Swarzewo - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Swarzewo - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Swarzewo - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia NMP o dokumencie.

Swarzewo - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia NMP

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Uzupełnić historię parafii wg Słownika

Kościół parafialny
 • 1340 r. - po tym roku parafia została erygowana przez Krzyżaków
 • 1421 r. - przed tym rokiem wzniesiono kościół
 • 15?? r. - przez 20 lat kościół znajdował się w reku luterskim
Wg Zarysu... str. 525/856 była filią do kończ XVI w. Sprawa do wyjaśnienia
Czy zachowały się akta ?
Czy zachowały się akta ?
 • 1627 r. - ufundowano dzwon
 • 1632 r. - ufundowano drugi dzwon


Świątynia drewniana
Uposażenie: swa łany ziemi
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 109 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Czy zachowały się akta ?
-Istniał kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
-Świątynia częściowo drewniana, częściowo murowana
-Uposażenie proboszcza stanowiły dwa łany ziemi i meszne z wsi parafialnych
-Istniała szkoła, w której mieszkał organista pełniący też obowiązki nauczyciela.
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 157
 • 1760 r. spalił się dom proboszcza
Swarzewo było wsią królewską z kościołem pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Do Swarzewa należały kościoły filialne w Strzelnie i Łebczu
Na cmentarzu była nowa dzwonnica z dwoma dzwonami. Cmentarz ogrodzony z kostnicą.
Dokumentu erekcyjnego nie było (wojny, czy inne zdarzenia go zniszczyły), ale był zachowany w aktach miejskich Pucka przywilej królewski, wystawiony w Piotrkowie w roku 1648 dla wsi Swarzewo, Grossendorff, Bełcz i Strzelno, zatwierdzający nadanie uposażenia dla kościoła dokonane jeszcze przez Krzyżaków. Było też w tym dokumencie przypomnienie zobowiązujące parafian z Łebcza do zbudowania kościoła i plebanii, a także przestrzegania dawnych zwyczajów.
Brak informacji o konsekracji kościoła
Z wizytacji z czasów, gdy archidiakonem pomorskim był Krzysztof Szembek, późniejszy prymas, można się dowiedzieć, że około 1720 r., kiedy kościół parafialny był zniszczony, proboszcz ówczesny Jan Bogucki wzniósł nowy, ten, który aktualnie istnieje. spr. do wyjaśnienia
Istnialo Bractwo Szkaplerza świętego, założone w 1718 r.
Spisywano metryki
Na uposażenie kościoła składały się dwa domki wystawione na gruncie kościelnym przez Jana i Andrzeja Ciszkowskich, za zgodą proboszcza Jana Boguckiego, dziesięć pni pszczół z ofiary Jerzego Czappa oraz ofiary składane w kościele,
Katolików w parafii było 1133
Luteran było 184 osoby, kalwinistów 18. Nawróciło się za czasów ówczesnego proboszcza 8 osób.
Dla wygody rybaków, w Jastarni Puckiej Urszula Przebędowska, wojewodzina malborska, zbudowała kaplicę prywatną - za zgoda Konsystorza Gdańskiego, na prośbę proboszcza Starzewskiego
Istniał nowy dom proboszcza, odbudowany przez parafian (po spaleniu w 1760 r.)
W ostatnim roku, w parafii Swarzewo i filii Strzelno ochrzczono 60 osób, ślubów było 14, pogrzebów 16.
W całej parafii było: mężczyzn 624, kobiet 714, chłopców 184, dziewcząt 195.
Parafią i filiami administrował Mikołaj Dąb, pochodzący z Warmii, liczący 52 lata, ustanowiony proboszczem w 1742 r., rezydujący na miejscu. Wikariuszem był Jan Makowski, pochodzący z Gdańska, liczący 52 lata.
Dekret reformacyjny dla parafii Swarzewo i kościołów filialnych Strzelno i Bełcz wystawiony w Swarzewie 3 lutego 1766 r., s. 83-84 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 141)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Do parafii Swarzewo należały jako kościoły filialne Strzelno i Łebcz
Dekret reformacyjny dla kościoła parafi alnego w Swarzewie, wystawiony 24 VII 1782 r. podpisany przez wizytatora Jana Bastkowskiego i sekretarza Jana Bąkowskiego, k. 33-33v oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 72.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 242
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1851 r. - założono Bractwo Trzeźwości
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1852 r. - ustanowiono statut Bractwa Szkaplerznego
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1855 r. - w dn. 18 grudnia wydano breve dotyczące odpustu parafialnego
 • 1867 r. - parafia liczyła 2211 dusz
 • 1877 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego z cegły
W dn. 15.09.1877 r. wmurowano kamień węgielny
 • 1880 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1882 r. - w dn. 21 stycznia (adm. 06.02.1882) wydano breve odnośnie odpustu brackiego
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży
Oprócz Chałup istniało w każdej wsi
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
katolików Polaków - 3092
ewangelików Niemców - 16
Ogółem 3108 dusz, w tym 2028 komunikujących.
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Postawiony został w zasięgu Parafii Strzelno ale był filią Parafii Swarzewo ponieważ od 1938 r. zamierzano przyłączyć tę część majętności Poczenino wraz z kościołem do miejscowości Hallerowo, należącej do Parafii Swarzewo.
Stację Duszpasterską (Kurację) Łebcz
Dekret z dn. 20.04.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1937 r.
Wg Orędowniku nr 1/1948 r.
Dekret z dn. 20.12.1947 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1948 r.
[1]
Kościół filialny Łebcz (1575 - ??.01.1931)
Patrz strona Parafii Łebcz.
Kosciół filialny Hallerowo (1935 - 12.02.1947)
Patrz strona Parafii Hallerowo

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Swarzewo, Gnieżdżewo, Wielka Wieś Królewska, należała też wyspa położona w kierunku Helu.
wioski: Swarzewo, Gnieżdżewo, Wielka Wieś (Grossendorf).
oraz rybacy z wsi: Chałupnica (Chałupy), Kuszfeldt, NowaWieś, Jastarnia Pucka, Jastarnia Gdańska czyli Helska.
Swarzewo, Gnieździewo, Grossendorff. Wsie rybackie na Półwyspie Helskim: Jastarnia Pucka, Kusfeld, Chałupy.
 • 18?? r. - wg Słownika parafia obejmowała miejscowości:
Swarzewo, Gwieździewo, Łebcz, Chłapowo, Wielka Wieś, Chałupy, Dana
 • 1904 r. - wg strony parafia obejmowała miejscowości:
Swarzewo, Chłapowo, Chałupy, Gnieżdżewo, Wielkawieś, Łebcz, Dana.
Swarzewo, Chałupy, Chłapowo, Gnieździewo, Łebcz, Dwór Łebcz, Dana, Wielkawieś.
wioskę Łebcz z domenami Łebcz Dwór i Dana
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1937 r. - w dn. 1 lipca brak danych o miejscowościach przekazanych do Kuracji Łebcz
Dekret z dn. 20.04.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1937 r.
Chałupy
Dekret z dn. 20.04.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1937 r.
Chłapowo, Hallerowo, Wiewlką Wieś, Wielką Wieś Hel, Kolonię Rybacką i Dolinę Lipową
Dekret z dn. 20.12.1947 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1948 r.
Gnieżdżewo, Swarzewo.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Zeynowa - Cejnowa Chałupy (Ceynowa)
Chlapau - Chłapowo (Klapow, Chlapów 1583)
Tannenhof - Dana
- Dwór Łebcz
Gnesdau Patrz też Gnesdau - Gnieżdżewo (Gniazdowo, Gnezdau 1583, Gnieżdziewo XIX w., Gnieździewo)
Löbsch Patrz też Löbsch - Lebcz Łebcz (Lepsk 1285, Lebicz, Libize, Lepcz)
Schwarzau (Schwartzau) - Swarzewo (zał. 1340, Swarsnow, Swarszow, Szwarszowo)
Grossendorf - Wielka Wieś (Wielka Wieś Królewska, Wielkawieś)

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 1583 - Vacat Proboszcz
15?? - 1583 - Ks. Krodela Jan Rezydent, stał się apostatą
16?? - 1667 - Ks. Rosenstam Piotr Proboszcz, zm 1667
16?? - 16?? - Ks. Eduardi Kasper Proboszcz
16?? - 16?? - Ks. Diering Jerzy (Michał) Proboszcz
16?? - 1687 - Ks. Axhollz Jan Proboszcz
16?? - 1702 - Ks. Kolmer Stanisław Proboszcz
17?? - 1719 - Ks. Bogunki Jan Proboszcz
07.09.1733 - 1740 - Ks. Haraźniewski Stanisław Proboszcz, dziekan pucki, zm 1740
1742 - 1779 - Ks. Dąmb Mikołaj Proboszcz, dziekan pucki 17?? - 1779, zm ok. 1779
17?? - 02.10.1806 - Ks. Olszewski Jan Proboszcz zm 02.10.1806
18?? - 18?? - Ks. Franciszek Lewiński Proboszcz
1809 - 18?? - Ks. Węsierski Maciej Proboszcz
18?? - 05.02.1820 - Ks. Hasze Michał Proboszcz zm 05.02.1820
18?? - 21.02.1829 - Ks. Stryk Bartłomiej Proboszcz zm 21.02.1829
18?? - 16.02.1831 - Ks. Paraski Jan Proboszcz zm. 16.02.1831
18?? - 28.02.1851 - Ks. Lniski Wincenty Proboszcz zm 28.02.1851
1851 - 1853 - Ks. Maslon Wacław Proboszcz późniejszy kanonik katedralny chełmiński
1853 - 13.09.1868 - Ks. Kapitza Antoni Proboszcz, zm. 13.09.1868
1868 - 30.04.1902 - Ks. Golnik Józef Proboszcz zm. 30.04.1902
23.10.1902 - 19?? - Ks. Hellwig Franciszek z Gersdorf Proboszcz, ur. 15.04.1860, sw. 31.07.1884
13.04.1910 - ??.11.1939 - Ks. Pronobis Wojciech Proboszcz, ur. 26.08.1878 w Lubiewie pow. świecki, św. 22.03.1903, poprz. wikary w Szotlandzie, Łasinie, Wąbrzeźnie, zamordowany
1910 - 1928 - Ks. Pronobis Wojciech Katecheta
19?? - 19?? - Ks. Gronau Otto Administrator, św. 1895
1946 - 19?? - Ks. Fischoeder Władysław Administrator; proboszcz, radca duchowny, ur. 20.6.1881, św. 1905; zm. 09.07.1960,
1949 - 1958 - Ks. Dambek Antoni Administrator; ur. 15.12.1887, św. 1920; radca duchowny (1958-), wg strony jako proboszcz 1947 - 1966
1949 - 19?? - Ks. Gronau Oton Rezydent, jubilat, emerty, proboszcz, ur. 6.4.1872, św. 1895, emer. 1947;
1963 - 1968 - Ks. Dambek Łucjan Administrator; ur. 10.2.1911, św. 1935, mian. 1966? (sp.1969)/1961 (sp 1983); radca duchowny (1983-) wg strony jako proboszcz 1966 - 1985 zm. 1985
15.02.1985 - 2021 - Ks. Majkowski Stanisław Proboszcz, 14.09.1950, 23.5.1974, 15.2.1985, Prałat; kustosz Sanktuarium Królowej Polskiego Morza (1991-); inne funkcje: Schematyzm... str. 182 i Schematyzm... str. 208
1987 - 19?? - Ks. Czernatowicz Wojciech Wikariusz, 15.10.1962, 1987, 1987;
1993 - 19?? - Ks. Witkowski Bogusław Przełożony Domu Zakonnego Misjonarzy Krwi Chrystusa(CPPS), u 7.11.1993;
1994 - 2006 - Ks. Lella Mieczysław Rezydent, emeryt
1996 - 19?? - Ks. Ruchniewicz Grzegorz CPPS Przełożony Domu Zakonnego Misjonarzy Krwi Chrystusa(CPPS), 3.2.1969, 8.5.1993, 27.5.1996; Modreator Regionalny Wspólnoty Krwi Chrystusa;
1996 - 19?? - Ks. Jakubiak Bogdan CPPS Kleryk, ur. 28.7.1960, u. 1.9.1996;
1996 - 19?? - Ks. Grzywa Franciszek Piotr CPPS Kleryk, ur 18.1.1973, u 1.8.1996;
1996 - 19?? - Ks. Sudak Fryderyk CPPS Aspirant, ur 18.7.1978, u 1.8.1996;
1996 - 19?? - Ks. Sroka Dariusz CPPS Aspirant, ur 4.7.1978, u 1.8.1996;
2015 - 2021 - Ks. Gruba Wojciech Wikariusz od 2015-12-01

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1780 r.
- ślubów od 1772 r.
- zgonów od 1781 r.
Dlaczego nie uwzględniono wcześniejszych ksiąg które do chwili obecnej są w parafii ?
- chrztów od 1668 r.
- ślubów od 1668 r.
- zgonów od 1668 r.
Prawdopodobny błąd "literowy" gdyż księgi są od 1667 r. przy czym dla ksiąg zgonów data dotyczy księgi dla par. Strzelno. Księgi dla par. Swarzewo są od 1724 r.
- chrztów od 1668 r.
- ślubów od 1668 r.
- zgonów od 1668 r.
Komentarz jak w 1993 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1667-1729 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1667-1758 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- dotyczy kościoła filialnego w Strzelnie
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1697-1747 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- dotyczy kościoła filialnego w Łebczu
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1729-1748 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1748-1755 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1755-1780
Brak danych
Księga chrztów 1780-1812 (AAD Gdańsk W1470) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1812-1825 (AAD Gdańsk W1616) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- w spisach błędnie zaliczona do ksiąg Parafii Strzelno
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1826-1852 (AAD Gdańsk W1471)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1852-1865 (AAD Gdańsk W1472)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1857-1864 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1864-1875 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1865-1891 (AAD Gdańsk W1473)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1892-1906 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1892-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1949-1963 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1667-1728 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1667-1758 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- dotyczy kościoła filialnego w Strzelnie
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1667-1747 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- dotyczy kościoła filialnego w Łebczu
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1729-1751 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1751-1772
Brak danych
Księga ślubów 1772-1812 (AAD Gdańsk W1470) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1812-1825 (AAD Gdańsk W1616) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- w spisach błędnie zaliczona do ksiąg Parafii Strzelno
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1826-1852 (AAD Gdańsk W1474)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1850-1875 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1852-1936 (AAD Gdańsk W1475)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1937-1978 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1667-1758 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- dotyczy kościoła filialnego w Strzelnie
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1682-1750 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- dotyczy kościoła filialnego w Łebczu
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1724-1758 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
'Księga zgonów 1758-1781
Brak danych
Księga zgonów 1781-1825 (AAD Gdańsk W1476)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1826-1849 (AAD Gdańsk W1477)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1850-1866 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1850-1860 (AAD Gdańsk W1478)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1861-1866 (AAD Gdańsk W1479)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1867-1875 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1867-1902 (AAD Gdańsk W1480)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1902-1960 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1961-1995 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Księgi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Bractwa Różańcowego 1???-1??? (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- dotyczy kościoła filialnego w Strzelnie
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące
- Bractwa Trzeźwości
- Bractwa Szkaplerznego
- Stowarzyszenia Młodzieży

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość