Tyłowo - Parafia rz.-kat. pw. Matki Boskiej Królowej Polski

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Tyłowo - Parafia rz.-kat. pw. Matki Boskiej Królowej Polski. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Tyłowo - Parafia rz.-kat. pw. Matki Boskiej Królowej Polski o dokumencie.

Tyłowo - Parafia rz.-kat. pw. Matki Boskiej Królowej Polski

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Parafia p.w. Oczyszczenia N.M.P., Parafia p.w. Matki Boskiej Gromnicznej
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii - tylko w przeglądarce IE

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Kościół wspomniany po raz pierwszy w 1684 r. Wtenczas Bp Madaliński wydalił stąd predykanta i oddał kościół katolikom. Kościół o konstrukcji muru pruskiego. Patronem św. Sebastian. Od 1684 r. przyjeżdżali z nabożeństwem oo reformaci z Wejherowa. Niebawem opuszczały kościółek zaczął podupadać. w 1710 r. leżał już w gruzach. Przebendowski przeniósł go do Tyłowa.
[1] tylko w przeglądarce IE
Wieś Czapskiego, podkomorzego pomorskiego, znajdowała się świątynia opuszczona, z dzwonnicą i dwoma dzwonami, odebrana przez bpa Madalińskiego innowiercom.
Kościół nie miał żadnego uposażenia.
Świątynia oddana pod opiekę proboszczowi z Żarnowca - s. 61-64 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 158
 • 1755 r. - erygowano parafię
Dokument erekcyjny z dn. 12 maja 1755 r., wyznaczający dla proboszcza tytułem dotacji zagrodę kubaczkową oraz wolny opał i pastwisko w lasach dziedzica, został ingrosowany w sądzie ławniczym w Tczewie.
Wieś dziedziczna Józefa Przebendowskiego, z nowym kościołem z pruskiego muru z niewielka wieżą na środku z dwoma dzwonami. Duży dzwon został przeniesiony do parafialnego kościoła w Luzinie przez Macieja Rzepczyńskiego, dziekana mirachowskiego i proboszcza z Luzina, ale ówczesny kolator z proboszczem starali się go odzyskać.
Dokument erekcji tego kościoła z 1755 r. znajdował się w aktach ziemskich tczewskich, zaś odpis jest u proboszcza.
Świątynia jeszcze nie konsekrowana, pod wezwaniem Matki Boskiej
W świątyni były trzy ołtarze
Na Wielkanoc spowiadało się 77 osób.
Uposażenie proboszcza w ziemię i pewne zapisy oraz meszne z wsi parafialnych.
W roku były 3 chrzty, 3 śluby i 4 pogrzeby.
W parafii było: 35 mężczyzn, 42 kobiety, chłopców 17, dziewcząt 21
Na terenie parafii mieszkało 4 luteran
Rektorem był Piotr Isnarner, liczący lat 46, wparafii od 1763 r.
Dekret reformacyjny dla parafii wystawiony dnia 5 II 1766 r. - s. 63 oryginały
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 141)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Ogółem na terenie parafii było 130 katolików i 6 innowierców, Żydów nie było.
Akatolicy swoich zmarłych chowali na wydzielonej części cmentarza parafialnego.
Po śmierci poprzedniego proboszcza Szaskowskiego, nastał Ignacy Złochowski.
Protokół powizytacyjny podpisany w Tyłowie 23.III.1781 r., k. 78-78v. oryg.
Odpowiedzi na pytania postawione podczas wizytacji kościoła parafi alnego w Tyłowie w roku 1781 sporządzone i spisane przez zarządcę Jakuba Złochowskiego, k. 80-88v. oryginału
Dekret reformacyjny dla parafi i Tyłowo z dnia 20 VII 1782 r., wystawiony i podpisany przez wizytatora i sekretarza, k. 79-79v. oryg.
Akta w AD Pelplin sygn. G 72.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 243
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Skorygować historię parafii po ponownej analizie elenchusów z XIX w. - patrz strona "Dekanatu Puck"
 • 1865 r. - wybudowano osobną dzwonnicę
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
katolików Polaków - 282
ewangelików Niemców - 4
Ogółem 286 dusz, w tym 193 komunikujących.
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Cmentarz (zabytkowy) usytuowany wokół kościoła, z XIX wiecznymi nagrobkami.

Zasięg terytorialny

Tutowo (Tułowo? / Tyłowo) i Lubocino.
Tyłowo i Lubocino.
Tyłowo, Lubocino.
Dąbrowa, Karlikowo, Lubocino, Tyłowo, Warszkowo.
Karlikowo, Lubocino, Tyłowo, Warszkowo.
 • 2014 r. - aktualnie wg strony parafii (tylko w przegladarce IE) obejmuje ona miejscowosci:
Tyłowo, Karlikowo, Lubocino, Warszkowo, Dąbrowa.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Dąbrowa
- Karlikowo
Lubozin (Lubezin) - Lubocin (Lubocino, Luboczyn)
Tillau Patrz Tillau - Tyłowo (Tulowa 1596, Tułowo 1624 1684 1710 i 1780, znana od 1596 r. wcześniej przynależne do Lubocina)
- Warszkowo lub Warszkowo (województwo pomorskie)

Księża

Pracujący w parafii

1927 - 1929 - Ks. Hinz Jan Kuratus
1946 - 1949 - Ks. Kaszczyc Władysław Administrator (p. Żarnowiec);(1949- p. Krokowo)
1953 - 19?? - Ks. Piaskowski Władysław Administrator (p. Krokowo)
1958 - 19?? - Ks. Święcicki Konstanty Administrator, ur. 13.11.1910, św. 1939;
1961 - 1968 - Ks. Racki Konrad Administrator, ur. 10.2.1926, św. 1954; mian. 1961;
1983 - 1996 - Ks. Racki Konrad Proboszcz, 10.2.1926; 27.5.1954, 1.8.1961;
01.08.2005 - 2021 - Ks. Zięba Tadeusz Proboszcz, Kanonik honor. KK Gdyńska diec. Gdańsk

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

- chrztów 1753-1803, 1828-1928
- ślubów 1753-1803, 1828-1928
- zgonów 1753-1803, 1828-1928
- chrztów od 1875 r.
- ślubów od 1885 r.
- chrztów od 1875 r.
- ślubów od 1885 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1753-1791
Patrz pkt 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1791-1803
Brak danych
Księga chrztów 1803-1828 (AAD Gdańsk W1651) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1828-1874 (AAD Gdańsk W1652)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1875-1941 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1941-1946
Brak danych
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1895-1933
Patrz pkt 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1755-1791
Patrz pkt 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1791-1805
Brak danych
Księga ślubów 1805-1828 (AAD Gdańsk W1651) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1828-1885
Brak danych
Księga ślubów 1885-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1939-1946
Brak danych
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1755-1805
Patrz pkt 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1803-1828 (AAD Gdańsk W1651) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1829-1859 (AAD Gdańsk W1653)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1860-1939 (AAD Gdańsk W1654)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1939-1946
Brak danych
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1753-1791
 • bierzmowania: 1895-1933
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1755-1791
 • zgonów: 1755-1805
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1254/24 Kościół katolicki w Tyłowie, pow. Wejherowo
Dlaczego księga chrztów jest "starsza" niż parafia ?
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość