Tuchola - Historyczny notatnik proboszcza

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Tuchola - Historyczny notatnik proboszcza. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Tuchola - Historyczny notatnik proboszcza o dokumencie.

Tuchola - Historyczny notatnik proboszcza

Pełen tytuł: Historyczny notatnik proboszcza tucholskiego

Autor: ks. Jan Lichosyt

Wydawca: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum"

Nr ISBN: 83-88487-40-X

Nr ISSN: Brak danych

Rok wydania: 2000

Wersja internetowa: Nie występuje.

Dyskusja: Brak danych

Spis treści
Część / Rozdział / Punkt Tytuł Strona
Wstęp - 7
I WIADOMOŚCI OGÓLNE O TUCHOLI
I Położenie i zajęcia ludności - 13
1. Brda - 13
2. Tajemnice Borów Tucholskich - 14
- "Kręgi kamienne" w Odrach - 15
- Akwedukt w Fojutowie - 18
3. Pomniki przyrody - 18
- Rezerwat cisów - 18
- Diabelski kamień - 19
- Drzewa i głazy - 19
4. Zajęcia ludności - 20
5. Grupy etniczne - 23
II Z dawnej historii Tucholi - 25
Nazwa i początek Tucholi - 25
III Tuchola pod panowaniem krzyżaków - 29
1. Rządy Święców - 29
2. Komturstwo tucholskie - 30
3. Nadanie praw miejskich Tucholi - 31
4. Wojny krzyżackie - 36
IV Tuchola siedzibą starostów grodowych - 41
1. Okres rozkwitu gospodarczego Tucholi
2. Starostowie tucholscy - 42
V Wojny szwedzkie - 47
VI Tuchola pod zaborami - 49
VII Tuchola po odzyskaniu niepodległości - 53
1. Odzyskanie niepodległości - 53
2. Zaślubiny z morzem - 57
3. Kazanie ks. podpułkownika Józefa Wryczy - 57
4. Niepodległość Tucholi - 60
5. Pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej - 63
6. Obóz jeniecki w Rudzkim Moście - 63
7. Sytuacja społeczno-polityczna - 61
8. Życie religijne - 65
- Bractwa i Towarzystwa - 66
- Kult Matki Boskiej Szkaplerznej w Tucholi - 67
- Formuła poświęcenia i nałożenia szkaplerza - 72
- Statut Bractwa Szkaplerza Świętego - 74
- Księga Bractwa Szkaplerza Świętego - 76
II KOŚCIOŁY I KAPLICE W TUCHOLI
I Kościół św. Bartłomieja Apostoła - 81
1. Kim był św. Bartłomiej? - 81
- Litania do św. Bartłomieja Apostoła - 84
2. Powstanie parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła - 86
3. Dzieje kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła - 88
II Inne kościoły i kaplice - 97
1. Prepozytura Świętego Ducha - 97
2. Prepozytura Św. Elżbiety - 97
3. Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Koślince - 98
4. Kaplice - 98
- Kaplica Żalińskich - 98
- Kaplica na zamku - 99
- Kaplica Świętego Ducha na cmentarzu - 101
- Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa i szpital w Tucholi - 101
- Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety - 109
III Parafia Bożego Ciała - 113
1. Kościół Bożego Ciała - 113
2. Konsekracja kościoła - 131
3. Remont kościoła - 132
IV Cmentarz - 135
1. Cmentarz parafialny - 135
2. Cmentarz komunalny w Rudzkim Moście - 138
V Archiwum parafii Bożego Ciała - 139
1. Kielich z 1404 r. - 139
2. Puszka na komunikanty z 1631 r. - 139
3. Kielich II z XVIII w. - 140
4. Naczynie na oleje święte - 141
5. Monstrancja - 142
6. Krzyż - 142
7. Figurka św. Rozalii - 143
8. Obraz św. Barbary - 143
9. Obraz Chrystusa zmartwychwstałego - 144
10. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej - 145
III TUCHOLA OD II WOJNY ŚWIATOWEJ DO 1988 ROKU
I Okupacja niemiecka i rosyjska - 149
1. Opłakane skutki wojny - 149
2. Agresja Armii Czerwonej na Polskę - 154
II Tuchola w okresie komunizmu - 159
1. Tuchola na tle wydarzeń w powojennej Polsce - 159
2. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza - 166
3. Przemiany październikowe - 172
4. Tuchola w latach 1958-1964 - 173
5. Milenium chrztu Polski - 176
6. Wydarzenia grudniowe - 182
7. Wydarzenia czerwcowe - 189
8. Polak papieżem - 192
9. "Solidarność" - 195
10. Stan wojenny i "powojenny" - 198
11. Upadek komunizmu - 213
IV NOWY PROBOSZCZ W TUCHOLI
I Zmiany na stanowistach w Tucholi - 219
1. Zmiana naczelnika gminy Tuchola - 219
2. Zmiana proboszcza parafii Bożego Ciała w Tucholi - 220
II Pomnik św. Małgorzaty - 229
1. Kilka słów o św. Małgorzacie - 229
2. Budowa pomnika - 234
3. Poświęcenie pomnika - 237
III Pomnik pomordowanych w Rudzkim Moście - 243
1. Krwawa zbrodnia w Rudzkim Moście - 243
2. Budowa pomnika ku czcipomordowanych Polaków w Rudzkim Moście - 245
IV Wydarzenie towarzyszące budowie domu katechetycznego - 249
1. Wydarzenia społeczno-polityczne - 249
2. Nakaz budowy domu katechetycznego - 254
3. Kopia obrazu Pani Jasnogórskiej w Tucholi w 1989 r. - 264
4. Propozycja Księdza Rektora - 265
5. Dalsze przygotowania do budowy domu katechetycznego - 266
6. Budowa domu katechetycznego - 267
7. Poświęcenie kamienia węgielnego - 269
8. Ciąg dalszy budowy - 271
9. Przemiany ustrojowe w Polsce i Tucholi - 274
V PIERWSZY PODZIAŁ PARAFII
I Parafia p.w. Opatrzności Bożej w Tucholi - 279
1. Dlaczego potrzebne są nowe parafie i kościoły w Tucholi ? - 279
2. Utworzenie nowej parafii w Tucholi - 280
3. Budowa kaplicy i plebanii w Rudzkim Moście - 281
II Pielgrzymka biegowa - 285
1. Pielgrzymka Biegowa z Byrowa do Częstochowy w 1990 r. - 285
III Sprawy katechetyczne i spór dotyczący ochrony życia dziecka poczętego - 289
1. Nauka religii w szkołach w 1990 r. - 289
2. Konflikt tucholski między księżmi a nauczycielami w 1991 r. - 291
3. Ustawa o "planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży" - 297
IV Problemy i nie tylko - 299
1. Próba mojego odejścia z Tucholi - 299
2. Zostałem dziekanem tucholskim - 300
3. Pogrzeb ks. kanonika Kazimierza Janiszewskiego - 300
4. Ks. kanonik Józef Wrycza patronem Szkoły Podstawowej nr 1 - 302
5. Wstrzymanie budowy domu parafialnego - 303
6. Rejestr osób przychodzących do pomocy przy budowie - 305
V Idą lepsze czasy - 307
1. Pierwszy numer "Tygodnika Tucholskiego" - 307
2. Reorganizacja diecezji w Polsce 25 marca 1992 r. - 308
3. Mój srebrny jubileusz kapłański - 309
VI Pielgrzymka i wizytacja biskupia - 317
1. Wznowienie decyzji i budowa - 317
2. Pielgrzymka do sanktuariów maryjnych - 317
3. List od biskupa Jana Bernarda Szlagi z 5 stycznia 1993 r. - 319
4. Wizytacja biskupa Piotra Krupy - 319
5. Decyzja o odbudowie pomnika Królowej Korony Polskiej - 319
VII Pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej - 321
1. O Matce Boskiej Królowej Korony Polskiej - 321
2. Budowa pomnika - 322
3. Poświęcenie fundamentów - 323
4. Akt erekcyjny - 325
5. Projekt koncepcyjny - 326
6. Poświęcenie pomnika - 327
VII Powrót do 1993 r. - 329
1. 73 rocznica wyzwolenia Tucholi - 329
2. Mecz piłki nożnej: policja - księża - 329
3. Dni Borów Tucholskich w 1993 r. - 330
4. Kolonie w Bożym Ciele - 331
5. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamięci żółnierzy Armii Krajowej - 332
6. "Wolna Trybuna" w "Tygodniku Tucholskim" o moim kazaniu - 333
7. Refleksje powyborcze - 335
8. Pielgrzymka do Ziemi Świętej - 337
VI DRUGI PODZIAŁ PARAFII BOŻEGO CIAŁA W TUCHOLI
I Dalsze moje propozycje dotyczące podziału parafii - 341
1. Prośba skierowana do biskupa Mariana Przykuckiego - 341
2. Kościół ewangelicki - 345
3. Patron parafii i kościoła - 349
II Wydarzenia w Tucholi po podziale parafii - 355
1. Poświęcenie domu parafialnego w 1994 r. - 355
2. Sesja w Tucholi na temat nowego kościoła - 355
3. Honorowy kapelan Jego Świątobliwości - 357
4. Prośba do radnych w sprawie herbu, flagi i krzyża - 359
5. "Gazeta Pomorska" znów atakuje księży - 362
6. Czy głoszenie ewangelii jest "politykowaniem" na ambonie - 365
7. Korekta granic parafii - 367
8. Mój pobyt w Ameryce - 367
9. Kościół filialny w Kiełpinie - 371
10. Akt erekcyjny kościoła św. Wojciecha w Kiełpinie - 372
11. Wieża - 374
12. Starostwo w Tucholi - 377
VII TRZECI PODZIAŁ PARAFII BOŻEGO CIAŁA W TUCHOLI
I Przygotowanie do następnego podziału w parafii - 381
1. Korespondencja - 381
2. Protokół uzgodnień - 382
3. Akt notarialny - 384
4. Zapłata za działkę budowlaną - 386
5. Moja prośba do księdza biskupa Jana Bernarda Szlagi o utworzenie kolejnej parafii - 387
6. Poświęcenie krzyża i placu pod budowę obiektów sakralnych - 389
II Papież Jan Paweł II w Diecezji Pelplińskiej - 393
1. Biskup Pelpliński powiadamia swoich diecezjan o wizycie apostolskiej papieża Jana Pawła II w Pelplinie - 393
2. Modlitwa przed przyjazdem Ojca Świętego Jana Pawła II - 394
3. Wizyta Apostolska Papieża w Polsce i w Pelplinie - 394
4. Program pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie - 396
5. Kronika podróży - 397
6. Przemówienie Biskupa Jana Bernarda Szlagi - 398
7. W nowe tysiąclecie ze słowami Ewangelii - 399
8. Wierna słowu Bożemu - 404
9. Pozdrowienie końcowe po Mszy św. - 405
10. Męczennicy diecezji pelplińskiej - 406
III Budowa kaplicy św. Bartłomieja - 409
1. Dekret w sprawie utworzenia parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła - 409
2. Nowy proboszcz nowej parafii - 410
3. Przywitanie ks. proboszcza Grzegorza Kielasa - 411
4. Tradycja - 413
5. Umowa o przeniesienie własności - 414
VIII INNE POMNIKI, FIGURY, KAPLICZKI, KRZYŻE I TABLICE W TUCHOLI
I Inne pomniki i tablice - 423
1. Obelisk przy ul. Głównej - 423
2. Pomnik jeńców wojennych w lesie w Rudzkim Moście - 424
3. Pomnik - tablica w lesie w Rudzkim Moście - 424
4. Obelisk przy szosie Tuchola - Rudzki Most - 424
5. Pomnik - mauzoleum - 425
6. Pomnik wojsk radzieckich - 426
7. Pomnik żołnierzy Armii Krajowej - 426
II Figury - 429
1. Figura św. Jakuba Apostoła - 429
2. Figura Matki Boskiej w Miejskim Rowie - 430
3. Figura św. Jana Nepomucena - 431
4. Figura Najświętszego Serca Pana Jezusa - 432
5. Figura św. Józefa - 432
III Kapliczki - 433
1. Kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem - 433
2. Kapliczka św. Rocha - 433
3. Kaplicaka Matki Bożej Pocieszenia - 434
4. Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej - 434
5. Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej II - 434
6. Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanej - 435
7. Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanej - 436
8. Kapliczka św. Rozalii - 436
IV Krzyże przydrożne - 437
1. Krzyż przy ul. Sępoleńskiej - 437
2. Krzyż koło gazowni - 438
3. Kzryż w Świcie - 439
4. Krzyż przy ul. Podmiejskiej - 439
5. Krzyż koło restauracji "Pod Jeleniem" - 440
6. Krzyż dębowy w lesie - 440
7. Krzyż obok szosy Bydgoskiej - 441
V Tablice pamiatkowe - 443
1. Tablica ks. K. Kreffta i ks. F. Romanowskiego - 443
2. Tablica ofiar II wojny światowej - 443
3. Tablica ks. Jana Wryczy - 443
IX ZNANE OSOBY ZWIĄZANE Z TUCHOLĄ
I Niektórzy proboszczowie tucholscy - 447
1. Proboszczowie parafii św. Bartłomieja Apostoła - 447
2. Proboszczowie parafii Bożego Ciała - 455
3. Proboszcz parafii Opatrzności Bożej - 462
4. Proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła - 462
5. Wikariusze parafii św. Bartłomieja Apostoła - 463
6. Wikariusze parafii Bożego Ciała - 463
II Kapłani pochodzący z parafii tucholskiej - 467
1. Ks. Jan Tucholczyk Cervus (Jelonek) - 467
2. Ks. Piotr Jacek Pruszcz-Szczepanowski - 467
3. Ks. Stanisław Leopold Kujot - 468
4. Bp Jakub Klunder - 469
5. Ks. Jan Klunder - 471
6. Ks. Michał Frydrychowicz - 471
7. Ks. Mikołaj Frydrychowicz - 472
8. Ks. Romuald Frydrychowicz - 472
9. Ks. Bolesław Scheffs - 473
10. Ks. Jan Górecki - 473
11. Ks. Jan Zakryś - 474
12. Ks. Jan Nepomucen Zakryś - 475
13. Ks. Piotr Zakryś - 476
14. Ks. Stanisław Zakryś - 476
15. Ks. Jan Pliszka - 476
16. Ks. Henryk Chylewski - 477
17. Ks. Antoni Szatkowski - 477
18. Ks. Kazimierz Józef Giersz - 477
19. Ks. Kazimierz Barlik - 477
20. Ks. Zygmunt Maliński - 477
21. Ks. Tadeusz Maliński - 477
22. Ks. Kazimierz Podgórski - 477
23. Ks. Bogdan Kibitz - 478
24. Ks. Tadeusz Drewek - 478
25. Ks. Benedykt Drewek -478
26. Ks. Bogdan Górecki - 478
27. Ks. Maciej Augustyński - 478
28. Ks. Wojciech Węckowski - 478
III Inne biografie - 479
1. Bartłomiej Nowodworski - 479
2. Michałko - 483
3. Kazimierz Karasiewicz - 484
4. Józef Gierszewski - 485
5. Leon Janta-Połczyński - 486
6. Tadeusz Zakryś - 487
7. Ks. Czesław Wierzbicki - 488
8. 'Ks. Marian Turzyński - 490
9. Józef Jachimczak - organista - 494
10. Grzegorz Obuchowski - kościelny - 495
11. Bronisław Drejarz - 496
-
X O DEKANACIE TUCHOLSKIM
Dekanat tucholski - 499
Bibliografia - 505