Zakrzewo - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Zakrzewo - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Zakrzewo - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny o dokumencie.

Zakrzewo - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny

łac. parochiae (łacińskie nazwy parafii lub opis) Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
- Zakrzewo - punkt stały w kaplicy katechetycznej.
- Głomsk - punkt stały w kaplicy katechetycznej.
- Wersk - punkt stały w kaplicy katechetycznej.
- Zakrzewo - kaplica w domu zakonnym ss. elżbietanek.
- Zakrzewo - kaplica p.w. MB Radosnej
- Wersk - punkt odprawiania mszy św.
Kościół filialny Głomsk
Kościół filialny Wiśniewka

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis

Zasięg terytorialny

Zakrzewo, Potulice, Łąkie, Osowo, Lipka, Koenigsdorf, Carlsdorf, Gr.-, Kl.- i Mittel-Friedrichsberg, Wersk, Prochy, Stalluhnermuehle
Czernice, Drożyska Małe, Drożyska Średnie, Drożyska Wielkie, Głomsk, Osowiec, Wersk, Zakrzewo.
Czernice, Drożyska Małe, Drożyska Średnie, Drożyska Wielkie, Głomsk, Nowy Głomsk, Osowiec, Osowo, Poborcze, Prochy, Wersk, Zakrzewo.
 • 2017 r. - wg strony www diecezji parafia obejmowała miejscowości:
Czernice (nr 1-56), Drożyska Małe, Drożyska Średnie, Drożyska Wielkie, Głomsk, Nowy Głomsk, Osowiec, Osowo Wybudowanie (nr 29-35), Poborcze, Prochy (nr 16-20), Wersk, Zakrzewo
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach sa błędne.
- Czernice lub Czernice
Klein-Friedrichsberg - Drożyska Małe lub Drożyska Małe
Mittel-Friedrichsberg - Drożyska Średnie lub Drożyska Średnie
Gross-Friedrichsberg - Drożyska Wielkie lub Drożyska Wielkie
- Gr.-, Kl.- i Mittel-Friedrichsberg
Glumen Patrz też Glumen - Głąbsk lub Głomsk
Carlsdorf - Karólewo
Koenigsdorf lub Königsdorf - Królewska Wieś
Linde Patrz też Linde Kr. Flatow - Lipka (Lypka)
Lanken - Łąkie
Glumen - Nowy Głomsk lub Nowy Głomsk
Ossowo - Osowiec lub Osowiec
Aspenau - Osowo
- Poborka (Poborcze, Poborce, Pobórka) ?? lub Poborcze
Pottlitz (Pothulycz) - Potulice
Proch - Prochy lub Prochy
Stalluhnermuehle (Stalummuehle, Stalluhnermühle, Stalun) - Stołuńsko lub Stołuńsko (młyn)
Seedorf - Wersk lub Wersk
Poln. Wisniewko Patrz też Pottlitz Kr. Flatow - Wiśniewka Polska
 Buschdorf Patrz też Zakrzewo Kr. Flatow Westpr. - Zakrzewo (4.)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1600 - 16?? - Ks. Percosius Proboszcz
1623 - Ks. Szczepan Jan Proboszcz
1695 - Ks. Lipowicz Stanisław Proboszcz, kustosz kamieński, dziekan łobżeński;
1757 - Ks. Werkowski Marian Proboszcz
1773 - Ks. Ciżmowski Franciszek Proboszcz
1794 - Ks. Gorzkowski Galazjusz Proboszcz, augustianin;
1803 - Ks. Turzyński Antoni Proboszcz
1821 - Ks. Krall Józef Proboszcz, oficjał biskupi, kanonik kapituły chełmińskiej;
1839 - Ks. Cichocki Tomasz Jan Zenon Proboszcz
1865 - Ks. Węclewski Proboszcz
1865 - Ks. Rompt Proboszcz
1866 - Ks. Klawitter Edward Proboszcz, kanonik katedr. w Pelplinie;
1884 - Ks. Kużel Augustyn Proboszcz
1887 - Ks. Semrau Adalbert Proboszcz
1903 - 1939 - Ks. Domański Bolesław Proboszcz, dr, Patron Związku Wojaków w Niemczech;
1939 - 1943 - Ks. Mersmann Alfons Proboszcz
1943 - 1972 - Ks. Domachowski Wiktor Proboszcz, kapelan honorowy Ojca św., wicedziekan złotowski;
1972 - 1990 - Ks. Radtke Edmund Proboszcz
1990 - 2017 - Ks. Choroba Andrzej Proboszcz ust 6.11.1990 r;
2004 - 2017 - Ks. Guss Jan Emeryt, kapłan diec. zielonogórsko-gorzowskiej;
2011 - 2017 - Ks. Kluska Piotr Emeryt

[1]

Powołania kapłańskie i zakonne

1908 - Ks. Chyliński Ludwik
1987 - Ks. Senska Leon
1987 - Ks. Herrmann Konrad - diecezja gorzowska
1987 - Ks. Guss Leon - proboszcz w Lipce
1961 - Ks. Krupa Piotr Bp. Sufragan diec. koszalińsko - kołobrzeskiej
1987 - Ks. Guss Jan - diec gorzowska
1987 - Ks. Klóska Albin - diec szczecińsko - kamieńska
1987 - Ks. Cieślik Paweł - diec szczecińsko - kamieńska, rektor WSD w Szczecinie
1978 - Ks. Żakowski Franciszek - diec. koszalińsko - kołobrzeska
1987 - Ks. Bagniewski Józef - diec. koszalińsko - kołobrzeska
1987 - Kl. Tessmer Rajmund
1987 - Kl. Tomke Henryk
1987 - Ks. Brostowicz Paweł
1987 - Kl. Dywel Tadeusz

Kapłani pochowani w kościele

??.??.1??? - Ks. Cichocki Tomasz - pochowany w kościele, w kaplicy Matki Boskiej

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

??.??.1??? - Ks. Semrau Adalbert
??.??.1??? - Ks. Paszki Władysław - proboszcz ze Sławianowa
??.??.1939 - Ks. Domański Bolesław
??.??.1??? - Ks. Styp - Rekowski Józef - więzień Dachau, pochodzący z bytowskiego
??.??.1972 - Ks. Domachowski Wiktor
13.06.1979 - Ks. Kabattek Walerian - proboszcz z Lutowa, diec. chełmińska

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD ?????.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1774 r.
- ślubów od 1774 r.
- zmarłych od 1815 r.

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość