Szczodrowo woj. pomorskie - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Szczodrowo woj. pomorskie - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Szczodrowo woj. pomorskie - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza o dokumencie.

Szczodrowo woj. pomorskie - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Wg innych źródeł założona dopiero w XIV w., natomiast Ks. Kujot datuje ją na okres sprzed 1198 r.
Wg Spisu...1995 r. str. 548 pierwsza wzmianka o proboszczu jest z 1428 r. Tę datę przyjmuje się jako rok powstania parafii.
 • 13?? r. - dzwon większy z końca XIV w.
Istniał do 1939 r.
 • 1438 r. - akt lokacji wsi
Pierwsza wzmianka o plebanie. Był uposażony 4 włókami roli.
Wg innych źródeł 1428 r.
Parafia podupadła. Nabożeństwa odprawiał pleban z Wysina.
Istniał kościół drewniany w złym stanie technicznym.
Cmentarz poświęcony, dobrze ogrodzony o pow. 4 łanów.
Czy zachowały się dokumenty ?
 • 1641 r. - dzwon mniejszy
Analiza porównawcza listy proboszczów Szczodrowa (wg strony) z danymi Parafii Skarszewy wskazuje na dwie możliwości:
- przyłączenie Szczodrowa do Skarszew nastąpiło przed/lub w 1627 r.
- w latach 1627 - 1686 proboszczowie Skarszew sprawowali opiekę nad parafią Szczodrowo
Sprawa wymaga dalszego wyjaśnienia
Czy zachowały się dokumenty ?
Istniał kościół drewniany.
Kościół jako filialny nadal posiadała 4 włóki roli.
Czy zachowały się dokumenty ?
 • 1854 r. - w dn. 20 stycznia założono Bractwo Trzeźwości
W 1928 r. liczyło 30 członków.
 • 1885 r. - dokonano gruntownej przebudowy kościoła, nadal był drewniany.
 • 1904 r. - założono Stowarzyszenie Najśw. Rodziny
W 1928 r. liczyło 95 członków.
W Elenchusie z 1912 r. wymienia się lokalnego wikariusza, a to odpowiada lokalnemu wikariatowi Sprawa do wyjaśnienia
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Męskiej
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1927 r. - w dn. 6 stycznia założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 51 członków.
 • 1928 r. - w obrębie kuracji mieszkało:
- katolików Polaków ok. 1000
- katolików Niemców 15
- niekatolików Polaków 10
- ewangelików Niemców 244
Ogółem 1269 dusz, w tym 772 komunikujących.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Ustalić
 • 12?? r. - lub 13?? r. parafia obejmowała:
Barhutta, Czashutta, Górne Piekło, Nowy Wiec, Stary Wiec, Sucha Huta, Szczodrowo, Szczodrowski Młyn, Sztrukhutta, Świniebudy.
 • 1686 r. - wg strony parafia obejmowała:
Barhutta, Czashutta, Górne Piekło, Nowy Wiec, Stary Wiec, Sucha Huta, Szczodrowo, Szczodrowski Młyn, Sztrukhutta, Świniebudy.
Prawdopodobnie te miejscowości zostały przyłączone do Parafii Skarszewy.
Barhutta, Czashutta, Górne Piekło, Nowy Wiec, Sucha Huta, Szczodrowo, Szczodrowski Młyn, Sztrukhutta, Świniebudy.
Nowy Wietc, Szczodrowo, Szczodrowski Młyn, Szczodrowski Młyn (leśn.).
 • 1911 r. - w momencie reaktywacji istnienia obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Skarszewy:
Ustalić
Góry, Młynek Szczodrowski, Nowy Wiec, Szczodrowo, Zelmerostwo.
Nowy Wiec, Szczodrowo, Szczodrowski Młynek
Nowy Wiec, Szczodrowo, Szczodrowski Młyn.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 209) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 277) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 291) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 287) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 293) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 303) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 308) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 308) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 310) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Barhutta
- Czashutta
- Górne Piekło
- Góry
- Młynek Szczodrowski
Neu Fietz - Nowy Wiec
Alt Fietz - Stary Wiec
Trockenhuette - Sucha Huta
Schadrau - Szczodrowo (Scedron 1198, Scedrou, Szczodrov)
Schadrau Müchle - Szczodrowski Młyn
- Sztrukhutta
- Świniebudy
- Zelmerostwo [1] ?

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

[2]
1627-86 - 1911 - filia patrz Parafia Skarszewy
1911 - 1948 - Ks. Olszewski Jan Lokalny wikary/Kuratus
1946 - 1947 - Ks. Olszewski Jan Kuratus
1948 - 1957 - Ks. Piecha Józef Proboszcz, w spisie z 1946 r. wyst. jako administrator, w sp. z 1949 r nie występuje; w sp. 1953-proboszcz; ur. 4.5.1903, św. 1928,
1949 - 19?? - Ks. Sobisz Józef Administrator (p. Wysin)
1957 - 1958 - Ks. Sobisz Józef Proboszcz
1958 - 1966 - Ks. Olęcki Bazyli Administrator
1966 - 1980 - Ks. Szwaba Jan Administrator
1980 - 1987 - Ks. Kierznikiewicz Ludwik Proboszcz
1987 - 2009 - Ks. Murawski Rafał Proboszcz
2009 - 2014 - Ks. Jedrzejak Ryszard Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

Księgi nie zdygitalizowane - dlaczego ?
- chrztów od 1945 r.
- ślubów od 1945 r.
- zgonów od 1945 r.

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Cy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Trzeźwości
- Stowarzyszenia Najśw. Rodziny
- Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Męskiej
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Strony internetowe
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza