Wtelno pow. Bydgoszcz- Parafia rz.-kat. pw. Michała Archanioła

Z Genepedia
Wersja z dnia 18:59, 24 paź 2022 autorstwa Celina (dyskusja | edycje) (Pracujący w parafii)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Wtelno pow. Bydgoszcz- Parafia rz.-kat. pw. Michała Archanioła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Wtelno pow. Bydgoszcz- Parafia rz.-kat. pw. Michała Archanioła o dokumencie.

Wtelno pow. Bydgoszcz - Parafia rz.-kat. pw. Michała Archanioła

łac.: Parohiae Wtellnensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych patrz także
 • 86-011 Wtelno ul. Kościelna 2
 • tel. 52-382 83 22

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
nie można wykluczyć wydzielenia jej z Parafii Koronowo.
Parafię założyli ojcowie cystersi około 1470 r.
 • 14?? r. - wybudowano kościół drewniany
 • 1690 r. - wybudowano nowy kościół drewniany
Wg strony diecezji w 1680 r.
wg Spisu... str. 375 oba drewniane kościoły spłonęły.
 • 1724 r. - ok. tego roku przepadły kapitały szpitalne
Szpital istniał wcześniej.
 • 1731 r. - założono Bractwa św. Michała Archanioła i św. Antoniego Padewskiego
Wg istniejącej w 1928 r. księgi bractw istniały one min. do 1755 r.
 • 1762 r. - założono Bractwo Szczęśliwej Śmierci
Wg istniejącej w 1928 r. księgi istniało ono min. do 1821 r.
 • 1785 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego
 • 1787 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1857 r. - w dn. 21 maja założono Bractwo Trzeźwości
W 1928 r. liczyło 127 członków.
 • 1863 r. - powiększono kościół
 • 1905 r. - w dn. 6 sierpnia założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 167 członków.
 • 1908 r. - dobudowano wieżę; odrestaurowano kościół
 • 1914 r. - w dn. 5 maja założono Bractwo Różańcowe
W 1928 r. liczyło 505 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1697
- ewangelików 306
Ogółem 2003 dusz, w tym 1237 komunikujących.
 • 1946 r. - w dn. 13 grudnia (wg Spisu... z 1947 r. str. 47) i wg spisu z 1949 r. istniał kościół poewangelicki p.w. św. Andrzeja Boboli.
 • 1983 r. - w dn. 7 stycznia (wg Spisu... z 1983 r. str. 48) i w spisie z 1987 r. występuje kaplica publiczna Ss. Karmelitanek Bosych w Tryszczynie.
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
wg Spisu... str. 375 istniały cmentarz: katolicki i ewangelicki

Zasięg terytorialny

Ustalić
Bytkowice, Gościeradz, Janowo, Morzewiec, Szczutki, Tryszczyn, Wtelno.
Betkowice, Gościeradz, Janowo, Kopalnia, Tryszczyn, Tryszczyn-Kolonia, Tryszczyn Nad Brdą, Wtelno.
Bytkowice, Gościeradz, Morzewiec, Tryszczyn, Szczutki, Wtelno.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 144) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 150) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 188) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 197) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 201) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 204) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Boetchenwalde - Bytkowice (Betkowice)
Goscieradz - Gościeradz
- Janowo
Marthashausen - Morzewiec (folwark)
Schutki - Szczutki (Schodrcow, Scodrcov, Schodercov, Szczodrkow, Szczudrkow 1281, Schodzewo 1288, Schodricow 1315, Szczudrki, Szczutkowo)
Trischin Patrz też Trischin Kr. Bromberg - Trzyszczyn (Trischino 1251, Trischene 1288, Tryssino 1296, Trisczen 1583, Trzeszczyn, Trzeszczyn, Tryszczyn, Tryszyn)
Wtelno (Witelno) Patrz też Wtelno i Wtelno Kr. Bromberg - Wtelno (Vitelno 1307 i 1315 r., Wtellno) (wg Słownika 1895 - par. kat. Wtelno ; par. ew.. Koronowo)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

17?? - 1724 - Ks. Zdunowski imię Proboszcz
1745 - 17?? - Ks. Lankiewicz Antoni Stanisław Parochus
1751 - 1752 - Ks. Sąntowski Michał Nepomucen Parochus
1825 - 1849 - Ks. Paczkowski Ignacy Parochus
1916 - 1939 - Ks. Hamerski Jan Proboszcz
1946 - 19?? - Ks. Pokorski Bronisław Administrator, ur. 1.9.1891, św. 1926;
1948 - 1949 - Ks. Brząkała Aleksander Proboszcz
1953 - 19?? - Ks. Kura Ludwik CSMich.Arch. Administrator
1953 - 19?? - Ks. Prokop Zygmunt CSMich.Arch. Rezydent
1957 - 1963 - Ks. Radziński Antoni Proboszcz
1963 - 19?? - Ks. Szmergalski Bogumił Wikariusz
1967 - 19?? - Ks. Kirstein Kazimierz Proboszcz
1968 - 1969 - Ks. Jarzembowski Franciszek Wikariusz
1990 - 1992 - Ks. Kielas Grzegorz Wikariusz
1994 - 1995 - Ks. Malinowski Piotr Wikariusz
1995 - 1999 - Ks. Kuczyński Andrzej Wikariusz
1999 - 2011 - Ks. Szary Bogumił Proboszcz
2017 - 2021 - Ks. Radzikowski Jarosław Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1701 r.
- ślubów od 1701 r.
- zgonów od 1710 r.
- chrztów 1858-1887, 1887-1920, 1921-1943, 1944-1951, 1952-1963, 1963-1976 i od 1976 r.
- ślubów 1884-1866, 1867-1929, 1940-1951, 1952-1981 i od 1982 r.
- zgonów 1831-1866, 1867-1929 i od 1930 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1748 - W 1752,
tj. 5 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1746-1775 (AD Pelplin W 1748) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis 24.05.1746 r., ostatni wpis 12.08.1775 r.
 • Charakterystyka księgi:
- brak początku księgi, stąd trudność w ustaleniu miesiąca jej rozpoczęcia
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1774-1808 (AD Pelplin W 1749) (wspólnie z księgą chrztów 1816-1820)
Pierwszy wpis 30.11.1774 r., ostatni wpis 20.11.1808 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis 1774 - 1808 oraz 1774 - 1820 i 1816 - 1820
- na drugiej stronie jest opis 1809-1816. Prawdopodobnie odnosił się do zauważonych braków.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1808-1816
Brak danych
Księga chrztów 1816-1820 (AD Pelplin W 1749) (wspólnie z księgą chrztów 1774-1808)
Pierwszy wpis 01.03.1816 r., ostatni wpis 22.10.1820 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1820-1829 (AD Pelplin W 1750) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis 09.01.1820 r., ostatni wpis 27.05.1829 r.
 • Charakterystyka księgi:
- wyjaśnić datę pierwszego wpisu względem poprzedniej księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1829-1857 (AD Pelplin W 1751) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis 26.05.1829 r., ostatni wpis 20.12.1857 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1858-1887 (w parafii)
Pierwszy wpis 05.01.1858 r., ostatni wpis 19.05.1887 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1887-1920 (w parafii)
Pierwszy wpis 30.05.1887 r., ostatni wpis 16.12.1920 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis 23.05.1887. Dotyczy on daty urodzenia, a nie wpisu (chrztu)
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1921-1943 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1905-1921 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis XX.XX.1905 r., ostatni wpis 25.09.1921 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1745-1775 (AD Pelplin W 1748) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis 07.02.1745 r., ostatni wpis 26.01.1775 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1776-1819
Brak danych
Księga ślubów 1820-1834 (AD Pelplin W 1748) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis 25.04.1820 r., ostatni wpis 19.05.1834 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1835-1866
Brak danych
Księga ślubów 1867-1939 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 14.01.1867 r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wprowadzić kolejne księgi
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1821-1825 (AD Pelplin W 1752) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 05.01.1821 r., ostatni wpis 27.05.1825 r.
 • Charakterystyka księgi:
- pierwotny opis na I stronie XX.XX.1821 - XX.XX.1825 poprawiono na XX.XX.1821 - XX.XX.1825, XX.XX.1831
- brak początku i zakończenia księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1827-1829 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.05.1827 r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- brak początku księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1831-1866 (w parafii)
Pierwszy wpis 04.04.1831 r., ostatni wpis 03.03.1866 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1866-1866
Brak danych
Księga zgonów 1867-1929 (w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1867 r., ostatni wpis 31.12.1929 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1930-1945 (w parafii) (wpisy po 1945 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 04.01.1930 r., ostatni wpis 20.12.1945 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wprowadzić kolejne księgi
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.


Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1817-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1817-1874
 • zgonów: 1817-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 372/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej we Wtelnie
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1817-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1817-1874
 • zgonów: 1817-1874

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga mesznego 1722-1785 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis XX.XX.1723 r., ostatni wpis XX.XX.1786 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wg "Zarysu..." z 1928 r. archiwum parafialne obejmowało:
- Percepta et expensa kościoła wtelińskiego 1745-1807
- Liber communicantium 1774-1838
- Księga bractw św. Michała i św. Antoniego 1731-1755
- Księga mesznego 1722-1786 (istnieje nadal)
- Księga bractwa dobrej czy szczęśliwej ? śmierci 1762-1821
- Pars aestiva concionum pro festivitatibus auctore M. Simone Stanislao Makowski in regia universitate Cracoviensi professore... Cracoviae 1665
Czy się zachowały ?
[[Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące
- szpitala
- Bractwa Trzeźwości
- Apostolstwa Modlitwy
- Bractwa Różańcowego

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Wtelno:
 • urodzeń: 1874-1910
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: 1878-1882
 • małżeństw: 1874-1909
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1909
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1808/0 Urząd Stanu Cywilnego Wtelno.
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Wtelno:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: 1874-1883
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Wtelno pow. Bydgoszcz