu ryb w jeziorze zwanym Skarszyno. Zamiast dziesięcin, było meszne.
Rektorem kościoła był Józef ks. Moszarski Antoni (lat 67), w parafii od 1755 r.
Dekret reformacyjny dla parafi i, wystawiony w Sulęczynie dnia 26 II 1766 r., s. 242 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 3 (str. 160)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Kościół parafialny w tej wsi był drewniany, pod wezwaniem Świętej Trójcy.
Było bractwo różańcowe
Proboszczem był ks. Malotka Jan.
Dekret reformacyjny z 17 XI 1780 r., podpisany przez wizytatora J. Gręca k. 59 oryg.
Akta w AD Pelplin sygn. G 69.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 178)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Czy zachowały się akta ?
 • 1780 r. - parafia liczyła 737 katolików i 81 akatolików
 • 1856 r. - założono Bractwo Trzeźwości
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1873 r. - spalił się kościół
 • 1874 r. - wybudowano obecny kościół z kamieni
Wg Spisu...1995 r. str. 580Po spaleniu wybudowano w latach 1872 - 1874 nowy kościół z kamienia, w stylu neogotyckim, który służy do dnia dzisiejszego.
 • 1875 r. - poświęcono kościół
 • 1889 r. - parafia liczyła 3269 dusz
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
katolików Polaków 3312
- katolików Niemców 8
- ewangelików Niemców 60
Ogółem 3380 dusz, w tym 2345 komunikujących
Kościół filialny Węsiory 1995 - nadal
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 210) i wg spisu z 1995 r. funkcjonował jako kaplica publiczna.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 219) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny Węsiory.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz Cmentarz parafialny w Sulęczynie
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1595 r. - w momencie ustaniowienia obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Parchowo:
Ustalić
Sulęczyn, Zdunowice, Żakowo, Podjazy, Kistowo, Węziny, Bigos, Bukowagóra.
Wioski płacące meszne: Sulęcin, Węsory, Zdunowie, Żakowo, Podjazy, Kistowo, Bigos, Bork, Bukowa Góra.
Sulęczyno, Węsiory, Podziary, Bor, Zakowo, Kistowo, Zdunowice, Bukowa Góra, Ostrowite, Kołodzieje, Kistówko, Bielawki, Pustkowo, Chałupy Borowe, Matryc, Zdunowie Małe, Pusta.
Sulęczyn, Zdunowie, Żakowo, Podjazdy, Kistowo, Węsiory. Po powstaniu parafii, doszły jeszcze nowe miejscowości, jak Borek, osada młyńska Podjazy, Bielawki, Zdunowie Małe, Kistówko Ostrowite, Buskowa Góra
Bielawki, Bigus, Borek (Bork), Bork Suleczyński, Borowy Las, Bukowa Góra, Gusta, Kistowo, Kistówko, Kołodzieje (kolonia), Ogonki, Ostrowite, Podjazy, Sulęczyno, Węsiory (Węsiny), Zagóry, Zakowo, Zdunowice Wielkie, Zdunowice Małe.
Bielawki, Bigus, Borek (Bork), Borowy Las, Bukowa Góra, Kistowo, Kistówko, Ostrowite, Podjazy, Sulęczyno, Węsiory (Węsiny), Zakowo, Zdunowice wielkie, Zdunowice Małe.
Winnagóra i wybudowania pod Gowidlinem
Dokument z dn. 14.06.1923 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1924. Opóźnienie wejścia w życie niniejszego dokumentu wynika z faktu iż dopiero w dn. 27 lutego 1924 r. uzyskał on zatwierdzenie Wojewody Pomorskiego.
Bielawki, Bigusewo, Borek, Borowylas, Bukowagóra, Kistowo, Kistówka, Kołodzieje, Ostrowite, Ogonki, Podjazy, Sulęczyno, Węsiory, Wydmuchowo, Zdunowice, Żakowo.
Borówiec wraz z osadnikami mieszkającymi przy drodze do Czarlina
Dekret z dn. 22.12.1928 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1929 r.
Amalka, Augustowo - Wybudowanie, Bielawki, Bigusewo, Borek, Bukowagóra, Chojna, Kłodno, Kistowo, Kistówko, Kołodzieje, Nowe Pole, Nowy Dwór, Nowy Folwark, Ogonki, Ostrowite, Podjazy, Pusta, Sucha, Sulecki Borek, Węsiory, Wydmuchowo, Zagóry, Zimnagóra, Zdunowice, Żakowo.
Wybudowania wsi Węsiory położone po obydwu stronach drogi prowadzącej z Klukowej Huty do Węsior
Dekret z dn. 08.06.1984 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1984 r..
Bielawki, Borek, Borowy Las, Bukowa Góra, Kistowo, Kistówko, Kołodzieje, Ostrowite, Ogonki, Podjazy, Sulęczyno, Wydmuchowo, Węsiory, Zdunowice, Zakowo.
Bielawki, Borek, Borowy Las, Bukowa Góra, Kistowo, Kistówko, Kołodzieje, Ostrowite, Ogonki, Podjazy, Sulęczyno, Wydmuchowo, Węsiory, Zdunowice, Żakowo.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 219) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Zabudowania p. Józefa i Urszuli Hinca z miejscowości Pusta
Dekret z dn. 10.08.1998 r. opublikowany w Miesięczniku nr 7-8/1998
Amalka, Augustowo, Bielawki, Borek, Borowy Las, Bukowa Góra, Kistowo, Kistówko, Kłodno, Kołodzieje, Nowy Dwór, Ostrowite, Ogonki, Podjazy, Sucha, Sulęczyno, Sulęczyński Tartak, Węsiory, Zagóry, Zdunowice, Żakowo.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 308) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 313) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 320) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 331) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 337) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 337) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 339) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Amalka lub Amalka
- Augustowo lub Augustowo (Mściszewice)
Bielawken Patrz też Bielawken - Bielawka lub Bielawki (Kistowo)
- Biguszewo (Bigusewo ,Bigus, Bigos) lub Biguszewo?
Borrek - Borek lub Bork
- Bork Suleczyński
Borrowilas (Kablau) - Borowylas (Borowy Las)
- Bukowagóra lub Bukowa Góra
- Gusta
Kistowen - Kistowo lub Kistowo
Kistowken - Kistówko (Kistówka) lub Kistówko
- Kłodno ? lub Kłodno
- Kołodzieje (kolonia) lub Kołodzieje
- Nowy Dwór lub Nowy Dwór
- Ogonki (wybud. do Zdunowic Wielkich)
- Ostrowite (9.) lub Ostrowite
Podjass - Podjazy (Podyss 1409, Podiss, Podias, Amalienthal)
- Sucha lub Sucha
Sullenschin (Sullentschin) Patrz też Sullenschin - Sulęczyn (mylnie Sulęcin i Sulęczyn; Suleczino 15??, Selenczyni 1659, Suleczyn 1686, Solenczyn 1765, Suleczyno 1780, Sulleczynen, Sullenczyn, Sullenschin) Sulęczyno
- Sulęczyński Tartak
Wensiorri - Węsiory] (Węsiny) lub Węsiory (Węsory)
- Wydmuchowo obecnie Borek Do 31 grudnia 2016 pod nazwą Borek Kamienny
- Zagóry (wybud. do Sulęczyna)
Schakau (Szakau, Szackau) Patrz też Schakau - Zakowo (Żakowo)
- Zdunowice Małe (wybud. do Zdunowic Wielkich) lub Małe Zdunowice
Zdunowitz - Zdunowice Wielkie (Zdunowice, Zdunowie)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1607 - 16?? - Ks. Dybus imię Proboszcz
16?? - 1659 - Ks. Warszawski Albert Proboszcz
16?? - 1685 - Ks. Brądwicz Jan Proboszcz
17?? - 1710 - Ks. Żuromski Marcin Proboszcz
17?? - 1721 - Ks. Gurlicki Andrzej Michał Proboszcz
1738 - 1747 - Ks. Gliński Jan Proboszcz
1749 - 1755 - Ks. Wroński Maciej Proboszcz
17?? - 1766 - Ks. Musiarski Jan Proboszcz
1775 - 1783 - Ks. Malotka Jan Proboszcz
1783 - 1804 - Ks. Rekowski Jan Proboszcz
1805 - 1816 - Ks. Lewiński Jakub Proboszcz
18?? - 1829 - Ks. Chrapkowski Tomasz Proboszcz
18?? - 18?? - Ks. Kubin Wincenty Proboszcz
1871 - 18?? - Ks. Żurawski Franciszek Proboszcz
1887 - 18?? - Ks. Łabuński Franciszek Proboszcz
1913 - 1928 - Ks. Wojtaszewski Jan Proboszcz
1945 - 1952 - Ks. Koliński Marian Administrator
1952 - 1976 - Ks. Koliński Marian Proboszcz
1963 - 19?? - Ks. Petrański Zygmunt Wikariusz
1966 - 1968 - Ks. Augustyniak Bogdan Wikariusz
1969 - 1971 - Ks. Kotewicz Marian Wikariusz
1976 - 1976 - Ks. Więcławek Czesław Wikariusz
1976 - 1984 - Ks. Więcławek Czesław Proboszcz
1979 - 1983 - Ks. Karliński Andrzej Wikariusz
1984 - 1989 - Ks. Kuciński Mieczysław Proboszcz
1989 - 2002 - Ks. Łobocki Zygfryd Proboszcz
1991 - 1995 - Ks. Senger Wojciech Wikariusz
1997 - 2002 - Ks. Kopyto Mirosław Wikariusz
2002 - 2011 - Ks. Łobocki Zygfryd Rezydent, emeryt
2002 - 2021 - Ks. Karliński Andrzej Bolesław Proboszcz
2004 - 2006 - Ks. Trapkowski Wojciech Wikariusz
2006 - 2008 - Ks. Dawid Tomasz Wikariusz
2008 - 2010 - Ks. Krzyżanowski Przemysław Wikariusz
2010 - 2012 - Ks. Glinski Piotr Wikariusz
2012 - 2014 - Ks. Kreft Daniel Wikariusz
2017 - 2021 - Ks. Stoltman Piotr Wikariusz
2021 - 2021 - Ks. Guz Arkadiusz Wikariusz
Uwaga
- Ks. Żuromski czy Żeromski 1702-1725 Sprawa do wyjaśnienia
- Ks. Gurlicki czy Gorlicki 1725-1736 Sprawa do wyjaśnienia
- Ks. Musiarski Jan czy Moszarski Józef 1755-1775 Sprawa do wyjaśnienia

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - o. Korda Alfons OFM
1??? - Ks. Treder Grzegorz CR
1??? - Ks. Kotłowski Leon SDB
1??? - Ks. Kulas Edmund
1??? - Ks. Głodowski Bogusław
1??? - Ks. Wilkowski Stanisław
1??? - Ks. Cichosz Wojciech
1??? - Ks. Kunkel Andrzej CSMA
1??? - o. Jereczek Rafał OP
1??? - Ks. Gliniecki Wojciech
1??? - Ks. Józef Bielau Robert
1??? - Ks. Górny Krzysztof
 • Listę powołań uzupełniono w oparciu o stronę www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1683 r.
- ślubów od 1685 r.
- zgonów od 1706 r.
- chrztów 1890-1930 i od 1931 r.
- ślubów od 1939 r.
- zgonów 1912-1957 i od 1957 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1633 - W 1641,
tj. 9 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1706-1751 (AD Pelplin W 1633) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1752-1804 (AD Pelplin W 1634)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1804-1855 (AD Pelplin W 1635)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1856-1889 (AD Pelplin W 1636)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1890-1961 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1706-1767 (AD Pelplin W 1633) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1767-1855 (AD Pelplin W 1637)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1856-1938 (AD Pelplin W 1638)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1638 Einträge 1913-1930 in polnischer Sprache
W 1638 wpisy 1913-1930 w języku polskim
Księga ślubów 1939-1972 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1758-1819 (AD Pelplin W 1639)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1639 enthält Verzeichnis der Einnahmen und Ausgaben 1794-1822
1639 W zawiera wykaz dochodów i wydatków 1794-1822
Księga zgonów 1820-1866 (AD Pelplin W 1640)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1866-1911 (AD Pelplin W 1641)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1911-1987 (w parafii) (wpisy po 1956 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1254/23 Kościół katolicki w Sulęczynie, pow. Kartuzy
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsku księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG. Okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Wg "Zarysu..." z 1928 r. archiwum parafialne obejmowało:
- Liber perceptorum 1652-1746, expensarum 1683-1822
- Liber proventuum Archiconfraternitastis Sacri Rosati 1757-1852
- Regestrum proventuum eccelesiae Sollecinensis 1740-1851
- Regesrum expansarum Archiconfrat. ss. Rosarii 1643-1822
- Ordo et Officium sacratissimi Rosarii Beatae M.V. 1681
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańcowego
- Bractwa Najśw. Imienia Jezus
- Bractwa Trzeźwości
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Sulęczyno:
 • urodzeń: 1874-1908
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1908
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1908
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sulęczynie
Uwaga
Indeks chrztów i zgonów 1874-1905 (sygn. 2100/94)
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Sulęczyno:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość