Wielki Komorsk - Parafia rz.-kat. pw. św. Bartłomieja Apostoła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Wielki Komorsk - Parafia rz.-kat. pw. św. Bartłomieja Apostoła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Wielki Komorsk - Parafia rz.-kat. pw. św. Bartłomieja Apostoła o dokumencie.

Wielki Komorsk - Parafia rz.-kat. pw. św. Bartłomieja Apostoła

łac.: Parohiae Komorscensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • 86-161 Wielki Komorsk ul. Warlubska 4
 • tel. 52 332 65 25

Opis parafii

Historia parafii

[1]

Kościół parafialny
 • 1295 r. - w tym lub przed tym rokiem
ks. Bp Wisław dokonał konsekracji nowo postawionego kościoła drewnianego
Uposażenie stanowiło gospodarstwo z miejscem na budynki, 1 grzywna z młyna na światło kościelne i dziesięciny biskupie z Lubienia, Rolewa, Milewa, Bzowa i Bekowa.
Wg Spisu... str. 466 parafia powstała w 1246 r., a w 1295 r. zbudowano pierwszy kościół.
 • 1412 r. - ok. tego roku Krzyżacy splądrowali i zajęli wieś lecz później ją zwrócili
 • 1579 r. - w dn. 6 sierpnia mieszkańcy Komorska podjęli nieudaną próbę zabrania dzwonów z Parafii Wielki Lubień
Patrz "Zarys..." str. 474/856.
Istniał kościół drewniany
 • 1678 r. - założono Bractwo św. Aniołów Stróżów, upadło
 • 1683 r. - wraz z całą wsią spłonął kościół opisany w 1583 r.
Wg "Słownika..." str. 315 było to w 1684r., nie spaliła się tylko murowana wieża.
Istniał kościół parafialny p.w . św. Bartłomieja i św. Józefa - drewniany z murowaną wieżą
Przy kościele istnieje kaplica murowana, pw. św. Michała Archanioła.
Do parafii należał majątek Kurzejowo, dający roczny dochód
Uposażenie proboszcza w cztery łany ziemi, pięć domków dających dochód, z akcydensów i mesznego
Proboszczem był ks. Robakowski Franciszek, stale tu rezydujący
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 177])
 • 1717 r. - założono Bractwo Różańca św. ze statutem z dn. 4 wzgl. 13 kwietnia 1852 r.
Wg "Słownika..." str. 315 w 1817 r. Sprawa do wyjaśnienia
 • 1739 r. - założono Bractwo św. Jana Nepomucena, upadło
Kościół, po spaleniu się, w 1684 r. zbudowany p.w. św. Bartłomieja i św. Józefa
Kościół z drewna, zbudowany staraniem nieżyjącego już, ówczesnego proboszcza ks. Robakowskiego Piotra
Istniały cztery bractwa, a mianowicie:
- św. Aniołów Stróżów, zaprowadzone przez Michała Kolmer, scholastyka kruszwickiego w 1678 r. z pozwoleniem Michała Kotarzewicza, przełożonego polskiej prowincji zakonu paulinów,
- Najświętszego Imienia Jezus i Różańcowe zaprowadzone w 1717 r. przez Marcina Glinieckiego, przeora dominikanów z Chełmna,
- św. Jana Nepomucena, zaprowadzone w 1740 r. przez ówczesnego proboszcza ks. Andrzeja Robakowskiego.
Prowizorami w parafii byli Franciszek Kasper i Szymon Wiśniewski
Proboszcz ks. Muradowicz Józef, kanonik kruszwicki i sekretarz biskupa ordynariusza, przy biskupie przebywający, a za niego obowiązki duszpasterskie spełniał wikariusz ks. Kuchtowski Mikołaj
Uposażeniem proboszcza składało się z czterech łanów ziemi, pięciu domów, z których pobierano czynsz oraz domku dla szkoły we wsi Pastwisko
Było 542 katolików, 150 luteran. 41 nawróconych
Organista był zarazem nauczycielem. mieszkał w części przytułku i był wynagradzany z funduszy kościelnych
Przytułek odbudowany staraniem biskupa Krzysztofa Szembek
Dekret reformacyjny, s. 526-527 oryginału (Akta AD Pelplin, Sygn. G 56)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 236)])
Wieś biskupa włocławskiego
Dochód kościoła pochodził z samych akcydensów.
Wiernych spowiadających się na Wielkanoc było 824 osoby.
Uposażenie proboszcza pochodzi z czterech łanów ziemi, łąki czynszów, mesznego i akcydensów
Przy koiciele była kaplica św. Michała.
Na terenie parafii, we wsi Piaski, było 30 rodzin luterańskich
Rektorem kościoła był ks. Moradowicz Józef, kanonik lwowski, ale stale przebywający we Włocławku. Parafią zarządzał ks. Kręciszewski Jan.
Oryginał protokołu zawiera opisy, wykazy itp dotyczące kościoła i parafii.
Dekret reformacyjny z dnia 28 maja 1766 r., s. 563-564 oryginału (Akta AD Pelplin, sygn. G 61)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 299)])
 • 1787 r. - rozpoczęto budowę istniejącego kościoła murowanego
Wg "Słownika..." str. 315 w 1797 r. Sprawa do wyjaśnienia
 • 1798 r. - w dniu 15 lipca dokonano konsekracji kościoła
 • 1852 r. - istniał szpital dla 6 osób ze statusem z dn. 14 marca lub 14 czerwca
 • 1883 r. - parafia liczyła 2780 dusz
 • 1885 r. - założono Bractwo Serca Jezusowego
W 1928 r. liczyło 50 członków
 • 1887 r. - założono stowarzyszenie "Dzieła św. Dziecięctwa Jezus
W 1928 r. liczyło 50 członków
 • 1896 r. - dobudowano dwa boczne skrzydła kościoła
 • 1920 r. - założono Stowarzyszenie Matek Chrześcijańskich
W 1928 r. liczyło 400 członków
 • 1920 r. - założono Kongregację Marjańską Żeńską
W 1928 r. liczyła 70 członków
Zarządzenie ? z dn. 26.02.1925 r. opublikowane w Orędowniku nr 2/1925 r.
 • 1925 r. - założono Stowarzyszenie Katolickie Młodzieży Męskiej
W 1928 r. liczyło 60 członków
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 3271
- ewangelików Niemców 247
Ogółem 3518 osób, w tym komunikujących 2057.
Kościół filialny Mały Komorsk 1998 - nadal
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 183) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny Mały Komorsk.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1295 r. - w momencie utworzenia obejmowała miejscowości z Parafii Bzowo:
Wielki i Mały Komorsk, Warlubie
Komorsk Wielki, Komorsk Mały, Rulewo, Warlub.
Wielki Komorsk, Warlubie, Rolewo, Mały Komorsk, Pastwisko, Piaski, Rolewko, Rozgardy
Komorsk, Wielki Komorsk, Mały Komorsk, Pastwisko, Kurzejewo, Piaski, Warlubi, Rolewo oraz folwarki Rólewko i Rozgarty.
Komorsk Wielki, Komorsk Mały, Warlubie, Kurzejewo, Rolewo, Steihof, Rozgarty, Biała Góra, Mlekarnia, Pastwisko,
Rulewo, Warlubie.
Zarządzenie ? z dn. 26.02.1925 r. opublikowane w Orędowniku nr 2/1925 r.
Komorsk Wielki, Komorsk Mały, Kurzejowo, Pastwiska i Piaski
Komórsk Mały, Komórsk Wielki, Pastwiska, Piaski.
Mały Komórsk, Kurzejewo, Pastwiska, Wielki Komórsk, Zdrojewo,
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 183) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Kozłówiec, Kurzejewo, Mały Komórsk, Pastwiska, Piaski, Wielki Komórsk, Ryżewo, Zdrojewo,
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 251) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Z miejscowości Kurzejewo posesje rodzin: Regina Preis, Alina Borek, Edmund Kaczmar, Jerzy Czajka, Marianna Jabłońska, Jan Drewniak, Teresa Drewniak
Dekret z dn. 15.12.2000 r. opublikowany w Miesięczniku nr 12/2000
Kurzejewo, Mały Komórsk, Pastwiska, Wielki Komórsk, Zdrojewo,
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 261) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 269) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 275) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 275) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 277) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Komorsk, Kurzejewo, Mały Komorsk, Pastwiska, Wielki Komorsk, Zdrojewo,
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Sandberg - Biała Góra
Gr. Kommorsk (Gross Kommorsk, Groß Kommorsk) - Wielki Komorsk (Comorsko 1246, Komorsk 1273, Comorsko 1277 i 1295, Komorska 1398, Comorsk, Komorsk, Komorsk-Mega, W. Komórsk, Komorsk Wielki, Komórsk Wielki, Komórsk W., Wielki Komórsk, Wielki Komorsk)
Klein Kommorsk - Komorsk Mały (Mały Komorsk, Mały Komórsk, Komórsk Mały)
Klein Warlubien - Kurzejewo lub Kurzejewo (Kurzejowo, Kurczejewo, Kurjewo)
- Kozłówiec lub Kozłowiec część wsi Wielki Komórsk
Milcherei-Psalteristen (Dempsalte-risten) - Mlekarnia (Melkarnia, kaszub. Mlekarnjo)
Weide - Pastwisko (Pastwiska)
Sandberg - Piaski
Rohlau (Rolau) Patrz też Rohlau - Rulewo lub Rulewo (Rolewo, Rulaw, Rolaw, Relaw, Rullaw) (wg Słownika 1889 - par. W.Komorsk)
Rossgarten (Roßgarten) - Rozgarty
- Ryżewo lub część wsi Wielki Komorsk
Warlubien - Warlubie lub Warlubie (Warlub)
Steinhof - ?????? folwark powstały po 1830 r. (wg Słownika 1890 - par. kat. W.Komórsk)
Unterberg - Zdrojewo

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1678 - 16?? - Ks. Colmer Michał Proboszcz
1683 - 1686 - Ks. Grzemski Jan Proboszcz
16?? - 1701 - Ks. Dąmbski Stanisław Proboszcz
1701 - 1706 - Ks. Malinowski Paweł Proboszcz
1730 - 1745 - Ks. Robakowski Andrzej Proboszcz
1747 - 1755 - Ks. Marudowicz Jan Proboszcz
1774 - 1785 - Ks. Krajnicki Mateusz Proboszcz zakres lat
1780 - 1811 - Ks. Pawłowski Michał Proboszcz zakres lat
18?? - 1830 - Ks. Gutowski Bartłomiej Proboszcz
1824 - 1830 - Ks. Mężyński Ignacy Proboszcz
1917 - 1928 - Ks. Piechowski Marceli Proboszcz
1930 - 1936 - Ks. Grochocki Władysław Proboszcz
1936 - 1959 - Ks. Szuchmielski Feliks Proboszcz
1963 - 1968 - vacat Administrator
1959 - 1971 - Ks. Senski Władysław Wikariusz
1972 - 1998 - Ks. Senski Władysław Proboszcz
1998 - 2007 - Ks. Senski Władysław Urlop zdrowotny, Rezydent
1998 - 2004 - Ks. Mielewczyk Wacław Proboszcz
2004 - 2021 - Ks. Dampc Jerzy Proboszcz
Uwaga
- Ks. Robakowski 1710-1742 Sprawa do wyjaśnienia
- Ks. Marudowicz czu Muradowicz 1745-1766 Sprawa do wyjaśnienia
- ks. Pawłowski 1779-1807 Sprawa do wyjaśnienia
- Ks. Gutowski 1807-1824 Sprawa do wyjaśnienia

Powołania kapłańskie i zakonne

1923 - Ks. Mańkowski Józef Piotr

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

23.04.1936 - Ks. Grochocki Władysław
04.12.2007 - Ks. Senski Władysław

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1729 r.
- ślubów od 1729 r.
- zgonów od 1774 r.
- chrztów 1774-1825 i od 1890 r.
- ślubów od 1892 r.
- zgonów od 1890 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 439 - W 453,
tj. 15 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1729-1754 (AD Pelplin W 439) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 439 Konversionen 1731-1751
W 439 Konversionen 1731-1751
Księga chrztów 1755-1775 (AD Pelplin W 440) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Bd. W 440 wegen früherer Wasserschäden stellenweise nicht mehr lesbar
Bd W 440 z powodu wcześniejszych uszkodzeń wody nie jest już czytelny w miejscach
Księga chrztów 1729-1754 (w parafii?) (lista urodzonych)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Ustalić miejsce przechowywania księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1776-1792
Brak danych
Księga chrztów 1793-1811 (AD Pelplin W 441)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 441 enthält Abgabenverzeichnis 1831-1880
W 441 zawiera listę podatkowych 1831-1880
W 441 enthält Kinder von lutherischen Eltern
W 441 zawiera dzieci rodziców Lutheran
Księga chrztów 1798-1825 (w parafii?) (index)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Ustalić miejsce przechowywania księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1809-1813 (AD Pelplin W 444)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Czyżby duplikat powyższej księgi?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1814-1819
Brak danych
Księga chrztów 1820-1825 (AD Pelplin W 442)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1826-1842 R (AD Pelplin W 443)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1843-1859 R (AD Pelplin W 445)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1860-1879 R (AD Pelplin W 446)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1880-1895 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1896-1925 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1926-1959 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1921-2005 (w parafii) (wpisy po 1933 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1917-2001 (w parafii) (wpisy po 1944 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1729-1754 (AD Pelplin W 439) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 439 Konversionen 1731-1751
W 439 Konversionen 1731-1751
Księga ślubów 1754-1775 (AD Pelplin W 440) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1774-1815 (AD Pelplin - brak sygnatury) (index)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Ustalić miejsce przechowywania księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1774-1797 (AD Pelplin W 447) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1798-1842
Brak danych
Księga ślubów 1843-1870 R (AD Pelplin W 448)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1871-1891 R bis 1877 (AD Pelplin W 449)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Co oznacza zapis R bis 1877 ?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1892-1928 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1929-1959 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1774-1797 (AD Pelplin W 447) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1798-1817 (AD Pelplin W 450)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1818-1842 (AD Pelplin W 451)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Bd. W 440 wegen früherer Wasserschäden stellenweise nicht mehr lesbar
Bd W 440 z powodu wcześniejszych uszkodzeń wody nie jest już czytelny w miejscach
Księga zgonów 1843-1859 (AD Pelplin W 452)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1860-1889 (AD Pelplin W 453)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1890-1920 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1920-1959 (w parafii) (wpisy po 1958 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1959-1992 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Wg "Zarysu..." z 1928 r. archiwum parafialne obejmowało księgi percept i ekspensów od 1806 r.
Czy się zachowały?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańca św.
- Bractwa sw. Aniołów Stróżów
- Bractwa św. Jana Nepomucena
- Bractwa Serca Jezusowego
- Stowarzyszenia Dzieła św. Dziecięctwa Jezus
- Stowarzyszenia Matek Chrześcijańskich
- Kongregacji Marjańskiej Żeńskiej
- Stowarzyszenia Katol. Młodzieży Meskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Wielki Komorsk:
 • urodzeń: 1874-1908
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1908
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1908
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1716/0 Urząd Stanu Cywilnego Wielki Komorsk
Komentarz
Patrz także USC Warlubie w Parafii Warlubie

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Wielki Komorsk
 • urodzeń: 1874-1882
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1882
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1882
Komentarz
Patrz także USC Warlubie w Parafii Warlubie

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość