Wejherowo - Parafia rz.-kat. pw. Trójcy Świętej

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Wejherowo - Parafia rz.-kat. pw. Trójcy Świętej. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Wejherowo - Parafia rz.-kat. pw. Trójcy Świętej o dokumencie.

Wejherowo - Parafia rz.-kat. pw. Trójcy Świętej

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: Parafia Wejherowo - pw. Świętej Trójcy, Parafia Wejherowo - pw. Trójcy Przenajświętszej
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
wg Schematyzmu... str. 200 parafię erygowano 6 czerwca 1649 r.
(wg Zarysu... str. 732/856)
Uzyskał zatwierdzenie królewskie w dn. 27.05.1650 r.
Natomiast wg Zarysu... str. 746/856 akt wystawiono 6 czerwca.
benedykcji kościoła dokonał opat oliwski Aleksander Kęsowski
Został założony fundusz szpitalny. Statut z dn. 08.12.1854 r., zatwierdzony w dn. 26.01.1855. Istniał także szpital w zakładzie sióstr wincentynek
 • 1645 r. - ufundowano dzwon
Kościół w Górze stał się kościołem filialnym.
Zaopatrywali go niemal wyłącznie reformaci.
Informacje o zakonie w Zarysie... str. 749/856.
-Uposażenie proboszcza - Nie było ziemi, ale z zapisu z 22 VII 1653 r. był dochód zabezpieczony na dobrach Pętkowice i wsi Naniec,
-Zabudowania plebańskie i dom dla wikariusza - w dobrym stanie
-Organista i zakrystianim mieli swoje domy i uposażenie od parafian
-Istniał przytułek - wymagający remontu
-Podano, że było około 600 katolików .
Akta w AD Pelplin sygn. G 26.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 154)
- Wiernych było około 600 osób
- Proboszczem był Franciszek Ruthen (Ruthensis),
- Źródło : Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 198
 • 1740 r. - w dn. 22 grudnia założono Bractwo św. Szkaplerza
Statut z dn. 16.09.1851 r.
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1754 r. - rozpoczęto przebudowę kościoła (konstrukcja ceglana)
 • 1756 r. - zakończono przebudowę kościoła
 • 1765 r. - ufundowano drugi dzwon
Kościół prepozyturalny pod wezwaniem Świętej Trójcy.
Kościół dawny, zniszczony, został odbudowany, jako murowany, w latach 1654-5 przez Piotra Jerzego Przebendowskiego, wojewodę malborskiego, starostę mirachowskiego i puckiego ?
Ołtarz główny p.w. Św. Trójcy, wykonany z marmuru, jeszcze nie konsekrowany. Były dwa ołtarze boczne: pod wezwaniem Matki Boskiej i św. Anny.
Były nowe organy
Istniało bractwo szkaplerza św., założone przez karmelitów w 1741 r.
Spowiadających się na Wielkanoc w tym roku było: Z Wejherowa 377; ze wsi Nanie 33, ze Śmiechowa 108, z Pentkowic. Ogółem liczba spowiadających się, w tym też spośród szlachty i przybyszów z Pomorza, był 920 osób
Dom rektora, (poprzedni z 1459 r., z pruskiego muru,) został ostatnio odbudowany.
W parafii był klasztor franciszkanów reformatów z wieloma kaplicami na tzw. Kalwarii.
Był zbór protestancki we wsi szlacheckiej Bolszewo, tamtejszy dziedzic utrzymywał kaznodzieję, bo w tej wsi było dużo innowierców.
Żydów: dorosłych było 36, a dzieci 38 osób.
Nawróconych (w ostatnim czasie) było 75 osób
Pochówki luteran odbywają się w sąsiedztwie cmentarza parafialnego
Rektorem był Goderferdg Makowski, liczący lat 46, w parafii oid 1765. Nie było wikariusza, a w miarę potrzeby pomagają zakonnicy.
W Górze był drewniany kościół (filialny)
Oryginalna księga zawiera szereg opisów. spisów itp dotyczących kościoła i parafii
Dekret reformacyjny dla parafii Wejherowo i Góra, wystawiony w Wejherowie 6 II 1766 r.
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 134)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Świątynia murowana
Było 25 kaplic w lesie sąsiadującym z Wejherowem , były to kaplice kalwaryjskie przy klasztorze franciszkanów reformatów.
Szkoły parafialnej nie było, ale franciszkanie prowadzili szkołę, gdzie uczyło się 68 uczniów.
Proboszczem z tytułem prepozyta był ks. Greca Franciszek Antoni
Ogółem w parafii było 1128 katolików, spowiadających się na Wielkanoc 777, akatolików mieszkało 854
We wsi Góra był kościół filialny
W parafii był klasztor franciszkanów reformatów, gdzie było 13 kapłanów, 4 braci żyjących z samej jałmużny.
Protokół podpisany w Wejherowie dnia 24 III 1781 r. przez wizytatora i sekre-tarza, k. 101 oryginału
Dekret reformacyjny dla kościoła w Wejherowie i Górze z dnia 9 VIII 1782 r., podpisany przez wizytatora i sekretarza, k. 102-102v oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 72.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 244
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1856 r. - w dn. 27 sierpnia założono Bractwo Trzeźwości
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Zarządzenie z dn. 20.04.1898 r. Odszukać w Orędownikach
Z analizy Elenchusów ustalić moment przekształcenia w Kurację
Powołano pierwszego Lokalnego wikarego
Potwierdza to Elenchus z 1898 r.
Wg dekretu z dn. 30.03.1936 r. ustanowiono Ks. Kuratusa, pisze się o Kuracji Sprawa do wyjaśnienia
 • 19?? - założono Towarzystwo Robotników, Czeladników, Młodzieży, św. Cecylii, Pań Miłosierdzia, Dzieci Marji, Anioła Stróża, św. Dziecięctwa Jezus i Ligi Katolickiej
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono ochronkę dla dzieci
Druga istniała w zakładzie Panny Marii, sióstr wincentynek.
 • 1927 r. - rozpoczęto budowę kościoła pw. Trójcy Przenajświętrzej.
 • 1928 r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
katolików Polaków - 9216
katolików Niemców - 1000
niekatolików Niemców - 480
niekatolików Polaków - 15
żydów - 70
greko-katolików - 7
baptystów - 3
Hodurowiec - 1
Ogółem 10782 dusz, w tym 7509 komunikujących.
Kościół OO. Franciszkanów p.w. Św. Anny
Kalwaria
Kaplica konkwitu biskupiego
Kościół poewangelicki dla szkół
Kaplice SS. Miłosierdzia i Zmartwychwstanek
Kościół szkolny p.w. Stanisława Kostki
Kościół klasztorny OO. Franciszkanów p.w. św. Anny. Wymieniany też w spisie z 1958 r..
Kalwaria Wejherowska
Kaplica Seminarium Duchownego p.w. św. Leona Wielkiego
Dekret z dn. 15.04.1957 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1957
Dekret z dn. 12.09.1973 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-12/1973 r.
Dekret z dn. 08.12.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1982 r.
p.w. Zmartwychwstałego Chrystusa Pana.
Zbudowany 1983 - 1984, poświęcony 28.10.1984 r.
 • 1995 r. - w dn. 14 września erygowano przy kościele [[Kapitułę Kolegiacką Wejherowo [1]
Kościół filialny Góra (1653 - 1898)
Patrz strona Parafii Góra.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz strony:
Cmentarz parafialny STARY
Cmentarz parafialny NOWY
Indeksy grobów - SPISY ZMARŁYCH znajdują się na stronach w.wym. wyszukiwarek
Opis
Cmentarz Śmiechowski w Wejherowie

Zasięg terytorialny

Śmiechowo, Petkowice, Nanice.
miasto Wejherowo i folwark, Schmechau, Pretkowice folwark, młyn Śmiechowo, zamek Rucewo, karczma Lantreyter.
Nanie, Śmiechowo, Pentkowice, karczma poza miastem, karczma pod lasem oraz osada młyńska.
Miasto Wejherowo, Góra, Warzko-wo, Kniewo, Nanice, Śmiechowo, Petkowice, Rybno, Bolszewo, Orla, Żelewo.
 • 1893 r. - wg Słownika... parafia obejmowała miejscowości:
- Wejrowo, Nanic, Śmiechowo, Pętkowice, Biała
Do kościoła filialnego w Górze należały:
-Góra, Paradyz, Zelewo, Grabowino, Zamostne, Kniewo, Rybno, Rybinko, Warzkowo, Prynkowo, Przysnowo, Orle, Bolszewo, Lisewo, Hamerek, Słuchowo, Jeleniewo, Chynowo, Dąbrówka
 • 1921 r. - w dn. 26 listopada z Parafii Luzino - św. Wawrzyńca przyłączono miejscowości:
Duży Gowin, Mały Gowin oraz Sopieszyno.
Dokument z dn. 01.10.1921 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1921.
 • 1927 r. - w dn. 1 września z Parafii Góra przyłączono miejscowość
Cementownia tj. grunta Bolszewo kata I Tom I, karta 9 tom II, karta 100 tom V, karta 160 Tom VI, karta 203 Tom VIII, i Orle karta 12 Tom VIII.
Dekret z dn. 18.08.1927 r. opublikowany w Orędowniku nr 9/1927 r..
Wejherowo, Biała, Borowa, Cementownia, Gowino Wielkie, Gowino Małe, Kąpino Dolne, Kąpino (majątek), Kąpino (leśniczówka), Miga (leśniczówka), Nanice, Pętkowice, Śmiechowo, Śmiechowo (leśniczówka), Sopieszyno, Wygoda.
 • 1957 r. - w dn. 15 maja do Parafię Wejherowo - św. Leona Wielkiego przekazano terytorium określone granicami:
- na zachodzie: dotychczasowa granica z Parafią Bolszewo i Parafią Luzino - św. Wawrzyńca
- na południu: dawna granica z Parafią Luzino - św. Wawrzyńca
- na wschodzie: granica administracyjna między gromadami Gowino Duże - Małe, Pentkowice a gromadą Sopieszyno i leśnictwem Biała prosto do ul. 1 Maja, ulicami obustronnie 1 Maja, Sienkiewicza, Naniecką przez rzekę Redę, w linii prostej do granicy z Parafią Mechowo
- na północy: dawną granicą z Parafią Mechowo
Dekret z dn. 15.04.1957 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1957
Miejscowości: Biała, Borowa, Kąpino, Sopieszono, Ustarbowo, Wygoda.
Wejherowo - ulice: Abrahama. Bojowników o W. i D., Buczka, Ceynowy, Chopina, Cicha, Cmentarna, Dąbka, Dąbrowskiego, Dzierżyńskiego, Gniewowska, Judyckiego, Kamienna, Kasprowicza, Kaszubska, Kochalowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krótka, Kusocińskiego, Lelewela, Leśna, Lipowa, Ludowa, 12 Marca, Marchlewskiego, Marynarki Woj., Matejki, Mestwina, Mickiewicza, Myśliwska, Nadrzeczna, Nowa, Odrębna, Ogrody Nanieckie, Okrzei, Paderewskiego, Panek Stanisławy, Parkowa, Partyzantów, Podgórna, Pokoju, Południowa, Przebendowskiego, Reformatów, Reja, Rejtana, Rybacka, Osiedle Ryba, Rynek, Sawickiej Hanki, Sędzickiego, Sikorskiego, Śmiechowska, Śmiechowo Wybudowanie, Sobieskiego, Staszica, Staromłyńska, Stefczyka, Świętopełka, Szeroka, Trautmana, Wałowa, Waryńskiego, Wczasowa, Westerplatte, Weteranów, Wschodnia, Wybickiego, Obrońców Wybrzeża, Wysoka, Zamkowa, Zwycięstwa.
 • 1973 r. - w dn. 17 września do Parafię Wejherowo - św. Anny przekazano terytorium określone granicami:
Środkiem ul. Rybackiej, przez tory kolejowe, środkiem ul. 12 Marca, Wysokiej, Gniewowskiej, Reformatów, Księdza Staszica, Waryńskiego, Zamkowej, następnie obejmować będzie ul. Cmentarną i będzie biegła w kierunku Gdyni do granic Parafii Reda
Dekret z dn. 12.09.1973 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-12/1973 r.
Całe Osiedle Kaszubskie - łącznie 25 bloków - oraz ulice: I Dywizji Wojska Polskiego od numeru 11 i 12 do numeru 1, ulice: Kaszubską, Lelewela, Ludową, Obrońców Wybrzeża, Bolesława Prusa, Hanki Sawickiej, oraz Staromłyńską od numeru 19 do końca i całą ulicę Weteranów::::Dekret z dn. 08.12.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1982 r.
Wyspowo, Borowo, i Leśnictwo Borowo.
Dekret z dn. 23.02.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1987 r.
Wyspowo, Borowo, i Leśnictwo Borowo.
Dekret z dn. 08.04.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
Trzy zabudowania gospodarskie należące do miejscowości Ustarbowo
Dekret z dn. 28.06.1991 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1991 r.
Miejscowości: Biała, Kąpino, Sopieszyno.
Wejherowo - ulice: Abrahama, Bojowników o Wolność i Demokrację, Marcina Buczka, Chopina, Cicha, Dąbrowskiego, Św. Jacka, Św. Jana, Judyckiego, Kochanowskiego, os. Wieżowców przy Kochanowskiego,, Kościuszki, Krzywa, Kusocińskiego, Łąkowa, 12 Marca, Marynarki Wojennej, Mickiewicza, Nadrzeczna, Naniecka, Obrońców Helu, Stanisławy Panek, Parkowa, Partyzantów, Rejtana, Rynek, Sobieskiego, Staromłyńska, Szpitalna, Torowa, Wałowa, Wczasowa, Wybickiego, Zwycięstwa.
Trzy zabudowania gospodarskie należące do miejscowości Ustarbowo
Dekret z dn. 09.11.1991 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1991 r.
Miejscowości: Biała, Kąpino, Sopieszyno.
Wejherowo - ulice: Abrahama, Bojowników o Wolność i Demokrację, Buczka, Chopina, Cicha, Dąbrowskiego, Św. Jacka, Św. Jana, Judyckiego, Kochanowskiego, Kochanowskiego, Kościuszki, Krzywa, Kusocińskiego, Łąkowa, 12 Marca, Marynarki Wojennej, Mickiewicza, Nadrzeczna, Naniecka, Obrońców Helu, Panek, Parkowa, Partyzantów, Rejtana, Rynek, Sobieskiego, Staromłyńska, Szpitalna, Torowa, Wałowa, Wczasowa, Wybickiego, Zwycięstwa.
Miejscowości: Biała, Sopieszyno.
Wejherowo - ulice: Abrahama, I Brygady Pancernej WP, Chopina, Cicha, Dąbrowskiego, Św. Jacka, Św. Jana, Judyckiego, Kochanowskiego, Kościuszki, Krzywa, Łąkowa, 12 Marca, Marynarki Wojennej, Mickiewicza, Obrońców Helu, Panek, Parkowa, Partyzantów, Plac J. Wejhera (Rynek), Polna, Pruszkowskiego, Rzeźnicka, Sobieskiego, Staromłyńska, Torowa, Wałowa, Wybickiego.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Biała
- Borowa
Zementfabrik - Cementownia
- Gowino Wielkie
- Gowino Małe
- Kąpino Dolne
- Kąpino (majątek)
- Kąpino (leśniczówka)
- Miga (leśniczówka)
Nanitz - Nanice
- Pętkowice
Rutzau Patrz też Rutzau - Rucewo (Rzucewo, Rucow)
- Śmiechowo (Smechow 1343)
- Śmiechowo (leśniczówka)
- Sopieszyno
Weyherstadt (Weyherau, Neustadt) - Wejherowo (Weyhersfrey i Wejherowska Wola 1650, Wejheropoliensis, Weyheroviensis, Weyherowiana, Weyheropolitana, Neustädschen 1645, Nowa colonia 1650, Neustadt, Wejrowo; kaszub. Nuszt i Nowemiasto)
- Wygoda

Księża

Pracujący w parafii

1644 - 1645 - O. Fołtynowicz Adam Proboszcz czy Administrator, profes klasztoru oliwskiego Zakonu Cystersów
1645 - 1646 - O. Żernecki Stanisław Proboszcz, z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z konwentu chełmińskiego
1646 - 1647 - O. Siewert Jan Proboszcz, z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z Chełmna
1647 - 1648 - O. Nedasty Gerard Proboszcz, benedyktyn z klasztoru w Monasterze w Eifalii, doktor świętej teologii
16?? - 1648 - Ks. Weytmann Jakub Proboszcz wg Zarysu... str. 747/856 ale nie wymieniony na stronie Może był proboszczem innej parafiia ?
1648 - 1653 - O. Gdański Grzegorz Proboszcz, franciszkanin z Wejherowa, autor „Kroniki klasztoru OO. Reformatów Świętego Franciszka”
1653 - 1657 - Ks. Bissert Grzegorz Proboszcz, z Heisberga
1657 - 1662 wg [2] a 1659-1662 wg [3] - Ks. Becker Konstanty wg [4] a Bekier wg [5] Proboszcz
1662 - 1664 - Ks. Riedel Jerzy Proboszcz, był jednocześnie proboszczem parafii w Pucku
1664 - 1672 - Ks. Wagner Jerzy Proboszcz
1673 - 1675 - Ks. Curtius Daniel Proboszcz
1676 - 1687 wg [6] a 1676-1676 wg [7] - Ks. Grasiński Jan Kazimierz wg [8] a Graszyński wg [9] Proboszcz, kanonik warmiński, protonotariusz apostolski (infułat), osobisty sekretarz księcia Michała Radziwiłła
1688 - 1704 wg [10] a 1687-1704 wg [11] - Ks. Pretoriusz Mateusz wg Zarysu Praetoriusz Proboszcz, był pastorem protestanckim. W klasztorze oliwskim przeszedł na wiarę katolicką i tam otrzymał święcenia kapłańskie. Był najpierw proboszczem w Brodnicy nad Drwęcą, a potem w Wejherowie. Był historykiem, a król Jan III Sobieski mianował go nadwornym historiografem; jest autorem kilku cennych dzieł z zakresu historii. Zm. 1704 poch w kościele Wejherowskim.
1704 - 1718 wg [12] a 1705-1721 (?) wg [13] - Ks. Ruthen Franciszek Walenty Proboszcz, pochodził z Wejherowa, urzędował z przerwą, wg Zarysu str. 752/856 od 1713 r. (wg. wizytacji 1710 - Proboszcz Franciszek Walenty Ruthensis1)
1718 - 1724 wg [14] a 1718-1733 wg [15] - Ks. Lazarowicz Paweł Piotr wg [16] a Łazarowicz wg [17] Proboszcz, kanonik finlandzki
1724 - 1726 - Ks. Ruthen Franciszek Walenty Proboszcz
1726 - 1733 - Ks. Lazarowicz Paweł Piotr Proboszcz
1733 - 1738 wg [18] a 1735-1738 wg [19] - Ks. Kaszubowski Kazimierz Proboszcz
1738 - 1742 wg [20] a do 1741 wg [21] - Ks. Radoszewski Jan Proboszcz
1742 - 1766 - Ks. Langhannik Antoni Proboszcz
1766 - 1768 - Ks. Makowski Gotfryd Proboszcz
1768 - 1788 - Ks. Gręca Antoni Franciszek Proboszcz, pełnił funkcję dziekana puckiego
1788 - 1826 wg [22] a 1788-1825 wg [23] - Ks. Grabe Andrzej wg [24] a Gube wg [25] Proboszcz, dziekan pucki, kanonik kruszwicki.
1826 - 1851 - Ks. Wenzel Michał Proboszcz
1851 - 1859 - Ks. Brill Józef Proboszcz
1859 - 1887 wg [26] a od 1861 wg [27] - Ks. Rook Jan Albert Proboszcz, dziekan pucki
1887 - 1924 - Ks. Dąbrowski Walenty Proboszcz, od 1895 roku dziekan wejherowski (dekanat Wejherowo utworzono 3 stycznia 1895 roku), kanonik honorowy Kapituły Chełmińskiej, delegat biskupi, szambelan papieski (prałat); Zmarł 15 lutego 1931 roku i został pochowany na cmentarzu przy ul. 3 Maja w Wejherowie.
1924 - 1928 - Ks. Nabakowski Emil Dyrektor seminarium nauczycielskiego oraz Kierownik internatu przy seminarium nauczycielskim, ur. 11.04.1878 w Sobieńczycach pow. pucki, św. 09.04.1905, poprz wikary w Gdańsku - św. Józefa, katecheta przy seminarium naucz. w Kościerzynie, Wrzeszczu i przy progimnazjum w Lubawie, prorektorem seminarium nauczycielskiego w Toruniu, dyrektorem w zastępstwie przy seminarium nauczycielskim w Toruniu i zarazem kierownikiem tamtejszego polskiego gimnazjum, dyrektorem niemieckiego seminarium nauczycielskiego w Grudziądz w latach 1920-1924
21.10.1924 - 1939 - Ks. Roszczynialski Edmund Proboszcz, ur. 30.10.1888 w Łężycach pow. wejherowski, św. 10.03.1913, poprz. wikary w Drzycimiu i Grudziądzu, w latach 1920-24 katecheta seminarium nauczycielskiego w Wejherowie, od 1926 r. dziekan dekanatu Wejherowo, prałat Jego Świętobliwości; aresztowany w listopadzie 1939 r.; służył więźniom jako kapłan, za co został rozstrzelany w nocy z 11 na 12 grudnia 1939 r. w Cewicach k. Lęborka. [28]
??.07.1925 - 1928 - Ks. Bartel Józef Katecheta, ur. 23.10.1894 w Czersku, św. 17.06.1923, poprz wikary w Kościerzynie i Wąbrzeźnie
01.09.1926 - 1928 - Ks. Partyka Nikodem Katecheta, ur. 01.06.1897 w Drzycimiu, św. 17.06.1923, poprz wikary w Wejhrowie i kapelan u ss. Dobrego Pasterza w Topolnie
01.07.1927 - 1928 - Ks. Gasiński Ludwik Wikary,ur. 25.08.1903 w Radzynie, św. 11.06.1927
08.12.1927 - 1928 - Ks. Piesik Szczepan Wikary, ur. 19.02.1893 w Pinczynie pow. starogardzki, św. 19.12.1920, poprz zakonnik u kapucynów w Rozwadowie, w prowincji krakowskiej
19?? - 1928 - Ks. Dąbrowski Walenty Emeryt, prałat,ur. 14.02.1847 w Gowinie pow. wejherowski, św. 12.07.1874, poprz katecheta w Lubawie 1874-87, proboszcz wejherowski 1887-1924, dziekanem wejherowskim 1895-1923,kanonik honorowy od 1915, delegat gdański a po oddzieleniu diecezji gdańskiej delegat wejherowski, szambelan papieski
1927 - 1928 - Ks. Pronobis Jan Katecheta oraz Kierownik Collegium Leoninum, ur.13.12.1899 w Lubiewie, św. 17.06.1923, poprz wikary w Toruniu - Panny Marii i profesor Collegium Marianum
19?? - ??.11.1939 - Ks. Gliszczyński Jan Wikary, [29]
19?? - ??.11.1939 - Ks. Heining Juliusz Wikary, [30]
19?? - ??.11.1939 - Ks. Lehman Józef Wikary, [31]
1939 - 1940 - Ks. Nabakowski Emil pełnił misję proboszcza od momentu aresztowania ks. Roszczynialskiego do dnia nominacji nowego proboszcza
1940 - 1945 - Ks. Knop Karl Proboszcz, Niemiec rodem z Sopotu, Był komisarzem biskupim, Uchronił przed zniszczeniem archiwum parafialne. Zmarł 3 marca 1949 roku na terenie Niemiec.
??.05.1945 - ??.12.1945 - Ks. Sumiński Mieczysław Proboszcz, kanonik kapituły kolegiackiej chełmżyńskiej. Od 1946 roku proboszcz parafii w Luzinie i dziekan wejherowski. Zmarł 4 września 1982 roku, został pochowany w Luzinie.
1946 - 1947 - Ks. Partyka Nikodem Administrator, dziekan dek. wejherowskiego, ur. 1.6.1897, sw. 1923; Otrzymał godność radcy duchownego. Zmarł 18 czerwca 1985 roku w Zamartem (woj. kujawsko-pomorskie) i tam został pochowany.
1946 - 19?? - Ks. Chmurzyński Ignacy Wikariusz, ur. 28.7.1908, św. 1937;
1946 - 1949 - Ks. Żurek Alfons Prefekt P. Lic. Pedagog.(1946), Szkoły podst. i Szk. Specjalnej dla Głuchoniemych, ur. 11.9.1911, św. 1937;
1946 - 1949 - Ks. Mówka Władysław Prefekt Gimn. i Liceum SS. Zmartwychwstanek;
19?? - 1949 - Ks. Flemming Edmund Administrator, ur. 28.4.1913, św. 1939; wg spisu... d. chełm. z 1949 r. był adm w dn. 01.07.1949 tymczasem na str [32] miał pracować w latach 1947-1948, reaktywował Bractwo Straży Honorowej, Stowarzyszenie Żywego Różańca. Zmarł w Pucku 28 grudnia 1977 roku i tam został pochowany na cmentarzu parafialnym.
1949 - 19?? - Ks. Miotk Paweł Wikariusz, ur. 14.6.1916, św. 1948;
1949 - 19?? - Ks. Szymkiewicz Aleksander CM Prefekt Szkół podst. i Średniej Szk. Zawodowej, ur. 20.1.1912, św. 1937;
1949 - 19?? - O. Kaczmarek Wojciech Karol Prefekt P. Gimn. Przem. Drzewnego, Szkoły podst. i Szkoły wieczorowej, ur. 7.1.1904, św. 1928;
1949 - 1977 - Ks. Kałduński Alojzy Proboszcz, ur. 31.3.1904, św. 1929, więzień obozów koncentracyjnych, zmarł w szpitalu przy ul. Św. Jacka 17 lipca 1977 roku. Pochowany został na cmentarzu w Śmiechowie.
1953 - 19?? - Ks. Bejger Ludwik Wikariusz, ur. 11.9.1923, św. 1952;
1953 - 19?? - Ks. Żurek Alfons Rektor kościoła (szkolnego?), prof., prefekt
1953 - 1958 - O. Jański Alojzy OFM Rektor kościoła, gwardian;
1953 - 19?? - O. Augustyniak Salwator Wikariusz konwentu, prefekt, ur. 26.4.1919, św. 1944;
1953 - 19?? - Ks. Mówka Władysław Rektor kościoła. prefekt (p. Seminarium Duch. w Pelplinie)
1953 - 19?? - Ks. Rocławski Józef ???? (p. Seminarium Duch. w Pelplinie)
1953 - 1958 - Ks. Czerwiński Stanisław Kapelan, prefekt, ur. 5.1.1912, św. 1935;
1958 - 19?? - Ks. Czapliński Józef Wikariusz, ur. 18.4.1923, św. 1954;
1958 - 19?? - Ks. Andrzejewski Tadeusz II Wikariusz, ur. 5.10.1932, św. 1957;
1960 - 1968 - Ks. Falkowski Tadeusz Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Prill Jan Wikariusz, ur. 9.8.1923, św. 1955;
1963 - 1968 - Ks. Marszall Alojzy Wikariusz, ur. 6.10.1926, św. 1956; mian. 1963;
1963 - 19?? - O. Napierała Andrzej OFM Kapelan kośc. oo. Franciszkanów, gwardian
1963 - 19?? - Ks. Zygiel Stanisław Kapelan Ss. Zmartwychwstanek
1968 - 19?? - Ks. Rumiński Bogusław Wikariusz, ur. 8.9.1934, św. 1959, mian. 1965;
1968 - 19?? - O. Niemiec Benedykt OFM Rektor kościoła, gwardian;
1968 - 19?? - Ks. Miechoński Antoni CR Kapelan Ss. Zmartwychwstanek, ur. 1.8.1908, św. 1935, mian. 1964;
1968 - 19?? - Ks. Czerwiński Stanisław CM Kapelan, ur. 5.2.1912, św. 1935, mian. 1961;
1968 - 19?? - Ks. Żurek Alfons Rezydent, radca duchowny, prefekt emer., ur. 11.9.1911, św. 1937, emer. 1957;
1974 - 1987 - Ks. Müller Franciszek Rezydent, 28.11.1914, 1947, 1974;
1977 - 1977 - Ks. Żurawski Bogusław Wikariusz ekonom
1977 - 2004 - Ks. Żurawski Bogusław Proboszcz, dziekan dekanatu wejherowskiego, Arcybiskup Tadeusz Gocłowski 14 września 1995 roku erygował Kapitułę Kolegiacką Wejherowską, której pierwszym prepozytem został ks. Prałat Bogusław Żurawski. Dnia 9 lipca 2001 r. otrzymał papieską godność Kapelana Jego Świątobliwości. Zmarł we śnie 11 grudnia 2004 roku, a pochowany został w rodzinnym grobie na cmentarzu w Grudziądzu. 22.4.1932, 28.4.1957, 10.11.1977, inne funkcje: Schematyzm... str. 200 i Schematyzmu... str. 226 ; kan. honor. Kap. Chełmińskiej;
1978 - 1983 - Ks. Wachowski Wiktor Wikariusz
1980 - 1983 - Ks. Flemming Józef Wikariusz, 23.4.1953, 1978, 1980;
1981 - 1983 - Ks. Figurski Władysław SDB Kapelan, 24.8.1923, 1957, 1981;
1982 - 1983 - Ks. Gaszta Jan Rezydent
1986 - 1987 - Ks. Romanowski Mirosław Wikariusz, 9.10.1961, 1986, 1986;
1987 - 1991 - Ks. Juras Marian Kazimierz SDB Kapelan, rezydent, 12.8.1933, 3.6.1962, 10.8.1986; (czy Juraś - sp. 1991 i sch. 1993), wyst też jako Juraś Marian:
1987 - 1996 - Ks. Więcek Jerzy Wikariusz, 10.1.1960, 2.2.1987, 1.3.1987; czł. Rady Kapłańskiej (1996-);
1990 - 1996 - Ks. Rajda Czesław Wikariusz, 10.10.1953, 29.4.1979, 1.7.1990;
1990 - 1991 - Ks. Radomski Kazimierz Wikariusz, 7.4.1960, 1990, 1990;
1991 - 1993 - Ks. Baś Eugeniusz ????, 13.12.1938, 2.06.1963,1991;
1992 - 1996 - Ks. Płaza Marek Wikariusz, 1.11.1965, 23.5.1992, 1.7.1992;
1991 - 19?? - Ks. Baś Eugeniusz Rezydent, 13.12.1938, 1963, 1991;
1995 - 1996 - Ks. Mogiełka Robert Wikariusz, 20.7.1967, 27.5.1995, 1.7.1995;
1996 - 1996 - Ks. Olczak Czesław ????, ks kpt, proboszcz parafii personalnej wojskowej
19.12.2004 - nadal - Ks. Reszka Tadeusz Proboszcz, Prałat
01.08.2006 - nadal - Ks. Skwiercz Roman Wikariusz, Kanonik
01.07.2008 - nadal - Ks. Kowalski Janusz Wikariusz
01.07.2011 - nadal - Ks. Wiejak Andrzej Wikariusz
 • Źródła:
Strona www Parafii

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię
- Ks. Goldman Józef Joachim sufragan włocławski 1838-1842 i biskup sandomierski 1842-1852, zm. 1852 [33]
- Ks. Rhode Paweł Piotr [34]
Biskup w Kamieniu Ks. Wejher Marcin zm. 1556 r. [35]

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1645 r.
- ślubów 1645-1671 i od 1679 r.
- zgonów od 1741 r.
- chrztów od 1893 r.
- ślubów od 1899 r.
- zgonów od 1890 r.
- chrztów od 1893 r.
- ślubów od 1899 r.
- zgonów od 1890 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1645-1724 (AAD Gdańsk W1039) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1725-1732 (AAD Gdańsk W1039) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1725-1730 (w parafii A45)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1730-1826
Brak danych
Księga chrztów 1823-1831
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP
Księga chrztów 1826-1835 (AAD Gdańsk W1040) (wspólnie z księgą agonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1826-1857 (AAD Gdańsk W1041)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1856-1893 (AAD Gdańsk W1042)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1857-1857 (w parafii A45)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1893-1903 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1903-1919 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1920-1925 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1925-1932 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1932-1940 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1941-1943 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1944-1951 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1922-1922 (w parafii B28)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1645-1723 (AAD Gdańsk W1039) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1723-1853
Brak danych
Księga ślubów 1823-1831
Patrz pkt 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1853-1861 (AAD Gdańsk W1043)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1862-1898 (AAD Gdańsk W1044)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1898-1919 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1920-1931 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1931-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1645-1826
Brak danych
Księga zgonów 1823-1831
Patrz pkt. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP
Księga zgonów 1826-1835 (AAD Gdańsk W1040) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1826-1844 (AAD Gdańsk W1045)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1845-1863 (AAD Gdańsk W1046)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1864-1890 (AAD Gdańsk W1048)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1890-1910 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1911-1921 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1921-1929 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1929-1937 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1937-1950 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1823-1831
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1831
 • zgonów: 1823-1831
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1444/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej Wejherowo
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1823-1831
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823-1831
 • zgonów: 1823-1831

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

 • Foliant zawierający "documenta erectionis ecclesiae Weyherop. PP. Reformatorum 1648, Calvarie 1649, ac scholae 1650".
Czy się zachowały ?

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość