Wysin - Parafia rz.-kat. pw. Wszystkich Świętych

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Wysin - Parafia rz.-kat. pw. Wszystkich Świętych. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Wysin - Parafia rz.-kat. pw. Wszystkich Świętych o dokumencie.

Wysin - Parafia rz.-kat. pw. Wszystkich Świętych

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 12?? r. - wybudowano pierwszy kościół drewniany
Pleban odprawiał nabożeństwa także w kościele Szczodrowskim
Czy zachowały się akta ?
 • 1648 r. - data dzwonu
Czy jest jednoznaczna z jego zamontowaniem ?
Miał także istnieć drugi dzwon lecz nie przetrwał.
 • 1701 r. - wybudowano kościół drewniany
Czy zachowały się akta ?
 • 1751 r. - dokument odpustowy generała karmelitów
 • 1751 r. - założono Bractwo Szkaplerza
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Czy zachowały się akta ?
Proboszcz posiadał 6 włók roli.
Biskup posiadał 2 włoki lasu.
Czy zachowały się akta ?
 • 1848 r. - parafia liczyła 1016 dusz
 • 1855 r. - założono Bractwo Trzeźwości (wg "Zarysu...")
Wg "Słownika..." w 1851 r.
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1867 r. - parafia liczyła 1529 dusz
 • 1893 r. - wybudowano kościół murowany (wg "Zarysu...")
Wg "Słownika..." kościół zbudowano w latach 1892-1894
 • 1894 r. - parafia liczyła 2017 dusz
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1925 r. - pękł dzwon z 1648 r. i został przetopiony
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 2664
- katolików Niemców 10
- ewangelików Niemców 417
Ogółem 3091 dusz, w tym 1944 komunikujących.
 • 1939 r. - we wrześniu Niemcy urządzili w kościele obóz przejściowy
Kościół filialny w Garczynie 1642 - 1699
Patrz strona Parafii Garczyn

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Ustalić
Ustalić
Trzepowo i Dolne Piekło.
Chrósty, Iłownica, Kronowo, Rymanowiec, Skrzydłowo, Skrzydłówko, Słomionki, Stary Wiec, Szatarpy, Szenhof, Szumleś Królewski, Szumleś Szlachecki, Wysin.
Iłownica, Szatarpy, Skrzydłowo, Skrzydłówko, Stary Wiec, Szumleś, Wysin.
Szumleś Królewski, Zimne Zdroje jako wybudowanie Lubieszyna
Lubieszyn (w części należącej do parafii)
Chrósty, Iłownica, Skrzydłowo, Skrzydłówko, Stary Wiec, Szatarpy, Wysin.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 209) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 292) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 288) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 294) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 304) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 310) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 310) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 312) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Chrósty, Iłownica, Rymanowiec, Skrzydłowo, Skrzydłówko, Stary Wiec, Szatarpy, Wysin.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Gesträuch - Chrósty
- Dolne Piekło
Gillnitz - Iłownica (Jełownica)
Kronenhof - Kronowo
- Rymanowiec
Oberschridlau (Ober Schridlau ) - Skrzydłowo
Niederschriedlau (Nieder Schriedlau) - Skrzydłówko
- Słomionki (wybud. do Skrzydłowa; Słomianki)
Alt-Fietz - Stary Wiec
Schatarpi - Szatarpy (Zatarpi lub Zaparti 1294, Szarpaty 1710, Szaraparty)
- Szenhof
Kgl. Schönfliess - Szumleś Królewski
Adl. Schönfliess - Szumleś Szlachecki
- Trzepowo
Wischin - Wysin (Wissino 1250, Wysino, Wiszino, Wisino 15??, Woycino, Wisin, Wysino, kaszub. Wësëno)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

16?? - 1642 - Ks. Zychecki Wojciech Komendarz Wysina i Garczyna
16?? - 1645 - Ks. Złotowicz Wojciech Proboszcz ?
1686 - 1687 - Ks. Tuszkiewicz Jan Proboszcz Garczyna czy Wysina? wizytacja Bpa Madalińskiego
1699 - 1707 - Ks. Skwierawski Gabriel Proboszcz jednocześnie Garczyna
1707 - 1707 - vacat Proboszcz
1707 - 1707 - Ks. Górka Bartłomiej Administrator
1707 - 1709 - Ks. Górka Bartłomiej Proboszcz ?
1707 - 1709 - Ks. Hintz Antoni Proboszcz
1710 - 1714 - Ks. Grunsman Jerzy Proboszcz
1850 - 1862 - Ks. Niklewski Jakub Par.
1910 - 1939 - Ks. Schwabe Józef Proboszcz
1939 - 1939 - Ks. Sobisz Józef Proboszcz
1939 - 1939 - Ks. Jank Leon Wikary
1945 - 1957 - Ks. Sobisz Józef Proboszcz
1957 - 19?? - Ks. Witkowski Józef Wikariusz
1959 - 1968 - Ks. Rutecki Aleksander I Administrator, ur. 8.1.1914, św. 1939
1963 - 19?? - Ks. Meger Leon Wikariusz, ur. 15.3.1935, św. 1960;
1967 - 19?? - Ks. Kamiński Antoni Wikariusz
1981 - 1995 - Ks. Mix Władysław Proboszcz
1995 - 2001 - Ks. Grzybek Janusz Administrator
2001 - 2014 - Ks. Żur Andrzej Proboszcz
Uwaga
 • [1] - przeprowadzić dokładną analizę: są proboszczami Wysina czy Garczyna (filia ?), a może obu parafii jednocześnie. Następnie ująć...
 • Listę księży z lat 1694-1825 ustalono w oparciu o "Słownik..." str. 280.

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

19.03.1862 - Ks. Niklewski Jakub

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1701 r.
- ślubów od 1751 r.
- zgonów od 1772 r.
- chrztów od 1945 r.
- ślubów od 1945 r.
- zgonów od 1945 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1725 - W 1729,
tj. 5 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1831-1860 (AD Pelplin W 1725)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1861-1902 (AD Pelplin W 1726)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1910-1915 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
W formie zeszytu wszytego do księgi chrztów od 1945 r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1915-1945
Brak danych
Księga chrztów 1845-1980 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1831-1898 (AD Pelplin W 1727)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1898-1945
Brak danych
Księga ślubów 1945-1980 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1772-1850 (AD Pelplin W 1728)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1728 Einträge 1845-1850 wegen Wasserschäden unvollständig
W 1728 wpisy 1845-1850 z powodu zalania niekompletne
Księga zgonów 1851-1853
Brak danych
Księga zgonów 1854-1939 (AD Pelplin W 1729)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1729 enthalt Kriegsgefallene 1914-1918, Einträge 1920-1939 in polnischer Sprache
W 1729 zawiera ofiary wojny 1914-1918, 1920/39 wpisy w języku polskim
Księga zgonów 1939-1945
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Księga zgonów 1945-2006 (w parafii) (wpisy po 1960 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozbić księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1859-1865
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1859-1865
 • zgonów: 1859-1865
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1254/29 Kościół katolicki w Wysinie, pow. Kościerzyna
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne nie zostały zmikrofilmowane. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Wg "Zarysu..." z 1928 r. archiwum parafialne obejmowało:
- Libri perceptorum 1759-1852, 1752-1792, ezpensarum 1752-1784, 1769-1853.
- Bractwo Szkaplerza - percepta i expensa od 1754 r.
- protokoły wizytacyjne z lat 1583, 1710, 1765, 1780.
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Szkaplerza
- Bractwa Trzeźwości
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Wysin:
 • urodzeń: 1874-1909
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1909
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1909
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1534/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wysinie, pow. Kościerzyna
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Wysin:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1880, 1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość